3 oktober 2013: Wederom met dank aan Peter.

In België is nu ook eribuline (merknaam Havalen) beschikbaar voor borstkankerpatiënten met bepaalde mutaties c.q. receptoren, maar na nog wel eerst alle andere behandelingen te hebben moeten ondergaan. Zie onder artikel over eribuline persbericht hierover plus abstract van de EMBRACE studie waarvan het volledige studierapport in the Lancet  tegen betaling is in te zien of op te vragen

4 september 2013: Bron: met dank aan Peter

Hier een persbericht waaruit blijkt dat in Spanje Eribuline opgenomen wordt in standaard zorg voor uitgezaaide borstkanker en zal worden vergoed. Eribuline - mesylate (merknaam Halaven)  is een van de nieuwe middelen gericht op de receptoren, zie ook hieronder publicatie in the Lancet van 2011: het persbericht begint zo:

Reimbursement granted for Halaven(R) (eribulin) for patients with locally advanced or metastatic breast cancer

Halaven(R) (eribulin), has today received reimbursement approval from The Spanish Directorate General of Pharmacy and Health Products, belonging to the Spanish Ministry of Health as a novel treatment for patients with locally advanced or metastatic breast cancer who have progressed after at least two chemotherapeutic regimens for advanced disease. Prior therapy should have included two common types of chemotherapy, an anthracycline and a taxane, unless patients were not suitable for these treatments.[1] Eribulin is the first, single-agent chemotherapy to demonstrate a prolonged overall survival in patients with heavily pre-treated advanced breast cancer.[2] lees verder volledige persbericht>>>>> 

4 maart 2011: Bron FDA en The Lancet

Eribuline - mesylate (Halaven) blijkt wanneer gegeven aan vrouwen met borstkanker die vooraf al zwaar zijn behandeld toch nog een mediane extra overlevingstijd te geven van 2,5 maand tegenover de resultaten met verschillende andere vormen van behandelingen, andere chemo's en ook hormoonbehandelingen. Dit resultaat is statistisch significant: 13.1 maanden met eribulin en 10.6 maanden met TPC - andere middelen (hazard ratio, 0.81; P = .041). Dit blijkt uit de publicatie van een grote fase III studie. In the Lancet  van deze week is een groot artikel verschenen over deze studie. Ook Medscape schrijft hierover. Hier onder de goedkeuringstekst en omschrijvng van de studie zoals de FDA - Food and Drug Administration die publiceerde vorig jaar. Wie meer wil weten over wat Eribuline - mesylate  is en de manier van toediening en de bijwerkingen klikt hier op deze link.  

Eribulin Mesylate

On November 15, 2010, the U. S. Food and Drug Administration granted approval for eribulin mesylate (Halaven  Injection, Eisai Inc.) for the treatment of patients with metastatic breast cancer who have previously received an anthracycline and a taxane in either the adjuvant or metastatic setting, and at least two chemotherapeutic regimens for the treatment of metastatic disease.  Halaven is a non-taxane, microtubule dynamics inhibitor that is a synthetic analogue of halichondrin B, a product isolated from the marine sponge Halichondria okadai.

The approval is based on results from a phase 3, international, multicenter, open-label, randomized clinical trial, Study E7389-G000-305 (EMBRACE trial). This trial demonstrated a statistically significant improvement in overall survival (OS) observed in patients receiving eribulin compared to those receiving a single agent therapy selected by their physician.  

In Study E7389-G000-305, a total of 762 patients with metastatic breast cancer were randomized (2:1) to receive eribulin (n=508) or a single agent therapy selected by their physician prior to randomization (control arm, n = 254).  Randomization was stratified by geographic region, HER2/neu status, and prior capecitabine exposure.  Patients were required to have received at least two chemotherapeutic regimens for the treatment of metastatic disease and to have experienced disease progression within 6 months of their last chemotherapeutic regimen.  Patients must have had prior anthracycline- and taxane-based chemotherapy in either the adjuvant or metastatic setting.

Eribulin was administered as an intravenous dose of 1.4 mg/m2 on days 1 and 8 of a 21-day cycle, with dose delays and reductions for pre-specified toxicities.  Control arm therapy consisted of vinorelbine (26%), gemcitabine (18%), capecitabine (18%), taxane (16%), anthracycline (9%), other chemotherapy (10%), or hormonal therapy (3%).

Patient demographic and baseline characteristics were comparable between the treatment arms.  The median age was 55 (range: 27 to 85 years).  Sixty-four percent of patients were enrolled in North America/Western Europe/Australia, 25% in Eastern Europe/Russia, and 11% in Latin America/South Africa.  Ninety-one percent of patients had a baseline ECOG performance status of 0 or 1.  Tumor prognostic characteristics included estrogen receptor status (positive: 67%, negative: 28%), progesterone receptor status (positive: 49%, negative: 39%), HER2/neu receptor status (positive: 16%, negative: 74%), triple negative status (ER-, PR-, HER2/neu-: 19%), presence of visceral disease (82%) and bone disease (61%), and number of sites of metastases (greater than two: 50%).  These characteristics were also similar in the eribulin and control arms.  Patients received a median of four prior chemotherapy regimens in both arms.

