Mocht u de artikelen op kanker-actueel waarderen dan wilt u ons misschien ondersteunen met een donatie op 

IBAN: NL79 RABO 0372 9311 38 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. 

BIC/SWIFTCODE RABONNL2U

Als donateur kunt u korting krijgen bij verschillende bedrijven en we zijn een ANBI organisatie

Raadpleeg altijd een goed gekwalificeerd complementair werkend arts.

Update 28 april 2019 van no. 401 t/m 500

Als extra service hebben we voor onze donateurs de links aangebracht per vermelde studie, zie verderop in dit artikel. Klik daarop en u komt op het studierapport, meestal als volledig studierapport gratis in te zien of soms op het abstract omdat er voor het volledige studierapport betaald moet worden.

Vanaf 1 april 2005 is arts-bioloog drs. E. Valstar begonnen met het verzamelen van gerandomiseerde studies waarin onderzocht werd wat het effect is van orthomoleculaire middelen - voeding en voedingstoffen - als preventie van kanker. Alles op deze lijst is ter verantwoording van arts-bioloog drs. E. Valstar en is ook hier onze disclaimer van toepassing.

Maar we bedanken Valstar voor zijn niet aflatende inzet voor een niet toxische en natuurlijke aanpak van kanker. We bedanken Valstar ook voor zijn toestemming om deze lijst hier te publiceren.

De lijst van studies met therapeutische effecten van voeding en voedingstoffen bij kanker kunt u lezen onder Literatuurlijst van drs. E. Valstar.

Aparte lijsten van therapeutische studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar om het u gemakkelijker te maken want de lijst van Valstar is te lang en te onoverzichtelijk geworden naar mijn mening.

Wanneer een studie is uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker, of aanvullend op chemo, bestraling, beenmergtransplantaties, operaties heb ik die dus opgenomen in een aparte lijst voor die specifieke toepassing. Klik hier voor de lijsten die inmiddels klaar zijn en online gezet.

Onder kanker en preventie staan ook artikelen en studieabstracten over preventie van kanker vermeld. Bij specifieke vormen van kanker staan deze soms in een aantal artikelen onder blokje preventie, zie gerelateerde artikelen daar. Bedenk dat middelen die preventief werken tegen kanker ook en vooral recidieven kunnen voorkomen en dus bijna net zo belangrijk als studieresultaten in een therapeutische setting onderzocht en gemeten.


Lijst van gerandomiseerde studies betreffende voeding en orthomoleculaire middelen e.d. ter preventie van kanker, zie in gerelateerde artikelen nog meer studies:


101) Ayoub J et al ; J clin Oncol 17: 3546-52 ; 1999 : 13-cis-retinoinezuur herstelt bij risicopatienten activiteit retinoinezuurreceptor ; dit is zeer waarschijnlijk relevant voor de longkankerpreventie.

102)Lee BM et al ; Cancer Lett 132:219-27; 1998 : Vitamine E,C, beta-caroteen en rode ginseng tezamen verminderen in gerandomiseerd onderzoek bij rokers de DNA-schade significant. Dit zou het risico op kanker kunnen verlagen.

103) Van Schooten FJ et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 11:167-75 ; 2002 ; NAC gaat bij rokers in vergelijking met placebo de vorming van lipofiele DNA-adducten ed op meerdere niveau’s tegen. Dit wijst op een kankerrisico verminderend effect van NAC bij rokers.

104) Moller P et al ; Eur J Nutr 43:267-74; 2004 : 500 mg vitamine C plus 182 mg vitamine E verminderen in vergelijking met placebo bij rokers aantoonbaar de oxydatieve schade aan het DNA van mononucleaire bloodcellen. Dit pleit voor een preventief effect van vitamine C plus E.

105) Black HS et al ; New Engl J Med 330:1272-5; 1994 : Bij patienten met een niet-melanoom als huidkanker in de voorgeschiedenis vermindert reeds een matige restrictie van vet de kans op actinische keratosen ; dit pleit mede gezien dierproeven voor een verlaging van de kans op huidkanker.

106) Sankaranarayanan R et al ; Oral Oncol 33:231-6; 1997 : Zowel beta-caroteen als vitamine A bleken in dit onderzoek tov placebo in staat leukoplakie te verminderen. Zie ook 18,34,44 en 55.

107) Bartels PH et al ; Anal Quant Cytol Histol 24:185-97; 2002 : Vitamine A blijkt in gerandomiseerd onderzoek in staat beginnende degeneratieve veranderingen van huidcellen richting kanker te kunnen verminderen.

