Helpt u ons aan 500 donateurs om kanker-actueel online te houden?

En als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven, waaronder bij Medpro voor o.a. prostasol  een veelgebruikt natuurlijk middel bij prostaatkanker als alternatief voor hormoontherapie

https://kanker-actueel.nl/NL/voordelen-van-ops-lidmaatschap-op-een-rijtje-gezet-inclusief-hoe-het-kookboek-en-de-recepten-op-basis-van-uitgangspunten-van-houtsmullerdieet-te-downloaden-enof-in-te-zien.html

Of u kunt een urinetest laten doen bij oplopende PSA, zie deze informatie:  

https://kanker-actueel.nl/mdxhealth-ontwikkelde-een-urinetest-biomarkertest-select-mdx-die-aantoont-of-een-verhoogde-psa-gerelateerd-is-aan-prostaatkanker-en-meet-ook-de-agressiviteit-als-het-prostaatkanker-blijkt-te-zijn.html

6 december 2018: Dit studierapport: Recent trends in the management of advanced prostate cancer geeft een overzicht van de behandelingen bij uitgezaaide prostaatkanker op dit moment d.d. december 2018. 

Table 1.

Summary of recent trials in castration-sensitive prostate cancer and non-metastatic (M0) castration-resistant prostate cancer.
TrialYearAgentPopulationPrimary endpointOutcome
summary
CHAARTED 2015 Docetaxel Castration-sensitive prostate
cancer (CSPC)
Overall survival (OS) 13.6-month
OS advantage
STAMPEDE 2016 Docetaxel CSPC OS 15.6-month
OS advantage
LATITUDE 2017 Abiraterone CSPC OS 7% 3-year
OS advantage
STAMPEDE 2017 Abiraterone CSPC OS 17% 3-year
OS advantage
SPARTAN 2018 Apalutamide M0 castration-resistant
prostate cancer (M0 CRPC)
Metastasis-free
survival (MFS)
24.3-month
MFS benefit
PROSPER 2018 Enzalutamide M0 CRPC MFS 21.9-month
MFS benefit

Update 15 november 2017:

Op ASCO 2017 werd deze studie: Management of Patients with Advanced Prostate Cancer: The Report of the Advanced Prostate Cancer Consensus Conference APCCC 2017

gepubliceerd waarin 60 specialisten op het gebied van prostaatkanker hun mening geven over 10 discussiegebieden bij de behandeling van prostaatkanker in verschillende stadia. Opvallend dat bij veel discussiepunten er behoorlijk verschillend werd gedacht over voorgestelde behandelingen en er voor veel punten geen consensus was. Ik ga de studie niet vertalen, daarvoor is het teveel en u kunt de vertaling gebruiken van goolge translation rechtsboven dit artikel. Nogmaals zie dit studierapport dat volledig gratis is in te zien: 

Management of Patients with Advanced Prostate Cancer: The Report of the Advanced Prostate Cancer Consensus Conference APCCC 2017

12 juni 2016: zie ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/kwaliteit-van-leven-en-pijnvermindering-bij-uitgezaaide-hormoonresistente-prostaatkanker-vanuit-patientenervaringen-geanalyseerd-een-meta-analyse.html

10 september 2014: Bron: Published online before print September 8, 2014, doi: 10.1200/JCO.2013.54.8404 JCO September 8, 2014 JCO.2013.54.8404

Richtlijnen voor het systemisch behandelen van uitgezaaide prostaatkanker zijn door het ASCO Clinical Practice Guidelines Committee en het Cancer Care Ontario (CCO) programma vastgesteld op basis van een meta analyse van 26 gerandomiseerde studies en recent literatuuronderzoek.

In deze richtlijnen wordt een voortdurende systemische hormoontherapie aanbevolen naast andere behandelingen. Systemische behandelingen waarvan abiraterone acetate (Zytiga) + prednison, enzalutamide (Xtandi), en radium-223 (Xofigo) de belangrijkste medicijnen zouden moeten zijn, met daarbij ook docetaxel + prednison als mogelijke behandeling maar dan wel in acht nemend de toxiciteit / bijwerkingen van de chemo.

