Mocht u de artikelen op kanker-actueel waarderen dan wilt u ons misschien ondersteunen met een donatie op 

IBAN: NL79 RABO 0372 9311 38 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. 

BIC/SWIFTCODE RABONNL2U

Als donateur kunt u korting krijgen bij verschillende bedrijven en we zijn een ANBI organisatie

Raadpleeg altijd een goed gekwalificeerd complementair werkend arts.

Update 28 april 2019 van no. 401 t/m 500

Als extra service hebben we voor onze donateurs de links aangebracht per vermelde studie, zie verderop in dit artikel. Klik daarop en u komt op het studierapport, meestal als volledig studierapport gratis in te zien of soms op het abstract omdat er voor het volledige studierapport betaald moet worden.

Vanaf 1 april 2005 is arts-bioloog drs. E. Valstar begonnen met het verzamelen van gerandomiseerde studies waarin onderzocht werd wat het effect is van orthomoleculaire middelen - voeding en voedingstoffen - als preventie van kanker. Alles op deze lijst is ter verantwoording van arts-bioloog drs. E. Valstar en is ook hier onze disclaimer van toepassing.

Maar we bedanken Valstar voor zijn niet aflatende inzet voor een niet toxische en natuurlijke aanpak van kanker. We bedanken Valstar ook voor zijn toestemming om deze lijst hier te publiceren.

De lijst van studies met therapeutische effecten van voeding en voedingstoffen bij kanker kunt u lezen onder Literatuurlijst van drs. E. Valstar.

Aparte lijsten van therapeutische studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar om het u gemakkelijker te maken want de lijst van Valstar is te lang en te onoverzichtelijk geworden naar mijn mening.

Wanneer een studie is uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker, of aanvullend op chemo, bestraling, beenmergtransplantaties, operaties heb ik die dus opgenomen in een aparte lijst voor die specifieke toepassing. Klik hier voor de lijsten die inmiddels klaar zijn en online gezet.

Onder kanker en preventie staan ook artikelen en studieabstracten over preventie van kanker vermeld. Bij specifieke vormen van kanker staan deze soms in een aantal artikelen onder blokje preventie, zie gerelateerde artikelen daar. Bedenk dat middelen die preventief werken tegen kanker ook en vooral recidieven kunnen voorkomen en dus bijna net zo belangrijk als studieresultaten in een therapeutische setting onderzocht en gemeten.


Lijst van gerandomiseerde studies betreffende voeding en orthomoleculaire middelen e.d. ter preventie van kanker, zie in gerelateerde artikelen nog meer studies:


1) Zhu S et al ; Chin Med J (Engl) 116:15-9;2003; Foliumzuur en B12 blijken bij patienten met atrofische gastritis significant de kans op maag-/darmkanker te verlagen. Natuurlijke beta-caroteen en synthetische beta-caroteen werden afzonderlijk beproefd. Afzonderlijk bleek er net niet van een significant preventief effect sprake ; combinatie van de 2 beta-caroteengroepen is echter vermoedelijk wel significant.

2) Heinonen OP et al ; JNCI 90:440-6;1998;Vitamine E (synthetisch , 50 mg) vermindert bij rokers de kans op en de sterfte door prostaatkanker (met ca 50%!!).

3) Clark LC et al ; JAMA 276:1957-63;1996; Selenium (200 mcg per dag naast de natuurlijke intake van 100 mcg) vermindert in dit gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek niet de incidentie van basaalcarcinomen van de huid, maar wel de kans op long- ,darm- en prostaatkanker. Ook de overall kankersterfte was in de seleniumgroep lager.

4) Albanes D et al ; JNCI 88:1560--70;1996; Beta-caroteen (20 mg) en vitamine E (50 mg)blijken afzonderlijk dan wel gecombineerd bij reeds lang rokende mannen de kans op longkanker ( bij juiste statistische interpretatie) niet te beinvloeden.

5) Meyer F et al ; Int J Cancer ; 2005 Mar 30 ( Epub ahead of print) ; Meyer et al gaven in dit gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek fysiologische doses van C,E, beta-carotene, selenium en zink , 8 jaar lang. Bij mannen met een normale PSA was er een aantoonbare afname van de kans op prostaatkanker , terwijl dit effect ook optrad bij mannen met een reeds verhoogd PSA ook optrad, maar alleen bij de mannen met een normaal PSA bij aanvang was dit effect significant. Dit onderzoek is in lijn met de nummers 2 en 3. Kortom wanneer capituleert het KWF voor de feiten.

6) Zakrzewska JM ; Evid Based Dent 6:17-8;2005; Lycopeen blijkt werkzaam tegen leukoplakie en histologisch gezien is 8 mg per dag nog werkzamer dan 4 mg.

