3 augustus 2016: Bron: Lifeextension

Marie vertaalde voor ons geheel belangeloos het artikel: Healthy Choices Protect Against Colorectal Cancer. Waarvoor heel veel dank. Zelf heb ik de meest belangrijke links uit de referentielijst in Pubmed opgezocht en een link naar de studiepublicatie gemaakt. En deze links ook aan Lifeextension gestuurd als dank voor hun geweldige artikel. Wat ik beetje mis in hun artikel zijn TCM - Traditionele Chinese Medicijnen hoewel natuurlijk ook curcuma - curcumine daar bij hoort dat wel in het artikel wordt genoemd. Maar verder is het een uitstekend document m.i. dat als aanvulling op onze informatie een uitstekend overzicht geeft wat mogleijk si bij de preventie van darmkanker en in het voorkomen van verdere recidieven.

Want ook wij hebben veel informatie over niet-toxische behandelingen en voedingstoffen: zie o.a. deze lijsten waaronder lijst specifiek gerelateerd aan darmkanker. Of zoek op sleutelwoorden in onze zoekfucntie rechtsboven elk artikel. Maar het artikel is echt de moeite waard.

Dit is allemaal heel veel werk. Dus mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden en meer van dit soort artikelen op kanker-actueel willen dan zou u ons misschien kunnen machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of een eenmalige donatie  al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   

Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe ook aftrekbaar voor de belasting.

En als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven: 

https://kanker-actueel.nl/NL/voordelen-van-ops-lidmaatschap-op-een-rijtje-gezet-inclusief-hoe-het-kookboek-en-de-recepten-op-basis-van-uitgangspunten-van-houtsmullerdieet-te-downloaden-enof-in-te-zien.html

darmkanker plaatsen(2)

Preventie van darmkanker

Augustus 2016

Caroline Meyers (vertaling Marie)

Volgens de American Cancer Society kunnen de meeste gevallen van darmkanker en sterfte als gevolg hiervan voorkomen worden als we bestaande kennis over deze veel voorkomende vorm van kanker in de praktijk brengen. (ref: 1)

Door een gezonde voeding en leefstijl kunnen we het risico op  darmkanker verminderen.

Er is een schat aan onderzoeksgegevens beschikbaar, en toch sterven nog altijd te veel mensen nodeloos aan darmkanker.

Dit artikel beschrijft beschikbare strategieën die de kans op darmkanker verkleinen, en zo de kans op een langer en gezonder leven vergroten.

Darmkanker kan vaak worden voorkomen

Darmkanker (tumoren in de dikke darm (colon) en de endeldarm (rectum) staat op de tweede plaats  als oorzaak van sterfte door kanker bij mannen en vrouwen in de Verenigde Staten. (Ref: 2,3)  Volgens de American Cancer Society zullen er alleen dit jaar al ongeveer 135 000 nieuwe gevallen worden ontdekt en zullen er ca. 50.000 mensen overlijden. (ref: 4)

Dit zijn schrikbarend hoge cijfers, en dat terwijl darmkanker een van de kankersoorten is die het beste voorkomen kunnen worden. Leefstijlfactoren spelen een grote rol bij de ontwikkeling van de ziekte. Dat betekent dat we er zelf veel aan kunnen doen om darmkanker te voorkomen.

In het algemeen geldt dat tumoren niet gedijen in een gezond lichaam. Een gezond lichaam betekent actieve biologische systemen die ervoor zorgen dat tumorontwikkeling in de kiem wordt gesmoord, door schade aan DNA te voorkomen en te herstellen, abormale cellen op te sporen en te vernietigen en de  groei van normale cellen te reguleren. Deze systemen kunnen we in topconditie houden door voor een gezonde voeding en leefstijl te kiezen en een aantal supplementen te nemen die krachtige chemopreventieve middelen bevatten.

De auteurs van een onderzoek dat gepubliceerd is in Clinical Colorectal Cancer schrijven: “Bewustmaking van de bevolking ten aanzien van de effecten van een gezonde leefstijl, dat wil zeggen een uitgebalanceerde voeding en lichaamsbeweging, kan de kans op dike darmkanker wereldwijd verkleinen.” (ref: 5)

Met een gezonde leefstijl wordt bijvoorbeeld iets  simpels bedoeld als een regelmatige energieke wandeling. Gebleken is dat zo de kans op darmkanker met 18%-24% kan worden verminderd.6,7

Lichaamsbeweging staat altijd boven aan op het lijstje van leefregels voor een optimale gezondheid omdat fysieke activiteit een belangrijk positief effect heeft op de insulineresistentie en op de aanwezigheid van ontstekingsmediatoren en ongewenste groeifactoren. Als hier niets aan gedaan wordt is er een grotere kans op ontwikkeling van kanker. (ref: 5,8)

Ayurvedic-Herbs(2)

Voeding en darmkanker

Nog belangrijker dan lichaamsbeweging is voeding.  Aangepaste voeding is een van de belangrijkste middelen om de kans op darmkanker te verkleinen. (ref: 9-11)  Voedingsfactoren spelen een rol bij alle kankersoorten, maar die rol is bij darmkanker cruciaal vanwege de functie en lokatie van de dikke darm en de endeldarm.

Alles wat we eten en drinken wordt verwerkt / geëlimineerd via de dikke darm. Hierdoor worden de cellen aan de binnenkant van de dikke darm blootgesteld aan carcinogenen die het DNA rechtstreeks beschadigen of ontstekingen aanwakkeren, waardoor vrije radicalen ontstaan die het DNA  beschadigen.