108) Moon TE et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 6:949-56 ; 1997;Vitamine A blijkt in vergelijking met placebo bij risicopatienten de kans op basaalcelcarcinoom niet, maar de kans op het veel gevaarlijkere plaveiselcelcarcinoom wel te kunnen verminderen. Zie ook 107.

109) Alberts DS et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 6:161-9; 1997 : Extra tarwevezels en/of extra calcium vermindert delingsindex van rectumslijmvlies niet ; adenoma tellen zou evenwel meer opportuun zijn geweest ; er is wel een gunstig effect mbt de galzuren ; zie 64.

110) Zaridse D et al ; Ann Epidemiol 3;225-34; 1993 : In dit gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek bleek beta-caroteen, met vitamine A en E het ontstaan van leukoplakie tegen te gaan ; deze combinatie bleek chronische oesophagitis niet te verminderen, maar wel duidelijk progressie ervan.

111) Wang LD et al ; Gan To Kagaku Ryoho 29Suppl. 1: 159-72; 2002 : Noch 600 mg calcium versus placebo noch slechts 5 mg gedecaffeineerde groene thee-extract versus placebo reduceert bij risicopatienten precancereuze laesies van de slokdarm ; ook is er geen effect op het aantal slokdarmcarcinomen ; er waren 100 proefpersonen per groep ; zie ook 19 ; hier wel een effect van slechts 600 mg calcium bij naar verhouding iets meer proefpersonen. Gezien de gunstige effecten van calcium (samen met andere nutrienten) ter preventie van osteoporose en de preventieve werking tav darmkanker (zie bijv. commentaar bij 76).

112) Wynd CA ; J Nurs Scholarsh 37:245-50; 2005 ; Guided imagery helpt in dit gerandomiseerde onderzoek om met roken te stoppen.

113) Cui SN en Wang MM ; Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi ; 19:395-99; 2005 : Alpha-1-thymosine bevordert in gerandomiseerd onderzoek de genezingskans van hepatitis B indien dit naast alpha1-interferon wordt gegeven.

114) Iino S et al ; J Viral Hepat 12:300-6;2005 : Thymosin-alpha-1 blijkt in gerandomiseerd onderzoek werkzaam tegen hepatitis B.

115) You J et al ; J Chin Med Assoc 68: 65-72: Thymosin-alpha-1 bleek in dit gerandomiseerde onderzoek ter behandeling van hepatitis-B deels beter te werken dan interferon-alpha en gaf ook minder bijwerkingen.

116) Andreone P et al ; Hepatology 24:747-7;1996 : Thymosine-alpha-1 blijkt even goed als interferon alfa om hepatitis B te bestrijden ; de bijwerkingen van het thymus-preparaat waren evenwel minder.

117) Zavaglia C et al ; Dig Dis 45;690-6; 2000 : Thymosin-alpha-1 heeft bij hepatitis-B-patienten in dit onderzoek op lange termijn mbt relevante immuunparameters (3) een slechts niet significant resultaat ; wel was er bewijs voor minder leverschade.

118) Mutchnik MG et al ; Hepatology 14:409-15 ; Thymosine fractie 5 of thymosine-alpha-1 bleken bij hepatitis-B-patienten in vergelijking met placebo aantoonbaar eradicatie van hepatitis-B te bevorderen.

119) Mutchnick MG et al ; J Viral Hepat 6:397-403; 1999 :In dit onderzoek bleek thymosine-alpha-1 ook gunstig om hepatitis-B te bestrijden, al was het resultaat net niet significant ; een meta-analyse van Chan HL et al (Aliment Pharmacol Ther 15:1899-905 ; 2001) laat duidelijk zien dat thymosine-alpha-1 tegen hepatitis werkzaam is en juist ook op de lange termijn!!!

120) Fattovich G et al ; J Hepatol 21:361-6 ; 1994 : Thymopentine heeft in gerandomiseerd onderzoek geen duidelijk aantoonbaar positief effect tav hepatitis B.

121) Ruffin MT et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 13:2148-52 ; 2004 : ATRA lokaal aangebracht op de cervix bevordert regressie van CIN2/3 niet aantoonbaar binnen 3 maanden ; er waren 175 vrouwen bij dit onderzoek betrokken.

122) Donati D en Castaldi L ; Nephron 50:133-6 ; 1988 : Thymopentine verbetert significant vaccinatiegraad tegen hepatitis B bij hemodialysepatienten, die op eerdere vaccinatie niet reageerden.

