28 januari 2019: Zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/nanoknife-irreversible-electroporation-verbetert-ziektevrije-tijd-en-mediane-overall-overleving-bij-inoperable-alvleesklierkanker-blijkt-uit-panfire-studie.html

28 januari 2019: Bron: Clinical oncology

Wanneer patiënten met operabele alvleesklierkanker  vooraf aan de operatie eerst 6 maanden chemo krijgen met een combinatie van gemcitabine plus S-1 (tegafur/gimeracil/oteracil ) dan blijkt de overall overleving behoorlijk langer te zijn en stijgt met 10 maanden, van 26 naar 36 maanden in vergelijking met alleen operatie.  Dit blijkt uit een fase III studie uitgevoerd in de periode van 2013 tot 2016 bij totaal 364 patiënten in 57 ziekenhuizen (182 in de gemcitabine + tegafur/gimeracil/oteracil groep en 182 in de operatiegroep).

Mediane overall overleving was 36.7 maanden voor de gemcitabine + tegafur/gimeracil/oteracil groep en 26.6 maanden voor de alleen operatiegroep; hazard ratio 0.72 (95% confidential interval 0.55 – 0.94; P = .015 [stratified log-rank test]).

Graad 3 of 4 bijwerkingen werden vaak waargenomen (72,8%) in de gemcitabine + tegafur / gimeracil / oteracil groep (leukopenie of neutropenie). De operatietijd, volledige operatieve verwijdering (RO) en morbiditeit van de operatie waren echter gelijk in de twee groepen. Geen peri-operatieve mortaliteit werd waargenomen in beide groepen.

De onderzoekers stellen dan ook dat deze aanpak met vooraf aan de operatie deze chemocombinatie eerstelijns zou moeten worden. Het abstract werd gepresenteerd op het Gastrointestinal Cancers Symposium, from January 17 – 19 2019.

Als u op deze link klikt kunt u de presentatie van de studieresultaten bekijken.

Het gaat om dit studieprotocol

Resutlaten uit het abstract:

In the group receiving gemcitabine + tegafur/gimeracil/oteracil, gemcitabine was dosed at 1 g per m2 of body surface area on days 1 and 8. Oral tegafur/gimeracil/oteracil was dosed at 40 mg/m2 twice daily on days 1 – 14.

Patients received two cycles of this regimen. Adjuvant tegafur/gimeracil/oteracil was administered for 6 months to patients with curative resection who recovered fully within 10 weeks of surgery in both arms.

The primary endpoint for the phase III segment was overall survival. Secondary endpoints included adverse events, resection rate, recurrence-free survival, residual tumor status, nodal metastases, and tumor marker kinetics. The target sample size required 163 patients (α error 0.05; power 0.8) in each arm.

From 2013 to 2016, 364 patients were enrolled in 57 centers (182 to gemcitabine + tegafur/gimeracil/oteracil and 182 to upfront surgery). Of these, 2 patients were excluded because of ineligibility. A total of 182 patients in the gemcitabine + tegafur/gimeracil/oteracil group and 180 in the upfront surgery group remained in the intent-to-treat analysis set.

Median overall survival was 36.7 months for gemcitabine + tegafur/gimeracil/oteracil and 26.6 months for upfront surgery; hazard ratio 0.72 (95% confidential interval 0.55 – 0.94; P = .015 [stratified log-rank test]).

Grade 3 or 4 adverse events were observed frequently (72.8%) in the gemcitabine + tegafur/gimeracil/oteracil group (leukopenia or neutropenia). The resection rate, R0 resection rate, and morbidity, however, of the operation were equivalent in the two groups. No perioperative mortality was observed in either group.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Chemo met gemcitabine plus S-1 (tegafur/gimeracil/oteracil) vooraf aan operatie bij alvleesklierkanker verbetert overall overleving met 10 maanden (26 vs 36 maanden) in vergelijking met alleen operatie"


Gerelateerde artikelen