Voedsel dat bij zeer hoge temperaturen is bereid kan leiden tot kankerbevorderlijke stoffen die de cellen van de dikke darm beschadigen.

Uit allerlei onderzoeken is gebleken dat er een verband bestaat tussen talloze voedingsstoffen of componenten van voedingsstoffen en een verhoogd risico op dikkedarmkanker. (ref: 6,9,11) Daaronder vallen rood vlees en bewerkt vlees, ingemaakte levensmiddelen, voedsel met een hoog suikergehalte en geraffineerde koolhydraten ("wit" zetmeel).

Van vele voedingsmiddelen is aangetoond dat zij een beschermend effect hebben tegen darmkanker: vitamine D, fruit, groenten (met name kruisbloemige groenten zoals broccoli, bloemkool en spruitjes), vezels, en vis. (ref: 6,9)

Regelmatige consumptie van vis verkleint de kans op darmkanker met 12%, en consumptie van vis samen met meer dan 20 gram vezels per dag verkleint de kans met 25%. (ref: 6)

Chemopreventie van darmkanker

 • Dikkedarmkanker is de derde meest voorkomende kanker en komt op de tweede plaats van oorzaken van kankersterfte (cijfers voor volwassenen in de VS).
 • Intensieve screening met colonoscopie heeft geleid tot een vermindering van het aantal gevallen van darmkanker en van de daarmee samenhangende sterfte, maar toch worden duizenden gevallen per jaar niet ontdekt.
 • Voorkomen is altijd beter dan genezen, en voor darmkanker zijn vele voedingsstoffen beschikbaar die de ontwikkeling van darmkanker kunnen vertragen of voorkomen.
 • Verschillende middelen, met name metformine, hebben ook een sterke preventieve werking.
 • Gezien het duidelijke risico op darmkanker voor iedereen is het verstandig om in te zetten op preventie door veranderingen in leefstijl en voeding en aanvulling met een aantal supplementen.

Voedingsstoffen tegen kanker

Planten en visproducten zijn zeer belangrijk in de preventie van darmkanker, voornamelijk dankzij de beschermende moleculen die deze organismes produceren, waaronder vitamines en een groot aantal andere biologisch actieve bestanddelen.

Ook voedingssupplementen bevatten veel  beschermende bestanddelen. Het preventieve gebruik van supplementen (zogenaamde chemopreventie) lijkt een positief effect te hebben op het voorkomen, vertragen en zelfs omkeren van de ontwikkeling van darmtumoren. (red: zie ook deze lijsten waaronder lijst specifiek gerelateerd aan darmkanker)

Hier volgt een lijst van een aantal van de meest onderzochte voedingsstoffen:

Vitamine D ondersteunt de weerstand en bevordert de activiteit van cellen die kankercellen in een vroeg stadium opsporen en vernietigen. Daarnaast remt vitamine D chronische ontstekingen, die bevorderlijk zijn voor darmkanker. (ref: 12)

Vitamine E, met name in de vorm van gamma-tocotrienol, remt de groei van tumorcellen en kan deze zelfs vernietigen. (ref: 13,14) Bovendien ruimt het vrije radicalen op, waardoor DNA-mutaties kunnen worden voorkomen. (ref: 15)

Foliumzuur is belangrijk voor de bescherming van DNA-strengen tegen beschadiging. Uit onderzoek is gebleken dat foliumzuur bij personen met aan ontstekingen gerelateerde darmaandoeningen – een risicogroep voor darmkanker – de kans op darmkanker met 42% verlaagt. (ref: 16)

Mineralen, in het bijzonder calcium en selenium. (ref: 12) Uit een groot Koreaans onderzoek bleek dat de groep met de hoogste calciuminname een verminderde kans op darmkanker had van maar liefst 84% in vergelijking met de laagste inname. (ref: 17) Laboratoriumonderzoek heeft aangetoond dat seleniumbestanddelen kunnen zorgen voor autofagie, een vorm van zelfvernietiging van kankercellen. De farmaceutische industrie richt zich momenteel op deze vorm van kankercelvernietiging. (ref: 18)

strandingang bij el cortecito 422Vers gevangen vis

Visolie, rijk aan omega-3, is een krachtige remmer van ontstekingen in het lichaam en daarmee zeer geschikt voor preventie van darmkanker. (ref: 19,20) Uit onderzoek is gebleken dat supplementen met omega-3 EPA (eicosapentaenoic acid, 2 gram dagelijks gedurende 30 dagen voor een chirurgische ingreep voor dikkedarmkanker) de vorming van nieuwe bloedvaatjes  - nodig voor tumorgroei - kunnen afremmen en de overlevingskansen in de eerste 18 maanden na de operatie lijken te vergroten. (ref: 21)

N-acetyl cysteine (NAC) is een krachtige natuurlijke opruimer van vrije radicalen. (ref: 22) Uit onderzoek is gebleken dat bij personen met verhoogd risico op darmkanker die 600 mg NAC-supplementen per dag innamen, een vermindering met 40% van recidieve darmpoliepen is geconstateerd. (ref: 22) Biochemische en microscopisch onderzoek toont aan dat NAC de functie van  mitochondria (energiecentrale van onze cellen) bevordert en microscopisch detecteerbare veranderingen op gang brengt in een vroeg stadium van darmkanker bij dieren. (ref: 23)