7) Malila N et al ; Cancer Causes Control 13:617-23;2002. Vitamine E (synthetisch , 50 mg) vermindert bij reeds lang rokende mannen in 5 jaar de kans op maagkanker niet ; voor beta-caroteen (20 mg, synthetisch) lijkt dit ook te gelden al was de beta-caroteen-groep methodologisch gezien in het nadeel wat een juiste conclusie bemoeilijkt.

8) Khosraviani K et al ; Gut 51:195-9;2002;Foliumzuur vermindert delingssnelheid darmslijmvlies in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek bij personen met een hoog risico op darmkanker ; dit onderzoek spoort met nummer 1.

9) Lonn E et al ; JAMA 293:1338-47;2005;Natuurlijke vitamine E 400 IU per dag vermindert bij 9541 patienten ouder dan 55 en veelal lijdend aan hart-/vaatziekten en/of diabetes in gerandomiseerd onderzoek niet de kans op of de sterfte aan kanker. Helaas is niet primair naar prostaatkanker gekeken. Doordat het aantal mannen in dit onderzoek niet perse rokers betreft en het aantal mannen veel kleiner is dan in nummer 2 maakt dat 9 en 2 niet goed te vergelijken zijn.

10) Baron JA et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 14:586--9;2005; Calciumsuppletie met 1200 mg per dag gaf na 6 jaar significant minder prostaatkanker te zien ; na ruim 10 jaar was het verschil niet meer significant, maar nog steeds waren er in de calciumgroep de minste prostaatkankers ; toch was het risico om een PSA van meer dan 4 te krijgen in de calciumgroep slechts 63%. Kortom dit is een goede calciumsuppletiedosis om verder onderzoek te doen naar de preventieve werking van calcium tav darmkanker. Van heel hoge calciumdoses extra wordt verwacht dat ze door antagoneren van vitamine D de kans op prostaatkanker juist vergroten.

11) Jarosz M et al ; Eur J Cancer Prev 7:449-54; 1998 ; met 5 gram vitamine C is in 30% van de gevallen de Helicobacter pylori in de maag uit te roeien.

12) Kockar C et al ; Acta Medica 44:97-100 ; 2001; met slechts 1 gram C of 120 mg beta-caroteen is Helicobacter niet uit te roeien ; met 4200 mcg allicine lukt dat in 90% van de gevallen ; dit laatste resultaat is zelfs beter dan het resultaat dat in dit onderzoek met een combinatie van antibiotica bereikbaar was. Overigens is er juist epidemiologisch een negatieve correlatie tussen de knoflookconsumptie en de kans op maagkanker.

13) Ding Z et al ; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 21:275-7;1999:In geval van dysplasie van de slokdarm blijken zowel riboflavine, als Zeng Sheng Ping (een kruidenmengsel), maar ook het synthetische retinamide (van vitamine A afgeleid) maligne transformatie tov placebo significant te remmen. Zeng Sheng Ping werkte het beste ; riboflavine het minst goed. Ter memorering : riboflavine was een typisch Moermanstofje.

14) Sasazuki S et al ; Cancer Sci 94:378-82;2003: Bij mensen met Helicobacter pylori in de maag blijkt dagelijks 500 mg vitamine C verdere progressie van atrofisch maagslijmvlies richting kanker te remmen.

15) Zullo A et al ; Aliment Pharmacol Ther 14:1303-9;2000:Na uitroeiing van Helicobacter pylori vermindert dagelijks 500 mg vitamine C het ontstaan van nieuwe metaplasien en wordt de degeneratiegraad van bestaande metaplasien minder. Uitroeiing van Helicobacter lijkt op dit moment overigens de meest relevante optie om maagkanker te voorkomen : zie ook 11 en 12 derhalve.

16) Baron JA et al ; N Engl J Med 340:101-7;1999;1200 mg elementair calcium in de vorm van 3 gram calciumcarbonaat verlaagt in dit gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek bij 930 mensen met darmadenomen in de voorgeschiedenis de kans op nieuwe darmadenomen. Dit past bij een darmkankerpreventieve werking van calcium.

17) Zhang L et al ; Helicobacter 10:139-45; 2005 ; Cranberrysap onderdrukt in gerandomiseerd onderzoek de infectiegraad van de maag door Helicobacter pylori significant.

18) Stich HF et al ; Cancer Lett 40:93-101 ; 1988 ; met vitamine A wordt leukoplakie significant vaker tot regressie gebracht dan met placebo.

19) Wang LD et al ; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 12:332-5 ; 1990 : In dit gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek bij 214 personen met premaligne afwijkingen van de slokdarm verbeterden deze significant vaker met 600 mg calcium per dag dan met placebo.

20) Singh M et al ; Oral Oncol 40:591-6 ; 2004 ; Ook in dit onderzoek blijkt lycopeen in doses van 8 dan wel 4 mg per dag in vergelijking met placebo in staat leukoplakie tot regressie te brengen ; 8 mg deed het slechts niet significant beter dan 4 mg. Zie ook nummer 6, waarin een vergelijkbaar resultaat werd gevonden.

