30 november 2014: Ann-Christine stuurde me ook nog informatie over cimetidine met recente studie publicaties waarvan meest recente van 26 november 2014 waaraan zij als antikankerfonds hebben meegewerkt en mogelijk hebben gemaakt: 

Repurposing drugs in oncology (ReDO)—cimetidine as an anti-cancer agent

 , waarbij cimetidine ook succes heeft bij melanomen, nierkanker en vooral darmkanker. Maar er staan ook meer publicaties in onderstaand artikel. Dit is echt een heel interessant middel bij vormen van spijsverteringskanker.

Uit het ReDo persbericht:

Een populair medicijn voor maagzweren kan de kans op overleven bij colorectale kanker doen stijgen, blijkt uit onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift voor oncologie ecancermedicalscience. Dit wordt in feite al jaren bestudeerd door wetenschappers en een groep van patiënten vertegenwoordigers wil weten waarom dit onderzoek niet breder verspreid wordt.

‘Cimetidine is een interessant geneesmiddel omdat het zeer veilig is, algemeen bekend is, en er klinische resultaten bevestigd zijn na verschillende studies in kankerpatiënten.’ zegt Pan Pantziarka, hoofdauteur van de publicatie en lid van het ReDO-project (Repurposing Drugs in Oncology).

Cimetidine behandelt maagzweren door histamine receptoren in de darm te blokkeren, wat de productie van maagzuur afremt. Het medicijn blijkt ook histamine receptoren in kankercellen te blokkeren, evenals de  immuunreactie tegen kanker te stimuleren.

Het is aangetoond dat cimetidine positieve effecten heeft op colorectale kanker en maagkanker, melanoma en niercelcarcinoom.

‘Cimetidine is een van de meest interessante voorbeelden van geheroriënteerde geneesmiddelen in oncologie. Het is een bestaand geneesmiddel met uitgebreide preklinische en klinische bewijzen van de werkzaamheid bij een reeks van kankertypes en met meerdere werkingsmechanismen.’ zegt Pantziarka.

Een volledige studierapport over Cimetidine van onderstaande studie is hier gratis in te zien: cimetidine treatment dramatically improved survival in colorectal cancer patients with tumour cells expressing high levels of sL(x) and sL(a).

cimetidine800mg-myl

TAGEMED 800 in tabletvorm

Voor bijwerkingen van cimetidine enz. zie: http://www.apotheek.nl/Medische_informatie/Medicijnen/Producten/Cimetidine.aspx?mId=10704&rId=556 

Bron: Antikankerfonds, België

ReDO Tijdschrift artikels (publicatiedatum 26 november 2014):
'Repurposing drugs in oncology (ReDO)—cimetidine as an anti-cancer agent': http://dx.doi.org/10.3332/ecancer.2014.485

ReDO Tijdschrift artikels (publicatiedatum 10 juli 2014):
‘The Repurposing Drugs in Oncology (ReDO) Project’:  http://dx.doi.org/10.3332/ecancer.2014.442
‘Mebendazole as an anti-cancer agent’: http://dx.doi.org/10.3332/ecancer.2014.443
‘Recycling existing drugs for cancer therapy: delivering low cost cancer care’ – Editorial http://dx.doi.org/10.3332/ecancer.2014.ed40
Andere:
‘Financial orphans – Health Affairs’:  http://healthaffairs.org/blog/2014/03/06/financial-orphan-therapies-look...

Website Links:
ReDO: http://www.redo-project.org
ecancermedicalscience: http://ecancer.org/journal/journal.php

Global Cures: http://www.global-cures.org

12 november 2014: ik heb dit artikel eens naar voren gehaald omdat er m.i. te weinig mee wordt gedaan in de praktijk zover ik weet. U zou dit eens aan uw arts kunnen voorleggen?

15 juli 2012: het volledige studierapport over Cimetidine van onderstaande studie is hier gratis in te zien: cimetidine treatment dramatically improved survival in colorectal cancer patients with tumour cells expressing high levels of sL(x) and sL(a).

Daarna is er weinig nieuw onderzoek gepubliceerd zover wij kunnen nagaan. Op internet is een kort abstract van een Chinees studierapport uit 2006 beschikbaar: Can the survival of patients with recurrent disease after curative resection of colorectal cancer be prolonged by the administration of cimetidine? Met opvallende zinnen erin: Although it was not significant, the patient's survival after curative resection of recurrent disease for the cimetidine administered group was better than the non cimetidine administered group. Although the results did not show cimetidine could influence the overall survival of the patients after recurrence, it might be possible to improve the survival of the patients after resection of the recurrent disease.

