11 september 2023: Zie ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij darmkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

11 september 2023: Bron: Catharina Ziekenhuis en Erasmus MC

Uit de Interact I en II studies blijkt dat chemo toedienen via een slangetje als spoeling van de buikholte (PIPAC) naast systemische chemotherapie bij patiënten met darmkanker met uitzaaiingen in het buikvlies sterk levensverlengend werkt met verdubbeling van de levensverwachting (gemiddeld ging de levensverwachting van 12 tot 14 maanden naar 24 maanden) . 1 deelnemende patiënt is zelfs al vier jaar klinisch kankervrij. 

Onderzoeksleider en chirurg Pim Burger van het Catharina Ziekenhuis zegt dit in een artikel in het Algemeen Dagblad

,,Zonder behandeling hebben deze patiënten een levensverwachting van zes maanden. Met de bestaande levensverlengende chemotherapie is dat twaalf tot veertien maanden. Voor de mensen in dit onderzoek steeg de verwachting naar 24 maanden. En één patiënt is vier jaar na de ingreep nog steeds ziektevrij.”
Het onderzoek wordt voortgezet onder een grotere groep van 85 patiënten in de Interact studie II. Dat moet definitief bewijzen dat de methode werkt of dat de positieve uitkomst bij het eerste onderzoek een toevalstreffer was. Beide ziekenhuizen zijn zo onder de indruk van de resultaten bij de eerste groep, dat ze de nieuwe behandeling meteen willen bieden aan al wie die nodig heeft.

Het Interact I en II onderzoek wordt in deze PDF beschreven.

Op de website van het Catharina ziekenhuis staat een persbericht over deze studies: 

Nieuwe levensverlengende behandelmethode voor patiënten met uitgezaaide darmkanker

EINDHOVEN– Een nieuwe behandeling biedt hoop aan patiënten met darmkanker die uitzaaiingen hebben in het buikvlies. Het Catharina Ziekenhuis en het Erasmus MC deden onderzoek naar een nieuwe behandelmethode waarbij de chemotherapie rechtstreeks in de buikholte werd toegediend. “Deze methode is effectief, veilig, biedt patiënten hoop op genezing en komt nu beschikbaar voor patiënten die hier baat bij kunnen hebben”, zegt onderzoeksleider en chirurg dr. Pim Burger van het Catharina Ziekenhuis.

De afgelopen jaren kreeg een groep van achttien patiënten, die levensverlengende chemotherapie kregen, een zogenoemde INTERACT-behandeling. Die stopte de groei van tumoren, waardoor andere ingrepen weer mogelijk werden. “Dit is bijzonder goed nieuws voor patiënten met uitgebreide buikvliesuitzaaiingen van darmkanker.

Tijdens de behandeling krijgen de patiënten naast hun reguliere chemobehandeling via een slangetje rechtstreeks chemotherapie toegediend in de buikholte. De chemo komt daardoor direct in contact met de uitzaaiingen op het buikvlies. Bij een deel van patiënten sloeg de therapie aan en werden tumoren teruggedrongen. “Daardoor konden vier patiënten alsnog worden geopereerd (HIPEC*) om tumoren te verwijderen. Bij één patiënt is vier jaar na de ingreep nog steeds geen sprake van een terugkerende ziekte.”

“Hoopvolle resultaten”, zegt Burger. “Dit betekent heel veel voor patiënten bij wie er al veel uitzaaiingen in het buikvlies zijn. Vanwege die uitzaaiingen is voor hen een operatie waarbij we alle zichtbare tumoren weghalen niet meer mogelijk. Chemotherapie via de bloedbaan is dan de enige optie. De winst die je daarmee boekt valt tegen en genezing is uitgesloten. Daarom gingen patiënten vaak naar het buitenland voor experimentele behandelingen. Of die iets uithaalden is echt maar de vraag en de kosten, vaak 15.000 tot 20.000 euro, moesten ze zelf betalen. Dat hoeft nu dus niet meer. Deze studie laat zien dat er voor deze groep toch betere behandelmogelijkheden zijn, en het lijkt erop dat zelfs genezing niet uitgesloten is.”

Dat komt volgens Burger doordat de chemo met deze methode de uitzaaiingen in het buikvlies beter bereikt. “We brengen de uitzaaiingen en chemo nu direct met elkaar in contact. Het doel van het onderzoek was om aan te tonen dat deze behandeling veilig en goed te verdragen is. Dat is gelukt. We weten nu hoeveel van het middel we kunnen geven en we weten dat patiënten er nauwelijks last van hebben. Dat mensen door deze therapie veel langer leven dan we hadden verwacht, is een fantastische uitkomst. Daarom gaan we met deze therapie verder en worden meer patiënten op deze manier behandeld.”>>>>>>>lees verder


Plaats een reactie ...

Reageer op "Chemo toedienen in buikholte naast systemische chemo geeft verdubbeling van levensverlenging bij patienten met in buikvlies uitgezaaide darmkanker blijkt uit Nederlandse studie. Vervolgstudie staat open voor nieuwe patienten"


Gerelateerde artikelen