Wie  Voltooid Leven. Wat ouderen ervaren, willen en doen als zij het leven voltooid vinden van Antropologe Frederique Defesche  bestelt ondersteunt daarmee kanker-actueel. Klik op de cover van het boek

Voltooid leven in Nederland

  wat ouderen ervaren, willen en doen als zij het leven voltooid vinden

Auteur: Frederique Defesche  |  Beoordeling: Bekijk 1 reviews
Meerdere recensies tevens het voorwoord van dit boek:
 Ik mocht met de schrijfster intensief meelopen. 
Werken aan en mee mogen denken over het thema van voltooid leven is bijzonder, zeker in deze tijd. Daarom heb ik bij het boek een voorwoord geschreven, gewoon om te laten zien dat deze vraagstelling 'ouderen' maar helaas ook jonge mensen soms (mijn eigen ervaring) serieus raakt. Ofwel: een onderzoek en boek met waardevolle ervaringen. Hieronder staat de tekst van het voorwoord.
"Voorwoord
“Haar leven is nu voltooid”schreef ik ruim een jaar geleden in de uitvoerige tekst bij het overlijden van mijn vrouw Annette.
Maar wat is dat eigenlijk: voltooid leven?
In mijn vak is het gebruikelijk en zinvol een dergelijke vraag vooral neer te leggen bij diegenen die het zelf aangaat. Deze publicatie volgt deze handelwijze: ouderen of hun nabestaanden zijn aan het woord over zaken rond leven en dood. Dat is, voor zover ik kan overzien, uniek.
Ik had het voorrecht en genoegen met de schrijfster mee te mogen lopen tijdens het onderzoek. Zoals gebruikelijk bij goed onderzoek, bestudeer je dan de bestaande literatuur, waaronder in deze publicatie ook een aantal boeiende niet-Nederlandse bronnen. Vervolgens werd op basis van een grote steekproef een substantiële groep mensen bereid gevonden ‘hun hart te luchten’ rond het onderwerp ‘voltooid leven’. Dat leverde een grote verdieping rond het thema op. Dat laatste is geen geringe professionele prestatie. Mensen bereid vinden om over een dergelijk persoonlijk thema te spreken, ze te bevragen, opnieuw en herhaald met ze van gedachten te wisselen, naar hen te luisteren en je in te leven en te verdiepen in wat elke keer weer uniek blijkt te zijn.
Een belangrijk onderdeel van deze publicatie is dan ook de vele concrete casuïstieken, vastgelegd in citaten en penportretten.
`Voltooid leven in Nederland’ is met name interessant voor beleidmakers en werkers in de concrete ouderenzorg en het pastorale werk, die telkens met de uniciteit van de mens in aanraking komen. De thematiek rond dood en leven blijkt in deze publicatie immers (hoe kan het haast ook anders) vooral een zaak te zijn van het concrete individu."
Voor meer indrukken rond deze publicatie verwijs ik o.m. naar de website van de NVVE.
Prof. Dr. Jozef H.J.P.Tettero
Hoogleraar marktbeleid en marktonderzoek UvA
Amsterdam, 28 juni 2011.

Voltooid Leven

Wat Ouderen Ervaren, Willen En Doen Als Zij Het Leven Voltooid Vinden

Nederlands - Paperback

216 pagina's | Gorcum B.V. | november 2011

Beschrijving

Voltooid Leven in Nederland volgt de stadia die voltooide levens kunnen kenmerken en beschrijft welke factoren de levenswaardering positief of negatief beïnvloeden. De uitgave laat op een genuanceerde wijze zien hoe de behoeften, wensen of problemen van ouderen die hun leven voltooid noemen ontstaan en verlopen. Dit verloop verschilt sterk per individu en kent vele nuanceringen. Ouderen kunnen hun leven voltooid noemen zonder ooit een doodswens te voelen; daartegenover staat dat een voltooid leven vaak niet de enige reden is voor een doodswens. Naast de vele citaten en portretten treft de lezer ook schematische overzichten aan van factoren, behoeften, problemen en barrières die mogelijke verbeteringen of oplossingen tegenhouden.

Plaats een reactie ...

Reageer op "Voltooid Leven in Nederland - Auteur: antropologe Frederique Defesche. Wat ouderen ervaren, willen en doen als zij het leven voltooid vinden"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Allemaal beestjes: auteur >> Baarmoederhalskanker: HPV-vaccins >> Borstkanker: Zorgboek borstkanker >> Chronische pijn >> De medische omerta. Over horen, >> De ontdekkingsreis van Bob >> De Naakte Waarheid: Fotoboek >> De keizer aller ziektes >> De ongelooflijke lever- en >> De TESTOFACTOR, Het Ultieme >>