10 augustus 2014: Bron: The Lancet Oncology, Volume 15, Issue 8, Pages e315 - e326, July 2014 (doi:10.1016/S1470-2045(13)70579-5)

Nederlandse onderzoekers waarschuwen voor gebruik van bepaalde medicijnen naast Tyrosine-Kinase remmers (TKI's) omdat bepaalde andere medicijnen de werkzaamheid van deze nieuwe klasse van medicijnen kunnen verminderen of zelfs blokkeren.

Tyrosine-kinase remmer 3

Ik heb de introductie van het artikel in The Lancet vrij vertaald:

Introductie van artikel uit the Lancet:

In de afgelopen tien jaar zijn veel tyrosine-kinase remmers in de oncologie en haematologie (vormen van bloedkanker - leukemie en beenmergkanker) geïntroduceerd. Omdat deze nieuwe klasse van geneesmiddelen veelvuldig wordt gebruikt lijkt een geneesmiddelinteractie van andere medicijnen een steeds groter risico aldus de Nederlandse onderzoekers in the Lancet.

In hun studierapport geven de onderzoekers een uitgebreid overzicht van bekende of vermoedelijke geneesmiddeleninteracties tussen tyrosine-kinase remmers en andere medicijnen. De onderzoekers bespreken alle oncologische tyrosine-kinase remmers die officieel zijn goedgekeurd door de FDA - Amerikaanse Drug en Food Adminstration en de EMA - European Medicines Agency.om te gebruiken als behandelingsoptie binnen de oncologische zorg vanaf 1 augustus 2013 tot heden juli 2014.

Verschillende klinisch relevante geneesmiddelinteracties met tyrosine-kinase inhibitors zijn geïdentificeerd. De meeste interacties zorgen voor veranderde biologische beschikbaarheid als gevolg van veranderde maag pH, metabolisme door zogeheten cytochroom P450 iso-enzymen, en een verlenging van het QT-interval.

Om het veilig gebruik van tyrosine-kinase remmers te waarborgen, is een persoonlijke medicijneninventarisatie en beoordeling  voor elke patiënt die Tyrosine-Kinase remmers gaat gebruiken noodzakelijk.

Het studierapport: Drug—drug interactions with tyrosine-kinase inhibitors: a clinical perspective bevat specifieke aanbevelingen aan haematologen, oncologen en klinische apothekers, over geneesmiddeleninteracties tijdens de behandeling met tyrosine-kinase remmers in de dagelijkse klinische praktijk.

Tyrosine-kinase remmers 2

Als u dit volledige studierapport wilt  inzien of downloaden klik dan op de volgende link: Tyrosine-kinase remmers en gevaar van geneesmiddeleninteracties. The Lancet want we hebben dit rapport van hoofdonderzoeker Dr Frank G A Jansman toegestuurd gekregen. Waarvoor nogmaals hartelijk dank ook op deze plaats.  

De introductie van dit rapport zoals vermeld in The Lancet staat hieronder.

Specific recommendations to guide haemato-oncologists, oncologists, and clinical pharmacists, through the process of managing drug—drug interactions during treatment with tyrosine-kinase inhibitors in daily clinical practice.

The Lancet Oncology, Volume 15, Issue 8, Pages e315 - e326, July 2014
doi:10.1016/S1470-2045(13)70579-5

Drug—drug interactions with tyrosine-kinase inhibitors: a clinical perspective

Summary

In the past decade, many tyrosine-kinase inhibitors have been introduced in oncology and haemato-oncology. Because this new class of drugs is extensively used, serious drug—drug interactions are an increasing risk. In this Review, we give a comprehensive overview of known or suspected drug—drug interactions between tyrosine-kinase inhibitors and other drugs. We discuss all haemato-oncological and oncological tyrosine-kinase inhibitors that had been approved by Aug 1, 2013, by the US Food and Drug Administration or the European Medicines Agency. Various clinically relevant drug interactions with tyrosine-kinase inhibitors have been identified. Most interactions concern altered bioavailability due to altered stomach pH, metabolism by cytochrome P450 isoenzymes, and prolongation of the QTc interval. To guarantee the safe use of tyrosine-kinase inhibitors, a drugs review for each patient is needed. This Review provides specific recommendations to guide haemato-oncologists, oncologists, and clinical pharmacists, through the process of managing drug—drug interactions during treatment with tyrosine-kinase inhibitors in daily clinical practice.

Plaats een reactie ...

Reageer op "Tyrosine-kinase remmers: waarschuwing voor interacties met andere medicijnen die werking van deze klasse van medicijnen kan verminderen of blokkeren stellen Nederlandse onderzoekers in The Lancet"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Algemene artikelen die met >> Aflibercept (Zaltrap) toegevoegd >> Aprepitant - Emend is een >> Avastin - Bevacizumab, een >> BBBD-behandeling (Blood Brain >> Beenmergtransplantaties en >> Bloedarmoede (anemia) en ESA's >> Boekenlijst met daarop titels >> Celebrex - een zogeheten COX-2 >> Chemo en voedingsondersteuning: >>