11 november 2021: Als antwoord op de vraag onderaan dit artikel kunt u misschien dit studierapport plus in referenties eens kijken: 

Controversies in the Treatment of DCIS

Belangrijkste punten uit de studie:

 • 1. De helft van de recidieven van ductaal carcinoom in situ (DCIS) zijn invasief, met overeenkomsten in morfologie en genetische profielen tussen invasieve en in situ kankers, wat erop wijst dat DCIS een voorloper is van invasief carcinoom.
 • 2. Bestralingstherapie vermindert het risico op lokaal recidief na borstsparende chirurgie voor DCIS met de helft, maar kan gepaard gaan met zeldzame maar ernstige bijwerkingen.
 • 3. Endocriene therapie vermindert het risico op lokaal recidief na borstsparende chirurgie en RT met ongeveer 30%; veel patiënten ervaren echter bijwerkingen van de therapie, wat de therapietrouw vermindert.
 • 4. De mortaliteit door DCIS is laag (ongeveer 2-5%) na een geschikte chirurgische behandeling met borstamputatie of borstsparende chirurgie (met of zonder bestraling).
 • 5. Het aantal lokale recidieven na een borstsparende operatie is in de loop van de tijd afgenomen, waarschijnlijk als gevolg van verbeteringen in radiologische detectie en pathologische beoordeling.
 • 6. Jonge leeftijd (< 40 jaar) wordt geassocieerd met een hoger risico op recidief, en vooral invasief recidief, na een borstsparende operatie, terwijl hogere leeftijd (> 80 jaar) geassocieerd is met een lager risico op een recidief.
 • 7. Geïndividualiseerde risicovoorspellingstools kunnen helpen bij het inschatten van het risico op herhaling van een vrouw die een borstsparende operatie ondergaat voor DCIS.
 • 8. De optimale benadering voor het begeleiden van patiënten met DCIS omvat het afwegen van de risico's en voordelen van de verschillende behandelingsopties, zodat de beste behandelingsoptie voor het individu wordt gekozen.

Onderaan staat volledige studierapport plus referenties

21 oktober 2011: Het lijkt me goed om ook dit artikel Bestraling - radiotherapie na borstbesparende operatie bij borstkanker reduceert significant de kans op een recidief en geeft grotere kans op overall overleving, aldus grote EBCTCG studie bij 10800 borstkankerpatienten. te lezen in combinatie met onderstaand artikel.

24 mei 2011: Bron: Medscape

Vrouwen met beginnende borstkanker (DCIS - ductaal in situ) die na de operatie ook nog bestraald werden hadden mediaan een langere ziektevrije tijd tot een recidief optrad dan de vrouwen die alleen waren geopereerd. Echter als er een recidief optrad was dit wel invasiever voor de groep vrouwen die ook waren bestraald. Dus meer uitgebreid en agressiever. En de 10 jaars overleving was voor de groep die alleen een operatie kreeg licht hoger, wel als statistisch significant bestempeld, dan de groep die ook bestraling erbij had gekregen. 99,7% na 10 jaar vs 98,3% (P = .01).

Dit blijkt uit een prospectieve studie bij 1014 patiënten met DCIS, die een borstbesparende behandeling hadden ondergaan. 651 patiënten hadden geen bestraling gekregen na de operatie, terwijl 363 vrouwen wel postoperatief waren bestraald. Mediane follow-up tijd van controle van de vrouwen voor de operatiegroep was 6 jaar, terwijl deze voor de operatie plus bestralingsgroep 9 jaar en 1 maand  bedroeg, een statistisch significant verschil(p <.01). Daaruit zou blijken dat controle van borstkankerpatienten niet moet stoppen na 5 jaar, zeker niet voor vrouwen die ook bestraald zijn  

Binnen 10 jaar was de kans op een lokaal recidief bij patiënten in de operatiegroep 30% vergeleken met 18% voor de operatie plus bestralingsgroep. Wel bleek dat bij 37% van de tumoren die terugkwamen in de operatiegroep deze invasief waren. Daartegenover bleek bij 57% van de terugkeerde kanker invasief bij de vrouwen die naast een operatie ook bestraald waren. De mediane ziektevrije tijd tot een lokaal recidief optrad was 53 maanden in de groep die uitsluitend een operatie kreeg tegenover 90 maanden voor de vrouwen die naast de operatie ook bestraald waren. Bovendien bleek bij slechts 10% van de terugkerende tumoren in de operatiegroep de kanker teruggekeerd in een ander deel van de borst tegenover 28% van de tumoren die terugkeerden bij patiënten behandeld met operatie plus bestraling dit zich voordeed in een ander deel van de borst. Volgens de onderzoekers suggereert dit dat vrouwen die een aanvullende bestraling krijgen meer risico lopen op een nieuwe primaire vorm van kanker dan vrouwen die behandeld werden met alleen een operatie.