21) Sjoqvist U et al ; Anticancer Res 24(5B):3121-7; 2004 : Ursodeoxycholicacid werd gegeven aan 10 patienten met premaligne darmafwijkingen en aan 9 anderen werd op gerandomiseerde basis een placebo gegeven : in de placebogroep was er bij 2 patienten progressie zodanig dat een colectomie nodig was ; in de ursodeoxycholicacid-groep was dat bij niemand nodig ; het verschil was wat gezien de kleine aantallen natuurlijk al snel het geval is niet significant ; toch is het resultaat interessant.

22) Virtamo J et al ; Cancer Causes Control 11:933-9 ; 2000 : Vitamine E 50 mg noch beta-caroteen 20 mg bleken in gerandomiseerd onderzoek bij ruim 29000 rokers niet de kans op kanker van de urinewegen te verminderen ; een kanttekening is dat dit onderzoek voor beta-caroteen niet voldoende vergelijkend van aard was.

23) Gregoire RC et al ; Gut 30 :376-82;1989: Bij 30 personen met een hoog risico op darmkanker bleek 1200 mg calcium versus placebo al binnen een maand bijna significant minder celdeling van het darmslijmvlies te geven.

24) Huang YC et al ; Lipids 31:S313-7 ; 1996 : In geval van een hoge mitotische-index werd in dit gerandomiseerde onderzoek een verlaging met omega-3-vetzuren gevonden ; dit pleit wederom voor een darmkankerpreventief effect van omega-3-vetzuren.

25) Li WG ; Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi 26 : 268-71;1992 : In een gebied met veel primaire leverkanker en hepatitis-B blijkt dat 200 mcg selenium op gistbasis bij 3849 proefpersonen op gerandomiseerde basis de kans op primaire leverkanker binnen 4 jaar reeds significant te verminderen.

26) Linsalata M et al ; Helicobacter 9 : 165-72 ; 2004: Lactobacillus brevis blijkt in een gerandomiseerd onderzoek remt groei Helicobacter blijkens ureumtest ; verder blijkt Lactobacillus brevis tot een verlaging van de polyaminespiegel en ODC-activiteit van de maag te leiden ; alles passend bij een mogelijk preventief effect van Lactobacillus brevis voor wat betreft maagkanker.

27) Li W et al ; Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi 34 ; 336-8 ; 2000 : Bij ca. 2000 HBS-Ag positieve en verder gezonde mensen blijkt 500 mcg natriumseleniet , gerandomiseerd gegeven, de kans op primaire leverkanker significant te verlagen.

28) Kurie JM et al ; JNCI 95:206-14 ; 2003 : 9-cis-retinoinezuur gaat verlies van retinoinereceptor in brochiaal epitheel in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek tegen ; dit pleit mede op basis van andere literatuur voor een longkankerpreventieve werking van 9-cis-retinoinezuur.

29) Bostick RM et al ; JNCI 87:1307-15; 1995 : dagelijks 2 gram calcium remt in gerandomiseerd onderzoek aantoonbaar de proliferatie van het darmslijmvlies bij mensen met een verhoogd risico op adenomen van de darm ; 1 gram was niet aantoonbaar werkzaam ; het betrof echter in totaal slechts 193 patienten met een beperkte follow-up.

30) Blot WJ et al ; JNCI 85:1483-92; 1993 : In China in Lin Xian met veel maagkanker/slokdarmkanker blijken binnen 1 a 2 jaar in gerandomiseerd onderzoek deze kankers met extra caroteen (15 mg) , vitamin E (30 IU) en selenium (50 mcg) af te nemen.

31) Yu SY et al ; Biol Trace Elem Res 56:117-24;1997 ; Dagelijks 200 mcg seleniet extra blijkt bij hepatitis-B-positieve individuen, die ook een lage seleniuminname hebben de kans op leverkanker aantoonbaar te verlagen.

32) Yu SY et al ; Biol Trace Elem Res 24 : 105-8; 1990 : Dagelijks 300 mcg seleniet per dag vermindert bij mijnwerkers uit de tinmijnen die van nature relatief laag in hun selenium zitten aantoonbaar de kans op longkanker.

33) Li WG ; Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi 26:268-71; 1992 : Dagelijks 200 mcg seleniet vermindert in gerandomiseerd onderzoek bij Chinezen de kans op primaire leverkanker, juist ook bij mensen die niet seropositief waren.

34) Garewal HS et al ; Arch Otolaryngol Head Neck Surg 125:1305-10; 1999 : 60 mg beta-caroteen per dag gedurende 6 maanden bleek in een gerandomiseerd onderzoek bij 50 mensen met leukoplakie in de keel in vergelijking met placebo significant vaak een regressie van de leukoplakie te kunnen bewerkstelligen.