123) Dumann H et al ; Nephron 55:136-40 ; 1990 : In dit kleinschalige onderzoek werd geen aantoonbaar effect mbt hetzelfde als in referentie 122 gevonden ; optellen van de nummers 122 en 123 laat net een significant bevorderend effect van thymopentine in genoemde situatie zien.

124) Ahn WS et al ; Eur J Cancer Prev 12:383-90; 2003 : EGCG oraal ingenomen dan wel lokaal aangebracht blijkt aantoonbaar afwijkende uitstrijkjes samenhangend met papillomavirusinfectie te verbeteren.

125) Mohanty NK et al ; Urol Oncol. 23:383-5 : Lokale intraepitheliale neoplasie is in de prostaat een voorstadium van prostaatkanker : lycopeen dwz dagelijks 4 mg blijkt in dit gerandomiseerde onderzoek de ontwikkeling van deze afwijking richting prostaatkanker aantoonbaar te vertragen/te voorkomen.

126) Greul AK et al ; Skin Pharmacol Appl Skin Physiol. 15:307-15; 2002 : De combinatie van caroteen, lycopeen,C,E, selenium en proanthocyanidinen oraal ingenomen blijkt rood worden van de huid door UV-B in vergelijking met placebo te vertragen ; ook de vorming oiv UV van metalloproteinase-1 werd door het supplement geremd.

127) Langmead L et al ; Aliment Pharmacol Ther 19: 739-47; 2004 : Aloe vera is in staat in vergelijking met placebo in staat colitis ulcerosa (een risicofactor voor darmkanker) te verminderen.

128) Bouhnik Y et al ; Eur J Clin Nutr 58:462-6; 2004 : Lactulose blijkt een prebioticum te zijn : het verhoogt het aantal bifidobacterien (waarvoor de nodige aanwijzingen bestaan dat ze de kans op kanker verlagen) in de darm.

129) Uden S et al ; Aliment Pharmacol Ther 4: 357-71; 1990 : De combinatie van 600 mcg selenium , 9000 IU beta-caroteen ; 0,54 gr vitamine C , 270 IU vit E en 2 gram methionine dagelijks is aantoonbaar tegen chronische pancreatitis niet gebaseerd op galstenen, werkzaam. Chronische pancreatitis is op zijn beurt een risicofactor voor alvleesklierkanker. Antioxydanten als voornoemd lijken derhalve relevant.

130) Lavigne JA et al; Am J Clin Nutr 81:503-7 ; 2005 : In gerandomiseerd onderzoek blijkt 15 gram alcohol niet en 30 gram alcohol per dag bij aanpassing van de calorieinname om het gewicht constant te houden, bij postmenopauzale vrouwen wel de IGF-1-spiegels te verlagen, terwijl IGF-1 nu juist een risicofactor voor het krijgen van borstkanker is ; jammer is dat de oestrogenen niet gemeten zijn ; een punt scoren de onderzoekers hier wel, men corrigeert bij de alcoholinname voor de calorieinname ; in onderzoek naar alcohol en borstkanker is dat nooit gedaan ; dit onderzoek steunt derhalve de hypothese dat het borstkankerbevorderende effect van alcohol bij althans kleinere hoeveelheden wel eens louter een kwestie van extra calorieen zou kunnen zijn en dat weinig alcohol op zichzelf helemaal niet slecht is.

131) Robinson WR et al ; Obstet Gynecol 99(5 Pt 1) : 777-84 ; 2002 : Isotretinoine (13-cis-retinoinezuur) helpt bij HIV-positieve vrouwen niet om progressie van afwijkende uitstrijkjes tegen te gaan, dan wel regressie te bevorderen.

132) Romano C et al ; World J Gastroenterol 11:7118-21; 2005 : Omega-3-vetzuren bevorderen in dubbelblind onderzoek significant regressie van de ziekte van Crohn door mesalazine bij kinderen in de leeftijd van 5 tot 16 jaar. Mede gezien de antikankereigenschappen van visolie en het grotere risico op darmkanker bij patienten met deze ziekte, is het aannemelijk dat omega-3-vetzuren op deze manier kunnen helpen om bij dergelijke patienten de kans op darmkanker te verlagen.

133) Cravo ML et al ; Clin Nutr 17:45-9 ; 1998 : Foliumzuur verminderde ook in dit gerandomiseerde onderzoek hypomethylatie van het DNA bij patienten met darmpoliepen in de voorgeschiedenis.

