Mocht u de informatie op onze website kanker-actueel.nl waarderen dan wilt u ons misschien ondersteunen met een donatie

Ons rekeningnummer: IBAN NL79 RABO 0372 9311 38 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. BIC/SWIFTCODE RABONL2U

Als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven. En we hebben een ANBI status

En als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven, waaronder bij Medpro voor o.a. prostasol  een veel gebruikt natuurlijk middel bij prostaatkanker als alternatief voor hormoontherapie.


12 april 2021: Bron: Prostate Cancer and Prostatic Diseases (2021)

Een grote langjarige reviewstudie naar de effecten van levensverlengende medicijnen en behandelingen bij uitgezaaide prostaatkanker  laat zien dat deze medicijnen in Nederland en wereldwijd de afgelopen jaren leiden tot langere mediane overall overleving in vergelijking met jaren daarvoor. Het gaat om deze medicijnen: docetaxel, enzalutamide, abiraterone, Cabazitaxel, Radium-233

In 2004 was docetaxel het eerste levensverlengende geneesmiddel dat werd geregistreerd voor patiënten met uitgezaaide hormoonresistente prostaatkanker (mCRPC). Tussen 2011 en 2014 zijn in Nederland nieuwe levensverlengende medicijnen voor uitgezaaide hormoonresistente prostaatkanker (mCRPC) (cabazitaxel, abirateron, enzalutamide en radium-223) geïntroduceerd. Het doel van deze reviewstudie is om de impact van de introductie van nieuwe levensverlengende medicijnen op behandelingspatronen en algehele overleving (OS) in de loop der tijd te beoordelen.

Prostaatkankerpatiënten gediagnosticeerd in de jaren 2010-2016 opgenomen in het observationele, retrospectieve CAPRI-register (20 ziekenhuizen) werden in de studie meegenomen en gevolgd tot 2018. Twee subgroepen werden geanalyseerd: behandelingsnaïeve patiënten (subgroep 1, n = 3600) en postdocetaxelpatiënten (subgroep 2, n = 1355).

In beide subgroepen nam het gebruik van levensverlengende medicijnen toe: van 57% (2010-2011) naar 69% (2014-2015) in subgroep 1 en van 65% (2011-2012) tot 79% (2015-2016) in subgroep 2
Chemotherapie als eerste mCRPC-behandeling (dwz docetaxel) en eerste post-docetaxelbehandeling (dwz cabazitaxel of docetaxel rechallenge) nam af (46-29% en 20-9% in respectievelijk subgroep 1 en 2), terwijl het gebruik van androgeenreceptor-gerichte behandelingen (ADT en ART) stegen van 11% naar 39% en 46% tot 64% in respectievelijk subgroep 1 en 2.

In subgroep 1 nam de mediane overall overleving (mOS) vanaf de diagnose van een uitgezaaide prostaatkanker (CRPC) toe van 28,5 maanden tot 31,0 maanden (p = 0,196).
In subgroep 2 nam de mediane overall overleving (mOS) door progressie op docetaxel toe van 7,9 maanden tot 12,5 maanden (p <0,001).

Na meerdere aanpassingen van ontbrekende waarden, in multivariabele cox-regressieanalyse met bekende prognostische parameters, was de behandelingsperiode onafhankelijk significant voor mediane overall overleving (mOS) in subgroep 1 (2014-2015 vs. 2010-2011 met HR 0,749, p <0,001) en subgroep 2 ( 2015–2016 vs. 2011–2012 met HR 0,811, p = 0,037).

In het studierapport in PDF formaat staan heel veel meer details en grafieken en die kunt u zelf bekijken en / of downloaden tegen betaling: Klik op de titel in het het abstract van de studie. 

The effects of new life-prolonging drugs for metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) patients in a real-world population

Abstract

Background

In 2004 docetaxel was the first life-prolonging drug (LPD) registered for metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) patients. Between 2011 and 2014 new LPDs for mCRPC (cabazitaxel, abiraterone, enzalutamide, and radium-223) were introduced in the Netherlands. The objective of this study is to assess the impact of the introduction of new LPDs on treatment patterns and overall survival (OS) over time.

Patients and methods

CRPC patients diagnosed in the years 2010–2016 in the observational, retrospective CAPRI registry (20 hospitals) were included and followed up to 2018. Two subgroups were analyzed: treatment-naïve patients (subgroup 1, n = 3600) and post-docetaxel patients (subgroup 2, n = 1355).

Results

In both subgroups, the use of any LPD increased: from 57% (2010–2011) to 69% (2014–2015) in subgroup 1 and from 65% (2011–2012) to 79% (2015–2016) in subgroup 2. Chemotherapy as first mCRPC-treatment (i.e., docetaxel) and first post-docetaxel treatment (i.e., cabazitaxel or docetaxel rechallenge) decreased (46–29% and 20–9% in subgroup 1 and 2, respectively), while the use of androgen-receptor targeting treatments (ART) increased from 11% to 39% and 46% to 64% in subgroup 1 and 2, respectively. In subgroup 1, median OS (mOS) from diagnosis CRPC increased from 28.5 months to 31.0 months (p = 0.196). In subgroup 2, mOS from progression on docetaxel increased from 7.9 months to 12.5 months (p < 0.001). After multiple imputations of missing values, in multivariable cox-regression analysis with known prognostic parameters, the treatment period was independent significant for OS in subgroup 1 (2014–2015 vs. 2010–2011 with HR 0.749, p < 0.001) and subgroup 2 (2015–2016 vs. 2011–2012 with HR 0.811, p = 0.037).

Conclusion

Since 2010, a larger proportion of mCRPC patients was treated with LPDs, which was related to an increased mOS.Plaats een reactie ...

Reageer op "Reviewstudie met de effecten van nieuwe levensverlengende geneesmiddelen voor patiënten met uitgezaaide castratieresistente prostaatkanker (mCRPC) wereldwijd"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Reviewstudie met de effecten >> Waaraan moet een ziekenhuis >> Richtlijnen voor het systemisch >> Nieuwe richtlijnen van The >> Prostaatkankerpatienten met >> ASCO GU 2022: Abstracten gerelateerd >> Follow-up of Prostatectomy >> Abiraterone Acetate door FDA >> Androgeenreceptorremmers: >> Apalutamide plus hormoontherapie >>