35) Perry CF et al ; Arch Otolaryngol Head Neck Surg 131:198-203; 2005 : 0,5 of 1,0 mg 13-cis-retinoinezuur bleken tov placebo (in elke groep 50 patienten ; totaal dus 3 groepen) bleken bij patienten al eens eerder voor keelkanker behandeld de kans op nieuwe primaire keelkanker niet te verminderen ; gezegd moeten worden dat de incidentie van nieuwe primaire tumoren wel laag was, wat de statistische power gering maakt.

36) Lu W et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 18:721-3;1998 ; Weishu blijkt in gerandomiseerd onderzoek verdere maligne degeneratie van premaligne maaglesies bij patienten met atrofische gastritis van de maag aantoonbaar te remmen. 37) Baron JA et al ; N Engl J Med 340:101-7; Calcium : 1200 elementair per dag vermindert in vergelijking met placebo in een onderzoek bij 930 mensen met adenomen in de voorgeschiedenis de kans op nieuwe darmadenomen. Wallace K et al ; JNCI 96:921-5 ; 2004; in feite een vervolg op Baron et al zojuist genoemd : ook een preventief effect, maar dan vooral wat betreft de meer gemene darmafwijkingen.

38) Grau MV et al ; JNCI ; 95:1765-71 ; 2003 ; Calciumsuppletie vermindert de kans op colorectale adenomen alleen bij een goede vitamine D-status ; dit was een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek bij 803 personen.

39) Bonithon-Kopp C et al ; Lancet 356:1300-6 ; 2000 : In dit gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek bij 665 proefpersonen met darmadenomen in de voorgeschiedenis verminderde calcium (dagelijks 2 gram elementair per dag als calcium gluconolactaat) het risico op nieuwe adenomen niet significant ; ispaghula husk-vezels daarentegen verhoogde het risico, juist ook wanneer er calcium werd gegeven.

40) Baron JA et al ; JNCI 95:717-22 ; 2003 ; Beta-caroteen 25 mg per dag, maar niet 1000 mg vitamine C plus 400 IU vitamine E verminderden in dit gerandomiseerde onderzoek bij patienten de kans op nieuwe adenomen van de darm ; indien er gerookt werd en ook dagelijks minstens 1 borrel werd gedronken deed beta-caroteen de kans op nieuwe darmadenomen echter juist aantoonbaar toenemen.

41) Schneider RH et al ; Am J Cardiol 95:1060-4;2005 ; Transcendente meditatie vermindert bij 202 personen met verhoogde bloeddruk (dus niet bij primair rokers) na 18 jaar follow-up bij gerandomiseerde opzet de totale sterfte significant ; ook de sterfte aan hart-en vaatziekten vermindert significant ; de kankersterfte halveert al is het verschil door de kleine aantallen niet significant ; transcendente meditatie is dus in z’n algemeenheid zondermeer aan te bevelen.

42) Ponz de Leon M en Roncucci L ; Scand J Gastroenterol Suppl 222:72-5; 1997 : Bij mensen die een darmpoliep hebben gehad blijken zowel vitamine A, vitamine C en vitamine E als NAC in staat de kans op nieuwe darmpoliepen te verlagen.

43) Yamamoto S et al ; Gan To Kagaku Ryoho 16 : Syo-saiko-to vermindert bij mensen met levercirrhose de kans op primaire leverkanker dan wel vertraagt op z’n minst de progressie ervan, zo blijkt uit gerandomiseerd onderzoek bij 260 mensen.

44) Boisnie S et al ; Ann Dermatol Venereol 121: 459-63 ; 1994 : 13-cis-retinoinezuur dringt in een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek leukoplakie bij 10 versus 10 mensen terug.

45) Kurie JM et al ; JNCI 95:206-14 ; 2003 : 9-cis-retinoinezuur doet retinoinereceptor in bronchusepitheel terugkomen en doet metaplasieen afnemen ; beide effecten passen bij preventie van longkanker ; 13-cis-retinoinezuur plus hoge doses E (1200 IU per dag) hadden tezamen geen effect op de 2 genoemde parameters.

46) Estensen RD et al ; Cancer Lett 147:109-14 ; 1999 : NAC (N-acetylcysteine) verlaagt delingsindex in colonepitheel van personen, eerder behandeld voor goedaardige poliepen van de darm.

47) Lam S et al ; JNCI 94:1001-9 ; 2002: De organische zwavelverbinding anethol-dithioethion doet in gerandomiseerd onderzoek progressie van premaligne afwijkingen van de long afnemen ; ook ontstaan er bij gebruik van deze stof aantoonbaar minder nieuwe premaligne lesies.

48) Heimburger DC et al ; JAMA 259:1525-30 ; 1988: B12 en foliumzuur reduceren atypie van longepitheel tov placebo.

