Raadpleeg ook literatuurlijst niet-toxische stoffen en behandelingen specifiek bij borstkanker en literatuurlijst specifiek bij chemo van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar.

Artikelen over visolie op kanker-actueel is deze search op het woord visolie welke 3 paginaś geeft met visolie in de titel. 

26 augustus 2019: Bron: Asian Pacific Journal of Cancer Prevention

Wanneer borstkankerpatienten met lokaal uitgezaaide borstkanker (stadium IIIB) na een borstamputatie tijdens de chemokuren (FAC kuur) dagelijks visolie -  omega-3 vetzuren gebruiken ( 1 gram dagelijks in capsule) dan blijkt de ziektevrije tijd met 5 maanden te verbeteren, (28,5 vs 23,7 maanden)  ten opzichte van de groep die geen visolie (placebo) gebruikte, (mean survival: 28.5 ± 3.3 versus 23.7 ± 3.6, respectively; Mantel-Cox test p=0.044, HR= 0.439, 95%CI: 0.222-0.869)

Ook de mediane overall overleving verbeterde met 5 maanden in vergelijking met de  controlegroep, 30,9 versus 25,9 maanden (mean survival: 30.9 ± 3.71 versus 25.9 ± 3.6 weeks, Mantel-Cox test p=0.048; HR=0.411, 95%CI: 0.201-0.840).

Ook de belangrijke markers Ki-67 expressie en VEGF expressie waaraan men kan zien of borstkanker progressief is / wordt of juist verminderd gaven betere verminderde waarden te zien in de visoliegroep (Oemga-3 vetzuren) in vergelijking met de controlegroep die een placebo kregen. 

Dat oncologen en artsen in Nederland aan patienten vertellen dat visolie de werking van chemo bij borstkanker tegen zou gaan (zie o.a. dit artikel met commentaar en analyse van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar) is dus in ieder geval bij deze chemo voor borstkanker onzin. Een mediane verbetering van de overall overleving met 5 maanden door dagelijks 1 gram omega-3 vetzuren op gemiddeld 2,5 jaar overall overleving (In Indonesie waar ik vermoed dat de behandeling van borstkanker op een lager peil staat dan in Nederland) lijkt mij de moeite waard om dit als borstkankerpatient te gaan gebruiken. Overigens in vis zitten de meeste Omega-3 vetzuren zie Voedingscentrum info.

De onderzoekers schrijven ook zelf dat in Indonesie relatief veel borstkanker voorkomt door de gebrekkige gezondheidszorg: 

Beperkte gezondheidsfaciliteiten en mankracht voor het uitvoeren van kankerpreventie, vroege diagnose screening en beperkte verzekeringsdekking (Strasser-Weippl et al., 2015; Anwar et al., 2018b; Anwar et al., 2018c) kunnen ook bijdragen aan de hoge aandeel van gevorderde en uitgezaaide gevallen van kanker. Naast het volksgezondheidsbeleid is verbetering van de klinische zorg voor gevorderde en gemetastaseerde kanker in Indonesië gerechtvaardigd. 

Dit blijkt uit een placebo gecontroleerde gerandomiseerde studie bij totaal 48 patienten met borstkanker.

Alle deelnemers ontvingen standaard neoadjuvant een FAC chemokuur (cyclofosfamide 600 mg / m2,doxorubicine 60 mg / m2en 5-FU 600 mg / m2). Bovendien werd een capsule met 1 g / dagelijks Omega-3 vetzuren of een placebo gegeven samen met toediening van 3 cycli van neoadjuvante chemotherapie (gedurende 50 dagen) aan interventiegroep (N = 24) en controlegroep (N = 24), respectievelijk.

Het studierapport Effects of Omega-3 Supplementation on Ki-67 and VEGF Expression Levels and Clinical Outcomes of Locally Advanced Breast Cancer Patients Treated with Neoadjuvant CAF Chemotherapy: A Randomized Controlled Trial Report is als PDF volledig te downloaden of in te zien. 