Al in januari is in the British Journal of Oncology onderstaande studie gepubliceerd. Voor zover ik weet is deze informatie door weinig andere media opgepakt, terwijl de resultaten absoluut spectaculair zijn te noemen. Het geven van Cemitidine (productnaam Tagamet-800) werd twee weken na de operatie gestart en een jaar lang daarna gegeven aan 64 darmkankerpatiënten met als doel te kijken wat het effect zou zijn op overleving en regressie van de ziekte. In deze studie werd maar liefst een verschil in tienjaarsoverleving van 84,6 % tegenover 49,8 % in de controlegroep gemeten. Een verschil van 35%!!!! Kanttekening: deze resultaten werden gemeten bij darmkankerpatiënten met hoge Lewis-X en sialyl Lewis-A waarden, wat dat zijn weet ik niet maar uw arts zeer beslist wel. "Het is nog niet geheel duidelijk of patiënten met lage waarden mogelijk zelfs een negatief effect ondervinden, resultaten waren weliswaar niet significant maar toch oppassen". Het is dus zaak dit goed met uw arts/oncoloog te bespreken en niet op eigen houtje dit middel te gaan gebruiken. Het is wel een opmerkelijk en belangrijk onderzoek omdat darmkanker als grootste risico heeft het terugkomen ( regressie) omdat er vaak sprake is van miniscule uitzaaiingen die weer nieuwe tumoren veroorzaken.  Op de website van LEF-Magasin kunt u nog veel meer lezen - ook veel meer studies die al lopen vanaf de jaren zeventig - over dit middel Cemitidine, ook bij maagkankerpatiënten.

We hebben vandaag d.d. 29 juni 2002 een Nederlandse vertaling van Luuk van dit artikel hieronder geschreven. Onderaan het daaropvolgende originele Engelse artikel een aantal referenties van artikelen en studies over Cemitidine. Meer informatie voor maagkankerpatiënten op pagina kankersoorten-maagkankers.

d.d. 29 juni 2002: Bron Pubmed: vertaling Luuk, originele Engelse artikel onder deze vertaling.

Cemitidine(merknaam Tagamet) is een middel dat van oudsher gebruikt werd om maagzuur tegen te gaan. Gepubliceerd onderzoek van meer dan 20 jaar geleden wijst uit, dat dit middel veel meer voor de medische wereld kan betekenen, als het gebruikt zou worden voor kanker therapie dan als een middel tegen maagaandoeningen.
Sinds Cemitidine zo bekend was als middel tegen maagzuur, is haar rol voor behandeling tegen kanker schromelijk over het hoofd gezien. Hetzelfde gebeurde toen aspirine voor het eerst werd aanbevolen om een hartaanval te voorkomen; doktoren waren zo gewend om aspirine voor te schrijven als middel tegen pijn en branderigheid, maar onbekend met het nemen van aspirine tegen hartspierziekte en trombose. Nu is het standaard om het voor te schrijven bij een hartaanval, zolang er geen individuele contra-indicaties zijn.
Tot op dit moment zijn de bewezen kwaliteiten van Cemitidine om kanker te behandelen, niet ontdekt in de medische wereld. De resultaten van een gloednieuw onderzoek naar patiënten met darmkanker kunnen in voldoende bewijsmateriaal voorzien om oncologen te overtuigen, dat Cemitidine een effectief toegevoegde behandeling is.

