12 juli 2013: Bron: Cancer Invest. 2012 Oct;30(8):571-6. Epub 2012 Jul 19.

Lymfopenie - te lage waarden van de lymfocyten (witte bloedlichaampjes)-  veroorzaakt door chemo en bestraling geeft significant kortere overlevingstijd en overlevingskansen voor mensen met operabele alvleesklierkanker   die na de operatie zijn behandeld met een combinatie van chemo en radiotherapie - bestraling.

Dit blijkt uit een  vergelijkende studie bij totaal 77 patiënten met aangetoonde alvleesklierkanker met een adenocarcinoom die in de periode 1997 tot 2008 werden geopereerd in het Chao Family Comprehensive Cancer Center, Irvine, USA. en door wetenschappers van het John Hopkins University werden geanalyseerd. 

Van de totaal 77 patiënten vielen er 28 af omdat zij voor de bestraling al chemo hadden gekregen. Drieënvijftig patiënten met geopereerde pancreas adenocarcinoom bleven over en hun ziekteverloop werd bestudeerd om te bepalen of een aanvullende behandeling met chemo plus bestraling lymfopenie veroorzaakte en of dit dan effect zou hebben op de overlevingstijd. Totale lymfocyten (TLC) vielen binnen normale waarden bij 91% van de patiënten vóórdat de behandeling met chemo plus bestraling een aanvang nam. Twee maanden later, waren de TLC waarden gedaald met 63% ( p < 0,0001) bij 45% van de patiënten met TLC waarden van < 500 cellen / mm 3.

Resultaten:
De mediane overleving bij patiënten met een lage TLC was 14 maanden vergeleken met 20 maanden ( p = 0,048) bij de patiënten waarbij de TLC waarden niet extreem waren gedaald. Multivariate analyse toonde een statistisch significant verband tussen behandelings gerelateerde lymfopenie en overleving (HR 2.2, p = .014).

Conclusie van de onderzoekers is dan ook: Adjuvante chemo plus bestraling geïnduceerde lymfopenie is een ernstige en onafhankelijke voorspeller voor de kansen op overleving bij patiënten met een operabel alvleesklier adenocarcinoom.

Het volledig studierapport: The association between treatment-related lymphopenia and survival in newly diagnosed patients with resected adenocarcinoma of the pancreas. is gratis in te zien. Hier het abstract van de studie:

Adjuvant chemo-radiation induced lymphopenia is frequent, severe, and an independent predictor for survival in patients with resected pancreatic adenocarcinoma.

 2012 Oct;30(8):571-6. Epub 2012 Jul 19.

The association between treatment-related lymphopenia and survival in newly diagnosed patients with resected adenocarcinoma of the pancreas.

Source

Department of Hematology Oncology, Chao Family Comprehensive Cancer Center, University of California, Irvine, California, USA.

Abstract

Fifty-three patients with resected pancreatic adenocarcinoma were studied to determine if adjuvant chemo-radiation causes severe lymphopenia and if this is associated with adverse outcomes. Total lymphocyte counts (TLC) were normal in 91% before adjuvant chemo-radiation. Two months later, TLC fell by 63% (p < .0001) with 45% of patients having TLC < 500 cells/mm(3). Median survival in patients with low TLC was 14 versus 20 months (p = .048). Multivariate analysis revealed a significant association between treatment related lymphopenia and survival (HR 2.2, p = .014). Adjuvant chemo-radiation induced lymphopenia is frequent, severe, and an independent predictor for survival in patients with resected pancreatic adenocarcinoma.

PMID:
 
22812722
 
[PubMed - indexed for MEDLINE] 
PMCID:
 
PMC3557506
 

Plaats een reactie ...

Reageer op "Lymfopenie - te lage waarden van de lymfocyten - veroorzaakt door chemo en bestraling geeft significant kortere overlevingstijd 14 vs 20 maanden voor mensen met operabele alvleesklierkanker"


Gerelateerde artikelen