134) Ahuja KD et al ; Nutrition 2006 Jan 12 ; Epub ahead of print : In een gerandomiseerd cross-overonderzoek blijkt een dieet met minder koolhydraten en meer olijfolie de resorptie van lycopeen te bevorderen ; gezien de consistent gunstige effecten die met lycopeen respectievelijk olijfolie mbt kanker gevonden zijn is deze interactie uiterst relevant.

135) Kaikkonen J et al ; Free Radic Res. 29:85-92 ; 1998: Q10 en vitamine E verminderen in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek oxydatieve gevoeligheid van VLDL plus LDL voor koper bij marathonlopers in rust ; na een forse sportinspanning was de antioxydatieve capaciteit bij de experimentele groep nog steeds groter, maar lipidperoxydatie werd dan niet meer tegengegaan. Uit de literatuur blijkt steeds meer dat sporten goed is, maar dat excessief sporten weer juist niet aan te bevelen is. De toegenomen antioxydatieve capaciteit van het bloed tijdens met name rust pleit ervoor dat de combinatie van Q10 en vitamine E helpt om het kankerrisico te verlagen.

136) Smolkova B et al ; Mutagenesis 19:469-76 ; 2004 :Micronucleivorming in lymfocyten wordt tov placebo tegen gegaan door dagelijks 100 IU vitamine E, 6 mg beta-caroteen , 100 mg vitamine C en 50 mcg selenium.

137) Moller P et al ; Eur J Nutr 43:267-74;2004 : Vitamine C dagelijks 2 keer 250 mg gaat in vergelijking met placebo bij rokers DNA-schade van mononucleairen tegen ; vitamine C met langzame afgifte plus dagelijks ook nog 91 mg vitamine E vertoonde een nog betere bescherming.

138) Zhao X et al ; Am J Clin Nutr 83: 163-9 ; 2006 : Een combinatie van beta-caroteen, luteine en lycopeen : elk 4 mg gaat tov placebo DNA-beschadiging tegen.

139) Fielding JM et al ; Asia Pac J Clin Nutr 14:131-6; 2005 : Opname lycopeen wordt door olijfolie in gerandomiseerd onderzoek aantoonbaar bevorderd.

140) Briviba K et al ; Carcinogenesis 25 : 2373-8 ; 2004 : Een tomatenextract naast een carotenoid-armdieet vermindert tov dit dieet bij niet rokers de DNA-schade aantoonbaar ; bij rokers was dit niet significant ; wel werd daar de IL4-productie verlaagd.

141) Alvarez RD et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 12:114-9;2003 : 9-cis-retinoinezuur heeft ingeval van cervicale intraepitheliale neoplasie een niet significant positief effect op de regressiekans.

142) Tulley RT et al ; J Nutr 135;1456-61 ; 2005 : Olestra vermindert in gerandomiseerd onderzoek de opname van carotenoiden waaronder lycopene, ook na correctie voor cholesterol en BMI ; suppletie met vitamine A en E bleek reductie van de laatste 2 te kunnen voorkomen ; klakkeloos gebruik van olestra is zeker gezien het belang van lycopeen derhalve gevaarlijk.

143) Lewin MH et al ; Cancer Res 66:1859-65 ; 2006 : In gerandomiseerd cross-over onderzoek blijkt rood vlees consistent het ontstaan van O6-carboxymethyl guanine te bevorderen : dit past bij een darmkanker bevorderend effect van vlees.

144) Prentice RL et al ; JAMA 295: 629-42 ; 2006 : In een gerandomiseerd onderzoek blijkt dat minder verzadigd vet plus extra fruit de kans op borstkanker bij niet optimale compliance slechts niet-significant met 9% doet afnemen ; de significante trend in de non-interventie-groep van relatief meer verzadigd vet : meer borstkanker blijkt in de interventie groep afwezig. Significante bevindingen bij een preciezere meting zijn er dus wel of maw vermindering van de relatieve hoeveelheid verzadigd vet vermindert de kans op borstkanker.

145) Pietschmann A et al ; Z Gesamte Inn Med 47:518-22 ; 1992: Ginkgo biloba vermindert clastogene (kankerbevorderende) werking van UV op huid , minder goed dan selenium, maar beter dan bijvoorbeeld beta-caroteen.

146) Stahl W et al ; Am J Clin Nutr 71:795-8 ; 2000 : Beta-caroteen vermindert na enige tijd erytheem huid door UV ; gerandomiseerd blijkt vitamine E plus beta-caroteen beter dan beta-caroteen alleen.

147) Vinson JA et al ; Phytomedicine 12;760-5 ; 2005 : Aloe vera verbetert wel de beschikbaarheid van vitamine E, maar niet die van vitamine C , zo blijkt uit gerandomiseerd cross-over onderzoek.