Bepaalde voedingsstoffen hebben elk een positief effect maar in combinatie met elkaar hebben zij een aangetoonde meerwaarde voor de preventie van darmkanker. In een groot klinisch onderzoek bleek dat de combinatie van vitaminen A, C en E, samen met selenium (200 microgram), de recidieve ontwikkeling van kwaadaardige poliepen met 39% werd verlaagd. (ref: 24)  Er was een verband tussen dagelijkse inname van multivitamine en een verlaging met 8% van de kans op darmkanker in vergelijking met mensen die geen multivitamine namen. (ref: 25)

cimetidine800mg-myl(2)Cimetidine

Cimetidine, op recept verkrijgbaar onder dezelfde naam, wordt gewoonlijk gebruikt tegen maagzuur, maar er is steeds meer bewijs dat het ook een krachtige werking tegen kanker heeft. Het remt de ontwikkeling van metastases / uitzaaiingen en verbetert de overleving van darmkankerpatiënten. (ref: 68-75)

In het British Journal of Cancer is een onderzoek gepubliceerd naar de effecten van  cimetidine op darmkanker. In het onderzoek werden 64 patiënten  gedurende een jaar behandeld met chemotherapie met of zonder cimetidine (800 mg per dag).  De tienjaars-overleving voor de cimetidinegroep bedroeg bijna 90% tegenover 49.8% voor de controlegroep. Voor patienten met een aggressievere vorm van darmkanker bedroeg de tienjaars-overleving 85%  voor de cimetidinegroep tegenover 23% voor de controlegroep. (ref: 74) Deze bevindingen werden bevestigd door een ander onderzoek, waarin patiënten in de periode rond hun operatie zeven dagen lang cimetidine kregen: de driejaarsoverleving voor deze groep steeg van 59% naar 93%. (ref: 75)

Cimetidine verlaagt niet de incidentie van darmkanker, dus het heeft geen nut  als preventief middel. Wel heeft het een krachtige behandelend effect bij patiënten die al darmkanker hebben. Patiënten met darmkanker kunnen overwegen 800 mg cimetidine per dag te nemen gedurende vijf dagen voor de chirurgische verwijdering van de tumor en een jaar na de operatie om de kans op metastasen / uitzaaiingen te verminderen. Sommige mensen nemen eens per jaar een  kuur cimetidine van 2 à 3 maanden om de natuurlijke vernietiging van cellen te stimuleren.

Plantaardige voedingsmiddelen

Fytonutriënten zijn bestanddelen van planten die vermoedelijk een positief effect hebben op de gezondheid. Zij beschermen planten tegen UV-straling en insecten en hebben een beschermend effect voor mensen die de planten consumeren.

Hier volgt een samenvatting van de meest onderzochte fytonutriënten die beschermen tegen darmkanker.

knoflook bij darmpoliepen grafiek

Grafiek uit knoflook studie

Knoflook, met name oude knoflook onderdrukt ongecontroleerde celwoekering in de vroegste stadia van darmkanker. Een onderzoek bij dieren geeft bij inname van extract van oude knoflook een significante daling van de ontwikkeling van afwijkende verborgen foci (aberrant crypt foci, een voorstadium van kanker)  te zien. (ref: 26) Ook het totaal aantal poliepen en tumoren daalden, een resultaat dat ook bij mensen werd gevonden bij een dosis van 2,4 ml (ongeveer een halve theelepel extract van oude knoflook) per dag gedurende een jaar. (ref: 27) Uit onderzoeken bij mensen bleek een vermindering met 37% van de kans op darmkanker bij de hoogste knoflookconsumptie. (ref: 28)

TCM - GinsengGinseng

Gember heeft hetzelfde effect als knoflook, door het blokkeren van celgroei en het stimuleren van zelfvernietiging van cellen. (ref: 29-32 Een dosis gember van 2 gram per dag zorgt voor een significante gunstige verandering in de cellen van de darmwand bij mensen met een verhoogd risico op darmkanker. (ref: 29)

Mariadistelextracten, in het bijzonder silibinin en silymarin, voorkomen kanker door zelfvernietiging van kankercellen (apoptose) te triggeren ontstekingsprocessen af te remmen, en cel-replicatie te blokkeren. Ook  wordt de verspreiding van bestaande tumoren tegengegaan doordat de productie  wordt verminderd van eiwit oplossende enzymen die kankercellen gebruiken om weefsel binnen te dringen en uit te zaaien / metastaseren. (ref: 33-35)

Groente-extracten van kruisbloemige planten (broccoli, kool, spruitjes, enz). Deze extracten zijn rijk aan zogenaamde isothiocyanaten, waarvan in onderzoeken met dieren en laboratoriumstudies is aangetoond dat zij zelfvernietiging van kankercellen stimuleren en het ontstaan van darmkanker afremmen. (ref: 36,37)
Indool-3-carbinol (I3C) is een andere component van deze planten waarvan in dierstudies is aangetoond dat deze ontstekingen vermindert en de ontwikkeling van darmkanker afremt. In onderzoek met mensen is aangetoond dat een hoger indool-3-carbinolniveau de kans op darm kanker aanzienlijk vermindert. (ref: 38-41)

Gemodificeerde citruspectine is een gel-achtige verbinding, geëxtraheerd uit schillen van citrusvruchten, welke een  rechtstreeks vernietigend effect heeft op kankercellen. Dierproeven laten zien dat deze de verspreiding van darmkanker naar andere delen van het lichaam significant tegengaat. (ref: 42,43) Dit effect is het resultaat van de eigenschap van pectine om adhesiemoleculen te binden en te blokkeren, waaraan uitgezaaide tumorcellen zich hechten om zo ander weefsel binnen te dringen. (ref: 42,43) (Gemodificeerde citruspectine werkt niet preventief en wordt meestal  gebruikt door personen die al kanker hebben.)

groene thee afbeeldingGroene Thee

Koffie is rijk aan talloze bioactieve moleculen die een kankerbestrijdend effect lijken te hebben. (ref: 44,45) Onderzoeken laten zien dat bij mensen met de hoogste koffieconsumptie (meer dan 3 koppen per dag) de kans op darmkanker 33%-79% lager ligt dan bij mensen met de laagste koffieconsumptie. (ref: 46,47)

Kanker van de dikke darm en het rectum worden gezamenlijk aangeduid als darmkanker. Beide structuren hebben dezelfde cellulaire bekleding van de darmwand en dat is de plaats waar kanker ontstaat. Darmkanker heeft tal van oorzaken, die allemaal neerkomen op chronische chemische stress, ontsteking, en ongecontroleerde celdeling, die geldt voor alle vormen van kanker.