In onderstaande artikel behandelen we de anti-kanker voordelen van Cemitidine en tegen welke soorten darmkanker Cemitidineeffectief is gebleken. De merknaam voor Cemitidine is Tagemet, een medicijn wat op recept verkrijgbaar is.
De eerste onderzoeken, die uitwezen dat Cemitidine effectief tegen kanker zou kunnen zijn, werden gepubliceerd in de eind jaren 70. Wetenschappers dachten eerst dat het werkzaam was door het versterken van het immuunsysteem. Latere studies wezen uit dat Cemitidine werkt op verschillende manieren om uitzaaiing en vergroting van tumorcellen te verhinderen. In 1988 werd in een gerandomiseerd, dubbel blind onderzoek naar het effect van Cemitidinegehouden naar de overlevingskansen van 181 patiënten met maagkanker. Zij kregen dagelijks 2 x 400 mg Cemitidine of een placebo voor de duur van 2 jaar of tot de dood. Het onderzoek wees uit dat zij, die Cemitidine verstrekt gekregen hadden, een opmerkelijk verlengde overlevingskans hadden, vooral bij patiënten met fase II en IV kanker. Deze uitkomst is extra opmerkelijk in het licht van wat we anno nu weten over Cemitidine.
In 1994 werd een onderzoek gehouden, dat uitwees dat een behandeling van slechts zeven dagen met Cemitidine (5 dagen voorafgaande aan de operatie en 2 dagen er na) het aantal, in drie jaar gestorven patiënten aan endeldarmkanker, verlaagde van 41% naar 7%. Een ander verschijnsel was dat de tumoren van de behandelde patiënten een wezenlijk hoger pentratienivo hadden van lymfociten. Deze tumor binnendringende lymfociten zijn een goede indicator, omdat zij onderdeel zijn van de reactie van het immuunsysteem op de tumor. Met een hoger aandeel lymfociten, aanwezig in de tumor, is het lichaam beter in staat de tumor aan te vallen en uit te schakelen. Deze waarneming heeft binnen de medische wereld tot de stelling geleid, dat Cemitidine functioneert als vergroting van de reactie van het immuunsysteem op sommige gebieden.

Het laatste onderzoek, gepubliceerd in de British Journaal of Cancer, januari 2002, werd uitgevoerd door samenwerking van 15 Japanse instituten. Na het operatief verwijderen van de oorspronkelijke tumor, gevolgd door IV Mitocymin chemotherapie, kregen alle patiënten dagelijks òf 200 mg oraal toegediende 5-FU òf 200 mg oraal toegediende 5-FU met 800 mg oraal toegediende Cemitidine gedurende 12 opeenvolgende maanden. De patiënten werden 10 jaar geobserveerd. Het onderzoek toonde een meer dan drievoudige verbetering in 10-jarige overlevingskans van patiënten met darmkanker, type Duke C. Opvallend is de constatering dat de minder agressieve darmkankers Duke A en B niet zo opvallend goed reageerde op de toediening van Cemitidine als de meer agressieve darmkanker Duke Ce.

Hoe Cemitidine werkt.
Cemitidine is een actieve remmer van de histamine receptoren aan de cellen van de maag, die zuur verbergen. Cemitidine bindt zich aan deze zogenoemde H2 receptoren en voorkomt dat histamine dat doet. Histamine is verantwoordelijk voor het aanzetten van de H2 receptoren tot het verbergen van zuur. Als Cemitidine aanwezig is, worden de receptoren niet aangezet tot zuurproduktie en aldus wordt het zuurtenivo in de maag verlaagd.


Patiënten met darmkanker, die willen weten of Cemitidine bij hen baat zou hebben, zouden moeten vragen naar een laboratoriumonderzoek van hun tumor op de zogenoemde "Lewis antigen expression". Lewis X en Lewis A anti-lichamen zijn { cell surface ligands } op kankercellen, die hechten aan moleculen, gevonden in bloedvaten, genaamd E-selection. De aanhechtingen van kankercellen aan E-selectin op bloedvaten zet aan tot het verspreidingsproces.
In een onderzoek bleek naar schatting 70% van de darmkankers een hoog aantal van deze Lewis antilichamen te hebben. Ook borst- en pancreaskanker hebben bewezen deze antilichamen te hebben. Nu Cemitidine het hechten van E-selectin aan bloedvaten afremt, kunnen kankercellen in de bloedbaan met Lewis X en Lewis A antlichamen niet meer hechten aan de bloedvaten en zodoende ook niet meer voor verspreiding van de tumor zorgen. 
Het Amerikaanse laboratorium waar de test uitgevoerd kan worden is IMPATH Laboratories, 521 West 57th Street, New York, Tel: 1-800-447-5816.