Hier het abstract van de studie: 

Effects of Omega-3 Supplementation on Ki-67 and VEGF Expression Levels and Clinical Outcomes of Locally Advanced Breast Cancer Patients Treated with Neoadjuvant CAF Chemotherapy: A Randomized Controlled Trial Report

Article 37Volume 20, Issue 3, March 2019, Page 911-916  XMLPDF (763.55 K)
Document Type: Research Articles
DOI: 10.31557/APJCP.2019.20.3.911
Authors
Darwito Darwito12Edi Dharmana3Ignatius Riwanto2Selamat Budijitno1Suwardjo Suwardjo2Joko Purnomo4Irianiwati Widodo5Ahmad Ghozali5Teguh Aryandono2Sumadi Lukman Anwar email 2
1Department of Surgery, Dr. Kariadi Hospital, Faculty of Medicine, University Diponegoro, Semarang, Indonesia.
2Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, Dr. Sardjito Hospital, Faculty of Medicine, Public Health, and Nursing, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia.
3Graduate School in Medicine and Health, Faculty of Medicine, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia.
4Department of Surgery, Dr. Moewardi Hospital, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia.
5Department of Anatomical Pathology, Dr. Sardjito Hospital, Faculty of Medicine, Public Health, and Nursing, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia.
Receive Date: 27 October 2018,  Revise Date: 07 February 2019,  Accept Date: 22 February 2019 
Abstract
Background: Omega-3 is a polyunsaturated fatty acid with an ability to regulate cell proliferation and apoptosis
through interaction with inflammatory mediators. The potential additional beneficial effects of Omega-3 on chemotherapy
patients with breast cancer is not yet completely revealed. Methods: A double-blind randomized control trial (RCT)
involving a total of 48 locally advanced breast cancer patients was conducted. Ki-67 and VEGF expressions, as well as
overall survival of patients receiving neoadjuvant cyclophosphamide-doxorubicin-5’fluorouracyl (CAF) chemotherapy
plus Omega-3 (intervention group) or placebo (control group), were compared. Kaplan-Meier curve and Cox-regression
tests were used to assess conditional disease-free survival (DFS) and overall survival (OS) between the two groups.
Results: Decreased Ki-67 expression was observed in the intervention group compared to control (42.4±4.8 versus
39.2±5.3; T-test p=0.032). Decreased Ki-67 expression was observed in intervention compared to control group (42.4±4.8
versus 39.2±5.3; T-test p=0.032). Decreased VEGF expression was also seen in the intervention group compared to
control (32.7±5.2 versus 29.5±5.4; T-test p=0.041). VEGF expression positively correlated with Ki-67 expression
(Spearman’s test p<0.001, R2=0.541). Overall survival in the intervention group was significantly longer in comparison
to the control group (mean survival: 30.9 ± 3.71 versus 25.9 ± 3.6 weeks, Mantel-Cox test p=0.048; HR=0.411, 95%CI:
0.201-0.840). Disease-free survival was significantly longer in the intervention group compared to the control group
(mean survival: 28.5 ± 3.3 versus 23.7 ± 3.6, respectively; Mantel-Cox test p=0.044, HR= 0.439, 95%CI: 0.222-0.869).
Conclusion: Omega-3 fatty acid supplementation improved overall survival and progression-free survival of locally
advanced breast cancer treated with CAF neoadjuvant chemotherapy and mastectomy.

Plaats een reactie ...

1 Reactie op "Visolie (Omega-3 vetzuren) tijdens chemokuren voor borstkanker (FAC kuur) geeft 5 maanden betere mediane overall overleving en ook 5 maanden langere ziektevrije tijd"

  • e.valstar :
    Slechts als visolie en cisplatin oraal tegelijk worden ingenomen laat een onderzoek bij 1 meetpunt bij muizen zien dat cisplatin minder goed werkt. Wanneer cisplatin intraperitoneaal wordt gegeven blijken visolie en cisplatin in diverse modellen synergetisch werkzaam tegen kanker (meerdere studies bij ratten). Bij de mens (cisplatin intraveneus) waren er zeker 3 studies die ook een gunstige interactie te zien gaven. Deze studie is hiermee in lijn, zij het dat in de hier gegeven cocktail geen cisplatin zat.
    Het bevestigt dat het advies van het KWF (in feite van Voest en medewerkers) om tijdens de chemo geen visolie te nemen/ vette vis te eten als grote onzin moet worden beschouwd!! Slecht rekenwerk en onvoldoende inzicht in statistiek ; hierover niet willen communiceren plus het negeren van beter en vooral humaan onderzoek zijn debet aan hun advies omtrent visolie en chemo.

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Visolie (Omega-3 vetzuren) >> Visolie: Omega-3 vetzuren >> Visolie: Vrouwen die borstkanker >>