Mocht u de artikelen op kanker-actueel waarderen dan wilt u ons misschien ondersteunen met een donatie op 

IBAN: NL79 RABO 0372 9311 38 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. 

BIC/SWIFTCODE RABONNL2U

Als donateur kunt u korting krijgen bij verschillende bedrijven en we zijn een ANBI organisatie

Raadpleeg altijd een goed gekwalificeerd complementair werkend arts.

Update 28 april 2019 van no. 401 t/m 500

Als extra service hebben we voor onze donateurs de links aangebracht per vermelde studie, zie verderop in dit artikel. Klik daarop en u komt op het studierapport, meestal als volledig studierapport gratis in te zien of soms op het abstract omdat er voor het volledige studierapport betaald moet worden.

Vanaf 1 april 2005 is arts-bioloog drs. E. Valstar begonnen met het verzamelen van gerandomiseerde studies waarin onderzocht werd wat het effect is van orthomoleculaire middelen - voeding en voedingstoffen - als preventie van kanker. Alles op deze lijst is ter verantwoording van arts-bioloog drs. E. Valstar en is ook hier onze disclaimer van toepassing.

Maar we bedanken Valstar voor zijn niet aflatende inzet voor een niet toxische en natuurlijke aanpak van kanker. We bedanken Valstar ook voor zijn toestemming om deze lijst hier te publiceren.

De lijst van studies met therapeutische effecten van voeding en voedingstoffen bij kanker kunt u lezen onder Literatuurlijst van drs. E. Valstar.

Aparte lijsten van therapeutische studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar om het u gemakkelijker te maken want de lijst van Valstar is te lang en te onoverzichtelijk geworden naar mijn mening.

Wanneer een studie is uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker, of aanvullend op chemo, bestraling, beenmergtransplantaties, operaties heb ik die dus opgenomen in een aparte lijst voor die specifieke toepassing. Klik hier voor de lijsten die inmiddels klaar zijn en online gezet.

Onder kanker en preventie staan ook artikelen en studieabstracten over preventie van kanker vermeld. Bij specifieke vormen van kanker staan deze soms in een aantal artikelen onder blokje preventie, zie gerelateerde artikelen daar. Bedenk dat middelen die preventief werken tegen kanker ook en vooral recidieven kunnen voorkomen en dus bijna net zo belangrijk als studieresultaten in een therapeutische setting onderzocht en gemeten.


Lijst van gerandomiseerde studies betreffende voeding en orthomoleculaire middelen e.d. ter preventie van kanker, zie in gerelateerde artikelen nog meer studies:

Nummers 201 - 300


201) Hadshiew I et al ; Dermatology 195:362-8; 1997 : alpha-glycosylrutine, vitamine E en ferulinezuur blijken gecombineerd de kans op verbranding door de zon te verminderen. PMID 9529558.

202) Green C et al ; Clin Exp Dermatol 23:162-7;1998 PMID 9894360: Retinylpropionaatcreme reduceert aantal actinische keratosen ;

203) Lykkesfeldt J et al ; Am J Clin Nutr 71:530-6 ; 2000 : Vitamine C is bij rokers verlaagd ; suppletie met C,E en foliumzuur normaliseert dat zo blijkt uit gerandomiseerd onderzoek. Zie ook 168 : C spaart namelijk E, hetgeen juist bij rokers gewenst is. PDIM 10648268.

204) Conaway CC et al ; Nutr Cancer 38(2):168-78 ; 2000 : Rauwe broccoli geeft in dit gerandomiseerde onderzoek een 3 keer zo grote bioavailability van isothiocyanaten als gestoomde broccoli ; door de verhitting neemt de myrosinaseactiviteit af ; dit enzym hydroliseert glucosinolaten en maakt zo de isothiocyanaten vrij ; PDIM 11525594.

205) Gotteland M et al ; Acta Pediatr 94:1747-51 ; 2005 : De combinatie van Saccharomyces boulardii plus inuline blijkt bij kinderen met Helicobacter pylori aantoonbaar beter in staat deze bacterie uit te roeien dan Lactobacillus acidophilus of de combinatie van 3 antibiotica. PMID16421034.

206) Holt PR et al ; Cancer 106:287-96 ; 2006 : 1500 mg calcium per dag plus dagelijks 400 IU vitamine D remt delingssnelheid colorectaal slijmvlies en ook van colorectale adenomen. Dit ging samen met een toename van de vitamine D receptoren in het rectumslijmvlies. PMID 16353199.

