Helpt u ons aan 500 donateurs?

Zie ook artikelen over de Nanoknife / Ireversible electroporation en literatuurlijst specifiek bij alvleesklierkanker.

26 maart 2018: Bron: Radiation Oncology

Aanvullend op onderstaand artikel zou u dit studierapport eens kunnen lezen. Management of Borderline Resectable Pancreatic Cancer  beschrijft de ontwikkelingen van de laatste jaren hoe borderline alvleesklierkanker (wel of niet operabel) te behandelen. De keuze is of er eerst chemo en/of radiotherapie gegeven moet worden en daarna operatie of eerst een operatie gevolgd door chemo of gerichte behandelingen en/of immuuntherapie.

De conclusie uit deze studie is daarover niet eensluidend(maar het studierapport is heel gedetailleerd beschreven met veel verwijzingen naar studies, dus lees ook dat studierapport mocht u geinteresseerd zijn) :

Conclusie: Ondanks de verschillende meningen over wat nu precies de optimale methode is om een borderline stadium van alvleesklierkanker te definiëren als geschikt voor operatie, groeit de consensus dat deze subgroep van alvleesklierkankerpatiënten (
pancreatic ductal adenocarcinoma) (PDAC) een aparte groep vertegenwoordigt binnen de stadia van alvleesklierkanker. Een groep met een eigen prognose, die aanzienlijk kan worden verbeterd als er een gunstige respons wordt bereikt na een preoperatieve behandeling en/of operatie / resectie. Verbeterde chirurgietechnieken kunnen ook het aantal patiënten dat mogelijk in aanmerking komt voor een operatie, verhogen. Zie bv: de Nanoknife / Ireversible electroporation.

 Opens large image

Fig. 1

Magnified section of a computed tomography axial slice of a borderline resectable pancreatic adenocarcinoma (red contour) highlighting the tumor contact region with the superior mesenteric artery (SMA; yellow contour) <180°. Abbreviation: SMV = superior mesenteric vein. (A color version of this figure is available at www.redjournal.org)

Het abstract plus referentielijst zie Management of Borderline Resectable Pancreatic Cancer

alvleesklier beeld(2)

21 juni 2016: Bron: The Lancet

3 jaar na de tussentijdse studieresultaten zijn nu op ASCO 2016 de definitieve resultaten bekend gemaakt en zijn deze nu ook gepubliceerd in The Lancet: Adjuvant chemotherapy of S-1 versus gemcitabine for resected pancreatic cancer: a phase 3, open-label, randomised, non-inferiority trial (JASPAC 01) 

De definitieve resultaten bevestigen de tussentijdse resultaten. Met het oraal in te nemen S-1 verdubbelt op 5-jaars meting de overall overleving van operabele alvleesklierkankerpatienten van 24,4 % voor gemcitabine naar 44,1% voor S-1.

Ook de bijwerkingen, zoals verminderde bloedplaatjes, verhoogde ASAT en ALAT leverwaarden, verlaagde witte bloedcellen - neutropenie waren minder bij de S-1 groep dan bij de gemcitabinegroep. Alleen diarree kwam meer voor in de S-1 groep. Er wordt wel bij gezegd dat deze resultaten gelden voor Aziatische patiënten en deze studie herhaald zou moeten worden voor andere bevolkingsgroepen.

Uit het studierapport: Analysis of data through January 15, 2016, showed 5-year overall survival of 44.1% (95% confidence interval = 36.9%–51.1%) in the S-1 group vs 24.4% (95% CI = 18.6%–30.8%) in the gemcitabine group. The hazard ratio for mortality was 0.57, with significance for both noninferiority (P < .0001) and superiority (P < .0001).

Grade 3 or 4 leukopenia, neutropenia, aspartate transaminase elevation, and alanine transaminase elevation were more common with gemcitabine, and stomatitis and diarrhea were more common with S-1.

Conclusie: “Aanvullende chemotherapie met S-1 zou een nieuwe standaard behandeling kunnen worden voor operabele alvleesklierkanker bij Japanese alvleesklierkankerpatienten. Deze resultaten zouden wel bevestigd moeten worden in niet-Aziatische patiënten.”