Zoals alle andere vormen van kanker ontstaat darmkanker door schade aan het DNA die tot mutaties leidt waardoor de DNA-replicatie ontregeld wordt. (ref: 76,77) Hierdoor beginnen cellen zich ongecontroleerd te vermenigvuldigen, wat kan leiden tot kanker. Darmkanker begint meestal met precancereuze groei van poliepen (ook bekend als een adenoom). (ref: 78-80) Na verloop van tijd kunnen goedaardige poliepen door ontstekingen en oxidatieve stress zich ontwikkelen tot een specifieke vorm van kanker, namelijk adenocarcinomas. (ref: 76,81) Dit kankertype kan bijzonder gevaarlijk zijn omdat het zich verspreidt naar andere delen van het lichaam.

Darmkanker is typisch een stille ziekte. Tegen de tijd dat er merkbare symptomen zijn (diarree, constipatie, bloederige ontlasting), is de ziekte vaak al ver gevorderd. Daarom is het zo belangrijk regelmatig een colonoscopie te doen. Deze zorgt voor een vermindering  van het overlijdensrisico met 77% over meer dan 10 jaar. (ref: 82) Maar deze screenings zijn niet onfeilbaar.

Weliswaar is het sterftecijfer ten gevolge van darmkanker scherp gedaald door colonoscopie maar nog te veel gevaarlijke vormen van darmkanker worden pas gedetecteerd als het te laat is.

Daarom is preventie zo belangrijk. Deskundigen zijn het erover eens dat een betaalbare aangepaste voedingstherapie op een effectieve, gezonde en natuurlijke manier kan zorgen voor levenslang gezonde darmen. (ref: 83)

Polyfenolen

De polyfenolen horen tot de grootste groep van plantaardige voedingsstoffen waarvan de kankerbestrijdende eigenschappen zijn aangetoond. (ref: 48) Talrijke epidemiologische studies bieden solide bewijs dat voeding rijk aan polyfenolen tot significant lagere incidentie leiden van vele kankersoorten, waaronder darmkanker. (ref: 49,50)

Drie van de meest krachtige polyfenolen met preventieve werking zijn resveratrol, quercetine en curcumine.

Resveratrol zit in druivenschillen en andere voedingsmiddelen met rood pigment. Het is een van de meest bekende polyfenolen - en terecht. Het werkt in verschillende stadia van het proces van kankerontwikkeling. Resveratrol is een genmodificerend middel dat de celresistentie tegen oxidant- en ontstekingsbevorderende stress verbetert. (ref: 51)
Het heeft meerdere, complementaire effecten op de ontwikkeling van darmkanker, zoals het “inschakelen” van een tumoronderdrukkend gen dat vroeg in het carcinogeneseproces wordt “uitgeschakeld”, en het  afremmen van proteïnen die bevorderlijk zijn voor het binnendringen in genen van kankercellen. (ref: 52) Voorlopige studies bij mensen tonen aan dat een orale dosis resveratrol tussen 500 en 5000 mg per dag anti-carcinogene effecten heeft. (ref: 53,54) Voor mensen die een brede verscheidenheid van polyfenolen binnen krijgen uit gezonde voeding en supplementen, volstaan waarschijnlijk lagere doses (100-250 mg per dag).

Quercetine zit in appels en uien. Aangetoond is dat het de replicatiecyclus van kankercellen stopt en er  een sterk verband is met vermindering van ontstekingsmoleculen die kankerontwikkeling bevorderen. (ref: 55,56)

Curcuma Longa plant(2)Curcumaplant

Curcumine bepaalt de gele kleur van het Indiase kruid kurkuma. Deze fenolverbinding heeft een indrukwekkende reeks van kankerbestrijdende effecten in verschillende stadia van de ontwikkeling van kanker. (ref: 57) Het blokkeert ontstekingen die de progressie van kanker bevorderen, stopt de kankercelreplicatiecyclus, stimuleert zelfvernietiging van kankercellen en voorkomt  de ontwikkeling van invasieve en uitzaaiende eigenschappen van tumorcellen. (ref: 58-60) Daarnaast tonen laboratoriumstudies het remmend effect op de recentelijk ontdekte kankerstamcellen, die in weefsel verstopt zitten en een belangrijke oorzaak zijn van recidieven na een behandeling. (ref: 61) Een klinische studie bij mensen liet zien dat de inname van 4 gram curcumine per dag gedurende 30 dagen leidde tot een significante vermindering van het aantal kwaadaardige letsels die bij een colonoscopie werden gevonden, in vergelijking met de controlegroep. (ref: 62) (Voor mensen die voedingsstoffen uit gezonde voeding en supplementen verkrijgen volstaat meestal 400 mg goed absorbeerbare curcumine per dag.)

