Helpt u ons aan 500 donateurs om kanker-actueel online te houden?

17 juli 2018: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/chemo-bij-beginnende-operabele-hormoongevoelige-borstkanker-er-en-pr-pos-en-her2-neg-blijkt-bij-70-procent-zinloos-te-zijn-bij-slechts-30-procent-heeft-chemo-enig-effect-blijkt-uit-grote-studie-van-oncogen-dx-21-genen-test.html

26 juli 2016: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/richtlijnen-in-amerika-hoe-borstkanker-te-behandelen-met-her2-positieve-receptoren-op-basis-van-recente-wetenschappelijke-studies.html

16 januari 2013: Mammaprint kan ook op bewaard tumorweefsel worden toegepast, zie gerelateerde artikelen onderaan of hiernaast. Lees ook lezing van prof. dr. Jim Watson

29 juli 2011: ik hoor nog zo vaak dat borstkankerpatienten bij hun eerste diagnose niet van de genentest - mammaprint op de hoogte worden gesteld. Daarom onderstaand artikel nog eens naar voren gehaald. Vraag aub om de mammaprint, die maakt zoveel meer duidelijk over de status van uw vorm van borstkanker en uw arts cq oncoloog kan u met de uitslag van de genentest echt een veel beter en gerichter behandelingsadvies geven.

31 mei 2010: Bron de Volkskrant d.d. 31 mei 2010

Ziektekostenverzekeraar Achmea gaat de mammaprint vergoeden aan het Anthonie van Leeuwenhoek ziekenhuis zo meldt de Volkskrant vandaag. Het CVZ dat verantwoordelljk is voor de richtlijnen voor vergoeden van medicijnen en medische behandelingen is nog niet zover maar Achmea heeft besloten om dit als eerste ziektekostenverzekeraar wel al te gaan doen omdat de mammaprint veel vrouwen met borstkanker behoedt voor onnodige chemokuren omdat de test nauwkeurig kan laten zien welke vrouwen met borstkanker wel en welke geen chemo nodig hebben. Zie verder hieronder meer informatie over de mammaprin en hoe dat werkt enz.

3 februari 2010: Dr. Emile Rutgers oncoloog en borstkankerspecialist en werkzaam in het Anthoni van Leeuwenhoekziekenhuis verklaarde op een mammacongres afgelopen zaterdag in Harderwijk dat de mammaprint meer en meer ingezet zal gaan worden om de behandeling van borstkanker te bepalen. Zie ook onderstaand bericht van februari 2009 en voor meer informatie over de mammaprint met vragen en antwoorden enz. ga naar: www.mammaprint.nl  

11 februari 2009: Bron: persbericht van Agendia, producent van Mammaprint in Europa.

Agendia, wereldwijd toonaangevend in moleculaire kankerdiagnostiek, kondigt vandaag aan dat haar test MammaPrint(R), die inzicht geeft in de kans op recidief bij borstkanker, waarbij geen uitzaaiingen in de lymfklieren zijn geconstateerd vooraf aan de operatie door het Nederlands Kankerinstituut-Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis als standaardtest zal worden aangeboden aan alle daarvoor in aanmerking komende borstkankerpatiënten. Het NKI-AVL meent dat MammaPrint een goede richtlijn biedt bij het voorschrijven van adjuvante chemotherapie. In het kader van het internationale klinische onderzoek MINDACT gebruikt het NKI-AVL MammaPrint al in de praktijk en zal dat ook blijven doen. In de toekomst zal het NKI-AVL echter ook MammaPrint beschikbaar stellen aan patiënten die niet in aanmerking komen voor het MINDACT-onderzoek.
 

In de Mindact studie wordt onderzocht wat de waarde kan zijn van een genetest en is een prospectieve gerandomiseerde fase III studie bij borstkankerpatienten waarbij geen lymfklieren waren aangetast

Titel-Eng   MINDACT: Microarray In Node-negative Disease may Avoid Chemo Therapy
Samenvatting   Voor het eerst in 20 jaar is er grote vooruitgang geboekt in de besluitvorming over aanvullende chemotherapie voor patiënten met lymfeklier-negatieve borstkanker. Onderzoekers uit het NKI-AvL hebben met behulp van de zogenaamde microarray techniek het 70-genen profiel ontwikkeld. Dit 70-genen profiel bepaald de mate van expressie van 70 genen in het tumorweefsel en kan op die manier een vrij betrouwbare uitspraak doen over de neiging tot uitzaaien van een tumor. Het 70-genen profiel verdeelt hiermee borstkanker patiënten in 2 groepen: een groep met een kleine kans op uitzaaiingen (laag-risico groep) en een groep met een grote kans op uitzaaiingen (hoog-risico groep). Op dit moment wordt het besluit om een patiënt wel of niet aanvullend te behandelen met chemotherapie gemaakt m.b.v. richtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op algemene klinische en biologische kenmerken zoals leeftijd, tumor grootte en graad en hormoonreceptor status. In de praktijk blijkt deze richtlijn voor verbetering vatbaar en lijkt het met het 70-genen profiel mogelijk nauwkeuriger in te schatten welke vrouwen aanvullende behandeling nodig hebben en bij welke vrouwen dit veilig achterwege gelaten kan worden. De MINDACT is een prospectief, gerandomiseerde fase III studie, waarin lymfeklier-negatieve patiënten worden geëvalueerd volgens de huidige richtlijnen en volgens het 70-genen profiel. De hoofdvraag in deze studie is of chemotherapie bij patiënten met een verhoogd risico volgens de richtlijnen, maar met een gunstig risico volgens het 70-genen profiel veilig achterwege gelaten kan worden. Daartoe worden patiënten, waarbij beide risico?s niet overeenkomen, gerandomiseerd (geloot) voor aanvullende behandeling volgens de huidige richtlijnen of aanvullende behandeling volgens het 70-genen profiel. Voor patiënten die in aanmerking komen voor aanvullende chemotherapie volgt een tweede randomisatie tussen twee verschillende chemotherapeutische behandelingen, namelijk die tussen anthracyclines of docetaxel + capecitabine. Patiënten met positieve hormoonreceptoren kunnen deelnemen aan een derde randomisatie tussen 2 jaar tamoxifen gevolgd door 5 jaar letrozol of 7 jaar letrozol
Looptijd   01/2008 - onbekend
NOD nummer    OND1332449

Plaats een reactie ...

Reageer op "Mammaprint (R) wordt meer en meer gebruikt bij behandelplan voor borstkankerpatienten. Achmea gaat dit nu ook standaard vergoeden."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Mammaprint voor borstkankerpatienten >> Mammaprint verandert voorgestelde >> Mammaprint bewijst grote waarde >> Uitstekende resultaten met >> Mammaprint (R) wordt meer >> Mammaprint: Onderzoek met >> Mammaprint voor bepaling van >> Mammaprint - genentest bewijst >>