148) Ericson MB et al ; Br J Dermatol 151:1204-12;2004 : Actinische keratosen (een risicofactor voor het basaalcarcinoom) zijn behandelbaar met aminolevulinezuur (ALA) plus fotodynamische therapie zo blijkt uit gerandomiseerd onderzoek.

149) Kelty CJ et al ; Surg Endosc. 18:452-8;2004 : Barret-slijmvlies in de slokdarm is een risicofactor voor slokdarmkanker blijkt behandelbaar met ALA plus PDT ; 30 mg ALA gaf een snellere respons bij minder bijwerkingen dan 60 mg ; uiteindelijk was er een complete respons bij alle patienten.

150) Ragunath K et al ; Scand J Gastroenterol 40: 750-8 ; 2005 : ALA plus PDT is effectiever ter behandeling van een Barrett-oesophagus dan argon-plasmacoagulatie, zo blijkt in dit gerandomiseerde onderzoek.

151) Alberts DS et al N Engl J Med 342:1156-62 ; 2000: Tarwevezels alleen verminderen in dit kleinschalige onderzoek bij patienten met adenomen in de voorgeschiedenis niet significant de kans op nieuwe adenomen van de darm; zie ook 60,64,75 en 109 ;mijn boek geeft al op basis van gerandomiseerd onderzoek aan dat extra vezels alleen zin hebben in combinatie met vet-(calorie)beperking ; zie ook juist 75.

152) Kelty CJ et al ; Aliment Pharmacol Ther 20:1289-96 ; 2004 : ALA plus PDT blijkt op iets langere termijn ter behandeling van een Barret-oesophagus net zo effectief als argon-plasmacoagulatie, zo wordt in dit gerandomiseerde onderzoek gevonden.

153) Xia Y et al ; Am J Clin Nutr 81:829-34; 2005: L-selenomethionine is beter dan natriumseleniet in staat om bij mensen met een seleniumtekort het glutathionperoxydase in activiteit te verhogen ; na maximering van het glutathionperoxydase is het selenoproteine-P nog niet gemaximeerd ; de conclusie is dat L-selenomethionine een grotere bioavailability heeft, maar ook dat het selenoproteine-P een betere maat is voor de seleniumstatus dan het glutathionperoxydase of liever gezegd ook dit onderzoek pleit ervoor de aanbeveling voor selenium naar boven bij te stellen. In dit onderzoek is echter nog niet eens naar gemethyleerde seleniumverbindingen gekeken.

154) Wactawski J et al ; New Engl J Med 354:684-96 ; 2006 : 1 gram calcium plus 400 IU vitamine D per dag blijken op een termijn van 7 jaar bij postmenopausale vrouwen het risico op darmkanker niet te verlagen. Een langere follow-up en mogelijk hogere doses vitamine D zijn relevant om tot preciezere conclusies te komen. Hier was darmkanker een parameter ; in alle andere studies van deze lijst niet ; dat mede maakt deze studie slecht vergelijkbaar met andere calciumstudies.

155) Sendagorta E et al ; J Am Acad Dermatol 27: S15-8 ; 1992 : Isotretinoine blijkt in gerandomiseerd onderzoek in staat een door zonnestraling beschadigde huid te regeneren. Dit pleit voor een kankerpreventieve werking van isotretinoine.

156) Olsen EA et al ; J Am Acad Dermatol 28:283-4; 1993 : Tretinoine blijkt in gerandomiseerd onderzoek ook in staat een door zonnestraling gedegenereerde huid te regenereren. Dit pleit ervoor dat door tretinoine de kans op huidkanker afneemt.

157) Maddin S et al ; J Am Acad Dermatol 42:56-63; 2000 : Isotretinoine geeft bij huidkanker in vergelijkbaar onderzoek als onder 155, een vergelijkbaar resultaat.

158) Humbert PG et al ; Exp Dermatol 12:237-44 ; 2003 : Vitamine C blijkt in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek, lokaal gegeven ook in staat een door de zon gedegenereerde huid te regenereren.

159) Bissett DL et al ; Dermatol Surg 31:860-5 ; 2005 : Niacinamide blijkt in dit gerandomiseerde onderzoek een door de zon gedegenereerde huid ook te kunnen regenereren. Ook dit wijst weer op een kankerpreventief effect.

160) Eberlein-Konig B et al ; J Am Acad Dermatol 38:45-8; 1998 : Vitamine C plus E gaan het ontstaan van zonnebrand tegen ; dit past bij een huidkankerpreventieve werking van deze vitaminen.