En erg belangrijk: de onderzoekers stelden ook vast dat er een lichte, maar statistisch significante borstkanker-specifieke overlevingskans was voor de operatiegroep dan voor de groep die ook na de operatie werd bestraald, 99,7% na 10 jaar vs 98,3% (P = .01).

De onderzoekers merken op dat veel patiënten denken dat na 5 jaar de kans op een recidief nagenoeg nihil is, dat ze veilig zijn en genezen, maar patienten moeten zich ervan bewust zijn dat wanneer zij bestraald zijn, de kanker ook na 5 jaar nog terug kan komen.. Zo zegt een onderzoeker dit tegen Medscape: "dus er is een heel ander patroon van een optredend recidief, afhankelijk van de wijze waarop patiënten worden behandeld. De belangrijkste conclusie van deze studie is dat we patiënten die ook zijn bestraald op een andere manier dienen te volgen".

Hier een citaat uit een artikel dat Medscape schreef:

Fewer tumors recur with DCIS after excision plus radiotherapy but overall survivingrates at 10 year are significant better without radiotherapy

Source: Medscape

Prospective Data Reveal Recurrence Patterns

Data were prospectively collected on a total of 1014 patients with DCIS who had undergone breast-conserving therapy. Some 651 patients had no RT after excision, whereas 363 received postoperative RT. Mean follow-up for the excision alone group was 72 months, whereas the mean follow-up for the excision plus RT group was 109 months, a difference that was statistically significant (P < .01) but that reflects the fact that excision alone has not been accepted as an alternative approach to DCIS until fairly recently, Dr. Grumley noted.

At 10 years, the probability of any local recurrence among patients in the excision alone group was 30% compared with 18% for the excision plus RT group. Some 37% of tumors that recurred in the excision alone group were invasive vs 57% of those in the excision plus RT group. The mean time to any local recurrence was 53 months in the excision alone group vs 90 months in the excision plus RT group.

In addition, only 10% of recurring tumors in the excision alone group recurred in a different quadrant of the breast vs 28% of tumors that recurred in patients treated with excision plus RT, suggesting that women who receive additional RT are more at risk for a new primary cancer than women treated with excision alone.

Moreover, only 9% of patients in the excision alone group experienced recurrence after 10 years compared with 33% of the excision alone group.

Table. Tumor Recurrence in Patients Receiving Excision Alone and Those Receiving Excision With RT

Recurrence Excision Alone Excision With RT P Value
10-Year probability of any local recurrence, % 30 18 <.001
Invasive local recurrence, % 37 57 .009
Mean time to local recurrence, mo 53 90 <.001
Different quadrant, % 10 28 .0016
Recurrence after 10 years, % 9 33 <.001

RT = radiation therapy

Dr. Grumsley's team also found that there was a slight but statistically significant breast cancer–specific survival advantage for the excision alone group at 99.7% at 10 years vs 98.3% (P = .01). "A lot of patients think that after 5 years there is no need to think about cancer anymore, I'm safe, but you have to be aware of the fact that cancers [that have been treated with RT] can recur much later on — after 5 years," Dr. Grumley told Medscape Medical News. "So there is a very different pattern or recurrence depending on how patients are treated. The main conclusion to this study is that we have to follow patients who receive RT in a different way."

An ASBS spokesperson, Deanna Attai, MD, of the Center For Breast Care Inc, of Burbank, California, told Medscape Medical News that there is no doubt that RT is an important treatment modality for patients with breast cancer because "Investigators clearly showed that recurrence rates were much lower in women who received RT than those who did not."

Prospective studies of women with “low-risk” DCIS have successfully identified women at lower than average risk, but have not achieved the goal of identifying a subset of women with DCIS at minimal risk of recurrence after surgical excision alone.