207) Campbell MJ et al ; Eur J Clin Nutr 58; 173-9; 2004 : Red clover isoflavonen hebben eenzijdig gemeten een licht verlagend effect op de insulin-like growth factor 1 bij premenopauzale vrouwen ; bovendien bleek deze factor bij de placebogroep tijdens de cyclus nog significanter te stijgen dan bij de placebo premenopauzalen ; verder hebben hoge basaalwaarden bij de gesuppleerden het effect van red clover-isoflavonen op de IGF-1 nog enigszins gecamoufleerd ; hoewel dit resultaat pleit voor een verlaging van het borstkanker risico door red clover-isoflavonen, is meer onderzoek nodig ; bij de postmenopauzale vrouwen was er op genoemde parameter geen effect. PMID 14679383.

208) Lampe JW et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 9:787-93; 2000: Uit dit gerandomiseerde onderzoek blijkt dat je vooral bij GSTM1-individuen en minder bij GSTM-null individuen met koolsoorten de glutathion-S-transferase-alpha-productie bevorderen kan (zie ook 199) ; effecten van andere groente-/fruitsoorten waren niet algemeen dan wel statistisch discutabel ; PMID 10952095.

209) Malaveille C et al ; Mutat Res 561: 83-90 ;2004 : Door extra flavonoiden door dieetveranderingen, maar ook door suppletie wordt een hogere excretie van flavonoidmetabolieten in de urine bewerkstelligd ; dit gaat samen met een sterke antimutageniteit in vergelijking met normale voeding. PMID 15238233.

210) Kirsh VA et al ; JNCI 98: 245-54 ; 2006 : Bij rokers blijkt vitamine E suppletie met minder en minder ernstige prostaatkanker samen te gaan ; beta-caroteen-suppletie blijkt het risico op prostaatkanker alleen te verlagen bij een lage basale inname ; vitamine C bleek bij geen enkele subgroep bescherming te geven in dit gerandomiseerde onderzoek ; PMID 16478743 ; zie voor wat betreft vitamine E ook nummer 2.

211) Hughes R et al ; Nutr Cancer 42:70-7; 2002 ; Op gerandomiseerde basis blijkt soja bij eters van rood vlees de uitscheiding van N-nirosoverbindingen via de ontlasting te verlagen ; broccoli en spruitjes deden dat niet, maar vergrootte wel het faecesvolume en de passage snelheid van de ontlasting bij voornoemde vleeseters ; men had ook nog naar andere stoffen kunnen kijken uiteraard ; duidelijk is dat ook dit onderzoek wijst op een kankerpreventieve werking van soja en koolsoorten. PMID 12235653.

212) Hughes R et al ; Carcinogenesis 22:199-202 ; 2001 : Meer rood vlees betekende minder ontlasting, een langere passagetijd voor de ontlasting en hogere nitrosamineniveau’s in de ontlasting ; alles op gerandomiseerde basis onderzocht. PMID 11159760.

213) Silvester KR et al ; Nutr Cancer 29:13-23 ; 1997 : Ook in dit gerandomiseerde onderzoek vond men : meer rood vlees geeft meer nitrosaminen in de ontlasting ; toevoeging van niet fermenteerbaar zetmeel had op deze spiegels en ook op de pasagetijd van de darm geen invloed. PMID 9383779.

214) Cross AJ et al ; Cancer Res 63: 2358-60; 2003 : Ook hier : minder rood vlees : minder N-nitrosoverbindingen ; bij een lage vleesinname was de productie van deze verbindingen gelijk aan die bij consumptie van plantaardig eiwit ; toevoegen van haemijzer (zit in rood vlees!!!) vergrootte de produktie van deze N-nitrosoverbindingen, terwijl anorganisch ijzer dat niet deed. PMID 12750250.

215) Wiegell SR en Wulf HC ; J Am Acad Dermatol 54:647-51; 2006 : PDT met methyl aminolevulinaat (MAL) is even effectief ter behandeling van actinische keratosen als PDT met 5-aminolevulinaat (ALA) ; met de ester zijn er evenwel minder bijwerkingen en zijn deze bovendien van kortere duur. PMID 16546587.

216) Tarstedt M et al ; Acta Derm Venereol 85:424-8 ; 2005 : In dit gerandomiseerde werd vastgesteld dat voor dunnere actinische keratosen PDT met MAL slechts een keer nodig was ; twee keer gaf geen beter resultaat ; wel was dat het geval vanaf een kritische dikte, die men zo met deze trial kon vaststellen. PMID 16159735.

217) Szeimies RM et al ; J Am Acad Dermatol 47: 258-62; 2002 : PDT met MAL is ter behandeling van actinische keratosen niet significant minder effectief dan cryotherapie ; PDT met MAL is echter cosmetisch gezien superieur. PMID 12140473.

218) Pariser DM et al ; J Am Acad Dermatol 48:227-32; 2003 : PDT met MAL is zeer significant effectiever tegen actinische keratosen dan PDT met placebo. PMID 12582393.

