Mocht u de informatie op onze website kanker-actueel.nl waarderen dan wilt u ons misschien ondersteunen met een donatie

Ons rekeningnummer is: RABO 37.29.31.138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. 

Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38

Als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven.

En we hebben een ANBI status

5 februari 2020: 

De TAPUR studie (Targeted Agent and Profiling Utilization Registry Study) is opgezet om gegevens te verzamelen die een nieuwe aanpak moet ondersteunen van gerichte gepersonaliseerde behandelingen op basis van biomarkers. Patiënten worden gekoppeld aan een specifieke gerichte behandeling op basis van hun tumormutaties in plaats van hun primaire vorm van kanker.

Zo werden de resultaten van drie zo geheten basket studies bij vergevorderde uitgezaaide darmkanker (CRC) gepubliceerd tijdens het Gastro-intestinale Kankersymposium 2020, afgelopen januari 2020

Zo geeft deze studie: Pertuzumab plus trastuzumab for HER2-amplified metastatic colorectal cancer (MyPathway): an updated report from a multicentre, open-label, phase 2a, multiple basket study. die al eerder in The Lancet online werd gepubliceerd, hoopvolle resultaten:

Van de 28 patiënten met HER2-positieve uitgezaaide darmkanker die pertuzumab + trastuzumab kregen als behandeling, was het objectieve responspercentage (ORR) en ziektecontrolecijfer (DCR) respectievelijk 14% en 50%.
In totaal bereikten 4 personen een PR = gedeeltelijke respons (= 50 procent minder tumorvolume en aantal) en de ziekte bleef stabiel gedurende ≥16 weken bij nog eens 10 personen. De mediane progressievrije overleving (PFS) was mediaan 17,2 weken en 58% van de patiënten was nog in leven na 1 jaar behandeling.
Bedenk daarbij dat 79% van de patiënten ≥3 eerdere behandelingen (chemo) hadden gekregen.

Deze resultaten gaven de onderzoekers het bewijs dat pertuzumab + trastuzumab versus chemotherapie vergeleken zou moeten worden in een fase 3 studie bij patiënten met zwaar voorbehandelde, HER2-positieve uitgezaaide darmkanker.

Een andere basket studie bij uitgezaaide darmkanker uit de TAPUR studie was: Cobimetinib + Vemurafenib in Patients with Colorectal Cancer with BRAF V600E Mutations

Alle 28 patiënten met uitgezaaide darmkanker (mCRC) die cobimetinib + vemurafenib kregen, hadden een BRAF V600E mutatie en geen MAP2K1 / 2-, MEK1 / 2- of NRAS-mutaties. Voor 63% was cobimetinib + vemurafenib de vierde of latere behandelingslijn. De levensverwachting van deze patienten was een half jaar of minder.
Cobimetinib + vemurafenib gaf een objectieve respons (ORR) te zien van 29% (alle 8 patiënten bereikten een PR)  en een ziektecontrolecijfer (DCR) van 57% bij 8 andere patiënten met stabiele ziekte die ≥16 weken duurde. Mediane progressievrije ziekte (PFS) was 15,8 weken; mediaan overall overleving (OS), 38,9 weken.

Graad 3 bijwerkingen (AE's) en aan de behandeling gerelateerde bijwerkingen (SAE's) traden op bij respectievelijk 33% en 20% van de patiënten, vergelijkbaar met zoals die worden waargenomen bij melanomen met dezelfde mutaties.

Dr. Klute, studieleider van deze studie, merkt op dat aanvullende onderzoeken in BRAF V600E-gemuteerde uitgezaaide darmkanker kunnen helpen de optimale rol van cobimetinib + vemurafenib af te bakenen, evenals andere combinaties gericht op MAPK- en EGFR-expressie, alleen of in combinatie met chemotherapie of immunotherapie.

Een recente studie: Pembrolizumab for the treatment of colorectal cancer laat zien dat pembrolizumab alleen weinig tot niet actief is bij uitgezaaide darmkanker, behalve bij hoge MSI mutatie/expressie werkt deze vorm van immuuntherapie met anti-PD medicijnen soms wel. Maar Eyal Meiri, MD, van the Cancer Treatment Centers of America, Atlanta, Georgia beschreef de resultaten van deze studie als "behoorlijk goed", vooral gezien de goede verdraagbaarheid van alleen pembrolizumab.

Onderzoekers denken dat het succes van immuuntherapie met checkpoint-remmers in uitgezaaide darmkanker met MSI-H (microsatelliet instabiliteit-hoog) wordt verklaard doordat tumoren met overvloedige chromosomale veranderingen (veel DNA mutaties) goed geschikt zijn voor immuuntherapie, omdat de tumoren in theorie een schat aan tumorspecifieke neoantigenen tot expressie brengen die ze tot primaire doelen voor geactiveerde T-cellen maken.

Volgens dr. Eyal Meiri kan een ziekte met hoge tumormutatielast (TMB) ook gevoelig zijn voor immuuntherapie.

Om deze laatste mogelijkheid te testen, werd een basket studie gestart met patiënten met MSI - microsatelliet-stabiele ziekte maar wel met een hoge tumormutatielast (TMB)

.Resultaten van de 27 patiënten met hoge-TMB, van wie 78% ≥3 behandelingen voor uitgezaaide darmkanker hadden ontvangen, toonden aan dat pembrolizumab met één middel bescheiden activiteit vertoonde.
Een gedeeltelijke respons werd waargenomen bij 1 patiënt met een TMB-score van 10, wat een ORR van 4% opleverde.
Nog eens 7 patiënten hadden een stabiele ziekte die ≥16 weken duurde, waardoor het ziektecontrolecijfer (DCR) op 28% kwam. De mediane ziektevrije tijd (PFS) was 9,3 weken en 46% van de patiënten was nog in leven na 1 jaar behandeling.

Graad 3 bijwerkingen (AE's) bij 2 patiënten (7%) en één SAE, acuut nierletsel, traden op.
Gezien het signaal van antitumoractiviteit, is een aanvullend fase II-onderzoek in een grotere groep gerechtvaardigd voordat naar gerandomiseerde onderzoeken wordt overgegaan.
In het ideale geval zou Dr. Meiri willen zien of een bepaalde TMB-drempel kan worden geïdentificeerd die een gunstige respons op pembrolizumab voorspelt om een ​​groerp patiënten met microsatelliet-stabiele ziekte te identificeren die ideale kandidaten voor pembrolizumab versus regorafenib of trifluridine + tipiracil zijn.

Voor de studierapporten genoemd in bovenstaand artikel klik op deze studies:

1. Pertuzumab plus trastuzumab for HER2-amplified metastatic colorectal cancer (MyPathway): an updated report from a multicentre, open-label, phase 2a, multiple basket study

2. Cobimetinib + Vemurafenib in Patients with Colorectal Cancer with BRAF V600E Mutations

3. Pembrolizumab for the treatment of colorectal cancer


Plaats een reactie ...

Reageer op "Biomarkers zijn waardevol voor een gepersonaliseerde behandeling van darmkanker, bewijst de TAPUR-studie"


Gerelateerde artikelen