20 januari 2015: Bron:  Gastrointestinal Cancers Symposium 2015

Spectacolor studie bij darmkanker  toont aan dat receptoren- en DNA onderzoek  cruciaal is voor nieuwe op te zetten klinische studies en een goede optimale gepersonaliseerde behandeling bij vormen van darmkanker.  Na een analyse van meer dan 500 patiënten opgenomen tot nu toe  in de spectacolorstudie  blijkt uit een tussenevaluatie dat de resultaten aantonen dat een dergelijke aanpak ook structureel mogelijk moet zijn. De beschikbaarheid van hoogwaardige biologische materialen is in hoog tempo gegroeid en groeit nog elke dag. Aldus John Bean, PhD, Medical Science Writer bij de EORTC op het Gastrointestinal Cancers Symposium 2015 n.a.v. de presentatie van de nieuwste gegevens uit de Spectacolorstudie waaraan inmiddels 500 patiënten deelnemen sinds de start in september 2013.

Biomarker beeld

Deze succesvolle start van Spectacolor (inmiddels zijn ook bij andere vormen van kanker aparte studies gestart) heeft de levensvatbaarheid aangetoond dat voor een volgende generatie van klinische studies bij kanker deze vorm van onderzoek  vergemakkelijkt. Spectacolor wordt inmiddels met succes in 19 klinische centra in negen verschillende Europese landen uitgevoerd, met meer dan 500 patiënten sinds de introductie in september 2013, en de waargenomen frequentie van mutaties is vergelijkbaar met dat gevonden in eerdere klinische studies bij darmkanker. Daarnaast zijn de pathologische beoordeling en de kern analyses van tumorpreparaten verstuurd naar de centrale biobank bij het Dresden University Hospital  waarbij de kwaliteit van de monsters voor meer dan 98% bleef behouden.

Deze succesvolle implementatie is het bewijs dat een logistiek complexe infrastructuur om de volgende generatie klinische studies uit te voeren in een multinationale omgeving haalbaar zijn.

Deze resultaten werden door Spectacolor coördinator Dr. Gunnar Folprecht van de Dresden University Hospital gepresenteerd op de 2015 Gastro Intestinale Tumoren Symposium 15-17 januari 2015 in San Francisco.

Behandelingen voor patiënten met kanker worden steeds meer afgestemd op de moleculaire eigenschappen van de specifieke patiënt en de ziekte. Bijgevolg is het  moleculair karakteriseren van de tumor van een patiënt nu een voorwaarde om toegang te krijgen tot de juiste klinische studie c.q. behandeling voor hun specifieke vorm van kanker. Beoordeling van de tumor karakteristieken is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan, omdat de benodigde testen buiten het bereik van de meeste ziekenhuizen liggen. Kanker is heel divers, dus de EORTC bouwde Scpectacolor, een samenwerkingsverband met een moleculair screening platform, die de nodige infrastructuur biedt aan een groot aantal volwassen patiënten met een vergevorderd stadium van darmkanker voor inventarisatie van mutaties via biomarkers bij gevorderde darmkanker.

Een voorlopige analyse van biologische materialen uit 293 patiënten uitgaande van uitgangswaarden  van 5 bekende biomarkers bij kanker toonde het volgende aan:

  • KRAS  wild type exon 2, 3 en 4 was bij 151 patiënten gemuteerd in 133 patiënten (114 patiënten in exon 2, 8 patiënten in exon 3, en 11 patiënten in exon 4);
  • NRAS werd alleen getest bij patiënten met KRAS wild type en mutaties werden gevonden bij 14 patiënten (6 patiënten in exon 2 en 8 patiënten in exon 3);
  • BRAF mutaties, alle in exon 15, werden gevonden bij 18 patiënten;
  • PI3K mutaties deden zich voor bij 41 patiënten (13 in exon 20 en 28 in exon 9);
  • IHC kleuring toonde deficiënt mismatch repair bij 16 patiënten.

Tumormonsters worden ook geanalyseerd op 360 sleutel kankergenen door de Next Generation Sequencing in samenwerking met de Sanger Institute (Cambridge, UK).

Spectacolor biedt een uitstekende gelegenheid voor moleculaire gerichte klinische studies in Europa op basis van modellen van  innovatieve en kwalitatieve kwaliteit in samenwerking met  de farmaceutische industrie en wordt ondersteund door een unieke samenwerking tussen de EORTC Charitable Trust en het Corporate Social Responsibility Program van Alliance Boots.