Geneesmiddelen als preventie tegen darmkanker

Verscheidene farmaceutische middelen lijken een preventieve werking tegen darmkanker te hebben. Er is een verband gevonden tussen aspirine en een vermindering van darmkankerincidentie en darmkankersterfte, zelfs bij de lage doses die als bescherming tegen cardiovasculaire ziekte worden gebruikt (75 tot 100 mg per dag). (ref: 63 Een grootscheepse lange-termijnstudie heeft een verband aangetoond tussen regelmatig aspirinegebruik en een verlaging met 19% van darmkanker. (ref: 64) Helaas zien de meeste artsen de kankerpreventieve eigenschappen van aspirine over het hoofd.

Metformine is een veilig antidiabeticum met een aantal werkingen die eerder vergelijkbaar zijn met natuurlijke supplementen voor meerdere doelen dan de meeste geneesmiddelen  voor éen aandoening. Omdat diabetes een belangrijke risicofactor voor darmkanker is, is er grote belangstelling voor metformine als kankerpreventie, zowel voor diabetespatiënten en niet-patiënten. (ref: 65) In een onderzoek is een verband gelegd tussen metforminegebruik en een vermindering van 10% van de incidentie van darmkanker en een verhoging met 32% toename van overlevingskansen in vergelijking met niet-gebruikers. (ref: 66) In een ander onderzoek geeft metformine in een dosering van 250 mg per dag een daling met 40% van de prevalentie van kweaadaardige adenomas te zien. (ref: 67)

Samenvatting

Darmkanker blijft de tweede belangrijkste oorzaak van sterfte door kanker. De kans op darm kanker kan sterk worden verminderd door een combinatie van leefstijl en aanpassingen in de voeding.

Een aantal voedingssupplementen hebben bewezen preventieve eigenschappen tegen kanker. Deze supplementen worden goed verdragen en zijn overal verkrijgbaar en daarom geschikt als belangrijkste onderdeel van een weloverwogen preventiestrategie.

If you have any questions on the scientific content of this article, please call a Life Extension® Wellness Specialist at 1-866-864-3027.

Het originele Engelstalige artikel staat hier:

 http://www.lifeextension.com/Magazine/2016/8/Healthy-Choices-Protect-Against-Colorectal-Cancer/Page-01