Immuuntherapie met Sipuleucel-T (Provenge) zou voor sommige mannen met een atypische vorm van prostaatkanker ook kunnen worden aangeboden. Cabazitaxel (Jevtana) zou na resistentie voor docetaxel waarbij progressie optreedt nog een optie kunnen zijn als behandeling.

Mitoxantrone kan worden aangeboden in combinatie met een discussie/uitleg over de beperkte effectiviteit en optredende bijwerkingen en ketoconazole of hormoonblokkers (bv. bicalutamide, flutamide, en nilutamide) kunnen eveneens worden aangeboden in combinatie met een discussie/uitleg over beperkte efectiviteit en optredende bijwerkingen.

Bevacizumab (Avastin), estramustine (Emcyt), en sunitinib (Sutent) zouden niet gebruikt moeten worden.

Er is onvoldoende bewijs om een standaard volgorde van behandelingen of combinaties van behandelingen voor te schrijven wegens gebrek aan bewijs voor een optimale volgorde van behandelingen. Aldus de opstellers van de richtlijnen.

49. Picture of Prostate Gland

Prostate Gland Illustration

Hier de vertaling van de belangrijkste aanbevelingen:

Alle aanbevelingen zijn gebaseerd op bewijzen uit gerandomiseerde studies.

Hier een vertaling van de engelstalige samenvatting waarbij steeds vier criteria worden gehanteeerd: bewijs van effectiviteit, toxiciteit/bijwerkingen, bewijskracht, aanbevelingskracht (= de manier waarop een behandeling of medicijn worden gepromoot als zijnde beste optie, dus niet dat objectief gezien deze behandeling zou moeten worden aangeboden).

Hormoontherapie:

 • Een voortdurende hormoontherapie zou gegeven moeten worden ongeacht andere aanvullende medicijnen en behandelingen. (effectiviteit = matig/gemiddeld; toxiciteit = matig/gemiddeld; bewijskracht = zwak; aanbevelingskracht = matig/gemiddeld).


Behandelingen aanvullend op hormoontherapie en behandelingen met bewezen effectiviteit op overall overleving en kwaliteit van leven:

 • Abiraterone acetate en prednison (effectitiveit = matig/bescheiden; toxiciteit = laag; bewijskracht = sterk; aanbevelingskracht = sterk).
 • Enzalutamide (effectitiviteit = matig/bescheiden; toxiciteit = laag; bewijskracht = sterk; aanbevelingskracht = sterk).
 • Radium-223 zou voor mannen met uitzaaiingen in de botten moeten worden aangeboden (effectitiviteit = matig/bescheiden; toxiciteit = laag; bewijskracht = sterk; aanbevelingskracht = sterk).
 • Docetaxel en prednison (effectitiveit = matig/bescheiden; toxiciteit = matig/bescheiden; bewijskracht = sterk; aanbevelingskracht = matig/bescheiden). Recente studieresultaten suggereren een significante verbetering van de overall overleving wanneer toegevoegd in een beperkte dosering aan hormoontherapie bij nieuw gediagnosticeerde patiënten met uitgezaaide hormoongevoelige prostaatkanker, vooral bij patiënten met heel veel last van de uitzaaiingen zowel in de botten als in de organen. Aanvullende effectiviteit of optredende toxiciteit bij zulke patiënten in de hormoonresistente populatie van mannen met uitgezaaide prostaatkanker zijn niet bekend omdat daar weinig tot geen onderzoek naar is gedaan.

 
Behandelingen met bewezen effectiviteit op overall overleving maar onduidelijkheid over kwaliteit van leven:

 • Sipuleucel-T / Provenge zou kunnen worden aangeboden aan mannen met a-symptomatische vormen van prostaatkanker of minimale symptomatische prostaatkanker. (effectitiveit = matig/bescheiden; toxiciteit = laag; bewijskracht = matig/bescheiden; aanbevelingskracht = zwak).
 • Cabazitaxel en prednison zou kunnen worden aangeboden aan mannen waarbij progressie optreed ondanks of na de docetaxel. (effectitiveit = matig/bescheiden; toxiciteit = matig tot hoog; bewijskracht = sterk; aanbevelingskracht = matig/bescheiden).