219) Freeman M et al ; J Dermatolog Treat 14:99-106; 2003 : In dit onderzoek was PDT met MAL niet alleen cosmetisch superieur aan cryotherapie ter behandeling van actinische keratosen, maar trad met PDT met MAL ook vaker een respons op ; beide methoden waren superieur aan PDT met placebo, wat door de PDT toch nog 30% respons gaf. PMID 12775317.

220) Dragieva G et al ; Br J Dermatol 151:196-200 ; 2004 : PDT met MAL was in dit gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek bij getransplanteerde patienten effectief tegen actinisch keratosen. PMID 15270891 ; PDT met ALA werkt op actinische keratosen echter bij getransplanteerden minder goed dan bij niet getransplanteerden : zie Dragieva G et al ; Transplantation 77:115-21 ; 2004 ; PMID 14724445.

221) Piacquadio DJ et al ; Arch Dermatol 140:41-6; 2004: PDT met ALA is duidelijk beter ter bestrijding van actinische keratosen dan PDT met een nepmiddel. PMID 14732659.

222) Radakovic-Fijan S et al ; J Am Acad Dermatol 53 :823-7; 2005 : ALA plus PDT met 100 of 140 Joule per vierkante cm geeft geen grotere regressiekans van actnische keratosen dan ALA plus PDT met 70 Joule per vierkante cm ; klaarblijkelijk is de sensitizer belangrijker ; al lijkt bij dikkere keratosen meer dan 1 keer behandelen ook relevant ; zie 216. PMID 16243131.

223) Hage M et al ; Gut 53:785-90 ; 2004 : (5)ALA met PDT is ter behandeling van een Barrett-oesophagus zeker zo goed instaat om Barrett-slijmvlies te doen verdwijnen als argon plasmacoagulatie ; zie ook 150 en 152 ; PMID 15138203. Argonplasmacoagulatie is overigens in gerandomiseerd onderzoek beter gebleken dan niets doen : zie Ackroyd R et al ; Gastrointest Endosc 59;1-7; 2004 ; PMID 14722539.

224) Dietrich M et al ; Nutr Cancer 45:176-84; 2003 : Vitamine C alleen en in combinatie met E en liponzuur gaan bij niet-rokers blootgesteld aan rook lipideperoxydatie tegen ; het onderzoek was uiteraard gerandomiseerd en dubbelblind. PMID 12881011.

225) Salvini S et al ; Br J Nutr 95;742-51; 2006 : Extra virginale olijfolie met een hoog phenolgehalte reduceert oxydatieve aan DNA tov een dergelijke olie met een lager phenolgehalte. PMID 16571154.

226) Chuang CH et al ; Helicobacter 7:310-6; 2002 : Vitamine C (1 gram per dag) en E (200 IU per dag) verbeteren resultaat uitroeiing van Helicobacter door antibiotica niet. PMID 12390211. Hogere doses C roeien Helicobacter wel uit ; zie 11.

227) Mahabir S et al ; Eur J Cancer Prev 14:427-9 ; 2005 : 15 of 30 gram alcohol per dag vergroot bij vrouwen oxydatieve DNA-schade niet aantoonbaar. PMID 16030435.

228) Mahabir S et al ; Nutr J 3:11 ; 2004 ; Zowel 15 als 30 gram alcohol per dag doet bij postmenopauzale vrouwen de oestronsulfaat en DHEA sulfaat-spiegel stijgen ; beide zijn bij postmenopauzale vrouwen een risicofactor voor het krijgen van borstkanker ; DNA-schade is mogelijk (zie 227) helemaal geen relevant item ; de vraag is of dit hormonale effect na correctie voor de energie inname nog gevonden wordt en dan en feitelijk ook nu wel klinisch relevant is. PMID 15353002. Zie ook 130 : pleit net als 227 niet voor een schadelijk effect van kleine hoeveelheden alcohol voor wat betreft borstkanker.

229) Khuri FR et al ; JNCI 98:441-50 ; 2006 : Lage doses 13-cis-retinoinezuur verlagen bij niet-rokers/rokers behandeld voor keelkanker niet de kans op een nieuwe keelkanker ; PMID 16595780 ; zie ook nummer 35.

230) Wong CK et al ; Int Immunopharmacol 4:201-11 ; 2004 : Consumptie van polysacchariden van Coriolus versicolor (Yun Zhi) en Danshen (Salvia miltiorrhiza) blijken in vergelijking met een placebo een hele was lijst van immuunparameters gerelateerd aan een efficiente bestrijding van kanker te verbeteren ; PSK : zie therapeutische lijst blijkt bij meerdere vormen van reeds bestaande kanker de sterfte te verminderen ; PMID 14996412.

231) McTiernan A et al; Cancer Res 64:2923-8 ; 2004 : Bewegen vermindert bij postmenopauzale vrouwen de oestron, oetradiol, maar vooral de vrije oestradiolspiegels, zo blijkt uit dit gerandomiseerde onderzoek ; verder past het bij de zeer sterke aanwijzingen dat bewegen de kans op borstkanker verlaagt. PMID 15087413.

