21 oktober 2011: Het lijkt me goed om ook dit artikel Bestraling - radiotherapie na borstbesparende operatie bij borstkanker reduceert significant de kans op een recidief en geeft grotere kans op overall overleving, aldus grote EBCTCG studie bij 10800 borstkankerpatienten. te lezen in combinatie met onderstaand artikel.

24 mei 2011: Bron: Medscape

Vrouwen met beginnende borstkanker (DCIS - ductaal in situ) die na de operatie ook nog bestraald werden hadden mediaan een langere ziektevrije tijd tot een recidief optrad dan de vrouwen die alleen waren geopereerd. Echter als er een recidief optrad was dit wel invasiever voor de groep vrouwen die ook waren bestraald. Dus meer uitgebreid en agressiever. En de 10 jaars overleving was voor de groep die alleen een operatie kreeg licht hoger, wel als statistisch significant bestempeld, dan de groep die ook bestraling erbij had gekregen. 99,7% na 10 jaar vs 98,3% (P = .01).

Dit blijkt uit een prospectieve studie bij 1014 patiënten met DCIS, die een borstbesparende behandeling hadden ondergaan. 651 patiënten hadden geen bestraling gekregen na de operatie, terwijl 363 vrouwen wel postoperatief waren bestraald. Mediane follow-up tijd van controle van de vrouwen voor de operatiegroep was 6 jaar, terwijl deze voor de operatie plus bestralingsgroep 9 jaar en 1 maand  bedroeg, een statistisch significant verschil(p <.01). Daaruit zou blijken dat controle van borstkankerpatienten niet moet stoppen na 5 jaar, zeker niet voor vrouwen die ook bestraald zijn  

Binnen 10 jaar was de kans op een lokaal recidief bij patiënten in de operatiegroep 30% vergeleken met 18% voor de operatie plus bestralingsgroep. Wel bleek dat bij 37% van de tumoren die terugkwamen in de operatiegroep deze invasief waren. Daartegenover bleek bij 57% van de terugkeerde kanker invasief bij de vrouwen die naast een operatie ook bestraald waren. De mediane ziektevrije tijd tot een lokaal recidief optrad was 53 maanden in de groep die uitsluitend een operatie kreeg tegenover 90 maanden voor de vrouwen die naast de operatie ook bestraald waren. Bovendien bleek bij slechts 10% van de terugkerende tumoren in de operatiegroep de kanker teruggekeerd in een ander deel van de borst tegenover 28% van de tumoren die terugkeerden bij patiënten behandeld met operatie plus bestraling dit zich voordeed in een ander deel van de borst. Volgens de onderzoekers suggereert dit dat vrouwen die een aanvullende bestraling krijgen meer risico lopen op een nieuwe primaire vorm van kanker dan vrouwen die behandeld werden met alleen een operatie.

En erg belangrijk: de onderzoekers stelden ook vast dat er een lichte, maar statistisch significante borstkanker-specifieke overlevingskans was voor de operatiegroep dan voor de groep die ook na de operatie werd bestraald, 99,7% na 10 jaar vs 98,3% (P = .01).

De onderzoekers merken op dat veel patiënten denken dat na 5 jaar de kans op een recidief nagenoeg nihil is, dat ze veilig zijn en genezen, maar patienten moeten zich ervan bewust zijn dat wanneer zij bestraald zijn, de kanker ook na 5 jaar nog terug kan komen.. Zo zegt een onderzoeker dit tegen Medscape: "dus er is een heel ander patroon van een optredend recidief, afhankelijk van de wijze waarop patiënten worden behandeld. De belangrijkste conclusie van deze studie is dat we patiënten die ook zijn bestraald op een andere manier dienen te volgen".

Hier een citaat uit een artikel dat Medscape schreef:

Fewer tumors recur with DCIS after excision plus radiotherapy but overall survivingrates at 10 year are significant better without radiotherapy

Source: Medscape

Prospective Data Reveal Recurrence Patterns

Data were prospectively collected on a total of 1014 patients with DCIS who had undergone breast-conserving therapy. Some 651 patients had no RT after excision, whereas 363 received postoperative RT. Mean follow-up for the excision alone group was 72 months, whereas the mean follow-up for the excision plus RT group was 109 months, a difference that was statistically significant (P < .01) but that reflects the fact that excision alone has not been accepted as an alternative approach to DCIS until fairly recently, Dr. Grumley noted.

At 10 years, the probability of any local recurrence among patients in the excision alone group was 30% compared with 18% for the excision plus RT group. Some 37% of tumors that recurred in the excision alone group were invasive vs 57% of those in the excision plus RT group. The mean time to any local recurrence was 53 months in the excision alone group vs 90 months in the excision plus RT group.

In addition, only 10% of recurring tumors in the excision alone group recurred in a different quadrant of the breast vs 28% of tumors that recurred in patients treated with excision plus RT, suggesting that women who receive additional RT are more at risk for a new primary cancer than women treated with excision alone.

Moreover, only 9% of patients in the excision alone group experienced recurrence after 10 years compared with 33% of the excision alone group.

Table. Tumor Recurrence in Patients Receiving Excision Alone and Those Receiving Excision With RT

Recurrence Excision Alone Excision With RT P Value
10-Year probability of any local recurrence, % 30 18 <.001
Invasive local recurrence, % 37 57 .009
Mean time to local recurrence, mo 53 90 <.001
Different quadrant, % 10 28 .0016
Recurrence after 10 years, % 9 33 <.001

RT = radiation therapy

Dr. Grumsley's team also found that there was a slight but statistically significant breast cancer–specific survival advantage for the excision alone group at 99.7% at 10 years vs 98.3% (P = .01). "A lot of patients think that after 5 years there is no need to think about cancer anymore, I'm safe, but you have to be aware of the fact that cancers [that have been treated with RT] can recur much later on — after 5 years," Dr. Grumley told Medscape Medical News. "So there is a very different pattern or recurrence depending on how patients are treated. The main conclusion to this study is that we have to follow patients who receive RT in a different way."

An ASBS spokesperson, Deanna Attai, MD, of the Center For Breast Care Inc, of Burbank, California, told Medscape Medical News that there is no doubt that RT is an important treatment modality for patients with breast cancer because "Investigators clearly showed that recurrence rates were much lower in women who received RT than those who did not."


Plaats een reactie ...

Reageer op "Bestraling na operatie bij beginnende borstkanker (DCIS - ductaal in situ) geeft langere ziektevrije tijd tot een recidief optreed maar significant minder overall overlevingen na 10 jaar dan voor vrouwen die alleen zijn geopereerd.."


Gerelateerde artikelen