Behandelingen met verbetering van kwaliteit van leven maar geen effectiviteit op overall overleving:

 • Mitoxantrone plus prednison (effectitiveit = laag; toxiciteit = hoog; bewijskracht = zwak; aanbevelingskracht = zwak).


Behandelingen met biologische activiteit en onbekende effectiviteit op overall overleving en kwaliteit van leven:

 • Hormoonblokkers zoals bicalutamide, flutamide en nilutamide (effectitiveit = laag; toxiciteit = laag; bewijskracht = zwak; aanbevelingskracht = zwak).
 • Ketoconazole (effectitiveit = laag; toxiciteit = matig; bewijskracht = zwak; aanbevelingskracht = zwak).
 • Lage-dosis corticosteroiden monobehandeling (effectitiveit = laag; toxiciteit = laag; bewijskracht = zwak; aanbevelingskracht = zwak).


Behandelingen met geen bewijs van effectiviteit op overall overleving en kwaliteit van leven:

 • Bevacizumab, estramustine, en sunitinib zouden niet aangeboden moeten worden (voor lek medicijn geldt: effectiviteit = geen; toxiciteit = hoog; bewijskracht = matig; aanbevelingskracht = sterk).


Palliatieve zorg zou aan alle patiënten moeten worden aangeboden vooral aan diegenen waarvan de klachten en kwaliteit van leven aantoonbaar achteruit gaat ongeacht de gebruikte medicijnen:. (effectitiveit = matig/bescheiden; toxiciteit = geen; bewijskracht = matig/bescheiden; aanbevelingskracht = sterk).

Kwalificatie verklaringen:

 • Artsen moeten zelf beoordelen aan de hand van de gepubliceerde behandelingsvoorstellen in de richtlijnenwelke zij willen gebruiken voor welke patiënten precies (de juiste patiëntenpopulaties) en op die basis kiezen voor voorgeschreven doseringen of wijzigingen daarin.
 • Er zijn onvoldoende gepubliceerde gegevens om een specifieke volgorde of combinaties van aanbevolen behandelingen (tenzij anders vermeld in de volledige richtlijn) aan te bevelen.
 • Een onderscheid dat in sommige klinische studies gemaakt wordt tussen vóór en na een behandeling met docetaxel moet geen rol spelen bij de keuze voor een behandeling voor individuele patiënten (tenzij anders vermeld). Patiënten kunnen een groter belang hechten aan de kwaliteit van leven dan aan de lengte van het leven. Behandelingsbesluiten vereisen inzicht in de individuele patiënt en zijn waarden en voorkeuren.
 • Veel patiënten met ongeneeslijke uitgezaaide ziekte geloven dat de doelen van de zorg nog altijd een curatieve/genezende moet zijn; duidelijke communicatie over doelen en mogelijke voordelen en nadelen van de aangeboden zorg zijn noodzakelijk.
 • Kosten en beschikbaarheid kan de behandelingsbeslissing beïnvloeden en deze factoren moeten met de patiënten worden besproken.


De meeste fase III studies zijn uitgevoerd bij patiënten met een relatief goede lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Keuzes voor bepaalde behandelingen met patiënten met een verminderde lichamelijke en geestelijke gesteldheid zijn onduidelijk omdat daarvoor in de meeste gevallen bewijs ontbreekt.  

Het volledige studierapport: Systemic Therapy in Men With Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer: American Society of Clinical Oncology and Cancer Care Ontario Clinical Practice Guideline is tegen betaling in te zien.

Hier het originele abstract van de studie en de originele tekst van bovenstaand vertaald artikel.

