Zie ook literatuurlijst niet-toxische middelen en weinig invasieve behandelingen specifiek bij borstkanker zoals opgesteld door arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

19 december 2022: Bron: San Antonio Breast Cancer Symposium, gehouden van 6 tot 10 december 2022

Hoewel immuuntherapie bij borstkankerpatiënten met hormoongevoelige tumoren (ER positief, HER2 negatief) wordt veronderstelt geen effectieve behandeling te kunnen zijn blijkt nu uit een fase II studie dat immuuntherapie met trastuzumab deruxtecan wel degelijk een effectieve behandeling te zijn bij nog niet eerder behandelde borstkankerpatiënten met tumoren met ER positieve expressie en HER2 lage expressie. Zowel solo gegeven als samen met anastrozole - Arimidex. Bij patienten in de combinatiegroep werd ook een gonadotropine-releasing hormoon-agonist bv leuprorelin - Lupron gegeven.

Uit een eerste analyse van 33 patiënten blijken vooraf aan de operatie 2 patienten een complete remissie (CR) te hebben bewerkstelligd en 11 patiënten een gedeeltelijke remissie (PR). Zo werden de resultaten uit een fase II studie gepresenteerd op het San Antonio Breast Cancer Symposium, gehouden van 6 tot 10 december 2022.

"Patiënten met gelokaliseerde borstkanker met een hoog risico krijgen vaak chemotherapie voordat ze een operatie ondergaan", vertelde Aditya Bardia, M.D., M.P.H., van de Harvard Medical School en het Massachusetts General Hospital bij de presentatie van hun studie. "Wanneer dergelijke tumoren echter de oestrogeenreceptor (ER) en/of de progesteronreceptor (PR) tot expressie brengen, is de pathologische volledige respons op neoadjuvante chemotherapie minder dan 5 procent, waardoor nieuwe behandelingsopties noodzakelijk zijn."

Trastuzumab deruxtecan (T-DXd) is een op HER2 gericht antilichaamconjugaat dat is goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration voor de behandeling van HER2-positieve en HER2-lage expressie uitgezaaide borstkanker maar ook voor andere vormen van tumoren met lage HER2 expressie.

Om te bepalen of het werkzaam is in de neoadjuvante setting, leidden Bardia en collega's de TRIO-US B-12 TALENT fase 2-studie.

De studie omvatte mannen en vrouwen met niet eerder behandelde, operabele, hormoonreceptor-positieve, HER2-lage borstkanker. De patiënten werden willekeurig 1:1 toegewezen om T-DXd alleen of in combinatie met anastrozol te krijgen. Mannen en pre-perimenopauzale vrouwen in de combinatie-groep kregen ook een gonadotropine-releasing hormoon-agonist. Patiënten kregen oorspronkelijk zes behandelingscycli, maar dit veranderde in acht cycli voor nieuw ingeschreven patiënten vanaf februari 2022.

Patiënten werden gekozen op basis van HER2-expressie en menopauzale status (mannen werden opgenomen in de postmenopauzale groep). Het primaire eindpunt was een pathologische volledige remissie bij de operatie en de secundaire eindpunten waren onder meer veiligheid en objectief responspercentage.

Van 21 september 2020 tot 13 oktober 2022 namen 58 patiënten deel aan fase 1 van de studie. Vanaf de afsluitingsdatum van de gegevensuitwisseling van 5 oktober 2022 voltooiden 33 patiënten de behandeling en ondergingen ze een operatie.

  • In de groep met alleen  trastuzumab deruxtecan (T-DXd) had één patiënt een pathologische volledige respons na acht behandelingscycli.
  • Geen enkele patiënt in de combinatiegroep had een pathologische complete respons.
  • Het objectieve responspercentage voor evalueerbare patiënten in de T-DXd-alleen-groep was 75 procent, inclusief één volledige remissie en 11 gedeeltelijke remissies.
  • Het objectieve responspercentage in de combinatiegroep was 63,2 procent, inclusief twee volledige remissies en 10 gedeeltelijke remissies.
  • De meest voorkomende bijwerkingen van graad 3 of hoger in beide groepen waren hypokaliëmie, diarree, neutropenie, vermoeidheid, hoofdpijn, braken, uitdroging en misselijkheid.

Conclusie:

"Dit is het eerste rapport van neoadjuvante trastuzumab deruxtecan (T-DXd) voor patiënten met hormoonreceptor-positieve, HER2-lage expressie, gelokaliseerde borstkanker," zei Dr. Bardia in een persbericht. "Het zou de basis kunnen vormen voor toekomstige studies met antilichaam-medicijnconjugaten, waaronder T-DXd, voor patiënten met borstkanker in een vroeg stadium."

Plaats een reactie ...

Reageer op "Immuuntherapie met trastuzumab deruxtecan geeft ook bij borstkankerpatienten met hormoongevoelige tumoren (ER pos. en HER2 lage expressie) uitstekende resultaten met zelfs 2 complete remissies met of zonder endocriene therapie"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Trastuzumab deruxtecan verbetert >> Trastuzumab deruxtecan geeft >> Pertuzumab plus hooggedoseerde >> HER2+ uitgezaaide borstkanker >> Immuuntherapie met trastuzumab >> Tucatinib in combinatie met >> Immuuntherapeutisch medicijn >> Trastuzumab deruxtecan geeft >> Hormoonreceptor (HR)-negatieve, >> FDA geeft goedkeuring aan >>