 Author manuscript; available in PMC 2018 Jan 14.
Published in final edited form as:
PMCID: PMC5532880
NIHMSID: NIHMS878597
PMID: 28099081

Controversies in the Treatment of DCIS

Footnotes

DISCLOSURE STATEMENT

The authors are not aware of any affiliations, memberships, funding, or financial holdings that might be perceived as affecting the objectivity of this review.

LITERATURE CITED

1. Swallow CJ, Van Zee KJ, Sacchini V, Borgen PI. Ductal carcinoma in situ of the breast: progress and controversy. Curr Probl Surg. 1996;33:553–600. [PubMed[]
2. Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2016. CA Cancer J Clin. 2016;66:7–30. [PubMed[]
3. Cuzick J, Sestak I, Pinder SE, Ellis IO, Forsyth S, et al. Effect of tamoxifen and radiotherapy in women with locally excised ductal carcinoma in situ: long-term results from the UK/ANZ DCIS trial. Lancet Oncol. 2011;12:21–9. [PMC free article] [PubMed[]
4. Donker M, Litiere S, Werutsky G, Julien JP, Fentiman IS, et al. Breast-conserving treatment with or without radiotherapy in ductal carcinoma In Situ: 15-year recurrence rates and outcome after a recurrence, from the EORTC 10853 randomized phase III trial. J Clin Oncol. 2013;31:4054–9. [PubMed[]
5. Wapnir IL, Dignam JJ, Fisher B, Mamounas EP, Anderson SJ, et al. Long-term outcomes of invasive ipsilateral breast tumor recurrences after lumpectomy in NSABP B-17 and B-24 randomized clinical trials for DCIS. J Natl Cancer Inst. 2011;103:478–88. [PMC free article] [PubMed[]
6. Warnberg F, Garmo H, Emdin S, Hedberg V, Adwall L, et al. Effect of radiotherapy after breast-conserving surgery for ductal carcinoma in situ: 20 years follow-up in the randomized SweDCIS Trial. J Clin Oncol. 2014;32:3613–8. [PubMed[]
7. Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative G. Correa C, McGale P, Taylor C, Wang Y, et al. Overview of the randomized trials of radiotherapy in ductal carcinoma in situ of the breast. J Natl Cancer Inst Monogr. 2010;2010:162–77. [PMC free article] [PubMed[]
8. Wong JS, Chen YH, Gadd MA, Gelman R, Lester SC, et al. Eight-year update of a prospective study of wide excision alone for small low- or intermediate-grade ductal carcinoma in situ (DCIS) Breast Cancer Res Treat. 2014;143:343–50. [PubMed[]
9. Solin LJ, Gray R, Hughes LL, Wood WC, Lowen MA, et al. Surgical Excision Without Radiation for Ductal Carcinoma in Situ of the Breast: 12-Year Results From the ECOG-ACRIN E5194 Study. J Clin Oncol. 2015;33:3938–44. [PMC free article] [PubMed[]
10. McCormick B, Winter K, Hudis C, Kuerer HM, Rakovitch E, et al. RTOG 9804: a prospective randomized trial for good-risk ductal carcinoma in situ comparing radiotherapy with observation. J Clin Oncol. 2015;33:709–15. [PMC free article] [PubMed[]
11. Narod SA, Iqbal J, Giannakeas V, Sopik V, Sun P. Breast Cancer Mortality After a Diagnosis of Ductal Carcinoma In Situ. JAMA Oncol. 2015;1:888–96. [PubMed[]
12. Hoda SA, Brogi E, Koerner FC, Rosen PP, editors. Rosen’s Breast Pathology. 4th Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2014. []
13. Hernandez L, Wilkerson PM, Lambros MB, Campion-Flora A, Rodrigues DN, et al. Genomic and mutational profiling of ductal carcinomas in situ and matched adjacent invasive breast cancers reveals intra-tumour genetic heterogeneity and clonal selection. J Pathol. 2012;227:42–52. [PMC free article] [PubMed[]
14. Vincent-Salomon A, Lucchesi C, Gruel N, Raynal V, Pierron G, et al. Integrated genomic and transcriptomic analysis of ductal carcinoma in situ of the breast. Clin Cancer Res. 2008;14:1956–65. [PubMed[]
