12 september 2023: Bron: Nature

Uit groot internationaal onderzoek onder leiding van prof. dr. Leontien Kremer en collega's blijkt dat kinderen die in hun kindertijd behandeld zijn voor kanker met chemotherapie en / of radiotherapie / bestraling en die minimaal 5 jaar hebben overleefd het risico op ontwikkelen van borstkanker voor hun 40e jaar 6x tot 13x hoger is in vergelijking met het bevolkingsrisico.
Vooral de chemo doxorubicine  en daarnaast radiotherapie / bestraling op de borst werden vaak gevonden als oorzaak van ontstaan van borstkanker later als de kinderen volwassenen waren. 
De kinderen waren in hun kindertijd voornamelijk behandeld voor vormen van leukemie en lymfklierkanker. 

Drie op de vier kinderen met kanker worden met succes behandeld en overleven de ziekte. Maar de behandeling, die vaak bestaat uit een combinatie van chirurgie, chemotherapie en bestraling, kan bij sommige overlevenden ernstige bijwerkingen en late effecten veroorzaken. Een van die late effecten is het ontwikkelen van een tweede vorm van kanker op volwassen leeftijd.

Yuehan Wang en collega's keken naar de medische dossiers van bijna 18.000 overlevenden van kinderkanker die tussen 1946 en 2012 werden behandeld in Nederland, Frankrijk, de Verenigde Staten en Zwitserland. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in Nature Medicine. Yuehan Wang promoveerde op deze studie onder leiding van kinderarts prof. dr. Leontien Kremer.

In uitgebreide gegevenstabel 2 wordt het risico op borstkanker bij behandeling met doxorubicine en radiotherapie van de borstkas weergegeven.

Higher breast cancer risk after certain forms of childhood cancer treatment


Cumulative incidence of subsequent breast cancer in female 5-year childhood cancer survivors by cu.......


Uit het studierapport vertaald:

 • Vergeleken met de algemene vrouwelijke bevolking was het risico op invasieve borstkanker het hoogst in de overlevende groep die een cumulatieve dosis doxorubicine ≥200 mg m−2 en radiotherapie op de borst kreeg (gestandaardiseerde incidentieratio (SIR): 17,5, 95% betrouwbaarheidsinterval ( BI): 13,3–22,6; mediane bereikte leeftijd 36,1 jaar),
 • gevolgd door de cumulatieve dosis doxorubicine <200 mg m² en radiotherapiegroep op de borst (SIR: 13,9; 95%: BI: 9,7–19,2; mediane bereikte leeftijd 33,8 jaar),
 • vervolgens door de groep met alleen radiotherapie op de borst zonder doxorubicine (SIR: 10,7, 95%: BI 9,4–12,1; mediaan bereikte leeftijd 38,4 jaar),
 • vervolgens door de cumulatieve dosis doxorubicine ≥200 mg m−2 zonder borstkas radiotherapiegroep (SIR: 5,6, 95% BI: 4,5–6,9; mediaan bereikte leeftijd 36,5 jaar),
 • vervolgens met de cumulatieve dosis doxorubicine <200 mg m−2 zonder radiotherapiegroep op de borst (SIR: 3,2, 95% BI: 1,9 -5,1; mediaan bereikte leeftijd 28,9 jaar)
 • en ten slotte door de groep die noch doxorubicine noch radiotherapie op de borst kreeg (SIR: 1,7, 95% BI: 1,4-2,1; mediaan bereikte leeftijd 32,8 jaar).
 • Het hoogste excess absolute risico (EAR) werd waargenomen in de cumulatieve doxorubicinedosis ≥200 mg m−2 en de groep met radiotherapie op de borst, met 5,0 extra gevallen per 1.000 persoonsjaren.

In de Volkskrant online wordt deze studie ook beschreven en in dat artikel (staat achter een betaalmuur maar hier een screenshot van het artikel) pleiten verschillende artsen om kinderen die hun kanker hebben overleefd al vroeg jaarlijks te screenen. 

Screening op borstkanker:

Vanaf vijf jaar na de diagnose bezoeken kinderen en volwassenen die behandeld zijn voor kinderkanker de LATER-polikliniek van het Prinses Máxima Centrum. Daar worden ze gecontroleerd op mogelijke late effecten van de behandeling, waaronder het ontwikkelen van een tweede vorm van kanker.
Op basis van de nieuwe resultaten pleiten de onderzoekers voor verruiming van de richtlijnen voor borstkankerscreening bij overlevenden van kinderkanker.