232) Yu SY et al ; Biol Trace Elem Res 29: 289-94 ; 1991 : Seleniet vermindert in Qidong in China bij zeker 3 verschillende groepen op gerandomiseerde basis de kans op primaire leverkanker. PMID 1726411.

233) Anti M et al ; Gastroenterology 103:883-91; 1992 : Omega-3-vetzuren verminderen delingsactiviteit mucosa rectum bij patienten die al eens een colorectale poliep gehad hebben ; zie ook 173. PMID 1386825.

234) Wulf HC et al ; Acta Derm Venereol 86:25-8 ; 2006 : PDT met methyl-ALA gaat bij patienten met een getransplanteerde nier aantoonbaar het ontstaan van actinische keratosen tegen. PMID 16585985.

235) Sheu BS et al ; Am J Clin Nutr 83:864-9; 2006 : Voorbehandeling met Lactobacilli en Bifidobacteria reduceert de Helicobacterpopulatie bij dragers dusdanig dat met viervoudige antibiotische therapie niet bij 76, maar bij 91 procent de bacterie wordt uitgeroeid ; significant meer. PMID 16600940. Zie de vele voorgaande publicaties over probiotica en Helicobacter pylori.

236) Grossarth-Maticek R et al ; Behav Res Ther 29: 343-51 ; 1991 : Selectie van personen met een vermoedelijk hogere kans op kanker en vervolgens gerandomiseerd wel of geen psychotherapie bleek ingeval van psychotherapie de sterftekans te verlagen ; iets dergelijks werd apart voor hart- en vaatziekten ook gevonden. PMID 1888324.

237) Heilbrunn LK et al ; JAMA 295: 1539-48 ; 2006 :Caloriebeperking vermindert DNA-schade, de nuchtere insulinespiegel en de lichaamstemperatuur ; alles past bij minder kans op kanker en bij life-extension. PMID 16595757.

238) Berget A et al ; Acta Obstet Gynecol Scand 70:231-5 ; 1991 : Laser en cryotherapie zijn even effectief bij de behandeling van intraepitheliale neoplasie van de cervix. PMID 1927301.

239) Denny L et al ; JAMA 294:2173-81 ; 2005 : Na constateren papillomavirus cervicaal werd met cryotherapie behandeld dan wel er werd afgewacht : met cryotherapie bleek CIN naderhand significant minder voor te komen. PMID 16264158. Zie ook: Human papillomavirus-based cervical cancer prevention: long-term results of a randomized screening trial.

240)Huang HY et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 9: 647-52 ; 2000 : Bij niet-rokers hebben noch E of C alleen noch de combinatie een effect op de 8-OH-dG-spiegel in de urine. Groenten en fruit konden het echter wel . PMID 10919732. Zie ook 57.

241)Kristal AR et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 14: 2377-83 ; 2005 : Vetbeperking plus veel fruit bleken binnen 36 maanden niet in staat de biomarkers van een Barrett-slokdarm positief te beinvloeden. PMID 16214920.

242)Hou J et al ; World J Gastroenterol 8:418-22; 2002 : Zenshengping vermindert in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek kans op progressie van dysplasie slokdarm naar slokdarmkanker. PMID 12046061.

243)Wang J et al ; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 22:510-2; 2000 : Zenshengping vermindert kans dat slokdarmhyperplasie in slokdarmkanker overgaat. PMID 11235577. Zie ook 13 en 242.

244)Grasten SM et al ; J Nutr 130:2215-21; 2000 : Roggebrood in vergelijking met witbrood geeft een snellere darmpassage ; beta-glucuronidase en beta-glucosidase hebben bij consumptie van roggebrood bij mannen een significant lagere activiteit ; de galzuurniveau’s waren met rogge bij mannen en vrouwen aantoonbaar lager ; het butyraatgehalte was met rogge alleen bij mannen aantoonbaar hoger. De eindconclusie is dat deze bevindingen pleiten voor een verlaging van het kankerrisico door rogge. PMID 10958815.

245)Huber R et al ; Eur J Med Res 10: 411-8 ; 2005 : Maretakextracten verhogen bij gezonden in vergelijking met placebo de productie van GM-CSF, IL-5 en IFNgamma ; dit alles pleit voor de toepassing van maretakextracten ter preventie en ter behandeling van kanker. PMID : 16287602.

246)El-Nezami HS et al ; Am J Clin Nutr 83: 1199-203 ; 2006 : Consumptie van een mengsel van melkzuurbacterien vermindert in vergelijking met placebo in gebieden met veel leverkanker de spiegel van aflatoxineB1-N7-guanine, een weerspiegeling van de blootstelling aan aflatoxine B(1). Niet vreemd, zoals in mijn boek :Voedingsinterventie bij kanker, al wordt gemeld breken melkzuurbacterien in veel gevallen aflatoxine af (en daardoor wellicht minder leverkanker). PMID 16685066.

