Lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/coriolus-versicolor-bestrijdt-succesvol-hpv-virus-bij-patienten-met-baarmoederhalstumoren-en-reduceert-grootte-tumoren-en-graad-van-kwaadaardigheid-na-1-jaar-was-91-van-het-hpv-virus-verdwenen-in-suppletiegroep.html

21 augustus 2019: DOI: 10.1200/JCO.18.02424 Journal of Clinical Oncology Published online August 13, 2019.

Immuuntherapie met autologe genetisch gemodificeerde T-cellen die een T-celreceptor op de tumorcel tot expressie brengen gericht tegen het humaan papillomavirus (HPV) 16 E6 oncoproteïne blijken bij alle deelnemende patienten (N = 12) een effect te geven met bij de meeste patienten een vermindering van de kwaadaardige tumoren. Bij de ene patient was er meer effect te zien dan bij de andere maar bij iedereen gaf de eenmalige gemoduleerde T-cel behandeling wel een effect te zien op tumorvermindering en in het bloed. Bij 2 patienten was zelfs na de T-celtherapie alsnog een operatie mogelijk die de patienten klinisch kankervrij maakte. 

De deelnemende patienten hadden verschillende vormen van solide tumoren (baarmoederhalskanker n = 6, vulvakanker n = 1, neuskanker n = 1 en anuskanker n = 4) maar wel allemaal hadden ze tumoren gerelateerd aan het HPV virus. Elke patient had uitgezaaide kanker met tumoren gerelateerd aan het HPV virus en allemaal waren ze zwaar voorbehandeld, meestal met verschillende chemokuren en 2 patienten zelfs met immuuntherapie met anti-PD medicijnen. 

Een patiënte met drie longuitzaaiingen bereikte een volledige remissie van 1 tumor en gedeeltelijke remissie van twee tumoren, die vervolgens operatief konden worden weggehaald; zij is nu al drie jaar klinisch kankervrij en er zijn geen tekenen van een recidief 3 jaar na de T-cel behandeling. 

Een andere patiënt vertoonde een gedeeltelijke remissie die 3 maanden duurde met daaropvolgende progressie van de ziekte in een tumor die niet gerelateerd was aan HPV. Vier patiënten bereikten stabiele ziekte. Let wel de patienten kregen geen vervolgbehandeling met de T-cellen, ook niet als ze goed reageerden. Er werd maar eenmalig een injectie gegeven met de gemoduleerde T-cellen.

De meeste patiënten vertoonden een vermindering van de tumoren (tumorregressie), met verschillen in omvang en duur. Alle patiënten vertoonden perifeer bloed met E6 T-celreceptor T-cellen 1 maand na de behandeling (mediaan = 30%, bereik = 4% -53%).

Figure

Patiënten kregen vooraf aan de behandellng een niet beenmergonderdrukkende chemokuur (cyclofosfamide en fludarabine), voor een lymfodepletie (afname van de lymfocyten in het beenmerg en bloed) gedurende 5 dagen gevolgd door een eenmalige infusie van E6 T-celreceptoren en systemische aldesleukine in opbouwende dosering en gedoseerd tot tolerantieniveau.

Uit het studierapport hoe de behandeling werd gegeven en aan wie:

Between October 24, 2014, and March 24, 2016, 12 patients with metastatic HPV16-positive cervical (n = 6), anal (n = 4), oropharyngeal (n = 1), and vaginal (n = 1) cancer were treated with E6 TCR T cells. Three of the cervical cancer tumors were adenocarcinomas; all other tumors were SCCs. Baseline characteristics of each patient and for the E6 TCR T-cell products are listed in Table 1. The median age was 50 years (range, 32 to 70 years). All patients had metastatic cancer and had previously received platinum therapy. Two patients had previously received immunotherapy; patient 10 had received checkpoint blockade with an anti–PD-1 agent, and patient 5 had received adoptive T-cell therapy with tumor-infiltrating lymphocytes. A median of 105 × 109 (range, 1 to 170 × 109) T cells were administered. The median number of aldesleukin doses given was three (range, zero to six doses). As of the March 23, 2018, cutoff, no patients continued to receive treatment and one remained in follow-up.