13 juli 2013: ik heb onderaan het abstract toegevoegd van onderstaand beschreven studie. Het volledige studierapport: Randomized Phase III Trial of Adjuvant Chemotherapy with Gemcitabine versus S-1 in Patients with Resected Pancreatic Cancer: Japan Adjuvant Study Group of Pancreatic Cancer (JASPAC-01) kunt u gratis inzien.  

Daarnaast een studierapport toegevoegd van een eindrapport uit 2012  van dezelfde studie. Met referentielijst.

23 januari 2013: Bron: 2012 Gastrointestinal Cancers Symposium (GICS): Abstract 145. To be presented January 25, 2013. 

S-1 een oraal in te nemen vorm van chemo zorgt voor zeer spectaculaire verbetering van ziektevrije tijd en overall overleving bij alvleesklierkanker in vergelijking met gemcitabine bij Japanese patiënten. In een tussentijdse analyse na 2 jaar bleek de kans op overlijden maar liefst 44% minder bij de patienten uit de S-1 groep dan uit de gemcitabine groep. Ook de bijwerkingen waren bij de patiënten uit de S-1 groep duidelijk minder. De 2 jaarsoverleving was respectievelijk 70% voor de S-1 groep en 53% voor de gemcitabine groep. De 2 jaars ziekte vrije overleving was 49% en 29% voor S-1 en gemcitabine, respectievelijk.

S-1 is een oraal in te nemen vorm van chemo (er zitten drie componenten in waaronder tegafur, een werkzame stof van 5-fluorouracil (5-FU) aldus de woordvoerder ) van het Farmaceutische bedrijf Taino. Zodra S-1 in het bloed komt wordt het omgezet in een vorm van werkzame 5-FU, aldus een verdere verklaring van het middel.  
Ook bij inoperabele alvleesklierkanker heeft S-1 al bewezen effectief te kunnen zijn. Onderaan dit artikel heb ik een case studie van een 77 jarige vrouw met inoperabele alvleesklierkanker met
uitzaaiingen in de lever (diagnose december 2008) geplaatst die uiteindelijk november 2012 al 16 maanden klinisch kankervrij is met uitstekende kwaliteit van leven door de S-1 behandelingen gecombineerd met gemcitabine. Overgiens lopen er ook studies met S-1 bij andere vormen van kanker, waaronder darmkanker, maagkanker, leverkanker, mond- en keelkanker, longkanker en in de lever uitgezaaide borstkanker. Lopende studies met S-1 bij alvleesklierkanker hebben we opgenomen in ons rapport alvleesklierkanker. In Nederland loopt op dit moment geen studie met S-1 bij alvleesklierkanker, in Belgie en Duitsland wel.  Maar dit zal ongetwijfeld veranderen na deze studiepresentatie a.s. weekend.

De resultaten van de gerandomiseerde fase III studie met 385 patiënten met stadium I-III alvleesklierkanker zal gepresenteerd worden op het Gastrointestinal Cancers Symposium (GICS) eind januari 2013.

De resultaten zullen de practische behandelingen van alvleesklierkanker veranderen, aldus hoofdauteur Katsuhiko Uesaka, MD, PhD, medisch adjunct-directeur bij Shizuoka Cancer Center, Shizuoka, Japan. "S-1 kan vanaf nu worden beschouwd als de nieuwe standaard behandeling voor operabele alvleesklierkanker patiënten in Japan", zei hij op een persconferentie in afwachting van het Gastro Intestinale Tumoren Symposium dat van 24 januari tot en met 26 januari 2013 gehouden wordt in San Francisco - USA.

De studie heeft wel een nadeel als definitief bewijs want alleen Aziatische mensen namen deel aan deze studie. Bij blanke deelnemers in andere studies bleken problemen met diarree door S-1 behandeling erg hoog.  Voor Amerika en Europa zullen dan ook nog meer studies moeten worden opgezet met gemengde bevolkingsgroepen waarbij dosering en schema van toediening moet worden bijgesteld. Overigens is S-1 al beschikbaar in delen van Azië en Europa in studieverband en lopen er al verschillende studies, aldus dr. Uesaka.