247)Butterworth CE et al ; Am J Clin Nutr 35:73-82 ; 1982 ; 47 vrouwen met milde tot ernstige dysplasie van de baarmoedermond kregen 10 mg foliumzuur dagelijks of een placebo ; dit bleek een vervolguitstrijkje aantoonbaar te verbeteren. PMID 7064879.

248)Butterworth CE et al ; Am J Obstet Gynecol 166:803-9 ; 1992 : 235 vrouwen met cervicale dysplasie graad 1 of 2 bleken ook in dit onderzoek met 10 mg foliumzuur per dag een duidelijke verbetering van het uitstrijkje te zien te geven. PMID 1312773.

249)Grubben MJ et al ; Aliment Pharmacol Ther 14:1181-90 ; 2000 : Ongefilterde koffie verhoogt in darmmucosa glutathionspiegels ; dit spoort met epidemiologische gegevens nl dat koffie de kans op darmkanker vermindert. PMID 10971235.

250)Talaska G et al ; Mutagenesis 2006 ; 19 april ; Een hoge inname van flavonoiden vermindert DNA-schade aan cellen van de blaas : PMID 16624830.

251)Colbert LH et al ; Cancer Causes Control. 13:445-53 : 2002 : Een forse toename van de fysieke activiteit blijkt in dit gerandomiseerde onderzoek bij ruim 1900 mensen met een darmadenoom in de voorgeschiedenis, slechts tot een niet significante afname van de recidiefkans te leiden. PMID 12146849.

252)Prieme H et al ; Am J Clin Nutr 65:503-7 ; 1997 : 200 IU vitamine E , 500 mg vitamine C en 90 mg Q10 blijken elk afzonderlijk dan wel in combinatie bij rokers niet in staat DNA-schade te voorkomen voor zover gemeten aan de onveranderde uitscheiding van 8-oxo-7,8-dihydro-2’-deoxyguanosine, een ‘reparatiestof’ ; het betreft echter een wel heel softe parameter.

253)Haggans CJ et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 9:719-25 ; 2000 : Tarwevezel had geen , lijnzaadolie had wel een verhogend effect bij premenopauzale vrouwen op de ratio van 2:1 6alpha-OHE1 in de urine ; dit wijst erop dat lijnzaadolie het oestrogeenmetabolisme zodanig beinvloedt dat hierdoor de kans op borstkanker vermindert. PMID 10919743.

254)Haggans CJ et al ; Nutr Cancer 33:188-95 ; 1999 : Vergelijkbaar qua opzet met 253, al betrof het nu postmenopauzale vrouwen ; het resultaat was vergelijkbaar ; PMID 10368815. Zie ook de publicaties aangaande flaxseed (lijnzaad)olie in de therapeutische lijst.

255)Porrini M et al ; Br J Nutr 80: 353-61 ; 1998 : In dit gerandomiseerde onderzoek blijkt lycopeen uit tomatenpuree beter te worden opgenomen dan uit rauwe tomaat ; PMID 9924277. Lees ook: Enhanced bioavailability of lycopene when consumed as cis-isomers from tangerine compared to red tomato juice, a randomized, cross-over clinical trial

256)Salim AS ; J Lab Clin Med 119:702-9; 1992 : DMSO bevordert in gerandomiseerd onderzoek bij rokers herstel van maagzweer en vermindert na herstel de kans op een recidief. PMID 1593216. Zie ook de therapeutische lijst no 112. Verder onderzoek moet aantonen of DMSO de kans op maagkanker reduceert.

257)da Mota Menezes V et al ; Helicobacter 11:188-95 ; 2006 : Lafoensia pacari St. Hil , rijk aan ellaginezuur vermindert in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek ernst Helicobacter-infecties, maar bewerkstelligt geen eradicatie ; PMID : 16684267.

258)Morton C et al ; Arch Dermatol 142:729-35 ; 2006 : PDT met methylaminolevulinaat geeft betere behandelingsresultaat van basaal carcinoma van de huid in situ dan cryotherapie. PMID 16785375.

259)Muto Y et al : Hepatol Res 2006 ; May 29 (Epub ahead of print) : In dit gerandomiseerde onderzoek blijken BCAA ingeval van een verhoogd lichaamsgewicht en een reeds duidelijk verhoogd alpa-foetoproteine samenhangend met levercirrhose, de kans op leverkanker te verlagen. PMID 16737844.

260)Fowke JH et al ; Carcinogenesis 2006 May 15 (Epub ahead of print) : In dit gerandomiseerde onderzoek bleek kool de oxydatieve stress duidelijk te verlagen in vergelijking met een vezel/micronutrientenpreparaat. Kool had verder tov de baseline wel een effect ; genoemd vezel-/micronutrientenpreparaat niet. De effecten werden gemeten aan de hand van F2-isoprostaanniveau’s. PMID 16704986.