Systemic Therapy in Men With Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer: American Society of Clinical Oncology and Cancer Care Ontario Clinical Practice Guideline

JCO JCO.2013.54.8404

 1. Katherine S. Virgo

+ Author Affiliations

 1. Ethan Basch, Ronald C. Chen, and Stacie B. Dusetzina, University of North Carolina, Chapel Hill; Derek Raghavan, Carolinas Health Care/Levine Cancer Institute, Charlotte, NC; D. Andrew Loblaw, Odette Cancer Centre, Sunnybrook Health Sciences Centre; Ted Wootton, Patient Representatives, Toronto; Sebastian Hotte and Cindy Walker-Dilks, McMaster University; Cindy Walker-Dilks, Cancer Care Ontario, Hamilton; Eric Winquist, London Health Sciences Centre, London, Ontario; Fred Saad, University of Montreal, Montreal, Quebec, Canada; Thomas K. Oliver and R. Bryan Rumble, American Society of Clinical Oncology, Alexandria, VA; Michael Carducci, Johns Hopkins University, Baltimore, MD; James N. Frame, Charleston Area Medical Center Health Systems, Charleston, WV; Kristina Garrels, Private Practice, Fargo, ND; Michael W. Kattan, Cleveland Clinic, Cleveland, OH; Mary-Ellen Taplin, Dana-Farber Cancer Institute, Boston, MA; James Williams, Pennsylvania Prostate Cancer Coalition, Camp Hill, PA; and Katherine S. Virgo, Emory University, Atlanta, GA.
 1. Corresponding author: American Society of Clinical Oncology, 2318 Mill Rd, Suite 800, Alexandria, VA 22314; e-mail: guidelines@asco.org.

Abstract

Purpose To provide treatment recommendations for men with metastatic castration-resistant prostate cancer (CRPC).

Methods The American Society of Clinical Oncology and Cancer Care Ontario convened an expert panel to develop evidence-based recommendations informed by a systematic review of the literature.

Results When added to androgen deprivation, therapies demonstrating improved survival, improved quality of life (QOL), and favorable benefit-harm balance include abiraterone acetate/prednisone, enzalutamide, and radium-223 (223Ra; for men with predominantly bone metastases). Improved survival and QOL with moderate toxicity risk are associated with docetaxel/prednisone. For asymptomatic/minimally symptomatic men, improved survival with unclear QOL impact and low toxicity are associated with sipuleucel-T. For men who previously received docetaxel, improved survival, unclear QOL impact, and moderate to high toxicity risk are associated with cabazitaxel/prednisone. Modest QOL benefit (without survival benefit) and high toxicity risk are associated with mitoxantrone/prednisone after docetaxel. No benefit and excess toxicity are observed with bevacizumab, estramustine, and sunitinib.

Recommendations Continue androgen deprivation (pharmaceutical or surgical) indefinitely. Abiraterone acetate/prednisone, enzalutamide, or 223Ra should be offered; docetaxel/prednisone should also be offered, accompanied by discussion of toxicity risk. Sipuleucel-T may be offered to asymptomatic/minimally symptomatic men. For men who have experienced progression with docetaxel, cabazitaxel may be offered, accompanied by discussion of toxicity risk. Mitoxantrone may be offered, accompanied by discussion of limited clinical benefit and toxicity risk. Ketoconazole or antiandrogens (eg, bicalutamide, flutamide, nilutamide) may be offered, accompanied by discussion of limited known clinical benefit. Bevacizumab, estramustine, and sunitinib should not be offered. There is insufficient evidence to evaluate optimal sequences or combinations of therapies. Palliative care should be offered to all patients.

In brief, the guideline recommends that androgen deprivation be continued indefinitely. Systemic therapy that should be offered includes abiraterone acetate (Zytiga)/prednisone, enzalutamide (Xtandi), and radium-223 (Xofigo), with docetaxel/prednisone also being offered accompanied by discussion of toxicity risk. Sipuleucel-T (Provenge) may be offered to asymptomatic/minimally symptomatic men. Cabazitaxel (Jevtana) can be offered to patients experiencing progression on docetaxel.

Mitoxantrone can be offered accompanied by discussion of limited clinical benefit and toxicity risk, and ketoconazole or antiandrogens (eg, bicalutamide, flutamide, and nilutamide) may be offered accompanied by discussion of limited known clinical benefit. Bevacizumab (Avastin), estramustine (Emcyt), and sunitinib (Sutent) should not be used. There is insufficient evidence to identify optimal sequences or combinations of therapies. Palliative care should be offered to all patients.

Individual recommendations are summarized below.

Androgen-Deprivation Therapy

 • Continuous androgen deprivation (pharmaceutical or surgical) should be continued indefinitely regardless of additional therapies (benefit = moderate; harm = moderate; evidence strength = weak; recommendation strength = moderate).