Table

TABLE 1. Characteristics of Patients and Administered T Cells

Er werden geen bijwerkingen gezien gerelateerd aan de T-celtherapie. Wel bijwerkingen gerelateerd aan de chemo vooraf. 

No acute toxicities to cell infusion or cytokine storm occurred. Grade 3/4 adverse events are listed in Table 2.

De conclusie van de onderzoekers: 

Gemanipuleerde T-cellen kunnen regressie van kanker met solide  plaveiseltumoren veroorzaken. Maar ook werden potentiële weerstandsmechanismen ontdekt en waargenomen. 

Het volledige studierapport: T-Cell Receptor Gene Therapy for Human Papillomavirus–Associated Epithelial Cancers: A First-in-Human, Phase I/II Study is gratis in te zien. Het geeft een gedetailleerde beschrijving van hoe de studie is uitgevoerd. Maar is te ingewikkeld om dat allemaal te vertalen en ook voor leken niet echt relevant. Het studieprotocol staat hier: NCT02280811.

Belangrijkste is dat deze aanpak met gemoduleerde T-cellen specifiek gericht op de HPV receptor E6 succesvol was in deze studie. 

Hier het abstract van de studie:

DOI: 10.1200/JCO.18.02424 Journal of Clinical Oncology

Published online August 13, 2019.

PMID: 31408414

T-Cell Receptor Gene Therapy for Human Papillomavirus–Associated Epithelial Cancers: A First-in-Human, Phase I/II Study

, MD1, PhD1, PhD2, MSc1, PhD1, MD1...Show More

S.L.D. and S.S. are joint first authors.

Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives 4.0 License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Genetically engineered T-cell therapy is an emerging treatment of hematologic cancers with potential utility in epithelial cancers. We investigated T-cell therapy for the treatment of metastatic human papillomavirus (HPV)–associated epithelial cancers.

This phase I/II, single-center trial enrolled patients with metastatic HPV16-positive cancer from any primary tumor site who had received prior platinum-based therapy. Treatment consisted of autologous genetically engineered T cells expressing a T-cell receptor directed against HPV16 E6 (E6 T-cell receptor T cells), a conditioning regimen, and systemic aldesleukin.

Twelve patients were treated in the study. No dose-limiting toxicities were observed in the phase I portion. Two patients, both in the highest-dose cohort, experienced objective tumor responses. A patient with three lung metastases experienced complete regression of one tumor and partial regression of two tumors, which were subsequently resected; she has no evidence of disease 3 years after treatment. All patients demonstrated high levels of peripheral blood engraftment with E6 T-cell receptor T cells 1 month after treatment (median, 30%; range, 4% to 53%). One patient’s resistant tumor demonstrated a frameshift deletion in interferon gamma receptor 1, which mediates response to interferon gamma, an essential molecule for T-cell–mediated antitumor activity. Another patient’s resistant tumor demonstrated loss of HLA-A*02:01, the antigen presentation molecule required for this therapy. A tumor from a patient who responded to treatment did not demonstrate genetic defects in interferon gamma response or antigen presentation.

Engineered T cells can induce regression of epithelial cancer. Tumor resistance was observed in the context of T-cell programmed death-1 expression and defects in interferon gamma and antigen presentation pathway components. These findings have important implications for development of cellular therapy in epithelial cancers.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Autologe genetisch gemodificeerde T-cellen gericht tegen het humaan papillomavirus (HPV) 16 E6 geeft bij patienten met vergevorderde zwaar voorbehandelde uitgezaaide HPV gerelateerde kanker uitstekende resultaten"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

CD19 Fast-CAR-T-cel therapie >> CAR-T celtherapie brengt binnen >> CAR-T celtherapie is zeer >> Immuuntherapie met gemanipuleerde >> Immuuntherapie met gemanipuleerde >> Dendritische celtherapie met >> Longkanker: Dendritische celtherapie >> Immuuntherapie met TIL - tumor >> Immuuntherapie met CAR T-Cell >> Immuuntherapie met T-car cells >>