Cemitidine is sinds 1975 in gebruik om maagklachten te behandelen. Daarvoor werd het ook voorgeschreven om misselijkheid, ontstaan door chemotherapie, te behandelen. In 1988 werd vastgesteld dat patiënten met darmkanker, die Ci. toegediend kregen, beduidend beter reageerden dan diegene, die geen Cemitidine kregen. Vele hypotheses werden geopperd om dit verschijnsel te verklaren. Sinds Cemitidine bekend was als antagonist van de histamine receptor, werd vermoed dat de werking hieraan te danken was. Histamine is zodoende een van de bestanddelen, die het lichaam verstopt om een reactie van het immuunsysteem te voorkomen. Histamine kan vrijgemaakt worden in de omgeving van de tumor en voorkomen dat het immuunsysteem de tumor aan valt. Als Cemitidine dit mechanisme tegen werkt, zal het immuunsysteem wèl in staat zijn tot een effectief antwoord op de tumor, oftewel, de kanker aanvallen. Het kan een van de processen zijn, waarlangs Cemitidine werkt, ofschoon andere H2-blokkeerders zoals bijv. Ranitidine, die sterker zijn dan Cemitidine niet hetzelfde effect tonen. Er is geopperd dat Cemitidine effect uitoefent op het vermogen van de kanker tot metastase. Inderdaad werd recent ontdekt dat Cemitidine het vermogen blokkeert van kankercellen om aan het { vascular endothelium } te hechten. Dit leidt tot een veel beter resultaat. 84,6 % van de patiënten met darmkanker Duke C had een opmerkelijke tien jaar overlevingskans, t.o.v. 23.1% van de patiënten, die geen Cemitidine toegediend hadden gekregen.

Cemitidine verstoort verspreiding.
Adhesieve moleculen zijn aangebracht aan het oppervlak van veel verschillen celtypen om te voorzien in de aanhechting aan andere cellen. Deze moleculen spelen een belangrijke rol in vele biologische processen, inclusief het helen van wonden, reacties van het immuunsysteem en het uitzaaien van kanker.
Celcirculatie in het bloed kan niet zonder het proces om het circuleren te stoppen op een daartoe gewenste plek om daar de gewenste functie uit te voeren. Voor een lymphociet betekent dit dat het de mogelijkheid heeft om naar een infectiehaard te gaan om daar in werking te treden. Hetzelfde geldt voor een kankercel die wil hechten en verspreiden in een gebied, moet deze eerst hechten aan een bloedvat. Een van de hechtmoleculen daartoe, heet E-selectin. Cimetidine kan dit hechtingsproces blokkeren.

Conclusie
De heilzame effecten van Cemitidine in de behandeling van darmkanker zijn goed gedocumenteerd. Deze effecten, ontstaan uit de meervoudige prestaties van Cemitidine als H2 receptorantagonist, een immuniteitsstimulator en als een adhesieremmend molecuul, zijn echter nog niet goedgekeurd door de FDA voor gebruik tegen deze kanker. Omdat Cimetidine niet onderzocht is zonder de combinatie met het andere middel (5-FU), is onduidelijk of het effect het gevolg van de combinatie of van Cemitidine zelf is. De bewezen werking van Cemitidine doet vermoeden dat het op zich zelf in staat is bepaalde darmkankers te beletten te groeien of uit te zaaien. Toch is verder onderzoek naar de werking van enkel Cemitidine noodzakelijk.

Desalniettemin heeft Cemitidine bestaansrecht in de behandeling van darmkanker, of het nu op zichzelf of in combinatie gebruikt wordt. In 2001 waren er 135.000 nieuwe gevallen van darm en endeldarmkanker, waarvan 56.700 mensen kwamen te overlijden. Als deze patiënten de wetenschap hadden om dagelijks 800 mg Cemitidine te nemen, zouden velen van hen nog geleefd hebben.
NB: Tagamet is niet langer eerste keus als middel tegen een maagzweer of maagzuur. Maagzuur kan beter behandeld worden met middelen, die de productie van maagzuur compleet blokkeren, zoals Prolisec, Prevacid en Nexium, terwijl een maagzweer behandeld kan worden met antibiotica, die de H-pylori-bacterie doodt.

Bron: Pubmed

Cimetidine increases survival of colorectal cancer patients with high levels of sialyl Lewis-X and sialyl Lewis-A epitope expression on tumour cells.

Matsumoto S, Imaeda Y, Umemoto S, Kobayashi K, Suzuki H, Okamoto T.