261)Naik R et al ; Int J Gynecol Cancer 16: 786-90 ; 2006 :Indol-3-carbinol vermindert klachten (jeuk en pijn) en omvang van vulvaire intraepitheliale neoplasie ; ook hormonaal treden er gunstige veranderingen op; PMID 16681761. Lees ook: Medical and surgical interventions for the treatment of usual-type vulval intraepithelial neoplasia.

262)Liede K et al ; Oral Dis 4:78-83 ; 1998 : Dagelijks 50 mg vitamine E en/of 20 mg beta-caroteen vermindert bij mannelijke rokers de kans op leukoplakie en andere afwijkingen in de mond-/keelholte niet. PMID 9680894. Het ging effectief om slechts weinig patienten ; van daar dat met beta-caroteen in 34,106 en 110 wel een gunstig effect van beta-caroteen tav leukoplakie is gevonden ; overall : beta-caroteen is zinvol ingeval van leukoplakie.

263) Di Mario F et al ; Aliment Pharmacol Ther 23:1235-40 ; 2006 : Lactoferrine naast antibiotica verhoogt kans op uitroeien Helicobacter pylori ; PMID 16611285. Zie ook 193 en 194.

264) Wood AW et al ; Int J Radiat Biol 82: 69-76 ; 2006 : Mobiel bellen leidt niet tot een vermindering van de overall-melatonine-uitscheiding ; echter de pre-bedtime waarden zijn door mobiel bellen wel lager, zo bleek uit dit gerandomiseerde onderzoek ; meer onderzoek is nodig. PMID 16546905.

265) Elkins G et al ; Int J Clin Exp Hypn 54:303-15 ; 2006 ; Hypnose bevordert stoppen met roken in dit gerandomiseerde onderzoek ; PMID 16766441.

266) He LZ et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 21:422-3 ;2001 : Behandeling met qingwei zhitong vermindert uitgebreidheid maagzweren veroorzaakt door Helicobacter pylori ; de bacterie verdween bovendien bij 47% van de patienten in de behandelde groep ; PMID 12577435.

267) Kamangar F et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 15:1562-4 ; 2006 : Een lage dosis selenium met wat E en caroteen vermindert kans op longkanker niet ; dit gold ook voor de combinatie van zink en vitamine A , voor de combinatie van extra B2 en B3 alsmede voor de combinatie van extra vitamine C en molybdeen ; PMID 16896051. Zie ook 3,28,32,47,48,53 ,54,92,97 en 101, alsmede 268. De overall conclusie : is selenium, aspirine en mogelijk vitamine A-zuur en foliumzuur met B12 verlagen risico longkanker ; vitamine C, B2,B3, gewone vitamine A, zink, betacaroteen, vitamine E en molybdeen doen dat echter niet.

268) Karp DD et al ; Clin Adv Hematol Oncol 3: 313-5 ; 2005 : Selenium helpt de kans op longkanker te verlagen. PMID 16167004. Lees ook: Cancer chemoprevention research with selenium in the post-SELECT era: Promises and challenges

269)Pereira Rde S. ; J Pineal Res 41:195-200 ; 2006 ; Melatonine, l-tryptophaan, B6, foliumzuur, B12, methionine en betaine zijn samen significant beter ter behandeling van gastroesophageale reflux dan omeprazol : dit vrijwel zeker relevant ter preventie van slokdarmkanker. PMID 16948779.

270)Habito RC et al ; Br J Nutr 84: 557-63 ; 2000 ; Vlees vervangen door tofu leidt bij mannen tot lagere testosteronniveau’s ; dit past bij minder risico op prostaatkanker.

271) McTiernan A et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers prev 15:1588-97 ; 2006 : In dit gerandomiseerde onderzoek bleek lichaamsbeweging tot minder delingsactiviteit in de darmcrypten te leiden : dit pleit ervoor dat lichaamsbeweging de kans op darmkanker vermindert ; PMID 16985018.

272) Lionetti E et al ; Aliment Pharmacol Ther ; 2006 ; 10 Oct ; Epub ahead of print ; Lactobacillus reuteri vermindert in vergelijking met placebo bijwerkingen antibiotica voor uitroeiing Helicobacter pylori bij kinderen. PMID 17032283.

