9 januari 2018: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/s-1-plus-irinotecan-plus-bevacizumab-versus-mfolfox6-of-capeox-plus-bevacizumab-voor-uitgezaaide-darmkanker-geeft-betere-overall-overleving-en-minder-bijwerkingen.html

20 januari 2016: Bron: J Natl Cancer Inst. 2015 Sep 14;107(11). pii: djv248. doi: 10.1093/jnci/djv248. Print 2015 Nov.

Oxaliplatin is een veel gebruikte vorm van chemo bij vormen van darmkanker. Nu blijkt dat deze vorm van chemo zinloos is wanneer gegeven naast Xeloda - capecitabine plus bestraling pre operatief bij endeldarmkanker - rectumkanker. Alleen Xeloda - capecitabine plus bestraling geeft dezelfde uitkomsten op ziektevrije tijd en overall overleving dan met oxaliplatine erbij. Oxaliplatin geeft alleen maar veel meer bijwerkingen. Ook 5-FU per infuus in plaats van xeloda - capecitabine oraal gaf dezelfde uitkomsten dan alleen Xeloda op kansen op recidief, ziektevrije tijd en overall overleving.

Het is toch ongelooflijk dat dit allemaal maar jaren en jaren door mag gaan. Zo vaak heb ik tegen oncologen gezegd en gaf dan ook studies erbij dat oxaliplatin zelden iets toevoegt en alleen maar belastend is voor de patiënt door de bijwerkingen. Er zijn zoveel studies die dit aantonen bij vormen van darmkanker - spijsverteringskanker. Zoals nu dus ook weer een studie pre operatief voor rectumkanker. Zie ook onze studielijst niet-toxische stoffen enz. bij darmkanker. 

oxaliplatin medicijn

Resultaten:

Onder de 1608 gerandomiseerd ingedeelde patiënten was er geen statstisch significant verschil tussen 5-FU en xeloda - capecitabine op drie jaar's meting voor een recidief - terugkomen van de kanker (11.2% vs 11.8%), 5-jaars ziektevrije tijd (66.4% vs 67.7%), of 5-jaars overall overleving OS (79.9% vs 80.8%).

Ook voor oxaliplatin vs geen oxaliplatin gold hetzelfde voor de drie einddoelen: locaal-regionaal recidief 11.2% vs 12.1%, ziektevrije tijd - DFS (69.2% vs 64.2%) en overall overleving - OS (81.3% vs 79.0%). Wel gaf oxaliplatin statistisch significant meer bijwerkingen en graad 3/4 diarree.  (P < .0001). Een recideif binnen drie jaar nadat een volledige operatie had plaatsgevonden varieerde van 3,1 tot 5,1%Three-year rates of local-regional recurrence among patients who underwent R0 resection ranged from 3.1 to 5.1% afhankelijk van de groep waaraan de patiënt vooraf aan de operatie deelnam.

Conclusie:

5-FU per infuus geeft dezelfde resultaten als oraal xeloda - capecitabine naast bestraling voor rectumkanker op kansen op recidief, ziektevrije tijd en overall overleving. Xeloda - capecitabine wordt hiermee bevestigtd als standaard behandeling pre operatief voor rectumkanker. Oxaliplatin als extra gaf geen betere resultaten op kansen op een recidief, ziektevrije tijd en overall overleving voor zowel laag risio als hoog riscio patiënten, maar gaf wel beduidend meer bijwerkingen.

Het volledige studierapport: Neoadjuvant 5-FU or Capecitabine Plus Radiation With or Without Oxaliplatin in Rectal Cancer Patients: A Phase III Randomized Clinical Trial is tegen betaling in te zien.

Hier het originele abstract van de studie:


Plaats een reactie ...

Reageer op "Oxaliplatin plus Xeloda - capecitabine naast bestraling voor operatie van endeldarmkanker geeft alleen maar meer bijwerkingen en geen enkel verschil op ziektevrije tijd en overall overleving en is dus zinloos"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

S-1 plus oxaliplatine samen >> mFOLFOX6 - fluorouracil, leucovorin >> Stoppen met oxaliplatin geeft >> CAPOX = Xeloda - capecitabine >> S-1 plus irinotecan plus bevacizumab >> RFA naast systemische chemo >> Darmkankerpatienten jonger >> Oxaliplatin plus Xeloda - >> FOLFOXIRI + Bevacizumab geeft >> Oxaliplatin voegt niets toe >>