John Bean, PhD
EORTC, Medical Science Writer

Bovenstaande brief is een zo goed als letterlijke vertaling, met hulp van google translation, van de originele brief die u kunt vinden op de website van de EORTC: http://www.eortc.org/news/spectacolor-viable-next-generation-multinational-cancer-clinical-trial-infrastructure

Deze brief is een reactie op een studie die is gepresenteerd op het Gastrointestinal Cancers Symposium 2015. Het originele abstract van deze studie:  Improving access to molecularly defined clinical trials for patients with colorectal cancer: The EORTC SPECTAcolor platform vindt u hieronder

SPECTAcolor is the first pan-European and EORTC screening platform. Its successful implementation proves that a logistically complex infrastructure to run next generation trials in a multinational setting is feasible.

Improving access to molecularly defined clinical trials for patients with colorectal cancer: The EORTC SPECTAcolor platform.

Citation:
J Clin Oncol 33, 2015 (suppl 3; abstr 575)

Attend this session at the
2015 Gastrointestinal Cancers Symposium!

Author(s): Gunnar Folprecht, Daniela Ellen Aust, Arnaud Roth, Carlo G. M. Messina, Denis A. Lacombe, Roberto Salgado, Pierre Laurent-Puig, Fred Bosman, Ramon Salazar, Josep Tabernero, Claus-Henning Kohne, Dirk Arnold, Florian Lordick, Murielle E. Mauer, Sabine Tejpar, SPECTAcolor Investigators; University Hospital Carl Gustav Carus, Dresden, Germany; University Hospital Geneva, Geneva, Switzerland; European Organisation for Research and Treatment of Cancer Headquarters, Brussels, Belgium; European Organisation for Research and Treatment of Cancer, Brussels, Belgium; Department of Pathology, Jules Bordet Institute, Brussels, Belgium; Hôpital Européen Georges Pompidou, Assistance Publique Hôpitaux de Paris, Paris, France; Department of Pathology, Lausanne, Switzerland; Early Clinical Research Unit, Institut Català d'Oncologia, L´Hospitalet-Barcelona, Spain; Vall d'Hebron University Hospital, Barcelona, Spain; Onkologie Klinikum Oldenburg, Oldenburg, Germany; Hubertus Wald Tumor Center, University Cancer Center Hamburg, Hamburg, Germany; Universitätsklinikum Leipzig, Universitäres Krebszentrum, Leipzig, Germany; University of Leuven, KUL, Leuven, Belgium

Abstract:

Background: Molecular diagnostics can identify subgroups of colorectal and other cancers that are relevant for the mode of action of new anti-cancer agents. The efficient, GCP-conform and quality assured molecular screening to identify potential study patients is one of the major challenges for targeted drug development. The EORTC has implemented a new collaborative molecular screening platform in order to facilitate these next generation trials.

Methods: SPECTAcolor (Screening Patients for Efficient Clinical Trial Access in advanced colorectal cancer) is a pan European network of institutions collaborating in centralized, high-throughput screening of tumor material from patients with colorectal cancer. After informed written consent, patients are screened for molecular alterations. Molecularly annotated patients can be offered so called “downstream” clinical trials.

Results: Launched in September 2013, SPECTAcolor is now initiated in 19 clinical centers in 9 countries. As of 12 September 2014, 406 patients were enrolled exceeding the expected accrual target of 300 patients in the first year. Of these 406 patients, 293 patients had their tumor block shipped to the central biobank at the Dresden University Hospital for central quality and pathological review, and core analyses. Tumor samples are being additionally analyzed using next generation sequencing for 360 key cancer alterations in cooperation with the Sanger Institute (Cambridge, UK). In the first year, the blocks were analyzed for 5 baseline biomarkers. KRAS was wild type for exon 2, 3 and 4 in 151/284 pts (53%) and mutated 133 pts (47%; 114 pts in exon 2 (40%), 8 pts in exon 3, and 11 pts in exon 4). NRAS was tested in KRAS wild type pts only; mutations were found in 14 pts (4.9%; 6 pts in exon 2 and 8 pts in exon 3). BRAF mutations, all in exon 15, were found in 18 pts (7%). PI3K mutations occurred in 41 pts (15%; 13 in exon 20 and 28 in exon 9). IHC staining was showing deficient mismatch repair in 16 patients.

Conclusions: SPECTAcolor is the first pan-European and EORTC screening platform. Its successful implementation proves that a logistically complex infrastructure to run next generation trials in a multinational setting is feasible.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Spectacolor studie bij darmkanker toont aan dat receptoren- en DNA onderzoek cruciaal is voor nieuwe op te zetten klinische studies en een goede optimale gepersonaliseerde behandeling bij darmkanker copy 1"


Gerelateerde artikelen