In de fase III studie waarvan dr. Uesaka de resultaten bekendmaakte hebben de onderzoekers 385 patiënten met alvleesklierkanker (stadium I-III) gerandomiseerd ingedeeld voor een postoperatieve behandeling met S-1 of gemcitabine. De 2 jaarsoverleving was 70% voor de patiënten uit de S-1 groep en 53% voor de patiënten uit de gemcitabine groep (P <0,0001), opgemaakt in een interim-analyse nadat 180 mensen waren overleden uit de totale studiegroep. Dit vertaalde zich in een 44% lager risico op overlijden voor de patiënten die met S-1 waren behandeld in vergelijking met de patiënten die met gemcitabine waren behandeld. De 2 jaars ziekte vrije tijd (geen aantoonbaar recidief) was 49% en 29% voor respectievelijk S-1 en gemcitabine.

In de studie werden patiënten in de periode 2007-2010 opgenomen met histologisch bevestigde operabele ductaal adenocarcinoom van de pancreas - alvleesklier, met maximaal 0 of 1 uitzaaiingen in de lymfklier
die weggehaald kon worden en pathologische stadium I, II of III. De patiënten hadden niet eerder chemotherapie of radiotherapie - bestraling gehad binnen de 3 jaar voor de diagnose en goede orgaanfuncties.

Patiënten kregen of gemcitabine intraveneus (1000 mg/m2 per infuus) op dag 1, 8 en 15, elke 4 weken herhaald voor 6 chemokuren) of oraal S-1 (40 tot 60 mg, afhankelijk van het lichaamsoppervlak, tweemaal daags , gedurende 4 weken, herhaald om de 6 weken, voor 4 kuren). S-1 werd goed verdragen, met meer dan 70% van de 187 patiënten in de groep die de behandeling voltooiden. Meer patiënten uit de gemcitabine groep stopten met de behandeling om verschillende redenen dan patiënten in de S-1 groep.
De redenen voor het stoppen waren respectievelijk voor de gemcitabine groep t.o.v.  S-1 groep: voor een recidief: 27 vs 9,  toxiciteit, bijwerkingen 48 vs 40, weigering patiënt 5 vs 3 en andere reden 2 vs 0.

Schema van ernst van bijwerkingen:

Grade ¾ toxicity

Gemcitabine (%)

S-1 (%)

fatigue

4.7

5.4

anorexia

5.8

8.0

leukopenia

38.7

8.6

thrombocytopenia

9.4

4.3

anemia

17.3

13.4

elevated AST

5.2

1.1

     

S-1 blijkt zo succesvol dat een tussentijdse evaluatie werd gezien als noodzakelijk om de invoer van S-1 als eerste lijns behandeling in Japan te versnellen, aldus Dr. Uesaka.

De onderzoekers zullen de patiënten ten minste 5 jaar volgen. S-1 is momenteel beschikbaar in verscheidene Aziatische landen en het grootste deel van Europa, maar is nog niet goedgekeurd in de Verenigde Staten.

 Bovenstaand artikel is gecomponeerd en vertaald op basis van een artikel uit Medscape. Inmiddels is het volledige studierapport: Randomized Phase III Trial of Adjuvant Chemotherapy with Gemcitabine versus S-1 in Patients with Resected Pancreatic Cancer: Japan Adjuvant Study Group of Pancreatic Cancer (JASPAC-01) gratis in te zien. Onder studie abstract van case studie staat originele abstract van genoemd studierapport met referentielijst 

Eind 2012 werd een case studierapport gepubliceerd van een 77 jarige vrouw. Zij had inoperabele alvleesklierkanker met uitzaaiingen in de lever. Na een behandeling met S-1 plus gemcitabine werd ze alsnog operabel. Haar leveruitzaaiingen werden weggehaald met RFA en toen een recidief ontstond kreeg ze nog een keer een kuur met S-1 plus gemcitabine. November 2012 was ze al 16 maanden klinisch kankervrij met uitstekende kwaliteit van leven, aldus het abstract van de studie.