15. Welch HG, Black WC. Using autopsy series to estimate the disease “reservoir” for ductal carcinoma in situ of the breast: how much more breast cancer can we find? Ann Intern Med. 1997;127:1023–8. [PubMed[]
16. Betsill WL, Jr, Rosen PP, Lieberman PH, Robbins GF. Intraductal carcinoma. Long-term follow-up after treatment by biopsy alone. JAMA. 1978;239:1863–7. [PubMed[]
17. Rosen PP. The clinical significance of pre-invasive breast carcinoma. Cancer. 1980;46:919–25. [PubMed[]
18. Page DL, Dupont WD, Rogers LW, Landenberger M. Intraductal carcinoma of the breast: follow-up after biopsy only. Cancer. 1982;49:751–8. [PubMed[]
19. Sanders ME, Schuyler PA, Dupont WD, Page DL. The natural history of low-grade ductal carcinoma in situ of the breast in women treated by biopsy only revealed over 30 years of long-term follow-up. Cancer. 2005;103:2481–4. [PubMed[]
20. Collins LC, Tamimi RM, Baer HJ, Connolly JL, Colditz GA, Schnitt SJ. Outcome of patients with ductal carcinoma in situ untreated after diagnostic biopsy: results from the Nurses’ Health Study. Cancer. 2005;103:1778–84. [PubMed[]
21. Stuart KE, Houssami N, Taylor R, Hayen A, Boyages J. Long-term outcomes of ductal carcinoma in situ of the breast: a systematic review, meta-analysis and meta-regression analysis. BMC Cancer. 2015;15:890. [PMC free article] [PubMed[]
22. Pyfer B, Chatterjee A, Chen L, Nigriny J, Czerniecki B, et al. Early Postoperative Outcomes in Breast Conservation Surgery Versus Simple Mastectomy with Implant Reconstruction: A NSQIP Analysis of 11,645 Patients. Ann Surg Oncol. 2016;23:92–8. [PubMed[]
23. Montazeri A, Vahdaninia M, Harirchi I, Ebrahimi M, Khaleghi F, Jarvandi S. Quality of life in patients with breast cancer before and after diagnosis: an eighteen months follow-up study. BMC Cancer. 2008;8:330. [PMC free article] [PubMed[]
24. Arriagada R, Le MG, Rochard F, Contesso G. Conservative treatment versus mastectomy in early breast cancer: patterns of failure with 15 years of follow-up data. Institut Gustave-Roussy Breast Cancer Group. J Clin Oncol. 1996;14:1558–64. [PubMed[]
25. Blichert-Toft M, Rose C, Andersen JA, Overgaard M, Axelsson CK, et al. Danish randomized trial comparing breast conservation therapy with mastectomy: six years of life-table analysis. Danish Breast Cancer Cooperative Group. J Natl Cancer Inst Monogr. 1992:19–25. [PubMed[]
26. Fisher B, Anderson S, Bryant J, Margolese RG, Deutsch M, et al. Twenty-year follow-up of a randomized trial comparing total mastectomy, lumpectomy, and lumpectomy plus irradiation for the treatment of invasive breast cancer. N Engl J Med. 2002;347:1233–41. [PubMed[]
27. Poggi MM, Danforth DN, Sciuto LC, Smith SL, Steinberg SM, et al. Eighteen-year results in the treatment of early breast carcinoma with mastectomy versus breast conservation therapy: the National Cancer Institute Randomized Trial. Cancer. 2003;98:697–702. [PubMed[]
28. van Dongen JA, Voogd AC, Fentiman IS, Legrand C, Sylvester RJ, et al. Long-term results of a randomized trial comparing breast-conserving therapy with mastectomy: European Organization for Research and Treatment of Cancer 10801 trial. J Natl Cancer Inst. 2000;92:1143–50. [PubMed[]
29. Veronesi U, Cascinelli N, Mariani L, Greco M, Saccozzi R, et al. Twenty-year follow-up of a randomized study comparing breast-conserving surgery with radical mastectomy for early breast cancer. N Engl J Med. 2002;347:1227–32. [PubMed[]
30. Silverstein MJ, Cohlan BF, Gierson ED, Furmanski M, Gamagami P, et al. Duct carcinoma in situ: 227 cases without microinvasion. Eur J Cancer. 1992;28:630–4. [PubMed[]