A statistically significant prolongation in OS was observed in patients randomized to receive eribulin; median OS was 13.1 months (95% CI: 11.8, 14.3) versus 10.6 months (95% CI: 9.3, 12.5) in the eribulin and control arms, respectively [HR 0.809 (95% CI: 0.660, 0.991), p=0.041].  In patients randomized to receive eribulin, the objective response rate by the RECIST criteria was 11% (95% CI:  8.6%, 14.3%) and the median response duration was 4.2 months (95% CI: 3.8, 5.0 months).
The most common adverse reactions (> 25%) associated with eribulin were neutropenia, anemia, asthenia/fatigue, alopecia, peripheral neuropathy, nausea, and constipation.  The most common grade 3 and above adverse reactions (>5%) related to eribulin were neutropenia (57%), asthenia/fatigue (10%), and peripheral neuropathy (8%).  The most common serious adverse reactions reported in eribulin-treated patients were febrile neutropenia (4%) and neutropenia (2%).  Peripheral neuropathy was the most common toxicity leading to discontinuation of eribulin (5%).

Full prescribing information, including clinical trial information, safety, dosing, drug-drug interactions and contraindications is available at:  http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2010/201532lbl.pdf1

Healthcare professionals should report all serious adverse events suspected to be associated with the use of any medicine and device to FDA’s MedWatch Reporting System by completing a form online at http://www.fda.gov/medwatch/report.htm2, by faxing (1-800-FDA-0178) or mailing the postage-paid address form provided online, or by telephone (1-800-FDA-1088).

Eribuline (merknaam Havalen) per 1 oktober beschikbaar als officieel medicijn in België


Innovatieve behandeling gemetastaseerde borstkanker Halaven® (eribuline) is beschikbaar in België

Halaven(R) (eribuline) een nieuwe behandeling voor gemetastaseerde borstkanker is vanaf vandaag in België beschikbaar. Eribuline is de eerste chemotherapie die als monotherapie een langere overleving te zien geeft bij patiënten met uitgebreid voorbehandelde lokaal gevorderde en gemetastaseerde borstkanker, in vergelijking met andere chemotherapieën die als monotherapie worden toegepast[2].

"De beschikbaarheid van eribuline in België is een significante mijlpaal voor vrouwen met gevorderde borstkanker," zegt Professor Ahmad Awada, Hoofdonderzoeker en Hoofd van de Kliniek voor Medische Oncologie van het Jules Bordet Instituut, Brussel, België. "Veel vrouwen met gemetastaseerde borstkanker hebben dringend behoefte aan nieuwe behandelingsopties. Eribuline komt tegemoet aan deze onvervulde behoefte en biedt patiënten en clinici een optie die een bewezen overlevingsvoordeel biedt voor uitgebreid voorbehandelde patiënten."

België kent een grotere incidentie van borstkanker dan alle andere landen ter wereld met gemiddeld één op de 10 vrouwen die jaarlijks borstkanker ontwikkelen[1]. In 30 procent van deze gevallen ontwikkelt zich gemetastaseerde borstkanker, met een geschat aantal van 2.500 vrouwen dat hieraan overlijdt[3].

"Het doet ons genoegen dat de Belgische gezondheidsautoriteiten het inovatieve karakter en de klinische meerwaarde die eribuline kan bieden aan vrouwen met lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker erkennen. De vergoeding in België onderstreept het potentiële belang van deze behandeling en is een positieve stap vooruit voor vrouwen die aan deze ziekte lijden. Eisai zal nauw samenwerken met lokale gezondheidsautoriteiten om ervoor te zorgen dat vrouwen in België snel toegang hebben tot een behandeling die een bewezen overlevingsvoordeel biedt," zegt Dr. Nicolas Kormoss, Medisch Directeur voor België en Luxemburg, Eisai EMEA.

Eribuline kreeg op 17 maart 2011 de goedkeuring van de Europese Commissie op basis van de resultaten van de fase III EMBRACE (Eisai Metastatic Breast Cancer Study Assessing Treatment of Physician's Choice (TPC) Versus Eribulin E7389) studie. Eribulin is nu beschikbaar in 50 landen wereldwijd.