Effective multidisciplinary therapy mainly using S-1+ gemcitabine (GEM) for a case of pancreatic body cancer with multiple liver metastases

2012 Nov;39(11):1727-31.

[Effective multidisciplinary therapy mainly using S-1+ gemcitabine (GEM) for a case of pancreatic body cancer with multiple liver metastases].

[Article in Japanese]

Source

Dept. of Surgery, Matsumoto Hospital.

Abstract

The prognosis for pancreatic cancer with distant metastasis is not good. The case reported here concerns a pancreatic body cancer with multiple liver metastases for which multidisciplinary therapy of S-1+gemcitabine(GEM)therapy, surgery, and radiofrequency ablation proved to be effective, resulting in complete remission. The patient was a 77-year-old female. She was asymptomatic and diagnosed with pancreatic body cancer with multiple liver metastasis at the end of December 2008 by ultrasonography. After careful examination, GEM 1, 200mg/body was administered on days 1 and 15, and S-1 was administered orally at 80mg/day for two weeks, followed by two weeks of rest. By the end of the 15th course, the size of the tumor had reduced from 26. 5mm to 14. 4mm, and all but one of the liver lesions disappeared; the remaining one lesion was measured as 14. 5mm by ultrasonography. We performed pancreas body and tail resection and radiofrequency therapy for the remaining single liver metastasis. After operation, GEM was administered once a month for 4 months. S-1 was not administered, but a new lesion was revealed at the S8 area by ultrasonography. We restarted S-1+GEM therapy and in 5 months the new lesion disappeared from image examinations. She is alive and in complete remission 16 months after the operation.

PMID:
23152029
[PubMed - indexed for MEDLINE]

Randomized Phase III Trial of Adjuvant Chemotherapy with Gemcitabine versus S-1 in Patients with Resected Pancreatic Cancer shows very promising results

2012 Aug 1;106(2):174-80. doi: 10.1002/jso.23068. Epub 2012 Feb 13.

Long-term results of adjuvant gemcitabine plus S-1 chemotherapy after surgical resection for pancreatic carcinoma.

Source

Department of Surgery, Division of Clinical Medical Science, Graduate School of Biomedical Sciences, Hiroshima University, Hiroshima, Japan. mura777@hiroshima-u.ac.jp

Abstract

BACKGROUND AND OBJECTIVES:

This study evaluated long-term outcomes for patients who received adjuvant gemcitabine plus S-1 chemotherapy after resection for pancreatic carcinoma.

METHODS:

Seventy patients who underwent surgical resection of pancreatic carcinoma were enrolled prospectively into this study. All patients received adjuvant chemotherapy with 10 cycles of gemcitabine plus S-1 every 2 weeks. Each cycle consisted of intravenous gemcitabine 700 mg/m(2) on day 1 and oral S-1 50 mg/m(2) for seven consecutive days, followed by a 1-week pause of chemotherapy. Long-term survival results of adjuvant gemcitabine plus S-1 chemotherapy were analyzed for this cohort.

RESULTS:

Median follow-up time was 51.2 months. Sixty percent of patients had node-positive disease and 79% of patients underwent R0 resection. Fifty-six patients (80%) completed adjuvant chemotherapy. Median overall and disease-free survival times were 35.4 and 23.8 months, respectively. Actuarial overall and disease-free survival rates were 89% and 64% at 1 year, 64% and 50% at 2 years, and 33% and 33% at 5 years, respectively. Only negative lymph node metastasis (P = 0.010) independently correlated with long-term survival by multivariate analysis.

CONCLUSIONS:

Long-term results of adjuvant gemcitabine plus S-1 chemotherapy suggest this regimen may be safe and promising as treatment for this patient population.

Copyright © 2012 Wiley Periodicals, Inc.

PMID:
22331838
[PubMed - indexed for MEDLINE]
2008 Mar;38(3):227-9. doi: 10.1093/jjco/hym178. Epub 2008 Feb 12.

Randomized phase III trial of adjuvant chemotherapy with gemcitabine versus S-1 in patients with resected pancreatic cancer: Japan Adjuvant Study Group of Pancreatic Cancer (JASPAC-01).