273) Goldman CG et al ; Nutrition 22:984-8 ; 2006 : Probiotica bleken in dit onderzoek de werking van een protonremmer plus 2 antibiotica in een overigens klein onderzoek niet aantoonbaar te versterken ; zie evenwel ook de vele eerdere studies betreffende probiotica en bestrijding Helicabacter pylori ; PMID 16978844. Lees ook: The Effect of Probiotics Supplementation on Helicobacter pylori Eradication Rates and Side Effects during Eradication Therapy: A Meta-Analysis


274) Bettuzi S et al ; Cancer Res 66 : 1234-40 ; 2006 : Groene thee-catechinen verminderen in vergelijking met placebo de kans op prostaatkanker bij mannen met een verhoogd risico op prostaatkanker ; PMID 16424063

275) Maskarinec G et al ; Eur J Clin Nutr 60: 1423-9 ; 2006 : Een soja-rijk dieet verlaagt serum testosteron niet, maar verlaagt wel PSA ; dit kleine pilot-onderzoek is derhalve wederom een aanwijzing dat soja relevant is voor de preventie van prostaatkanker ; PMID 16775579.

276)Hanai H et al ; Clin Gastroenterol Hepatol 4(12): 1502-6 ; 2006 : Curcuma is in vergelijking met placebo van therapeutisch belang bij de behandeling van colitis ; dit past bij de aanwijzingen dat curcuma de kans op darmkanker verlaagt en bestaande darmkanker remt. PMID 17101300. Lees ook: Curcumin for maintenance of remission in ulcerative colitis.

277)Plummer M et al ; JNCI 99:137-46 ; 2007 : In dit gerandomiseerde onderzoek werd met de combinatie van vitamine C (750 mg per dag), beta-caroteen (18 mg per dag) en vitamine E (600 IU per dag) in vergelijking met placebo geen effect gezien op precancereuze laesies van de maag ; PMID 17227997. Zie ook 1,7, 14,15, 30, 57, 68 en 91. De meeste studies zijn gunstig ; wel lijkt beta-caroteen niet van belang en juist ook selenium lijkt van belang. Met name nummer 30 met als parameter wel of geen maagkanker telt uiteraard stevig mee.

278)Hubner RA et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 15:1607-13 ; 2006 : ook in dit gerandomiseerde onderzoek werd met foliumzuur een gunstig effect gevonden mbt colorectale adenoma bij patienten met een specifieke genetisch achtergrond ; PMID 16985020. Dit is de zoveelste studie die gunstig is voor foliumzuur bij maag-/darmkanker.

279)Gill CI et al ; Am J Clin Nutr 85: 504-10 ; 2007 : Waterkers reduceert de DNA-schade aan lymfocyten ; bij rokers is dit effect significant sterker ; PMID 17284750.

280)Rafter J et al ; Am J Clin Nutr 85;488-96 ; 2007 : Twee typen melkzuurbacterien met inuline blijken bij patienten die wegens poliepen of darmkanker geopereerd zijn meerdere risicofactoren aangaande darmkanker te reduceren, maar ook de delingsactiviteit van het darmslijmvlies neemt af ; PMID 17284748.

281)Campbell KL et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 16:731-9 ; 2007 ; Bij premenopausale vrouwen leidt lichaamsbeweging niet tot veranderingen in het oestrogeenmetabolisme, maar wel tot een gunstige shift daarin. PMID 17416764. Zie ook 231.

282)Fradet Y et al ; J Urol 2007 ; 10 mei ; PDT met hexaminolevulinaat verbetert detectie carcinoma in situ blaas significant. PMID 17499291.

283)Moloney FJ en Collins P ; Br J Dermatol 2007 ; 14 mei : PDT met ALA voor actinische keratosen geeft meer en langer pijn dan PDT met MAL ; de effectiviteit is gelijk ; MAL is wel duurder dan ALA ; PMID 17501954.

284)Caan B et al ; Arch Intern Med 167:893-902 ; 2007 : Calcium plus vitamine D verminderen stijging gewicht postmenopauzaal ; PMID 17502530.

285)Lappe JM et al ; Am J Clin Nutr 85: 1586-91; 2007 ; De gecombineerde suppletie met vitamine D en calcium vermindert bij postmenopauzale vrouwen het kankerrisico in vergelijking met placebo ; PMID 17556697.

286)Cole BF et al ; JAMA 297:2351-9 ; 2007 ; Foliumzuur vermindert binnen 3 jaar de kans op darmkanker niet bij risicopatienten ; er waren evenwel slechts 1000 patienten in dit onderzoek (500 versus 500) ; softere parameters zijn consistent eerder significant in het voordeel van foliumzuur ; het punt is dat in epidemiologische meta-analyses pas bij suppletie van foliumzuur langer dan 8 jaar een risicoreductie op manifeste kanker is gezien. PMID 17551129.

287)Qu CX et al ; JNCI 99:1240-7 ; 2007 : Gekeken werd of 4 factoren in de voeding invloed hadden op het risico aan leverkanker te overlijden : deze factoren waren : A) retinol plus zink ; B) B2 en B3 , C) vitamine C en molybdeen en D)beta-caroteen, vitamine E en selenium ; individueel bleken deze factoren en sommige combinaties van 2 of 3 factoren bij bepaalde subgroepen sterftereducerend ; de combinatie van alle 4 de factoren bleek de sterftekans aan leverkanker echter zondermeer te reduceren ; PMID 17686823.