References

 1. Available at: http://www.cancer.org/acs/groups/content/documents/document/acspc-042280.pdf. Accessed May 2, 2016.
 2. Available at: http://www.ccalliance.org/get-information/what-is-colon-cancer/statistics/. Accessed May 2, 2016.
 3. Available at: http://www.cancer.gov/types/colorectal/patient/colorectal-prevention-pdq#section/all. Accessed May 2, 2016.
 4. Available at: http://www.cancer.org/cancer/colonandrectumcancer/detailedguide/colorectal-cancer-key-statistics. Accessed May 11, 2016.
 5. Aran V, Victorino AP, Thuler LC, et al. Colorectal cancer: Epidemiology, disease mechanisms and interventions to reduce onset and mortality. Clin Colorectal Cancer. 2016.
 6. Baena R, Salinas P. Diet and colorectal cancer. Maturitas. 2015;80(3):258-64.  http://www.maturitas.org/article/S0378-5122(14)00407-1/abstract
 7. Golshiri P, Rasooli S, Emami M, et al. Effects of physical activity on risk of colorectal cancer: a case-control study. Int J Prev Med. 2016;7:32.  http://www.clinical-colorectal-cancer.com/article/S1533-0028(16)30020-2/abstract
 8. Lee DH, Kim JY, Lee MK, et al. Effects of a 12-week home-based exercise program on the level of physical activity, insulin, and cytokines in colorectal cancer survivors: a pilot study. Support Care Cancer. 2013;21(9):2537-45.  http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00520-013-1822-7
 9. Azeem S, Gillani SW, Siddiqui A, et al. Diet and colorectal cancer risk in Asia--a systematic review. Asian Pac J Cancer Prev. 2015;16(13):5389-96.  http://www.apocpcontrol.org/page/apjcp_issues_view.php?sid=Entrez:PubMed&id=pmid:26225683&key=2015.16.13.5389
 10. Millen AE, Subar AF, Graubard BI, et al. Fruit and vegetable intake and prevalence of colorectal adenoma in a cancer screening trial. Am J Clin Nutr. 2007;86(6):1754-64.  http://ajcn.nutrition.org/content/86/6/1754.long
 11. Tarraga Lopez PJ, Albero JS, Rodriguez-Montes JA. Primary and secondary prevention of colorectal cancer. Clin Med Insights Gastroenterol. 2014;7:33-46.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4116379/
 12. Meeker S, Seamons A, Maggio-Price L, et al. Protective links between vitamin D, inflammatory bowel disease and colon cancer. World J Gastroenterol. 2016;22(3):933-48. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4716046/
 13. Zhang JS, Li DM, Ma Y, et al. gamma-Tocotrienol induces paraptosis-like cell death in human colon carcinoma SW620 cells. PLoS One. 2013;8(2):e57779.
 14. Forster GM, Raina K, Kumar A, et al. Rice varietal differences in bioactive bran components for inhibition of colorectal cancer cell growth. Food Chem. 2013;141(2):1545-52.
 15. Campbell S, Stone W, Whaley S, et al. Development of gamma (gamma)-tocopherol as a colorectal cancer chemopreventive agent. Crit Rev Oncol Hematol. 2003;47(3):249-59.  http://www.croh-online.com/article/S1040-8428(03)00042-8/abstract
 16. Burr NE, Hull MA, Subramanian V. Folic acid supplementation may reduce colorectal cancer risk in patients with inflammatory bowel disease : A systematic review and meta-analysis. J Clin Gastroenterol. 2016.  http://journals.lww.com/jcge/pages/articleviewer.aspx?year=9000&issue=00000&article=98328&type=abstract
 17. Han C, Shin A, Lee J, et al. Dietary calcium intake and the risk of colorectal cancer: a case control study. BMC Cancer. 2015;15:966.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4682267/
 18. Yang Y, Luo H, Hui K, et al. Selenite-induced autophagy antagonizes apoptosis in colorectal cancer cells in vitro and in vivo. Oncol Rep. 2016;35(3):1255-64.
 19. Sorensen LS, Thorlacius-Ussing O, Rasmussen HH, et al. Effects of perioperative supplementation with omega-3 fatty acids on leukotriene B(4) and leukotriene B(5) production by stimulated neutrophils in patients with colorectal cancer: a randomized, placebo-controlled intervention trial. Nutrients. 2014;6(10):4043-57.
 20. Ma CJ, Wu JM, Tsai HL, et al. Prospective double-blind randomized study on the efficacy and safety of an n-3 fatty acid enriched intravenous fat emulsion in postsurgical gastric and colorectal cancer patients. Nutr J. 2015;14:9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4326201/
 21. Cockbain AJ, Volpato M, Race AD, et al. Anticolorectal cancer activity of the omega-3 polyunsaturated fatty acid eicosapentaenoic acid. Gut. 2014;63(11):1760-8.  http://gut.bmj.com/content/63/11/1760.long
 22. Ponz de Leon M, Roncucci L. Chemoprevention of colorectal tumors: role of lactulose and of other agents. Scand J Gastroenterol Suppl. 1997;222:72-5.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9145453
 23. Amrouche-Mekkioui I, Djerdjouri B. N-acetylcysteine improves redox status, mitochondrial dysfunction, mucin-depleted crypts and epithelial hyperplasia in dextran sulfate sodium-induced oxidative colitis in mice. Eur J Pharmacol. 2012;691(1-3):209-17.
 24. Bonelli L, Puntoni M, Gatteschi B, et al. Antioxidant supplement and long-term reduction of recurrent adenomas of the large bowel. A double-blind randomized trial. J Gastroenterol. 2013;48(6):698-705.  http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00535-012-0691-z
 25. Heine-Broring RC, Winkels RM, Renkema JM, et al. Dietary supplement use and colorectal cancer risk: a systematic review and meta-analyses of prospective cohort studies. Int J Cancer. 2015;136(10):2388-401.  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.29277/full
 26. Jikihara H, Qi G, Nozoe K, et al. Aged garlic extract inhibits 1,2-dimethylhydrazine-induced colon tumor development by suppressing cell proliferation. Oncol Rep. 2015;33(3):1131-40.
 27. Tanaka S, Haruma K, Yoshihara M, et al. Aged garlic extract has potential suppressive effect on colorectal adenomas in humans. J Nutr. 2006;136(3 Suppl):821s-6s. http://jn.nutrition.org/content/136/3/821S.long
 28. Chiavarini M, Minelli L, Fabiani R. Garlic consumption and colorectal cancer risk in man: a systematic review and meta-analysis. Public Health Nutr. 2016;19(2):308-17.  http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=10121473&fileId=S1368980015001263