Source

Shizuoka Cancer Center Hospital, Division of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery, 1007 Shimo-Nagakubo, Sunto-Nagaizumi, Shizuoka, 411-8777 Japan. a.maeda@scchr.jp

Abstract

A randomized controlled trial has begun in Japan to compare orally administered S-1 with intravenous gemcitabine (GEM) as adjuvant chemotherapy for patients with curatively resected pancreatic cancer. Patients are enrolled within 10 weeks after pancreatectomy to be treated for six months after assignment to either S-1 (80 mg/m(2)/day for four weeks, repeated similarly every six weeks for a total of four courses) or GEM (1000 mg/m(2) on days 1, 8 and 15, repeated similarly every four weeks for a total of six courses). The primary endpoint is overall survival; secondary endpoints include relapse-free survival, incidence of adverse events and health-related quality of life. Each treatment arm includes 180 patients, providing an expected hazard ratio of 0.87 and an upper margin of 1.25 (two-sided alpha-error, 0.05; power, 0.8). Follow-up abdominal computed tomography is repeated every three months during the first two years, then every six months for three years.

PMID:
18272475
[PubMed - indexed for MEDLINE]
 
 
 

References

 1. Cancer statistics in Japan. Tokyo, Japan: Foundation for Promotion of Cancer Research; 2005. The Editorial Board of the Cancer Statistics in Japan. 2005.
  1. Jemal A,
  2. Siegel R,
  3. Ward E,
  4. Murray T,
  5. Xu J,
  6. Thun MJ
  . Cancer statistics. CA Cancer J Clin 2007;57:43-66. 2007.
  1. Burris HA III,
  2. Moore MJ,
  3. Andersen J,
  4. Green MR,
  5. Rothenberg ML,
  6. Modiano MR,
  7. et al
  . Improvements in survival and clinical benefit with gemcitabine as first-line therapy for patients with advanced pancreas cancer: a randomized trial. J Clin Oncol 1997;15:2403-13.
  1. Oettle H,
  2. Post S,
  3. Neuhaus P,
  4. Gellert K,
  5. Langrehr J,
  6. Ridwelski K,
  7. et al
  . Adjuvant chemotherapy with gemcitabine versus observation in patients undergoing curative-intent resection of pancreatic cancer: a randomized controlled trial. JAMA 2007;297:267-77.
  1. Shirasaka T,
  2. Shimamato Y,
  3. Ohshimo H,
  4. Yamaguchi M,
  5. Kato T,
  6. Yonekura K,
  7. et al
  . Development of a novel form of an oral 5-fluorouracil derivative (S-1) directed to the potentiation of the tumor selective cytotoxicity of 5-fluorouracil by two biochemical modulators. Anticancer Drugs 1996;7:548-57.
  1. Ueno H,
  2. Okusaka T,
  3. Ikeda M,
  4. Takezako Y,
  5. Morizane C
  . An early phase II study of S-1 in patients with metastatic pancreatic cancer. Oncology 2005;68:171-8.
  1. Furuse J,
  2. Okusaka T,
  3. Funakoshi A,
  4. Boku N,
  5. Yamao K,
  6. Ohkawa S,
  7. et al
  . Phase II study of S-1 in patients with metastatic pancreatic cancer. Abstract No:4104. In: J. Clin. Oncol. ASCO Annual Meeting Proceedings. 2005.23 No. 16S, Part I of II (June 1 Supplement), 2005:4104.
  1. Brooks R
  . EuroQol: the current state of play. Health Policy 1996;37:53-72.
  1. Tsuchiya A,
  2. Ikeda S,
  3. Ikegami N,
  4. Nishimura S,
  5. Sakai I,
  6. Fukuda T,
  7. et al
  . Estimating an EQ-5D population value set: the case of Japan. Health Econ 2002;11:341-53.
  1. Matilde Sanchez M,
  2. Chen X
  . Choosing the analysis population in non-inferiority studies: per protocol or intent-to-treat. Stat Med 2006;25:1169-81.