288)Rafter J et al ; Am J Clin Nutr 85; 488-96 ; 2007 ; Een synbioticum verbetert een scala van ongunstige parameters die bij de ontwikkeling van darmkanker passen ; PMID 17284748. (zelfde studie als no. 280)

289)Wright ME et al ; Cancer 109:891-8 ; 2007 : Bij rokers beschermen 50 mg vitamine E niet tegen mond-,keel-, strottehoofd- en slokdarmkanker ; beta-caroteen 20 mg per dag deed dat ook niet, maar dat resultaat zegt hier door een slechte randomisatie in het nadeel van de beta-caroteen-groep niets. PMID 17265529.

290)Yuan SY et al ; Zhongguo Zhen Jiu 27:407-11 ; 2007 : Injectie van een BCG-polysaccharide in een acupunctuurpunt blijkt significant genezing van condomylata acuminata te bevorderen. PMID 17663101

291)Walfisch S et al ; Eur J Cancer Prev 16: 298-303 ; 2007 : Lycopeen verlaagt bij patienten die aan darmkanker geopereerd moeten worden in vergelijking met placebo, de insulin-like growth factor-1/insulin-like growth factor-1-binding proteine 3-ratio (IGF-1/IGFBP-3-ratio) ; dit past bij een preventieve rol tav lycopeen mbt darm- en andere kankers.

292)Graydon R et al ; Eur J Clin Nutr 61: 1196-200 ; 2007 : Bij gezonden verlaagt lycopeen niet significant het IGF-1, maar het IGFBP-3 gaat wel significant omhoog ; de ratio als genoemd in referentie 291 gaat hier dus ook omlaag, wat wederom bij een kankerpreventieve rol van lycopeen past. PMID 17299493.

293)Hittelman WN et al ; JNCI 2007, Oct 30 ; Epub ahead of print ; Vitamine E remt proliferatieve verandering van bronchusepitheel ex-rokers ; 13-cis-retinoinezuur potentieert dit enorm ; 9-cisretinoinezuur had geen aantoonbaar effect ; PMID 17971525. Zie ook 45,53 en 101 ; voorlopig lijken alle 3 de stoffen interessant ter preventie van longkanker.

294)Imase K et al ; Kansenshogaku Zasshi 81: 387-93 ; 2007 : Lactobacillus reuteri reduceert aanwezigheid Helicobacter pylori-aanwezigheid  bij Hylicobacter-positieven. PMID 17695792. Zie ook o.a. ook 26,80,178, 180, 181,185,188, 190, 191, 235 en 257.

295)Prentice RL  et al ; Minder vette voeding plus meer fruit en groenten verminderen in gerandomiseerd onderzoek de kans op eierstokkanker. PMID 17925539.

296)Major GC et al ; Br J Nutr Nov 1 ; 1-11 ; 2007 (Epub ahead of print) : Multi bevordert afvallen beter dan een placebo. PMID 17977472.

297)Powers HJ et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 16:2128-35 ;2007 : Foliumzuur extra verbetert methylgroep-metabolisme in mucosa colon/rectum ; B2 verbetert dat nog meer bij mensen met een darmpoliep in de anamnese. PMID 17932361.

298)Qian LQ et al ; Chin J Integr Med 13:120-4 ; 2007 : Hyperplasie borsten met pijn en hormonale afwijkingen verbeteren met Likurang in vergelijking met placebo ; PMID 17609910.

299)Huang L et al ; Zhongguo Zhong Xi Jie He Za Zhi 19 : 329-31 ; 1999 : Jianruling vermindert hyperplasie borstweefsel ; E2 en prolactine gaan hierbij omlaag en progesteron en testosteron omlaag ;PMID 11783194 ; zie ook 298.

300)Beresford SA et al ; JAMA 295: 634-54 ; 2006 : Meer fruit en relatief minder vet vermindert binnen 5 jaar niet het risico op darmkanker. PMID 16467233. Zie echter ook 75,89, 144, 176 en 177:  : vetbeperking in combinatie met andere maatregelen om darmkanker te voorkomen lijkt dus toch zinvol.


Plaats een reactie ...

Reageer op "3. Literatuurlijst van studies over effecten van voeding en voedingstoffen - orthomoleculaire middelen - als preventie van kanker. Verzameld en opgesteld door arts-bioloog drs. E. Valstar. Nummers 201 - 300."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

6. Literatuurlijst van studies >> 5. Literatuurlijst van studies >> 4. Literatuurlijst van studies >> 3. Literatuurlijst van studies >> 2. Literatuurlijst van studies >> 1. Literatuurlijst van studies >> Literatuurlijsten preventie >>