Department of Surgery, Second Teaching Hospital, School of Medicine, Fujita Health University, 3-6-10 Otohbashi, Nakagawa-ku, Nagoya 454-8509, Japan. smatsumo@fujita-hu.ac.jp

Cimetidine has been shown to have beneficial effects in colorectal cancer patients. In this study, a total of 64 colorectal cancer patients who received curative operation were examined for the effects of cimetidine treatment on survival and recurrence. The cimetidine group was given 800 mg day(-1) of cimetidine orally together with 200 mg day(-1) of 5-fluorouracil, while the control group received 5-fluorouracil alone. The treatment was initiated 2 weeks after the operation and terminated after 1 year. Robust beneficial effects of cimetidine were noted: the 10-year survival rate of the cimetidine group was 84.6% whereas that of control group was 49.8% (P<0.0001). According to our previous observations that cimetidine blocked the expression of E-selectin on vascular endothelium and inhibited the adhesion of cancer cells to the endothelium, we have further stratified the patients according to the expression levels of sialyl Lewis antigens X (sL(x)) and A (sL(a)). We found that cimetidine treatment was particularly effective in patients whose tumour had higher sL(x) and sL(a) antigen levels. For example, the 10-year cumulative survival rate of the cimetidine group with higher CSLEX staining, recognizing sL(x), of tumours was 95.5%, whereas that of control group was 35.1% (P=0.0001). In contrast, in the group of patients with no or low levels CSLEX staining, cimetidine did not show significant beneficial effect (the 10-year survival rate of the cimetidine group was 70.0% and that of control group was 85.7% (P=n.s.)). These results clearly indicate that cimetidine treatment dramatically improved survival in colorectal cancer patients with tumour cells expressing high levels of sL(x) and sL(a). Copyright 2002 The Cancer Research Campaign

PMID: 11870500 [PubMed - indexed for MEDLINE] 

Referenties van artikelen en studies met cemetidine:

1. Tonnesen H, Knigge U, Bulow S, Damm P, Fischerman K, Hesselfeldt P, Hjortrup A, Pedersen IK, Pedersen VM, Siemssen OJ. Effect of cimetidine on survival after gastric cancer. Lancet 1988 Oct 29;2(8618):990-2.

2. Adams WJ, Morris DL. Short-course cimetidine and survival with colorectal cancer. Lancet. 1994 Dec 24-31;344(8939-8940):1768-9.

3. Matsumoto S, Imaeda Y, Umemoto S, Kobayashi K, Suzuki H, Okamoto T. Cimetidine increases survival of colorectal cancer patients with high levels of sialyl Lewis-X and sialyl Lewis-A epitope expression on tumour cells. Brit J Can 2002 (86) 161-167.

4. Kobayashi K, Matsumoto S, Morishima T, Kawabe T, Okamoto T. Cimetidine inhibits cancer cell adhesion to endothelial cells and prevents metastasis by blocking E-selectin expression. Cancer Res. 2000 Jul 15;60(14):3978-84.

5. Adams WJ, Lawson JA, Morris DL. Cimetidine inhibits in vivo growth of human colon cancer and reverses histamine stimulated in vitro and in vivo growth. Gut 1994 Nov;35(11):1632-6.

6. Siegers CP, Hiltl DM, Stich R. Cimetidine hemmt das Tumorzellwachstum. Therapie-woche. 1995 (36) 2110-2114.

7. Melmon KL, Bourne HR, Weinstein Y, Sela MD. Receptors for histamine can be detected on the surface of selected leukocytes. Science 1972 (177) 707.

8. Rocklin RE, Greineder DK, Melmon KL. Histamine induced suppressor factor (HSF) Further studies on the nature of the stimulus and the cell which produces it. Cell Immunol 1979 (44) 404-415.

9. Hansbrough J, Zapata-Sirvent R, Bender E. Prevention of alterations in postoperative lymphocyte subpopulations by cimetidine and ibuprofen. Am. J surg 1986 151, 249-255.

10. Adams W. Cimetidine preserves immune function after colonic resection of cancer. Aust. NZ J. Surg 1994 64, 847-852.

11. Adams WJ, Lawson JA, Nicholson SE, Cook TA, Morris DL. The growth of carcinogen-induced colon cancer in rats is inhibited by cimetidine. Eur J Surg Oncol 1993 Aug;19 (4):332-5.

12. Harrison JC, Dean PJ, El-Zeky F, Vander Zwaag R. From Dukes through Jass: Pathological prognostic indicators in rectal cancer. Hum. Path. 1994 (25) 495-498.

13. Morris DL, Adams WJ. Cimetidine and colorectal cancer-old drug, new use? Nat Med. 1995 Dec;1(12):1243-4.

14. Uchida A. Biological significance of autologous tumour killing activity and its induction therapy. Cancer Immun. Immunother 1993 (37) 75-83.

15. American Cancer Society website - Statistics section.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Cimetidine - Tagamet-800 - een maagzuurremmer bewijst bij maagkanker en darmkanker een effectieve kankerremmer te zijn."


Gerelateerde artikelen