 29. Citronberg J, Bostick R, Ahearn T, et al. Effects of ginger supplementation on cell-cycle biomarkers in the normal-appearing colonic mucosa of patients at increased risk for colorectal cancer: results from a pilot, randomized, and controlled trial. Cancer Prev Res (Phila). 2013;6(4):271-81. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3618532/
 30. Qi LW, Zhang Z, Zhang CF, et al. Anti-colon cancer effects of 6-shogaol through G2/M cell cycle arrest by p53/p21-cdc2/cdc25A crosstalk. Am J Chin Med. 2015;43(4):743-56.
 31. Tahir AA, Sani NF, Murad NA, et al. Combined ginger extract & Gelam honey modulate Ras/ERK and PI3K/AKT pathway genes in colon cancer HT29 cells. Nutr J. 2015;14:31.
 32. Wee LH, Morad NA, Aan GJ, et al. Mechanism of chemoprevention against colon cancer cells using combined Gelam honey and ginger extract via mTOR and wnt/beta-catenin pathways. Asian Pac J Cancer Prev. 2015;16(15):6549-56.
 33. Eo HJ, Park GH, Song HM, et al. Silymarin induces cyclin D1 proteasomal degradation via its phosphorylation of threonine-286 in human colorectal cancer cells. Int Immunopharmacol. 2015;24(1):1-6.
 34. Kauntz H, Bousserouel S, Gosse F, et al. Silibinin, a natural flavonoid, modulates the early expression of chemoprevention biomarkers in a preclinical model of colon carcinogenesis. Int J Oncol. 2012;41(3):849-54.
 35. Kauntz H, Bousserouel S, Gosse F, et al. Silibinin triggers apoptotic signaling pathways and autophagic survival response in human colon adenocarcinoma cells and their derived metastatic cells. Apoptosis. 2011;16(10):1042-53.
 36. Chen MJ, Tang WY, Hsu CW, et al. Apoptosis induction in primary human colorectal cancer cell lines and retarded tumor growth in SCID mice by sulforaphane. Evid Based Complement Alternat Med. 2012;2012:415231.
 37. Slaby O, Sachlova M, Brezkova V, et al. Identification of microRNAs regulated by isothiocyanates and association of polymorphisms inside their target sites with risk of sporadic colorectal cancer. Nutr Cancer. 2013;65(2):247-54.
 38. Kim YH, Kwon HS, Kim DH, et al. 3,3’-diindolylmethane attenuates colonic inflammation and tumorigenesis in mice. Inflamm Bowel Dis. 2009;15(8):1164-73.
 39. Lerner A, Grafi-Cohen M, Napso T, et al. The indolic diet-derivative, 3,3’-diindolylmethane, induced apoptosis in human colon cancer cells through upregulation of NDRG1. J Biomed Biotechnol. 2012;2012:256178.
 40. Tse G, Eslick GD. Cruciferous vegetables and risk of colorectal neoplasms: a systematic review and meta-analysis. Nutr Cancer. 2014;66(1):128-39.  http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01635581.2014.852686
 41. Yang G, Gao YT, Shu XO, et al. Isothiocyanate exposure, glutathione S-transferase polymorphisms, and colorectal cancer risk. Am J Clin Nutr. 2010;91(3):704-11.
 42. Huang ZL, Liu HY. Expression of galectin-3 in liver metastasis of colon cancer and the inhibitory effect of modified citrus pectin. Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2008;28(8):1358-61. http://www.j-smu.com/pdf2/200808/2008081358.pdf
 43. Liu HY, Huang ZL, Yang GH, et al. Inhibitory effect of modified citrus pectin on liver metastases in a mouse colon cancer model. World J Gastroenterol. 2008;14(48):7386-91.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2778124/
 44. Vitaglione P, Fogliano V, Pellegrini N. Coffee, colon function and colorectal cancer. Food Funct. 2012;3(9):916-22.
 45. Choi DW, Lim MS, Lee JW, et al. The cytotoxicity of kahweol in HT-29 human colorectal cancer cells is mediated by apoptosis and suppression of heat shock protein 70 expression. Biomol Ther (Seoul). 2015;23(2):128-33.
 46. Budhathoki S, Iwasaki M, Yamaji T, et al. Coffee intake and the risk of colorectal adenoma: The colorectal adenoma study in Tokyo. Int J Cancer. 2015;137(2):463-70. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.29390/full
 47. Nakamura T, Ishikawa H, Mutoh M, et al. Coffee prevents proximal colorectal adenomas in Japanese men: a prospective cohort study. Eur J Cancer Prev. 2015. http://journals.lww.com/eurjcancerprev/pages/articleviewer.aspx?year=2016&issue=09000&article=00004&type=abstract
 48. Lambert JD, Hong J, Yang GY, et al. Inhibition of carcinogenesis by polyphenols: evidence from laboratory investigations. Am J Clin Nutr. 2005;81(1 Suppl):284s-91s.
 49. Mahmoud NN, Carothers AM, Grunberger D, et al. Plant phenolics decrease intestinal tumors in an animal model of familial adenomatous polyposis. Carcinogenesis. 2000;21(5):921-7.
 50. Volate SR, Davenport DM, Muga SJ, et al. Modulation of aberrant crypt foci and apoptosis by dietary herbal supplements (quercetin, curcumin, silymarin, ginseng and rutin). Carcinogenesis. 2005;26(8):1450-6.
 51. Buhrmann C, Shayan P, Popper B, et al. Sirt1 is required for resveratrol-mediated chemopreventive effects in colorectal cancer cells. Nutrients. 2016;8(3).
 52. Yang S, Li W, Sun H, et al. Resveratrol elicits anti-colorectal cancer effect by activating miR-34c-KITLG in vitro and in vivo. BMC Cancer. 2015;15:969.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4682213/
 53. Patel KR, Brown VA, Jones DJ, et al. Clinical pharmacology of resveratrol and its metabolites in colorectal cancer patients. Cancer Res. 2010;70(19):7392-9.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2948608/
 54. Howells LM, Berry DP, Elliott PJ, et al. Phase I randomized, double-blind pilot study of micronized resveratrol (SRT501) in patients with hepatic metastases--safety, pharmacokinetics, and pharmacodynamics. Cancer Prev Res (Phila). 2011;4(9):1419-25. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3173869/
 55. Bobe G, Albert PS, Sansbury LB, et al. Interleukin-6 as a potential indicator for prevention of high-risk adenoma recurrence by dietary flavonols in the polyp prevention trial. Cancer Prev Res (Phila). 2010;3(6):764-75.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3235262/
 56. Atashpour S, Fouladdel S, Movahhed TK, et al. Quercetin induces cell cycle arrest and apoptosis in CD133(+) cancer stem cells of human colorectal HT29 cancer cell line and enhances anticancer effects of doxorubicin. Iran J Basic Med Sci. 2015;18(7):635-43.