49) Rintala E et al ; J Urol 154 : 2050-3 ; 1995 : BCG blijkt effectief tegen carcinoma in situ van de blaas (carcinoma in situ is geen kanker maar het voorstadium ervan ; behandelen ervan valt derhalve onder preventie)

50) Lin PZ et al; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 10:161-6;1988 ; In dit dubbelblinde gerandomiseerde onderzoek bleken in geval van bestaande premaligne slokdarmafwijkingen, zowel riboflavine , als het synthetische retinamide en ook Chinese kruiden afzonderlijk in staat het risico op slokdarmkanker te verlagen. Zie ook referentie 13.

51) Herr HW et al ; J Urol 135:265-7; 1986: BCG dringt carcinoma in situ van de blaas in veel gevallen terug ; zie ook 49.

52) Greenberg ER et al ; N Engl J Med 323 : 789-95;1990 : Dagelijks 50 mg beta-caroteen gaat bij mensen met een verhoogd risico het ontstaan van het plaveiselcelcarcinoom van de huid in vergelijking met een placebo over een termijn van 5 jaar niet tegen ; het betrof een onderzoek met 1805 mensen.

53) Lee S et al ; J Clin Oncol 12:937-45; 1994: Isotretinoine (= 13-cisretinoinezuur) vermindert in long bij rokers significant aantal metaplasien in vergelijking met placebo.

54) Cook NR et al ; JAMA 294;105-6;2005 : Dagelijks 100 mg aspirine en dat 10 jaar lang vermindert het risico op kanker blijkens gerandomiseerd onderzoek niet.

55) Hong WK et al ; N Engl J Med 315:1501-5; 1986 : 13-cis-retinoinezuur blijkt in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek werkzaam tegen leukoplakie. In 44 is dit ook gevonden met 13-cis-retinoinezuur ; lycopeen is ook tegen leukoplakie werkzaam (6 en 20) ; hetzelfde geldt voor beta-caroteen en vitamine A ; zie respectievelijk 34 en 8.

56) Edwards L en Jaffe P ; Arch Dermatol 126: 494-9; 1990 ; ATRA verkleint dysplastische naevi (risicofactor voor het maligne melanoom) en laat ze deel zelfs volledig verdwijnen ; het verschil met de placebogroep was significant.

57) Marotta F et al ; Ann N Y Acad Sci 1019:195-9; 2004 ; Zowel vitamine E , als een multi als een papaya-extract blijken precancereuze afwijkingen van het maagslijmvlies samenhangend met atrofische gastritis in gunstige zin bij te kunnen sturen : zo normaliseren zowel xanthine-oxydase en ornithinedecarboxylase. Alleen het papayaextract bleek ook in staat het 8-OhdG te verlagen.

58) Roncucci L et al ; Dis Colon Rectum 36:227-34; 1993; De combinatie van dagelijks vitamine A (30.000 IU), vitamine C 1 gram en vitamine E 70 mg verlaagt bij patienten met darmadenomen in de voorgeschiedenis tov placebo de kans op een nieuw adenoom met circa 85% (in het onderzoek zaten totaal 255 proefpersonen).

59) Collins AR et al ; Carcinogenesis 24;511-5;2003 ; Kiwifruit vermindert in gerandomiseerd cross-over onderzoek gaat DNA-schade tegen en verhoogt tegelijkertijd het vermogen van het lichaam om schade aan het DNA te verhelpen.

60) Ishikawa H et al ; Int J Cancer ; 12 april 2005 ; Epub ahead of print ; Tarwevezels noch Lactobacillus casei verminderen bij patienten, erfelijk belast voor darmkanker en waarbij al zeker 2 gezwellen verwijderd zijn niet de kans op nieuwe darmkanker ; wel leidde suppletie met Lactobacillus casei ertoe dat de atypie van de nieuwe gezwellen in vergelijking met de controle-groep aantoonbaar minder was.

61) Tanaka S et al ; Hiroshima J Med Sci 53:39-45;2004 : Hogere doses van een oud (gerijpt) knoflookextract remt bij patienten met een verhoogd risico op adenomen van de darm in vergelijking met een lage dosis van dit extract het ontstaan van genoemde adenomen.

62) van Gorkum BA et al ; Eur J Clin Invest 32:693-9; 2002 : In een kleinschalig gerandomiseerd dubbelblind cross-over onderzoek bij patienten die een hemicolectomie hadden ondergaan, bleek dagelijks 1 gram calcium extra de delingsactiviteit in het darmslijmvlies te verlagen en de onderlinge verhouding van de diverse galzuren in gunstige zin te beinvloeden. De eindconclusie was dat extra calcium bij dit soort patienten het risico op een nieuwe darmkanker lijkt te verlagen.

63) Baron JA et al ; N Engl J Med 348:891-9; 2003 : Aspirine in een dagdosis van 81 mg verlaagt bij patienten met een darmadenoom in de voorgeschiedenis significant de kans op een nieuw adenoom.

