28 maart 2012: al in 2003 plaatsten we onderstaand artikel dat weer relevant lijkt door de publicatie van de studie van het VUMC, klik hier voor dat artikel: Een ultra sound (echografie) geleide operatie lijkt beter in staat om volledig borstkanker tumoren te verwijderen en spaart meer gezond weefsel dan een standaard operatie geleid door palpatie (op gevoel van de chirurg). Naderhand waren minder aanvullende behandelingen nodig. dit blijkt uit Nederlandse gerandomiseerde langjarige studie.

d.d. 15 mei 2003: De kans op een recidief na operatie en nabehandeling van borstkanker met niet aangetaste schildwachtklieren ligt toch beduidend hoger dan verwacht mag worden, zo toont een studie onder 5352 vrouwen uitgevoerd door de universiteit van Gothenburg. Vooral de grootte van de verwijderde tumoren en de diepte lijken bepalend voor de kans op een lokaal/regionaal recidief. 4077 vrouwen met aangetaste schildwachtklieren kregen na operatie aanvullend een chemokuur of tamoxifen voor een periode van minstens drie maanden, maar geen bestraling. 1275 vrouwen waarvan de schildwachtklieren niet waren aangetast kregen geen of slechts een enkele aanvullende chemokuur omdat aangenomen wordt dat zij een laag risico hebben op een recidief. Premenopausalevrouwen met niet aangetaste shcildwachtklieren en tumoren kleiner dan 2 cm doorsnee en niet diepliggend hadden een laag risico (8%) op een lokaal/regionaal recidief binne een tijdsbestek van tien jaar. Echter als de tumor groter was dan 2 cm. doorsnee en er was sprake van vasculaire aantasting dan hadden deze vrouwen hoewel de schildwachtklieren niet waren aangetast een erg hoog risico op een lokaal/regionaal recidief van maar liefst 19%. De conclusie van de onderzoekers is dat postmenopauale vrouwen waarvan de schildwachtklieren niet aangetast zijn het risico op een lokaal/regionaal recidief na tien jaar toch gemiddeld 16% is. Dit percentage ligt akelig dicht bij de 20% die gehanteerd wordt als indicatie om na operatie en met niet aangetaste schildwachtklerine toch te bestralen. De kans op een lokaal/regionaal recidief na tien jaar voor premenopausale vrouwen waarvan de schildwachtklieren wel zijn aangetast ligt op 35 %, voor postmenopausale vrouwen op 34%. de onderzoekers benadrukken het belang van nauwkeurige phatologische analyse en diagnose voor het indiceren van welke behandeling de juiste zou zijn. Hieronder het abstract van de studie zoals gepubliceerd in J Clin Oncol 2003;21:1205-1213.


Local Breast Cancer Recurrence Not Unusual After Surgery/Adjuvant Therapy

NEW YORK (Reuters Health) May 05 - Locoregional breast cancer recurrence after surgery and adjuvant therapy remains a "significant" problem, even among some women with node-negative disease, results indicate.

Dr. Arne Wallgren of the University of Goteburg in Sweden and colleagues studied risk factors for locoregional failures (LRF) among 5352 pre- or postmenopausal women treated for invasive breast cancer with modified radical mastectomy and enrolled in one of seven International Breast Cancer Study Group (IBCSG) trials.

The 4077 women with node-positive disease received adjuvant chemotherapy for at least 3 months and/or tamoxifen, but not radiotherapy. The 1275 women with node-negative disease received either no adjuvant therapy or a single cycle of adjuvant cytotoxic therapy because they are considered to be at low risk for recurrence, Dr. Wallgren's team notes in the April 1st issue of the Journal of Clinical Oncology. Median follow-up was 12 to 15.5 years.

Premenopausal women with node-negative disease had a low risk (8%) of LRF with or without distant failure at 10 years if the tumor size was 2 cm or less and there was no vascular invasion. However, if the tumor was greater than 2 cm and vascular invasion was present, these women had a "very high risk" of LRF (19%), Dr. Wallgren and colleagues report. For postmenopausal women with node-negative disease and tumors greater than 2 cm, the risk of LRF at 10 years was 16%.

These findings suggest to the team that tumor size and vascular invasion "might define a group of patients with axillary node-negative disease who have a risk of LRF close to the 20% suggested as a reasonable level to indicate postoperative radiation therapy."

In node-positive women, the greater number of involved nodes and high histologic grade were predictors of LRF for both pre- and postmenopausal women. "This reinforces the importance of accurate pathologic evaluation of the specimen," they write. Vascular invasion and tumor size provided "supplementary prognostic information" for premenopausal and postmenopausal women, respectively. In node-positive women, the risk of LRF at 10 years was 35% in pre- and 34% in postmenopausal women.

J Clin Oncol 2003;21:1205-1213.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Operatie: De kans op een recidief van borstkanker na operatie en schone schildwachtklieren is veel groter dan verwacht blijkt uit grote Zweedse studie."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Borstsparende operatie van >> Cryosurgery plus 1x ipilimumab >> Eerst operatie van borst voor >> Weghalen van levertumoren >> Alleen schildwachtklier verwijderen >> Beste borstkankeroperatie >> Borstsparende operatie plus >> CPM - contralaterale profylactische >> MarginProbe bewijst grote >> Operatie: Een ultra sound >>