31. Henson KE, McGale P, Taylor C, Darby SC. Radiation-related mortality from heart disease and lung cancer more than 20 years after radiotherapy for breast cancer. Br J Cancer. 2013;108:179–82. [PMC free article] [PubMed[]
32. Grantzau T, Mellemkjaer L, Overgaard J. Second primary cancers after adjuvant radiotherapy in early breast cancer patients: a national population based study under the Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG) Radiother Oncol. 2013;106:42–9. [PubMed[]
33. Allred DC, Anderson SJ, Paik S, Wickerham DL, Nagtegaal ID, et al. Adjuvant tamoxifen reduces subsequent breast cancer in women with estrogen receptor-positive ductal carcinoma in situ: a study based on NSABP protocol B-24. J Clin Oncol. 2012;30:1268–73. [PMC free article] [PubMed[]
34. Forbes JF, Sestak I, Howell A, Bonanni B, Bundred N, et al. Anastrozole versus tamoxifen for the prevention of locoregional and contralateral breast cancer in postmenopausal women with locally excised ductal carcinoma in situ (IBIS-II DCIS): a double-blind, randomised controlled trial. Lancet. 2016;387:866–73. [PMC free article] [PubMed[]
35. Margolese RG, Cecchini RS, Julian TB, Ganz PA, Costantino JP, et al. Anastrozole versus tamoxifen in postmenopausal women with ductal carcinoma in situ undergoing lumpectomy plus radiotherapy (NSABP B-35): a randomised, double-blind, phase 3 clinical trial. Lancet. 2016;387:849–56. [PMC free article] [PubMed[]
36. Subhedar P, Olcese C, Patil S, Morrow M, Van Zee KJ. Decreasing Recurrence Rates for Ductal Carcinoma In Situ: Analysis of 2996 Women Treated with Breast-Conserving Surgery Over 30 Years. Ann Surg Oncol. 2015;22:3273–81. [PMC free article] [PubMed[]
37. Van Zee KJ, Liberman L, Samli B, Tran KN, McCormick B, et al. Long term follow-up of women with ductal carcinoma in situ treated with breast-conserving surgery: the effect of age. Cancer. 1999;86:1757–67. [PubMed[]
38. Vicini FA, Kestin LL, Goldstein NS, Chen PY, Pettinga J, et al. Impact of young age on outcome in patients with ductal carcinoma-in-situ treated with breast-conserving therapy. J Clin Oncol. 2000;18:296–306. [PubMed[]
39. Cronin P, Olcese C, Patil S, Morrow M, Van Zee KJ. Impact of age on risk of recurrence of ductal carcinoma in situ: Outcomes of 2996 women treated with breast-conserving surgery over 30 years. Ann Surg Oncol. 2016 In Press. [PMC free article] [PubMed[]
40. Van Zee KJ, Subhedar P, Olcese C, Patil S, Morrow M. Relationship Between Margin Width and Recurrence of Ductal Carcinoma In Situ: Analysis of 2996 Women Treated With Breast-conserving Surgery for 30 Years. Ann Surg. 2015;262:623–31. [PMC free article] [PubMed[]
41. Rudloff U, Jacks LM, Goldberg JI, Wynveen CA, Brogi E, et al. Nomogram for predicting the risk of local recurrence after breast-conserving surgery for ductal carcinoma in situ. J Clin Oncol. 2010;28:3762–9. [PubMed[]
42. Collins LC, Achacoso N, Haque R, Nekhlyudov L, Quesenberry CP, Jr, et al. Risk Prediction for Local Breast Cancer Recurrence Among Women with DCIS Treated in a Community Practice: A Nested, Case-Control Study. Ann Surg Oncol. 2015;22(Suppl 3):S502–8. [PubMed[]
43. Sweldens C, Peeters S, van Limbergen E, Janssen H, Laenen A, et al. Local relapse after breast-conserving therapy for ductal carcinoma in situ: a European single-center experience and external validation of the Memorial Sloan-Kettering Cancer Center DCIS nomogram. Cancer J. 2014;20:1–7. [PubMed[]