Yuehan Wang, lid van de Kremergroep van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, werkte aan het onderzoek als onderdeel van haar PhD. onderzoek. Zij vertelt: “Antracyclines vormen nog steeds een belangrijk onderdeel van de behandeling van ruim de helft van de kinderen met kanker. De dosis die nu wordt voorgeschreven is gemiddeld veel lager dan vroeger, maar er zijn nog steeds kinderen die hiervan een hoge dosis nodig hebben."

“We weten al een tijdje dat antracyclines schadelijk kunnen zijn voor het hart, dus het belang van het laag houden van de dosis van dit soort chemotherapie was al duidelijk. Het ontwikkelen van een tweede kanker is een zeldzaam maar ernstig laat effect van de behandeling van kinderkanker. De resultaten onderstrepen de noodzaak om de dosis doxorubicine bij kinderen waar mogelijk te verlagen."

Prof. dr. Leontien Kremer, onderzoeksgroepleider bij het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, die het onderzoek leidde, zegt: “We werken er hard aan om de behandeling van kinderen met kanker effectiever te maken en de kwaliteit van leven tijdens en na de behandeling te verbeteren. In ons onderzoek zagen we dat het merendeel van de overlevenden gelukkig niet op jonge leeftijd borstkanker krijgt. Maar een aantal patiëntengroepen heeft wel een hoger risico op het ontwikkelen van borstkanker."

“Vrouwen die als kind radiotherapie / bestraling op de borst kregen, worden vanaf 25-jarige leeftijd gescreend op borstkanker, omdat al bekend was dat zij een verhoogd risico lopen. Op basis van deze nieuwe resultaten streven wij ernaar de internationale richtlijnen voor borstkankerscreening uit te breiden, zodat ook vrouwen die een hoge dosis doxorubicine kregen vroegtijdig worden gescreend."

Het volledige studierapport is gratis in te zien of te downloaden op de website van Nasture. Klik op de titel van het abstract voor het volledige studierapport:

Subsequent female breast cancer risk associated with anthracycline chemotherapy for childhood cancer

Abstract

Anthracycline-based chemotherapy is associated with increased subsequent breast cancer (SBC) risk in female childhood cancer survivors, but the current evidence is insufficient to support early breast cancer screening recommendations for survivors treated with anthracyclines. In this study, we pooled individual patient data of 17,903 survivors from six well-established studies, of whom 782 (4.4%) developed a SBC, and analyzed dose-dependent effects of individual anthracycline agents on developing SBC and interactions with chest radiotherapy. A dose-dependent increased SBC risk was seen for doxorubicin (hazard ratio (HR) per 100 mg m2: 1.24, 95% confidence interval (CI): 1.18–1.31), with more than twofold increased risk for survivors treated with ≥200 mg m−2 cumulative doxorubicin dose versus no doxorubicin (HR: 2.50 for 200–299 mg m2, HR: 2.33 for 300–399 mg m2 and HR: 2.78 for ≥400 mg m2). For daunorubicin, the associations were not statistically significant. Epirubicin was associated with increased SBC risk (yes/no, HR: 3.25, 95% CI: 1.59–6.63). For patients treated with or without chest irradiation, HRs per 100 mg m2 of doxorubicin were 1.11 (95% CI: 1.02–1.21) and 1.26 (95% CI: 1.17–1.36), respectively. Our findings support that early initiation of SBC surveillance may be reasonable for survivors who received ≥200 mg m2 cumulative doxorubicin dose and should be considered in SBC surveillance guidelines for survivors and future treatment protocols.

Reporting summary

Further information on research design is available in the Nature Portfolio Reporting Summary linked to this article.

Data availability

The International Consortium for Pooled Studies on Subsequent Malignancies after Childhood and Adolescent Cancer database is not an open-access database due to ethical and data protection constraints. The pseudonymized data are managed by the Princess Máxima Center for Pediatric Oncology in the Netherlands and cannot be shared with investigators outside the institute without consent from all involved parties. However, potential collaborators are welcome to submit proposals to J.C.T. (j.c.teepen@prinsesmaximacentrum.nl), which will be considered by the consortium. The consortium will come up with a decision about submitted proposals within 3 months after application. The country-specific female breast cancer rates of the Cancer Incidence in Five Continents database were used as the general female population in our study. These data are publicly available: https://ci5.iarc.fr/.

Code availability

The statistical code for our main analyses is available at https://github.com/yuehanwanggitub/IPDanthracyclines.git.