161) Jacobs ET et al ; JNCI 94:1620-5;2002 : In dit gerandomiseerde onderzoek bleken tarwevezels niet in staat de kans op nieuwe adenomen van de darm te verlagen. Zie ook commentaar bij 151.

162) Mirelles-Rocha H et al ; Acta Venereol 82 : 21-4 ; 2002 : Onderzoek naar preventie van zonnebrand , net als in nummer 160 en met dezelfde conclusie.

163) Dreher F et al ; Br J Dermatol 139:332-9 ; 1998 : Zowel vitamine C plus E als melatonine gaan het ontstaan van zonnebrand tegen ; het effect van melatonine was dosis afhankelijk ; de beste bescherming in dit gerandomiseerde onderzoek gaf C,E plus melatonine.

164) Bruno RS et al ; Free Radic Biol Med 40:689-97 ; 2006 : Gerandomiseerd dubbelblind onderzoek laat zien dat vitamine C de afbraak van vitamine E bij rokers remt ; dit maakt een preventieve werking van vitamine E tav prostaatkanker in principe gemakkelijker.

165) Leyden JJ et al ; J Am Acad Dermatol 54:73-81 ; 2006 : Tretinoine plus clindamycine zijn samen effectiever tegen acne vulgaris dan beide alleen ; de relevantie van tretinoine wordt hier wederom bevestigd.

166) Chen ZX et al ; World J Gastroenterol 11:6638-43 ; 2005 : He Jie Tang blijkt in gerandomiseerd onderzoek in vergelijking met placebo bij patienten met een chronische hepatitis-B-infectie in staat de viral load te verminderen ; ook dit middel verdient derhalve aandacht om de kans op primaire leverkanker te verminderen.

167) Johnson SK et al ; Br J Nutr 95:372-8 ; 2006 : Lupinevezels blijken in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek de colon-pH te verlagen , de gluronidaseactiviteit eveneens te verminderen, de defecatiesnelheid te verhogen en ook het butyraatgehalte in de dikke darm te doen toenemen ; dit alles pleit ervoor dat deze vezels het risico op darmkanker  verminderen.

168) Green A et al ; Lancet 354:723-9 ; 1999 : 30 mg beta-caroteen blijkt de kans op huidkanker (basaal- en plaveiselcelcarcinomen) in dit gerandomiseerde onderzoek niet te verminderen ; het zwakke van dit onderzoek is dat er in de controle-groep ca 16 huidkankers optraden ; bescherming is dan moeilijk statistisch aantoonbaar ; zie ook nummer 52 met een vergelijkbaar resultaat ; nummer 146 maakt aannemelijk dat beta-caroteen met E wel voor de huid zinvol is ; verder is beta-caroteen wel zinvol ter behandeling van leukoplakie (kan ontaarden in plaveiselcelkanker van de keel) : zie 34,106 en 110.

169) Harinath K et al ; J Altern Complement Med 10:261-8; 2004 : Yoga/meditatie verhoogde in dit gerandomiseerde onderzoek de melatonine spiegels

170) Tooley GA et al ; Biol Psychol. 53:69-78 ; 2000 ; Meditatie verhoogde ook in dit gerandomiseerde onderzoek de melatonine spiegels ; zie ook 169.

171) Dover JS et al ; Arch Dermatol 141: 1247-52 ; 2005 : Ook in dit gerandomiseerde onderzoek werd met 5-ALA plus PDT een vermindering van de veroudering/degeneratie van de huid gevonden ; zie de vele andere onderzoeken in deze lijst die hiermee in lijn liggen.

172) Van Gorkum BA et al ; Nutr Cancer 43:31-8 ; 2002 : in dit kleinschalige gerandomiseerde onderzoek van 30 versus 28 bleek dagelijks 1 gram calcium extra de delingsactiviteit van het darmslijmvlies niet te beinvloeden. Het beeld is gemeleerd zo lijkt het : kijken we naar de delinssnelheid van het darmslijmvlies dan zijn 23,29 positief en 76,77,109 en onderhavig onderzoek neutraal ; kijken we naar adenomen, hetgeen meer opportuun is dan zijn 16,37,38 en 75 positief en 39 neutraal : een metaanalyse is positief : met meer calcium minder adenomen ; nog meer opportuun is de kans op darmkanker : in deze laat nummer 154 geen verschil zien. Meer onderzoek met langere follow-up is nodig.

173) Anti M et al; Gastroenterology 107:1892-4; 1994 : Visolie verlaagt bij patienten met een colorectaal adenoom in de voorgeschiedenis de relatief verhoogde proliferatie van het rectumslijmvlies tov placebo.