Therapies in Addition to Androgen-Deprivation Therapy

Therapy with survival and quality-of-life benefits

 • Abiraterone acetate and prednisone (benefit = moderate; harm = low; evidence strength = strong; recommendation strength = strong).
 • Enzalutamide (benefit = moderate; harm = low; evidence strength = strong; recommendation strength = strong).
 • Radium-223 should be offered to men with bone metastases (benefit = moderate; harm = low; evidence quality = strong; recommendation strength = strong).
 • Docetaxel and prednisone (benefit = moderate; harm = moderate; evidence strength = strong; recommendation strength = moderate). Recent data suggest a substantial survival benefit with addition of a limited course of docetaxel to androgen-deprivation therapy in newly diagnosed metastatic androgen-sensitive prostate cancer, primarily in patients with high burden of metastatic disease (ie, visceral disease or more than four bone metastatic lesions). The additive benefits or toxicities associated with subsequent docetaxel retreatment of such patients in the castration-resistant setting are unknown. 

Therapy with survival benefit and unclear quality-of-life benefit

 • Sipuleucel-T may be offered to men who are asymptomatic or minimally symptomatic (benefit = moderate; harm = low; evidence strength = moderate; recommendation strength = weak).
 • Cabazitaxel and prednisone may be offered to patients with progression on docetaxel (benefit = moderate; harm = moderate to high; evidence strength = strong; recommendation strength = moderate).

Therapy with quality-of-life benefit without demonstrated survival benefit

 • Mitoxantrone plus prednisone (benefit = low; harm = high; evidence strength = weak; recommendation strength = weak).

Therapy with biologic activity and unknown survival or quality-of-life benefit

 • Antiandrogens—eg, bicalutamide, flutamide, and nilutamide (benefit = low; harm = low; evidence strength = weak; recommendation strength = weak).
 • Ketoconazole (benefit = low; harm = moderate; evidence strength = weak; recommendation strength = weak).
 • Low-dose corticosteroid monotherapy (benefit = low; harm = low; evidence strength = weak; recommendation strength = weak).

Therapy with no demonstrated survival or quality-of-life benefit

 • Bevacizumab, estramustine, and sunitinib should not be offered (for each: benefit = none; harm = high; evidence strength = moderate; recommendation strength = strong).

Palliative Care Services

 • Palliative care should be offered to all patients, particularly to those exhibiting symptoms or quality-of-life decreases, regardless of treatment type (benefit = moderate; harm = none; evidence strength = moderate; recommendation strength = strong).

Qualifying Statements

 • Clinicians should review the published regimens discussed in the guideline for use in appropriate patient populations and for dose selections/modifications.
 • There is insufficient published evidence to recommend specific sequencing or combinations of recommended therapies (except as otherwise noted in full guideline).
 • A distinction made in some clinical trials between pre- and post-docetaxel treatment contexts should not play a role in selecting therapies for individual patients (unless otherwise noted).
 • Patients may place a higher importance on quality of life than length of life. Treatment decisions require understanding of individual patient values and preferences. Many patients with incurable metastatic disease believe the goals of care to be curative; clear communication about goals and potential benefits and harms of care is necessary.
 • Cost and availability may influence treatment decisions, and these factors must be discussed with patients.

Most phase III clinical trials have included patients with good baseline performance status. Choices of treatment for patients with diminished performance status are not clearly established by existing evidence in most cases.

The content in this post has not been reviewed by the American Society of Clinical Oncology, Inc. (ASCO®) and does not necessarily reflect the ideas and opinions of ASCO®.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Richtlijnen voor het systemisch behandelen van uitgezaaide prostaatkanker vastgesteld na meta analyse van 26 gerandomiseerde studies"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Reviewstudie met de effecten >> Waaraan moet een ziekenhuis >> Richtlijnen voor het systemisch >> Nieuwe richtlijnen van The >> Prostaatkankerpatienten met >> ASCO GU 2022: Abstracten gerelateerd >> Follow-up of Prostatectomy >> Abiraterone Acetate door FDA >> Androgeenreceptorremmers: >> Apalutamide plus hormoontherapie >>