References

 1. Meadows, A. T. et al. Second neoplasms in survivors of childhood cancer: findings from the childhood cancer survivor study cohort. J. Clin. Oncol. 27, 2356–2362 (2009).

  Article PubMed PubMed Central Google Scholar 

 2. Reulen, R. C. et al. Long-term cause-specific mortality among survivors of childhood cancer. JAMA 304, 172–179 (2010).

  Article CAS PubMed Google Scholar 

 3. Armstrong, G. T. et al. Reduction in late mortality among 5-year survivors of childhood cancer. N. Engl. J. Med. 374, 833–842 (2016).

  Article CAS PubMed PubMed Central Google Scholar 

 4. Yeh, J. M. et al. Life expectancy of adult survivors of childhood cancer over 3 decades. JAMA Oncol. 6, 350–357 (2020).

  Article PubMed Google Scholar 

 5. Bhatia, S. et al. Breast cancer and other second neoplasms after childhood Hodgkin’s disease. N. Engl. J. Med. 334, 745–751 (1996).

  Article CAS PubMed Google Scholar 

 6. Moskowitz, C. S. et al. Breast cancer after chest radiation therapy for childhood cancer. J. Clin. Oncol. 32, 2217–2223 (2014).

  Article PubMed PubMed Central Google Scholar 

 7. Henderson, T. O. et al. Association of changes in cancer therapy over 3 decades with risk of subsequent breast cancer among female childhood cancer survivors: a report from the childhood cancer survivor study (CCSS). JAMA Oncol. 8, 1765–1774 (2022).

  Article PubMed Google Scholar 

 8. Mulder, R. L. et al. Updated breast cancer surveillance recommendations for female survivors of childhood, adolescent, and young adult cancer from the international guideline harmonization group. J. Clin. Oncol. 38, 4194–4207 (2020).

  Article CAS PubMed PubMed Central Google Scholar 

 9. Ren, W., Chen, M., Qiao, Y. & Zhao, F. Global guidelines for breast cancer screening: a systematic review. Breast 64, 85–99 (2022).

  Article PubMed PubMed Central Google Scholar 

 10. Turcotte, L. M. et al. Temporal trends in treatment and subsequent neoplasm risk among 5-year survivors of childhood cancer, 1970–2015. JAMA 317, 814–824 (2017).

  Article PubMed PubMed Central Google Scholar 

 11. Henderson, T. O. et al. Breast cancer risk in childhood cancer survivors without a history of chest radiotherapy: a report from the childhood cancer survivor study. J. Clin. Oncol. 34, 910–918 (2016).

  Article CAS PubMed Google Scholar 

 12. Teepen, J. C. et al. Long-term risk of subsequent malignant neoplasms after treatment of childhood cancer in the DCOG LATER study cohort: role of chemotherapy. J. Clin. Oncol. 35, 2288–2298 (2017).

  Article CAS PubMed Google Scholar 

 13. Ehrhardt, M. J. et al. Subsequent breast cancer in female childhood cancer survivors in the St Jude Lifetime Cohort Study (SJLIFE). J. Clin. Oncol. 37, 1647–1656 (2019).

  Article CAS PubMed PubMed Central Google Scholar 

 14. Veiga, L. H. et al. Association of breast cancer risk after childhood cancer with radiation dose to the breast and anthracycline use: a report from the childhood cancer survivor study. JAMA Pediatr. 173, 1171–1179 (2019).

  Article PubMed PubMed Central Google Scholar 

 15. Turcotte, L. M. et al. Chemotherapy and risk of subsequent malignant neoplasms in the childhood cancer survivor study cohort. J. Clin. Oncol. 37, 3310–3319 (2019).

  Article CAS PubMed PubMed Central Google Scholar 

 16. Inskip, P. D. et al. Radiation dose and breast cancer risk in the childhood cancer survivor study. J. Clin. Oncol. 27, 3901–3907 (2009).

  Article PubMed PubMed Central Google Scholar 

 17. van der Zanden, S. Y., Qiao, X. & Neefjes, J. New insights into the activities and toxicities of the old anticancer drug doxorubicin. FEBS J. 288, 6095–6111 (2021).

  Article PubMed Google Scholar 

 18. Bucclarelli, E. Mammary tumor induction in male and female Sprague-Dawley rats by adriamycin and daunomycin. J. Natl Cancer Inst. 66, 81–84 (1981).

