31 oktober 2023: Bron: Zorginstituut

Hier het persbericht van het Zorginstituut over de vergoeding vanuit de basisverzekering van de genetische test Mammaprint bij vrouwen met borstkanker op basis van de resultaten uit de Mindact studie. Daarmee worden nu twee genentesten voor borstkanker vergoed vanuit de basisverzekering: de MammaPrint® en Oncotype DX®.

Eerst het persbericht van het Zorginstituut. Daaronder een link naar artikel op de website van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (AvL) 

Standpunt - MammaPrint en Oncotype DX vergoede zorg voor bepaalde groep vrouwen

MammaPrint® en Oncotype DX® zijn genexpressietesten. Deze testen helpen het risico op uitzaaiingen te bepalen, aanvullend op de standaardrisicoschatting. De conclusie van Zorginstituut Nederland is dat MammaPrint® en Oncotype DX® vergoed kunnen worden uit het basispakket van de zorgverzekering. Dit geldt voor een kleine groep vrouwen vanaf 50 jaar met borstkanker in een vroeg stadium, bij wie twijfel is of zij baat zullen hebben bij aanvullende chemotherapie. De vergoeding voor MammaPrint® geldt vanaf 28 juni 2022 en voor Oncotype DX® vanaf 15 september 2022.

Download 'Standpunt - Genexpressietesten bij vrouwen ouder dan 50 jaar en vroeg stadium borstkanker'

PDF document | 133 pagina's | 15,4 MB

Standpunt | 24-10-2023

Aanleiding voor nieuw standpunt MammaPrint en Oncotype DX

MammaPrint® en Oncotype DX® zijn genexpressietesten. Deze testen zijn een aanvulling op de standaard risicoschatting. Ze helpen om het risico op uitzaaiingen te bepalen. Als de testen een laag risico aangeven, kan het voor patiënten veilig zijn om geen aanvullende chemotherapie te ondergaan.

In 2021 concludeerde het Zorginstituut dat de genexpressietest Oncotype DX® bij vrouwen die ouder zijn dan 50 jaar met vroeg stadium borstkanker waarbij geen okselklieren betrokken zijn (N0) voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Dat is de wettelijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor vergoeding uit het basispakket van de zorgverzekering. De fabrikant van Oncotype DX® heeft nu verzocht om de indicatie uit te breiden naar vrouwen met maximaal 3 positieve okselklieren (N1). 

In 2010 en 2018 concludeerde het Zorginstituut dat de genexpressietest MammaPrint® niet voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Omdat er nu nieuwe data beschikbaar zijn, heeft de fabrikant van de MammaPrint® gevraagd om een herbeoordeling voor dezelfde indicaties als de Oncotype DX® (N0 en N1).

Samenvatting van het standpunt

Het Zorginstituut heeft op basis van de beschikbare onderzoeken het ‘klinisch nut’ getoetst van de inzet van de genexpressietest. Klinisch nut betekent dat de combinatie van de test en weglaten van aanvullende chemotherapie, gezondheidswinst moet opleveren voor de patiënt, in vergelijking met de zorg die nu nog standaard is. De aanname is dat de testen voorspellen dat aanvullende chemotherapie weinig tot geen voordeel heeft voor een deel van de vrouwen, omdat zij een laag genetisch risico op uitzaaiingen hebben. De claim is dat het voor vrouwen met borstkanker in een vroeg stadium veilig is om geen chemotherapie te ondergaan. Zonder extra risico op overlijden. Daardoor vermijden zij het risico van mogelijke (blijvende) bijwerkingen en verminderde kwaliteit van leven. We hebben meerdere studies onderzocht. 

Onze conclusie is dat MammaPrint® en Oncotype DX® tot het basispakket behoren. Op basis van de uitslag van deze testen kunnen vrouwen met een laag genetisch risico veilig afzien van chemotherapie. Dit geldt voor de subgroep vrouwen die voldoen aan de volgende voorwaarden in de uitklappers.

Volledige indicaties voor vergoeden Mammaprint®

Vergoed MammaPrint voor vrouwen:

 • ouder dan 50 jaar; én
 • HR+/HER2-/N0; én
 • graad 1 tumor met een grootte tussen de 3.1 en 5 cm; óf
 • graad 2 met een grootte tussen de 2.1 en 5 cm; óf
 • graad 3 met een grootte tussen de 1.1 en 2 cm. 

En voor vrouwen:

 • ouder dan 50 jaar; én
 • HR+/HER2-/N1 (1-3 okselkliermetastasen); én
 • graad 1 tumor met een tumorgrootte tussen de 2.0 en 5 cm; óf 
 • graad 2 tumor met een tumorgrootte tussen de 0 en 5 cm.

De vergoeding voor MammaPrint® geldt vanaf 28 juni 2022.

Volledige indicatie voor vergoeden Oncotype DX®

Vergoed Oncotype DX® voor vrouwen:

 • ouder dan 50 jaar; én
 • HR+/HER2-/N0; én
 • graad 1 tumor met een grootte tussen de 3.1 en 5 cm; óf
 • graad 2 met een grootte tussen de 2.1 en 5 cm; óf
 • graad 3 met een grootte tussen de 1.1 en 2 cm. 

Deze vergoeding van Oncotype DX® was al eerder vastgesteld en geldt vanaf 10 augustus 2021.