64) Alberts DS et al ; JNCI 88:81-92; 1996: Zowel 13,5 gram tarwevezels tov 2 gram tarwevezels per dag als 1500 mg calcium extra per dag ipv 250 mg verminderden significant de totale hoeveelheid galzuren als de secundaire galzuren in de ontlasting ; dit effect pleit ervoor dat tarwevezels, maar calcium de kans op darmkanker verlagen.

65) Levine N et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 6: 957-61; 1997 ; Bij patienten met een voorgeschiedenis van basaal- en/of plaveiselcercarcinomen van de huid bleken in gerandomiseerd onderzoek noch vitamine A, noch isotretinoine (13-cis-retinoinezuur) in staat de incidentie van nieuwe van dergelijke carcinomen te verlagen. Onder veel andere condities zoals ingeval van o.a. leukoplakie is isotretinoine zoals uit deze lijst blijkt wel werkzaam.

66) Sandler RS et al ; N Engl J Med 348 : 883-90; 2003: Bij patienten met darmkanker in de voorgeschiedenis verlaagt dagelijks 81 mg aspirine significant de kans op nieuwe adenomen van de darm ; dit in vergelijking met placebo. Zie ook 63.

67) Bayerl C et al ; Acta Derm Venereol 83: 277-81; 2003:Beta-caroteen vermindert in gerandomiseerd placebo-gecontroleerd onderzoek de kans op nieuwe dysplastische naevi (risicofactor voor het melanoom) voor onderarm en voet wel significant echter niet elders en ook niet overall significant minder dysplastische naevi door beta-caroteen.

68) Berspalov VG et al ; Vopr Onkol 50:81-5; 2004 : De combinatie van dagelijks : 2,5 mg beta-carotene, 5 mg vitamine E, 30 mg vitamine C en 150 mg knoflookpoeder heeft bij patienten met chronische atrofische gastritis o.a. de volgende effecten in vergelijking met placebo : remming van Helicobacter pylori en vermoedelijk in samenhang daarmee remming van maligne degeneratie maag slijmvlies. Zie ook 1,2,11,12,14,15 en 57 ; van de hier geteste stoffen blijken vitamine C en knoflook het belangrijkst ; E speelt ook een rol ; beta-caroteen speelt in deze vermoedelijk geen rol.

69) Nagothu KK et al ; Cancer Detect Prev 27:297-304;2003 ; Foliumzuur remt bij patienten met colorectale adenomen in voorgeschiedenis tov placebo proliferatie van darmslijmvlies ; het effect lijkt deels tot stand te komen door stabilisatie van een suppressorgen. Zie ook 8.

70) Liu XR et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 12 ; 602-3,580 ; 1992 ; Een Xiao Wei Yan poeder vermindert bij patienten met atrofische gastritis metaplasie en de atypische hyperplasie significant in vergelijking met een controle-groep. Zie ook: Clinical and pathological study of weiyan serial recipes in the treatment of gastric precancerous lesions

71) Benamouzig R et al ; Gastroenterology 125:328-36;2003 ; Aspirine verbonden aan lysine vermindert in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek in doses van 160 of 300 mg per dag aantoonbaar het risico op nieuwe darmadenomen bij patienten met dergelijke adenomen in de voorgeschiedenis ; zie ook 63 en 66.

72) Bostick RM et al ; JNCI 87:1307-15; 1995 ; Extra calcium remt delingssnelheid in darmslijmvlies bij personen met darmadenomen in de voorgeschiedenis, daar waar de delingssnelheid hoog is ; dit alles in vergelijking met placebo ; het totaal pleit ervoor dat calcium de kans op darmkanker bij personen met adenomen in de voorgeschiedenis verlaagt.

73) Alberts DS et al ; JNCI 97: 846-53; 2005 ; Ursodeoxycholzuur (UDCA) vermindert bij patienten met darmadenomen in de voorgeschiedenis niet significant de kans op nieuwe adenomen ; het aantal zeer afwijkende adenomen (gevaarlijker) nam wel met UDCA significant af. Zie ook referentie 21.

74) Pufulete M et al ; Gut 54:648-53;2005 : Foliumzuur vermindert in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek bij patienten met darmadenomen hypomethylatie van het DNA, dat als een risicofactor voor darmkanker geldt. (In)direkt bevestigt dit onderzoek nummer 8 en nummer 69 van deze lijst.

75) Rozen P et al ; Cancer 91: 833-40 ; 2001 : Calcium (3,75 gram calciumcarbonaat = 1,5 gram calcium) vermindert bij patienten met een darmadenoom in de voorgeschiedenis significant de kans op nieuwe adenomen ; weinig vet, meer koolhydraten en vezels hadden hierbij een significante interactie met calcium.