  CAS PubMed Google Scholar 

 19. Solcia, E., Ballerini, L., Bellini, O., Sala, L. & Bertazzoli, C. Mammary tumors induced in rats by adriamycin and daunomycin. Cancer Res. 38, 1444–1446 (1978).

  CAS PubMed Google Scholar 

 20. Buckley, J. D. et al. Remission induction in children with acute non-lymphocytic leukemia using cytosine arabinoside and doxorubicin or daunorubicin: a report from the Childrens Cancer Study Group. Med. Pediatr. Oncol. 17, 382–390 (1989).

  Article CAS PubMed Google Scholar 

 21. Kaspers, G. L. et al. In vitro cytotoxicity of mitoxantrone, daunorubicin and doxorubicin in untreated childhood acute leukemia. Leukemia 8, 24–29 (1994).

  CAS PubMed Google Scholar 

 22. Qiao, X. et al. Uncoupling DNA damage from chromatin damage to detoxify doxorubicin. Proc. Natl Acad. Sci. USA 117, 15182–15192 (2020).

  Article CAS PubMed PubMed Central Google Scholar 

 23. Erdmann, F. et al. Childhood cancer: survival, treatment modalities, late effects and improvements over time. Cancer Epidemiol. 71, 101733 (2021).

  Article PubMed Google Scholar 

 24. Lown, E. A. et al. Patterns and predictors of clustered risky health behaviors among adult survivors of childhood cancer: a report from the childhood cancer survivor study. Cancer 122, 2747–2756 (2016).

  Article PubMed Google Scholar 

 25. Wang, Y. et al. Cohort profile: risk and risk factors for female breast cancer after treatment for childhood and adolescent cancer: an internationally pooled cohort. BMJ Open 12, e065910 (2022).

  Article PubMed PubMed Central Google Scholar 

 26. Green, D. M. et al. The cyclophosphamide equivalent dose as an approach for quantifying alkylating agent exposure: a report from the childhood cancer survivor study. Pediatr. Blood Cancer 61, 53–67 (2014).

  Article CAS PubMed Google Scholar 

 27. Bray, F. et al. Cancer Incidence in Five Continents (Electronic Version) Vol. 11 (International Agency for Research on Cancer, 2017).

 28. Binder-Foucard, F. et al. Cancer incidence and mortality in France over the 1980–2012 period: solid tumors. Rev. Epidemiol. Sante Publique 62, 95–108 (2014).

  Article CAS PubMed Google Scholar 

 29. Defossez, G. et al. Cancer incidence and mortality trends in France over 1990–2018 for solid tumors: the sex gap is narrowing. BMC Cancer 21, 726 (2021).

  Article CAS PubMed PubMed Central Google Scholar 

 30. Ménégoz, F. et al. Cancer incidence and mortality in France in 1975–95. Eur. J. Cancer Prev. 6, 442–466 (1997).

  Article PubMed Google Scholar 

 31. Yasui, Y. et al. A methodological issue in the analysis of second-primary cancer incidence in long-term survivors of childhood cancers. Am. J. Epidemiol. 158, 1108–1113 (2003).

  Article PubMed Google Scholar 

 32. Swerdlow, A. J. et al. Breast cancer risk after supradiaphragmatic radiotherapy for Hodgkin’s lymphoma in England and Wales: a National Cohort Study. J. Clin. Oncol. 30, 2745–2752 (2012).

  Article PubMed Google Scholar 

 33. Moskowitz, C. S. et al. Radiation-associated breast cancer and gonadal hormone exposure: a report from the childhood cancer survivor study. Br. J. Cancer 117, 290–299 (2017).

  Article CAS PubMed PubMed Central Google Scholar 

 34. Rod, N. H., Lange, T., Andersen, I., Marott, J. L. & Diderichsen, F. Additive interaction in survival analysis: use of the additive hazards model. Epidemiology 23, 733–737 (2012).