 57. Irving GR, Iwuji CO, Morgan B, et al. Combining curcumin (C3-complex, Sabinsa) with standard care FOLFOX chemotherapy in patients with inoperable colorectal cancer (CUFOX): study protocol for a randomised control trial. Trials. 2015;16:110.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4392790/ en http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4510144/
 58. Zhang Z, Chen H, Xu C, et al. Curcumin inhibits tumor epithelialmesenchymal transition by downregulating the Wnt signaling pathway and upregulating NKD2 expression in colon cancer cells. Oncol Rep. 2016;35(5):2615-23.
 59. Rajitha B, Belalcazar A, Nagaraju GP, et al. Inhibition of NF-kappaB translocation by curcumin analogs induces G0/G1 arrest and downregulates thymidylate synthase in colorectal cancer. Cancer Lett. 2016;373(2):227-33.
 60. Huang YT, Lin YW, Chiu HM, et al. Curcumin induces apoptosis of colorectal cancer stem cells by coupling with CD44 marker. J Agric Food Chem. 2016;64(11):2247-53.
 61. James MI, Iwuji C, Irving G, et al. Curcumin inhibits cancer stem cell phenotypes in ex vivo models of colorectal liver metastases, and is clinically safe and tolerable in combination with FOLFOX chemotherapy. Cancer Lett. 2015;364(2):135-41.
 62. Carroll RE, Benya RV, Turgeon DK, et al. Phase IIa clinical trial of curcumin for the prevention of colorectal neoplasia. Cancer Prev Res (Phila). 2011;4(3):354-64.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4136551/
 63. Di Francesco L, Lopez Contreras LA, Sacco A, et al. New insights into the mechanism of action of aspirin in the prevention of colorectal neoplasia. Curr Pharm Des. 2015;21(35):5116-26.
 64. Cao Y, Nishihara R, Wu K, et al. Population-wide impact of long-term use of aspirin and the risk for cancer. JAMA Oncol. 2016.  http://oncology.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2497878
 65. Anwar MA, Kheir WA, Eid S, et al. Colorectal and prostate cancer risk in diabetes: Metformin, an actor behind the scene. J Cancer. 2014;5(9):736-44.
 66. He XK, Su TT, Si JM, et al. Metformin is associated with slightly reduced risk of colorectal cancer and moderate survival benefits in diabetes mellitus: a meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2016;95(7):e2749.  http://journals.lww.com/md-journal/pages/articleviewer.aspx?year=2016&issue=02150&article=00023&type=abstract
 67. Higurashi T, Hosono K, Takahashi H, et al. Metformin for chemoprevention of metachronous colorectal adenoma or polyps in post-polypectomy patients without diabetes: a multicentre double-blind, placebo-controlled, randomised phase 3 trial. Lancet Oncol. 2016.  http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(15)00565-3/abstract
 68. Lefranc F, Yeaton P, Brotchi J, et al. Cimetidine, an unexpected anti-tumor agent, and its potential for the treatment of glioblastoma (review). Int J Oncol. 2006;28(5):1021-30. https://www.spandidos-publications.com/ijo/28/5/1021
 69. Natori T, Sata M, Nagai R, et al. Cimetidine inhibits angiogenesis and suppresses tumor growth. Biomed Pharmacother. 2005;59(1-2):56-60.
 70. Tomita K, Izumi K, Okabe S. Roxatidine- and cimetidine-induced angiogenesis inhibition suppresses growth of colon cancer implants in syngeneic mice. J Pharmacol Sci. 2003;93(3):321-30.
 71. Adams WJ, Lawson JA, Morris DL. Cimetidine inhibits in vivo growth of human colon cancer and reverses histamine stimulated in vitro and in vivo growth. Gut. 1994;35(11):1632-6.
 72. Adams WJ, Lawson JA, Nicholson SE, et al. The growth of carcinogen-induced colon cancer in rats is inhibited by cimetidine. Eur J Surg Oncol. 1993;19(4):332-5.
 73. Adams WJ, Morris DL, Ross WB, et al. Cimetidine preserves non-specific immune function after colonic resection for cancer. Aust N Z J Surg. 1994;64(12):847-52. http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/(SICI)1097-0142(19990415)85:8%3C1658::AID-CNCR3%3E3.0.CO;2-Q/full
 74. Matsumoto S, Imaeda Y, Umemoto S, et al. Cimetidine increases survival of colorectal cancer patients with high levels of sialyl Lewis-X and sialyl Lewis-A epitope expression on tumour cells. Br J Cancer. 2002;86(2):161-7.
 75. Adams WJ, Morris DL. Short-course cimetidine and survival with colorectal cancer. Lancet. 1994;344(8939-8940):1768-9.
 76. Mariani F, Sena P, Roncucci L. Inflammatory pathways in the early steps of colorectal cancer development. World J Gastroenterol. 2014;20(29):9716-31. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4123361/
 77. Chong ES. A potential role of probiotics in colorectal cancer prevention: review of possible mechanisms of action. World J Microbiol Biotechnol. 2014;30(2):351-74.  http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11274-013-1499-6
 78. Kowalczyk M, Siermontowski P, Mucha D, et al. Chromoendoscopy with a standard-resolution colonoscope for evaluation of rectal aberrant crypt foci. PLoS One. 2016;11(2):e0148286.
 79. El Zoghbi M, Cummings LC. New era of colorectal cancer screening. World J Gastrointest Endosc. 2016;8(5):252-8.
 80. Floer M, Meister T. Endoscopic improvement of the adenoma detection rate during colonoscopy - where do we stand in 2015? Digestion. 2016;93(3):202-13.  http://www.karger.com/Article/FullText/442464
 81. Hamilton SR. The adenoma-adenocarcinoma sequence in the large bowel: variations on a theme. J Cell Biochem Suppl. 1992;16g:41-6.
 82. Brenner H, Chang-Claude J, Seiler CM, et al. Protection from colorectal cancer after colonoscopy: a population-based, case-control study. Ann Intern Med. 2011;154(1):22-30. http://annals.org/article.aspx?articleid=746683
 83. Johnson JJ, Mukhtar H. Curcumin for chemoprevention of colon cancer. Cancer Lett. 2007;255(2):170-81. http://www.cancerletters.info/article/S0304-3835(07)00105-X/abstract

Plaats een reactie ...

Reageer op "Preventie van darmkanker en recidief van darmkanker voorkomen met niet toxische middelen en specifieke voedingstoffen is heel goed mogelijk en ook groeiend bewijs voor."


Gerelateerde artikelen