76) Bostick RM et al ; JNCI 85:132-41; 1993 : 1200 mg calcium bleek bij ruim 20 patienten met adenomen in de voorgeschiedenis binnen acht weken niet tot een daling van de delingssnelheid van het darmslijmvlies te leiden ; in 72(29) was er bij ca 250 patienten na 6 maanden wel sprake van een gunstig effect ; nummer 76 behelst weinig patienten en een korte follow-up. Voor wat de invloed van calcium op het ontstaan van nieuwe adenomen betreft is de conclusie voorlopig : calcium vermindert bij patienten met incidentele adenomen het risico op nieuwe adenomen. Zie derhalve ook de referenties 16,23,37,38, 62,64 ,75 (gunstig) en 39 (geen duidelijk effect van calcium).

77) Cats A et al ; JNCI 87:598-603;1995 : In families met een verhoogd risico op darmkanker (geen polyposis coli) vermindert calcium (1 gram per dag) binnen 3 maanden niet aantoonbaar de delingsactiviteit van het darmslijmvlies (minder dan 30 personen per groep) ; wel nam door de calcium in de darm de cytolytische activiteit af, hetgeen past bij een kankerpreventief effect.

78) Shpitz B et al ; Gut 52:1598-601; 2003 ; Bij patienten met darmkanker doet aspirine de delingssnelheid in het gewone darmslijmvlies op cruciale plaatsen afnemen : dit wijst er wederom op dat aspirine de kans op darmkanker verlaagt ; zie ook de nummers 63,66 en 71.

79) Limburg PJ et al ; Gastroenterology 129:863-73 ; 2005 : Selenium (200 mcg per dag als L-selenomethionine) blijkt milde dysplasie van de slokdarm, bij patienten met een verhoogd risico op slokdarmkanker te kunnen verbeteren ; bij ernstger dysplasie was er geen aantoonbaar effect van selenium. Zie ook nummer 30.

80) Myllyluoma E et al ; Aliment Pharmacol Ther 21:1263-72 ; Probioticum vermindert in dit gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek aantoonbaar de bijwerkingen van antibiotische therapie om Helicobacter uit te roeien ; de uitroeiing van Helicobacter was evenwel met probioticum erbij slechts niet significant beter.

81) Lee IM et al ; JAMA 294:65-65 ; 2005 : Ca 40000 vrouwen namen 12 jaar lang of placebo of 600 IU vitamine E : geen effect op de kans op kanker, hart-en vaatziekten en sterfte. Vitamine E alleen (!!) bij relatief gezonde vrouwen (!!) is klaarblijkelijk niet zinvol !!

82) Mooney LA et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 14: 237-42 ; 2005 : De combinatie van dagelijks 500 mg vitamine C en 400 IU vitamine E reduceert in vergelijking met placebo wel bij rokende vrouwen, maar niet aantoonbaar bij rokende mannen het risico op DNA-beschadiging door benzo-a-pyreen.

83) Pardi DS et al ; Gastroenterology 124:889-93; 2003 : Ursodeoxycholzuur vermindert in dit dubbelblinde onderzoek bij patienten met primaire cholangitis en ulceratieve colitis significant het ontstaan van goedaardige/kwaadaardige darmpoliepen. Zie ook 21,73 en 84.

84) Ochsenkuhn T et al ; Digestion 68:209-16 ; 2003 : Ursodeoxycholzuur vermindert niet de delingsindex van de mucosa bij patienten met darmpoliepen in de voorgeschiedenis, maar wel het litocholzuur in het serum ; dit laatste past bij een darmkankerpreventieve werking van ursocholzuur ; zie ook 83. De rode draad is dat ursocholzuur gunstig is voor de preventie van darmkanker.

85) Kamiji MM en Oliveira RB ; Arq Gastroenterol 42:167-72;2005 : Een maand lang 5 gram vitamine C per dag was in dit onderzoek niet in staat Helicobacter bij dragers uit te roeien ; zie ook 11,12,13, 14 : 1 gram vitamine C is sowieso zinvol om atrofie van het maagslijmvlies, samenhangend met Helicobacter tegen te gaan ; mbt uitroeiing van Helicobacter met dagelijks vit. C lijkt discutabel, al was er in nummer 11 sprake van een bijna 2 keer zo grote onderzoeksgroep.

86) Kim YI et al ; Am J Gastroenterol 96:184-95; 2001 : Foliumzuur gaat in vergelijking met placebo in gerandomiseerd onderzoek bij patienten met darmadenomen chromosoombreuk op cruciale plaatsen tegen (breuk hier is geassocieerd met meer kans op darmkanker) en verhoogt methylatie niveau DNA ; een en ander past bij preventieve rol foliumzuur ; zie ook 8,69 en 74 : de resultaten van al deze studies wijzen in dezelfde richting.