  Article PubMed Google Scholar 

Download references

Acknowledgements

This work was supported by the Children Cancer Free Foundation (KiKa; grant 325 title: risk factors for female breast cancer after treatment for childhood and adolescent cancer: individual patient data analyses of an internationally pooled cohort) to C.M.R., F.E.v.L., L.C.M.K. (principal investigators). The CCSS and SJLIFE cohorts are supported by the National Cancer Institute (CA55727 to G.T.A. (principal investigator) and CA195547 to M.M.H. and K.K.N. (principal investigators)) as well as support to St. Jude Children’s Research Hospital also provided by the Cancer Center Support (CORE) grant (CA21765 to C.R. (principal investigator)) and the American Lebanese-Syrian Associated Charities (ALSAC). The NWTSG was supported by the National Cancer Institute (CA054498 to N.E.B. and W.L. (principal investigator)). The DCCSS-LATER is supported by the Dutch Cancer Society (DCOG2011-5027 to C.M.R., F.E.v.L. and W.T. (principal investigators) and UVA2012-5517 to C.M.R. and L.C.M.K. (principal investigators)). The FCCSS is funded by the Fondation ARC (PopHARC Grant to F.d.V. (principal investigator)), the Agence Nationale pour la Recherche Médicale (ANR, Hope-Epi Grant to F.d.V. (principal investigator)), and the Gustave Roussy Foundation (Pediatric Program ‘Guérir le Cancer de l’Enfant’ to F.d.V. (principal investigator)). The SCCSS has been supported by the Swiss Cancer League and the Swiss Cancer Research foundation (KFS-02783-02-2011, KLS-3412-02-2014, KFS-4157-02-2017, KLS/KFS-4825-01-2019, KFS-4722-02-2019, KFS-5027-02-2020, KFS-5302-02-2021 and KLS-5432-08-2021 to C.E.K. (principal investigator)), Kinderkrebs Schweiz (www.kinderkrebs-schweiz.ch) and Kinderkrebshilfe Schweiz (www.kinderkrebshilfe.ch). The Dutch Hodgkin Late Effects cohort has been supported by the Dutch Cancer Society (NKI 2010-4720 to F.E.v.L. (principal investigator)).

Author information

Authors and Affiliations

Consortia

Contributions

Y.W., J.C.T., L.C.M.K., C.M.R. and F.E.v.L. designed and conceptualized the study. J.C.T., L.C.M.K., C.M.R. and F.E.v.L. acquired funding and supervised the project. G.T.A., M.M.H., W.L., F.v.D., L.C.M.K., F.E.v.L. and C.E.K. provided administrative, technical or material support. Y.W., J.C.T., C.S.M. and W.L. performed the statistical analyses. Y.W., J.C.T., L.C.M.K., C.M.R. and F.E.v.L. drafted the manuscript. All authors contributed to data interpretation and manuscript revision and approved the final version for publication.

Corresponding author

Correspondence to Yuehan Wang.

Ethics declarations

Competing interests

The authors declare no competing interests.

Peer review

Peer review information

Nature Medicine thanks Joachim Schuz, Giuseppe Curigliano and the other, anonymous, reviewer(s) for their contribution to the peer review of this work. Primary Handling Editor: Ming Yang, in collaboration with the Nature Medicine team.

Additional information

Publisher’s note Springer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Extended data

Extended Data Table 1 Demographic and treatment characteristics of female five-year childhood cancer survivors by cumulative doxorubicin dose categories
Extended Data Table 2 Standardized incidence ratios, excess absolute risks, and cumulative incidences by treatmentsa
Extended Data Table 3 Joint effects of cumulative doxorubicin and daunorubicin doses and other relevant risk factors on subsequent breast cancer among female five-year childhood cancer survivors
Extended Data Table 4 Multivariable Cox proportional hazard regression analyses for subsequent breast cancer in female five-year childhood cancer survivors with different chest radiotherapy fields irradiationa
Extended Data Table 5 Sensitivity analyses for risk of subsequent breast cancer on subgroups with different treatments or eventsa
Extended Data Table 6 Multivariable Cox proportional hazard regression analyses for subsequent breast cancer in female five-year childhood cancer survivors stratified by chest radiotherapy status (yes/no)

Supplementary information

Supplementary Information

Supplementary Tables 1–7.

Reporting Summary

Rights and permissions

Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article’s Creative Commons license, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article’s Creative Commons license and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Reprints and Permissions
Plaats een reactie ...

Reageer op "Chemo en bestraling voor kinderen met kanker vergroot 6 tot 13 keer het risico op krijgen van borstkanker voor hun 40e jaar in vergelijking met bevolkingsrisico."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Algemeen: Voeding en voedingstoffen >> Alzheimer - dementie is via >> Antibiotica speelt mogelijk >> Asbest lijkt ook kanker in >> Aspirine ter voorkoming van >> Bacterien in de mond - Commensale >> Diakonessenhuis Utrecht biedt >> DIM - diindolylmethane voorkomt >> Bloedtest die methyl meet >> Baarmoederhalskanker veel >>