In de EMBRACE studiepopulatie (n=762) liet eribuline een langere totale overleving van 2,5 maanden zien bij uitgebreid voorbehandelde patiënten met gemetastaseerde borstkanker in vergelijking met patiënten die Treatment of Physicians Choice (TPC) kregen, wat staat voor een mix van real-life behandelingskeuzes (eribuline 13,1 maanden vs. TPC 10,6 maanden, HR 0,81 (95% CI 0.66, 0.99) p=0.041)[2]. Bijgewerkte gegevens van de EMBRACE trial bevestigden deze resultaten. Zij lieten zien dat patiënten die werden behandeld met eribuline gemiddeld 2,7 maanden langer leefden dan patiënten die een behandeling kregen op basis van de keuze van de arts (totale overleving 13,2 maanden versus 10,5 maanden, respectievelijk, HR 0,81 (95% CI 0.067, 0.96), nominaal p=0.014).[2] Een vooraf geplande analyse van patiënten van Regio 1 van de studie (Noord-Amerika/West-Europa/Australië) liet een significant overlevingsvoordeel zien van eribuline t.o.v. TPC van 3,0 maanden (p=0.009).[2]

De meest gerapporteerde bijwerkingen bij patiënten behandeld met eribuline waren asthenie (vermoeidheid), neutropenie, alopecia (verlies van haar), perifere neuropathie (ongevoeligheid en tinteling in armen en benen), misselijkheid en constipatie.[2]

Eisai zet zich in op het ontwikkelen en produceren van zeer bevorderlijke nieuwe behandelingen om het leven van mensen met kanker, en van hun families, te helpen verbeteren. Dit is gebaseerd op wetenschappelijke kennis, en wordt ondersteund door Eisai's internationale expertise ten aanzien van development en preklinisch onderzoek ten einde kleine moleculen, therapeutische vaccins en biologische en ondersteunende behandelingen voor verschillende indicaties van kanker te ontwikkelen.

Eribulin showed a significant and clinically meaningful improvement in overall survival compared with TPC in women with heavily pretreated metastatic breast cancer.

The Lancet, Volume 377, Issue 9769, Pages 914 - 923, 12 March 2011
doi:10.1016/S0140-6736(11)60070-6
Published Online: 03 March 2011

Eribulin monotherapy versus treatment of physician's choice in patients with metastatic breast cancer (EMBRACE): a phase 3 open-label randomised study

Javier Cortes MD a, Joyce O'Shaughnessy MD b, David Loesch MD c, Joanne L Blum MD b, Linda T Vahdat MD d, Katarina Petrakova MD e, Philippe Chollet MD f, Alexey Manikas MD g, Veronique Diéras MD h, Thierry Delozier MD i, Vladimir Vladimirov MD j, Fatima Cardoso MD k, Han Koh MD l, Philippe Bougnoux MD m, Corina E Dutcus MD n, Seth Seegobin MSc o, Denis Mir MSc o, Nicole Meneses MSHS n, Jantien Wanders MD o, Prof Chris Twelves MD p Corresponding AuthorEmail Address, on behalf of the EMBRACE (Eisai Metastatic Breast Cancer Study Assessing Physician's Choice Versus E7389) investigators

Summary

Background

Treatments with survival benefit are greatly needed for women with heavily pretreated metastatic breast cancer. Eribulin mesilate is a non-taxane microtubule dynamics inhibitor with a novel mode of action. We aimed to compare overall survival of heavily pretreated patients receiving eribulin versus currently available treatments.

Methods

In this phase 3 open-label study, women with locally recurrent or metastatic breast cancer were randomly allocated (2:1) to eribulin mesilate (1·4 mg/m2 administered intravenously during 2—5 min on days 1 and 8 of a 21-day cycle) or treatment of physician's choice (TPC). Patients had received between two and five previous chemotherapy regimens (two or more for advanced disease), including an anthracycline and a taxane, unless contraindicated. Randomisation was stratified by geographical region, previous capecitabine treatment, and human epidermal growth factor receptor 2 status. Patients and investigators were not masked to treatment allocation. The primary endpoint was overall survival in the intention-to-treat population. This study is registered at ClinicalTrials.gov, number NCT00388726.

Findings

762 women were randomly allocated to treatment groups (508 eribulin, 254 TPC). Overall survival was significantly improved in women assigned to eribulin (median 13·1 months, 95% CI 11·8—14·3) compared with TPC (10·6 months, 9·3—12·5; hazard ratio 0·81, 95% CI 0·66—0·99; p=0·041). The most common adverse events in both groups were asthenia or fatigue (270 [54%] of 503 patients on eribulin and 98 [40%] of 247 patients on TPC at all grades) and neutropenia (260 [52%] patients receiving eribulin and 73 [30%] of those on TPC at all grades). Peripheral neuropathy was the most common adverse event leading to discontinuation from eribulin, occurring in 24 (5%) of 503 patients.

Interpretation

Eribulin showed a significant and clinically meaningful improvement in overall survival compared with TPC in women with heavily pretreated metastatic breast cancer. This finding challenges the notion that improved overall survival is an unrealistic expectation during evaluation of new anticancer therapies in the refractory setting.

Funding

Eisai.

Plaats een reactie ...

Reageer op "Eribuline - Mesylate door FDA goedgekeurd als medicijn bij uitgezaaide borstkanker geeft 2 1/2 maand extra mediane overlevingstijd"


Gerelateerde artikelen