87) Biasco G et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 6:469-71 ; 1997 ; Foliumzuur blijkt in vergelijking met placebo bij patienten met colitis ulcerosa de delingssnelheid van het darmslijmvlies te remmen ; de zoveelste studie die voor wat darmkanker betreft voor een preventieve werking pleit.

88) Paganelli GM et al ; JNCI ; 84:47-51; 1992 : de combinatie van A,C en E remt in vergelijking met placebo de delingssnelheid van het darmslijmvlies bij patienten met 1 adenoom of meer van de darm in de voorgeschiedenis. Zie ook 1,40,42 en 58. De combinatie van A,C en E , naast extra calcium plus vitamine D en foliumzuur lijkt verstandig voor patienten met een darmadenoom in de voorgeschiedenis.

89) McKeown-Eyssen GE et al ; J Clin Epidemiol 47:525-36; 1994 : Een vetarm plus vezelverrijkt dieet blijkt in gerandomiseerd onderzoek bij patienten met darmpoliepen in de voorgeschiedenis ,overall galzuren in de darm te verlagen, wat met minder darmpoliepen gecorreleerd bleek.

90) Reid ME et al ; Int J Cancer 2005 ; 10 Oct ; Epub ahead of print ; Selenium vermindert in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek in geval van roken dan wel een lage seleniuminname de kans op colorectale adenomen.

91) Varis A et al ; Scand J Gastroenterol 33:294-300; 1998 : 50 mg E plus 20 mg beta-caroteen blijkt over een termijn van 5 jaar bij rokers met atrofische gastritis niet in staat in vergelijking met placebo de ontwikkeling van maagkanker te voorkomen. Zie 1,14,36,57,68 en 70 : beta-caroteen is bij atrofische gastritis niet zinvol ; E lijkt alleen zinvol als er niet gerookt wordt ; B12, foliumzuur, vitamine C , weishu , papaya, een multi en xiao wei yan lijken wel zinvol om de kans op maagkanker in geval van atrofische gastritis te verlagen.

92) Cook NR et al ; JAMA 294:47-55; 2005 : Aspirine verlaagt in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek niet de sterfte aan darm- of borstkanker ; echter wel die aan longkanker.

93) Wu YN et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 25:836-9; 2005 : Kangwei blijkt in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek bij patienten met atrofische gastritis niet werkzaam tegen Helicobacter maar wel de precancereuse lesies te doen afnemen ; zie ook 91.

94) Hakim IA et al ; J Nutr 133 : 3303S-3309S ; 2003 : Met gedecaffeineerde groene thee daalt bij rokers de uitscheiding van het mutagene 8-hydroxydeoxyguanosine wel, maar met gedecaffeineerde zwarte thee of in de controle-groep niet.

95) Chiu AE et al ; Dermatol Surg 31 (7Pt2):855-60 ; 2005 : Groene thee oraal en als extract lokaal op de huid vertraagt ‘photoaging’ van de huid tov placebo significant ; dit wijst op een huidkankerpreventieve werking van groene thee.

96) Luo H et al ; Groene thee polyfenolen blijken bij HBS-Ag-positieve plus aflatoxine-adduct positieve personen tov placebo de uitscheiding van 8-hydroxydeoxyguanosine te remmen. Dit suggereert chemopreventie van kanker door groene thee.

97) Lee HY et al ; J Clin Oncol 23:4439-49 ; 2005 : 9-cis-retinoinezuur verlaagt bij vroegere rokers de risicofactor voor longkanker, insuline-like-growth-factor. Zie ook 28=45.

98) Han JY et al ; Clin Cancer Res 11:2305-11; 2005 : 9-cis-retinoinezuur verhoogt in vergelijking met placebo bij vroegere rokers de vitamine E-spiegel ; dit is in principe gunstig voor bijv. prostaatkankerpreventie ; zie 2.

99) Rautalahti MT et al ; Cancer 86:37-42; 1999 : Vitamine E (50 IU/dag) blijkt in gerandomiseerd onderzoek bij rokers geen preventie van alvleesklierkanker te geven ; men vond dit ook voor beta-caroteen, maar hier waren de resultaten statistisch feitelijk niet evalueerbaar.

100) Cao DZ et al ; World J Gastroenterol 11: 1571-6 ; 2005 : In gerandomiseerd dubbelblind onderzoek bevordert dagelijks 30 mg foliumzuur apoptosis in premaligne laesies van de maag.


Plaats een reactie ...

Reageer op "1. Literatuurlijst van studies over effecten van voeding en voedingstoffen - orthomoleculaire middelen - als preventie van kanker. Verzameld en opgesteld door arts-bioloog drs. E. Valstar. Nummers 0 - 100"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

6. Literatuurlijst van studies >> 5. Literatuurlijst van studies >> 4. Literatuurlijst van studies >> 3. Literatuurlijst van studies >> 2. Literatuurlijst van studies >> 1. Literatuurlijst van studies >> Literatuurlijsten preventie >>