174) Bussey HJ et al ; Cancer 50:1434-9 ; 1982: 3 gram vitamine C per dag remt groei poliepen bij patienten met polyposis coli.

175) DeCosse JJ et al ; JNCI 81:1290-7; 1989 : Hier werd bij patienten met tarwevezels een remmend effect op de groei van darmpoliepen ingeval van polyposis coli gevonden ; extra C en E hadden in dit onderzoek slechts een niet significant gunstig effect ; vergelijk met 174 ; in 174 werd de groei van de poliepen echter preciezer gemeten, wat het positieve resultaat daar mogelijk verklaart.

176) Schatzkin A et al ; N Engl J Med 342:1149-55; 2000 ; Relatief weinig vet, meer vezels plus meer fruit/groenten vermindert niet de kans op poliepen bij patienten die al eens eerder een poliep hebben gehad.

177) MacLennan R et al ; JNCI87:1733-5 ; 1995 : Noch vetrestrictie noch tarwevezels gaven in dit onderzoek een meer dan niet-significante reductie van de kans op darmpoliepen bij patienten met darmpoliepen in de voorgeschiedenis ; de combinatie van de 2 gaf evenwel een duidelijke reductie van de kans op nieuwe poliepen. Beta-caroteen extra deed er niet toe. Kennelijk is vetrestrictie met juist tarwevezels een goede combinatie (naast uiteraard o.a. extra foliumzuur). Zie ook 60,64,109,151 en 161. Overigens zal het soort vet er ook toe doen : zie 173 !

178) Sykora J et al ; J Clin Gastroenterol 39:692-8 ; 2005 : Lactobacillus casei bevordert uitroeiing van Helicobacter door antibiotica bij kinderen.

179) Cremonini F et al ; Am J Gastroenterol 97:2744-9 ; 2002 : Probiotica verminderen tov placebo significant de bijwerkingen van intensieve antibiotische therapie om Helicobacter pylori uit te roeien.

180) Sheu BS et al ; Aliment Pharmacol Ther 16:1669-75; 2002 : Lactobacillus plus Bifidobacterium bevorderen uitroeiing door antibiotica van Helicobacter pylori ; tevens blijkt herstel van het aantal Bifidobacteria in de ontlasting op te treden.

181) Felley CP et al ; Eur J Gastroenterol Hepatol 13: 25-9 ; 2001 : Met Lactobacilli johnsonii aangezuurde melk reduceert aantal Helicobacterbacterien, alsmede wordt de gastritis verminderd ; uitroeiing van Helicobacter door claritomycine indien gegeven wordt echter niet aantoonbaar bevorderd.

182) Greenberg ER et al ; N Engl J Med 331:141-7;1994: Noch dagelijks 400 IU vitamine E plus 1 gram vitamine C noch deze met dagelijks 25 mg beta-caroteen erbij zijn in staat de kans op darmadenomen bij patienten met adenomen in de voorgeschiedenis te verlagen. In 42,50 en 88 is van C en E wel een gunstig effect tav deze adenomen gevonden.

183) Armuzzi A et al ; Digestion 63; 1-7; 2001 : Lactobacillus GG vermindert bijwerkingen van triple-antibiotica-therapie ter uitroeiing van Helicobacter pylori.

184) Armuzzi A et al ; Aliment Pharmacol Ther 15: 163-9 ; 2001 : Dit onderzoek had een opzet vergelijkbaar met 183 en hetzelfde resultaat.

185) Pantoflickova D et al ; Aliment Pharmacol Ther 18:805-13; 2003: Lactobacillus johnsonii verminderde ook in dit onderzoek de gastritis door Helicobacter ; het aantal Helicobacterien nam af en de mucosa werd dikker ; LJ lijkt dus de kwalijke aspecten aangaande Helicobacter te verminderen.

186) Tursi A et al ; Med Sci Monit 10(12): CR 662-6 ; 2004 : Bij een hernieuwde poging om Helicobacter met antibiotica uit te roeien vermindert een probioticum de bijwerkingen en verbetert het het resultaat licht (er hoeven minder mensen met de antibiotica te stoppen)

187) Horie K et al ; J Dairy Sci 87; 4073-9; 2004 : De combinatie van Lactobacilli en eidooiers van kippen geimmuniseerd tegen het urease van Helicobacter (en dus met urease-antistoffen) reduceert de aanwezigheid van Helicobacter in de maag significant tov placebo.