44. Wang F, Li H, Tan PH, Chua ET, Yeo RM, et al. Validation of a nomogram in the prediction of local recurrence risks after conserving surgery for Asian women with ductal carcinoma in situ of the breast. Clin Oncol (R Coll Radiol) 2014;26:684–91. [PubMed[]
45. Yi M, Meric-Bernstam F, Kuerer HM, Mittendorf EA, Bedrosian I, et al. Evaluation of a breast cancer nomogram for predicting risk of ipsilateral breast tumor recurrences in patients with ductal carcinoma in situ after local excision. J Clin Oncol. 2012;30:600–7. [PMC free article] [PubMed[]
46. Solin LJ, Gray R, Baehner FL, Butler SM, Hughes LL, et al. A multigene expression assay to predict local recurrence risk for ductal carcinoma in situ of the breast. J Natl Cancer Inst. 2013;105:701–10. [PMC free article] [PubMed[]
47. Rakovitch E, Nofech-Mozes S, Hanna W, Baehner FL, Saskin R, et al. A population-based validation study of the DCIS Score predicting recurrence risk in individuals treated by breast-conserving surgery alone. Breast Cancer Res Treat. 2015;152:389–98. [PMC free article] [PubMed[]
48. Rakovitch EL. Predicting Recurrence Risk in Individuals With DCIS Treated by Breast-Conserving Surgery. In: Park C, Rakovitch EL, Van Zee KJ, editors. Risk Assessment and Prevention in DCIS: Oncotype DCIS Score and Nomograms; Presented orally at the American Society for Radiation Oncology 57th Annual Meeting; October 18–21, 2015; San Antonio, TX. http://conference-cast.com/ASTRO/common/presentations.aspx/13/80/657 (Accessed May 9, 2016) []
49. Francis A, Thomas J, Fallowfield L, Wallis M, Bartlett JM, et al. Addressing overtreatment of screen detected DCIS; the LORIS trial. Eur J Cancer. 2015;51:2296–303. [PubMed[]
50. Elshof LE, Tryfonidis K, Slaets L, van Leeuwen-Stok AE, Skinner VP, et al. Feasibility of a prospective, randomised, open-label, international multicentre, phase III, non-inferiority trial to assess the safety of active surveillance for low risk ductal carcinoma in situ - The LORD study. Eur J Cancer. 2015;51:1497–510. [PubMed[]
51. Pilewskie M, Stempel M, Rosenfeld H, Eaton A, Van Zee KJ, Morrow M. Do LORIS trial eligibility criteria identify a ductal carcinoma in situ (DCIS) patient population at low risk of upgrade to invasive carcinoma? Ann Surg Oncol. 2016 In Press. [PMC free article] [PubMed[]
52. Pilewskie M, Olcese C, Patil S, Van Zee KJ. Long-term rates of ipsilateral breast tumor recurrence (IBTR) for women with ductal carcinoma in situ (DCIS) meeting LORIS trial eligibility criteria undergoing standard therapy. Accepted for presentation at the 2016 ASCO Annual Meeting; June 3–7, 2016; Chicago IL. []

Plaats een reactie ...

2 Reacties op "Bestraling na operatie bij beginnende borstkanker (DCIS - ductaal in situ) geeft langere ziektevrije tijd tot een recidief optreed maar significant minder overall overlevingen na 10 jaar dan voor vrouwen die alleen zijn geopereerd.."

 • Ron te Wierik :
  Ik ben benieuwd of deze resultaten nog steeds actueel zijn. Rapport is van 2011, dus 10 jaar oud. Wat zijn de laatste feiten.

  Hoe kan het dan dat men nu bijna altijd standaard gaat bestralen na borst besparende operatie, terwijl uit dit rapport blijkt dat dit juist niet gunstig is.
  Ik zou hier graag meer over willen weten en over praten met mensen die hier ervaring in hebben of zelf geopereerd zijn.
  Keus; alleen borst besparend, of toch met bestralen, of borst amputatie, met of zonder bestraling
  • Kees :
   Beste Ron,

   Als antwoord op uw vraag zie artikel hierboven waaraan ik een recente reviewstudie heb toegevoegd met referenties zelfs uit 2021.

   Is dit voldoende antwoord op uw vraag?

   Met vriendelijke groeten, Kees Braam
   webmaster

Gerelateerde artikelen