 

Adjuvant chemotherapy with S-1 can be a new standard care for resected pancreatic cancer in Japanese patients. These results should be assessed in non-Asian patients.

Lancet. 2016 Jun 2. pii: S0140-6736(16)30583-9. doi: 10.1016/S0140-6736(16)30583-9. [Epub ahead of print]

Adjuvant chemotherapy of S-1 versus gemcitabine for resected pancreatic cancer: a phase 3, open-label, randomised, non-inferiority trial (JASPAC 01).

Abstract

BACKGROUND:

Although adjuvant chemotherapy with gemcitabine is standard care for resected pancreatic cancer, S-1 has shown non-inferiority to gemcitabine for advanced disease. We aimed to investigate the non-inferiority of S-1 to gemcitabine as adjuvant chemotherapy for pancreatic cancer in terms of overall survival.

METHODS:

We did a randomised, open-label, multicentre, non-inferiority phase 3 trial undertaken at 33 hospitals in Japan. Patients who had histologically proven invasive ductal carcinoma of the pancreas, pathologically documented stage I-III, and no local residual or microscopic residual tumour, and were aged 20 years or older were eligible. Patients with resected pancreatic cancer were randomly assigned (in a 1:1 ratio) to receive gemcitabine (1000 mg/m2, intravenously administered on days 1, 8, and 15, every 4 weeks [one cycle], for up to six cycles) or S-1 (40 mg, 50 mg, or 60 mg according to body-surface area, orally administered twice a day for 28 days followed by a 14 day rest, every 6 weeks [one cycle], for up to four cycles) at the data centre by a modified minimisation method, balancing residual tumour status, nodal status, and institutions. The primary outcome was overall survival in the two treatment groups, assessed in the per-protocol population, excluding ineligible patients and those not receiving the allocated treatment. The protocol prespecified that the superiority of S-1 with respect to overall survival was also to be assessed in the per-protocol population by a log-rank test, if the non-inferiority of S-1 was verified. We estimated overall and relapse-free survival using the Kaplan-Meier methods, and assessed non-inferiority of S-1 to gemcitabine using the Cox proportional hazard model. The expected hazard ratio (HR) for mortality was 0·87 with a non-inferiority margin of 1·25 (power 80%; one-sided type I error 2·5%). This trial is registered at UMIN CTR (UMIN000000655).

FINDINGS:

385 patients were randomly assigned to treatment between April 11, 2007, and June 29, 2010 (193 to the gemcitabine group and 192 to the S-1 group). Of these, three were exlcuded because of ineligibility and five did not receive chemotherapy. The per-protocol population therefore consisted of 190 patients in the gemcitabine group and 187 patients in the S-1 group. On Sept 15, 2012, following the recommendation from the independent data and safety monitoring committee, this study was discontinued because the prespecified criteria for early discontinuation were met at the interim analysis for efficacy, when all the protocol treatments had been finished. Analysis with the follow-up data on Jan 15, 2016, showed HR of mortality was 0·57 (95% CI 0·44-0·72, pnon-inferiority<0·0001, p<0·0001 for superiority), associated with 5-year overall survival of 24·4% (18·6-30·8) in the gemcitabine group and 44·1% (36·9-51·1) in the S-1 group. Grade 3 or 4 leucopenia, neutropenia, aspartate aminotransferase, and alanine aminotransferase were observed more frequently in the gemcitabine group, whereas stomatitis and diarrhoea were more frequently experienced in the S-1 group.

INTERPRETATION:

Adjuvant chemotherapy with S-1 can be a new standard care for resected pancreatic cancer in Japanese patients. These results should be assessed in non-Asian patients.

FUNDING:

Pharma Valley Center, Shizuoka Industrial Foundation, Taiho Pharmaceutical.

Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

PMID:
27265347
[PubMed - as supplied by publisher]

Plaats een reactie ...

Reageer op "S-1 een oraal in te nemen vorm van chemo zorgt voor spectaculaire verbetering van ziektevrije tijd en kleinere kans op overlijden - 44 procent - bij alvleesklierkanker in vergelijking met gemcitabine bij Japanese patiënten"


Gerelateerde artikelen