Zie ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij borstkanker, samengesteld door arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

30 juni 2020: Bron: Cancer Medicine online

Een borstbesparende operatie (lumpectomie) bij borstkankerpatiënten met een zogeheten mucineuze vorm van borstkanker blijkt een lager risico op overlijden door welke oorzaak dan ook te geven in vergelijking met een volledige borstamputatie (mastectomy) (HR, 0,786). Vooral bij patiënten met T1–2-stadiëring en tussen de 50 en 79 jaar oud.

Deze toch wel verrassende resultaten komen uit de gegevens van een SEER-populatieonderzoek (SEER = Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) van het National Cancer Institute (NCI)),waarbij de gegevens van 8330 patiënten werden geanalyseerd.
Deze studie evalueerde lange termijn resultaten (mediane follow-up, 77 maanden) tussen borstamputatie (15% van cohort) en borstsparende operatie (85% van cohort) bij totaal 8330 patiënten met slijmachtig borstcarcinoom (mucineus carcinoom) zoals geregistreerd in de SEER-database.

Uit deze bron: Mucineuze carcinoom is een invasieve vorm van kanker die begint in een inwendig orgaan dat mucine produceert, het primaire bestanddeel van slijm. De abnormale cellen in dit type tumor drijven in het mucine en het mucine wordt een deel van de tumor. Deze zeldzame vorm van kanker kan voorkomen in elk deel van het lichaam dat mucine produceert. Het wordt vaker aangetroffen in de borst, meestal samen met andere soorten kankercellen. Ongeveer 5 procent van alle invasieve vormen van borstkanker heeft mucineus carcinoom. 

Mucineus carcinoom wordt ook colloïde carcinoom genoemd. Het is een subtype van invasief ductaal carcinoom dat een vaker voorkomende vorm van borstkanker is. 

Deze vrij zeldzame vorm van kanker komt dus het meeste voor bij borstkanker, maar soms ook wel in de darmen of longen bv. Meestal is borstkanker een mengvorm van verschillende typeringen van tumoren en niet een pure vorm van mucineuze oorsprong.

Conclusie:

Uit de studie blijkt dat een borstsparende therapie gepaard ging met een lager risico op overlijden door welke oorzaak dan ook (HR, 0,786), vooral bij patiënten met T1–2-stadiëring en tussen de 50 en 79 jaar oud. Deze bevindingen zijn in tegenstelling tot resultaten eerder gerapporteerd in kleinere studies met kortere follow-upperioden. Tussen de groepen werd geen verschil in borstkankerspecifieke overleving waargenomen.

Het volledige studierapport: Breast‐conserving therapy shows better prognosis in mucinous breast carcinoma compared with mastectomy: A SEER population‐based study is volledig en gratis in te zien.

Hier het abstract van deze studie:

Breast‐conserving therapy shows better prognosis in mucinous breast carcinoma compared with mastectomy: A SEER population‐based study

First published:08 June 2020
 
Ping Yu, Peng Liu and Yutian Zou are contributed equally to this work.

Funding information:

This work was sponsored by funds from the National Natural Science Foundation of China (81672598 and 81472575), the National Natural Science Foundation of Guangdong (2018A0303130285, Feng Ye), and Science and Technology Planning Projects of Guangdong (2017A020215197, Feng Ye).


Plaats een reactie ...

Reageer op "Borstsparende operatie van mucineuze borstkanker geeft een lager risico op overlijden door welke oorzaak dan ook in vergelijking met volledige borstverwijdering (mastectomy"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Radio Frequency Ablation (RFA) >> Borstsparende operatie van >> Cryosurgery plus 1x ipilimumab >> Eerst operatie van borst voor >> Weghalen van levertumoren >> Alleen schildwachtklier verwijderen >> Beste borstkankeroperatie >> Borstsparende operatie plus >> CPM - contralaterale profylactische >> MarginProbe bewijst grote >>