188) Cruchet S et al ; Nutrition 19:716-21 ; 2003: Yoghurt met levende Lactobacillus johnsonii reduceert aanwezigheid Helicobacter bij kinderen ; de niet levende variant van deze bacterie kon dat echter niet.

189) Canducci F et al ; Aliment Pharmacol Ther 14: 1625-9; 2000 : Lactobacillus acidophilus verbetert de uitroeiingskans van Helicobacter door antibiotische therapie significant.

190) Wang KY et al ; Am J Clin Nutr 80:737-41; 2004: Lactobacillus plus Bifidobacterien in de Yoghurt reduceert de aanwezigheid van Helicobacter bij asymptomatische dragers aanzienlijk.

191) Cats A et al ; Aliment Pharmacol Ther 17: 429-35; 2003 : Ook hier werd een remmend effect van Lactobacillen op Helicobacter gevonden, al was het effect nu vanwege slechts 9 versus 6 personen niet significant ; in combinatie met alle vergelijkbare studies is duidelijk dat probiotica belangrijk zijn ter bestrijding van Helicobacter, maar ook de bijwerkingen van antibiotische therapie helpen te verminderen.

192) McKeown-Eyssen G et al ; Cancer Res 48: 4701-5; 1988 : Vitamine C en E verminderden in dit onderzoek de kans op een nieuw adenoom van de darm met 18% ; het verschil was evenwel niet significant ; zie ook 182 ; een voorlopige meta-analyse van deze plus de publicaties genoemd onder 182 leidt tot de conclusie dat C plus E de kans op nieuwe adenomen bij patienten die eerder een adenoom hebben gehad (licht) verlaagt.

193) Okuda M et al ; J Infect Chemother 11 : 265-9 ; 2005 : Lactoferrine bleek in dit gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek in staat de aanwezigheid van Helicobacter pylori aantoonbaar te verminderen.

194) Zullo A et al ; Dig Liver Dis 37: 496-500 ; 2005 : Ingeval al een intensieve antibiotische behandeling van een Helicobacterinfectie wordt gegeven blijkt lactoferrine het resultaat slechts niet-significant te verbeteren. Vergelijk met 193.

195) Kensler TW et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 14(11 Pt 1): 2605-13 ; 2005: Glucosinolaatrijke broccoli-spruiten verminderden in dit gerandomiseerde onderzoek inclusief multi variate analyse , de uitscheiding van aflatoxine-DNA-adducten en de nettovorming van toxische metabolieten uit phenantreen.

196) Verhagen H et al ; Carcinogenesis 16:969-70; 1995 : Consumptie van spruitjes in vergelijking met glucosinolaatvrije groenten verlaagt significant de productie/uitscheiding van de kankerverwekkende stof 8-oxodG

197) Nijhoff WA et al ; Carcinogenesis 16 : 2125-8; 1995 : Spruitjes verhogen op diverse plaatsen in het lichaam de activiteit van o.a. glutathiontransferase ; dit past bij de kankerpreventieve effecten die men in epidemiologisch onderzoek heeft gevonden.

198) Nijhoff WA et al ; Carcinogenesis 16: 955-7 ; 1995 : een met 197 vergelijkbaar onderzoek met een vergelijkbaar resultaat ; wel lijkt het erop dat mannen meer profijt hebben van de inductie van detoxificatieenzymen dan vrouwen.

199) Gasper AV et al ; Am J Clin Nutr 82:1283-91; 2005 : Glucosinolaat blijkt door GSTM1-negatieve personen sneller afgebroken en uitgescheiden te worden dan bij GSTM1-positieve personen ; een en ander verklaart wellicht waarom GSTM1-positieve personen meer bescherming door broccoli tegen kanker genieten dan GSTM1-negatieve personen. PMID 16332662.

200) Rhodes LE et al ; Carcinogenesis 24:919-25; 2003 : EPA gaat in gerandomiseerd onderzoek genotoxische verandering van de huid door UV richting kanker in vergelijking met placebo tegen. PMID 12771037

29 en 72 , maar ook 28 en 45 zijn identiek.


Plaats een reactie ...

Reageer op "2. Literatuurlijst van studies over effecten van voeding en voedingstoffen - orthomoleculaire middelen - als preventie van kanker. Verzameld en opgesteld door arts-bioloog drs. E. Valstar. Nummers 101 - 200."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

6. Literatuurlijst van studies >> 5. Literatuurlijst van studies >> 4. Literatuurlijst van studies >> 3. Literatuurlijst van studies >> 2. Literatuurlijst van studies >> 1. Literatuurlijst van studies >> Literatuurlijsten preventie >>