En voor vrouwen:

 • ouder dan 50 jaar; én
 • ER+/HER2-/N1 (1-3 okselkliermetastasen); én 
 • graad 1 tumor met een tumorgrootte tussen de 2.0 en 5 cm; óf 
 • graad 2 tumor met een tumorgrootte tussen de 0 en 5 cm.

De vergoeding voor Oncotype DX® is in het huidige standpunt vastgesteld en geldt vanaf 15 september 2022.

Passende zorg-afspraken over inzet MammaPrint en Oncotype DX

In het kader van passende zorg zijn er afspraken gemaakt met partijen over de gepaste inzet van de Oncotype DX® en de MammaPrint®. De afspraken gaan over het maken en updaten goede patiënteninformatie, de inzet van de testen, herzien van de behandelrichtlijn en borgen van gelijke toegankelijkheid voor alle patiënten. 

Bij gepaste inzet van de testen kan chemotherapie bij een deel van de vrouwen veilig achterwege worden gelaten. Als artsen de juiste indicatie aanhouden om de test te gebruiken, krijgen ongeveer 800 vrouwen per jaar een genexpressietest. Op basis daarvan kunnen jaarlijks ongeveer 500 vrouwen afzien van aanvullende chemotherapie. Dit voorkomt overbehandeling met belastende chemotherapie en leidt tot een betere kwaliteit van leven. Het voorkomen van overbehandeling leidt bovendien tot minder onnodige zorgkosten en betere inzet van schaars zorgpersoneel.

Het Zorginstituut en de beroepsgroep zullen de internationale literatuur volgen en zo nodig gepaste stappen nemen bij relevante nieuwe inzichten. Het Zorginstituut zal daarnaast in nauwe afstemming met de beroepsgroep evalueren of het inzetten van de twee testen daadwerkelijk leidt tot een afname in aanvullende chemotherapie in de doelgroep.

Gevolgde procedure

Alleen zorg die écht werkt, mag deel uitmaken van het basispakket van de zorgverzekering. Dit is vastgelegd met de juridische term 'stand van de wetenschap en praktijk'. Vaak is goed duidelijk of zorg uit het basispakket kan worden vergoed, maar niet altijd. In zulke gevallen kan het Zorginstituut zelf beoordelen of die zorg in aanmerking komt voor vergoeding. Zo'n beoordeling noemen we een duiding. De uitkomst van een duiding heet een standpunt.

Een standpunt van het Zorginstituut is wettelijk bepalend. Dit betekent dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hier verder niet meer over beslist. Patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars hebben inspraak tijdens het opstellen van een standpunt. En bij standpunten krijgt het Zorginstituut advies van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). Hierin zitten onafhankelijke wetenschappers, artsen, apothekers, methodologen en gezondheidseconomen.

Lees meer informatie over de procedure bij een standpunt op de pagina 'Verduidelijking van het basispakket - standpunten'.

Meer informatie of vragen?

Hebt u vragen over dit standpunt? Dan kunt u deze per e-mail stellen aan Ingrid de Groot via IGroot@zinl.nl

Ook op de website van het AvL wordt dit nieuws uitgebreid toegejuicht. Maar enkele wetenschappers uit het AvL zijn oprichter en mede eigenaar van Agendia (Laura van 't Veer en Prof. Dr. René Bernards, PhDen hebben er dan ook een direct belang bij want die wetenschappers hebben de rechten op de mammaprint: 

Zorginstituut concludeert dat MammaPrint borstkanker-test in het basispakket kan worden opgenomen

30 okt 2023 10:00

Agendia, een toonaangevend moleculair diagnostisch bedrijf gevestigd in Amsterdam en Irvine (VS), is verheugd dat de innovatieve en alom bekende borstkankertest, MammaPrint, na uitgebreide evaluatie nu is opgenomen in het basispakket van de Nederlandse zorgverzekering. De toekenning geldt voor vrouwen ouder dan 50 met hormoongevoelige, HER2-negatieve borstkanker met 0-3 betrokken lymfeklieren (met een klinisch hoog risico). Deze mijlpaalbeslissing, genomen door het Zorginstituut Nederland (ZIN), markeert een cruciale stap voorwaarts in het bieden van gepersonaliseerde zorg aan vrouwen die getroffen zijn door borstkanker en kan overbehandeling met chemotherapie onder deze groep met maar liefst 61% doen dalen.

 • Per direct vergoed voor vrouwen ouder dan 50 jaar met hormoongevoelige, HER2-Negatieve borstkanker en 0-3 betrokken lymfeklieren (met een klinisch hoog risico)
 • Door MammaPrint kan overbehandeling met chemotherapie onder deze vrouwen met maar liefst 61% dalen
 • Beslissing van Zorginstituut Nederland vergroot de toegankelijkheid tot gepersonaliseerde zorg

>>>>>>>>lees verder

Plaats een reactie ...

Reageer op "Mammaprint voor borstkankerpatienten gaat vergoed worden vanuit basisverzekering laat het Zorginstituut weten. De mindact studie toont aan dat minder vrouwen met borstkanker chemotherapie nodig hebben"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Mammaprint voor borstkankerpatienten >> Mammaprint verandert voorgestelde >> Mammaprint bewijst grote waarde >> Uitstekende resultaten met >> Mammaprint (R) wordt meer >> Mammaprint: Onderzoek met >> Mammaprint voor bepaling van >> Mammaprint - genentest bewijst >>