15 mei 2012: het onderstaande boek is te bestellen o.a op de website van de schrijver dr. Henri Joyeuz

Met dank aan Maud die ons attent maakte op dit boek dat al in 2001 voor het eerst in het Frans werd uitgegeven. Lees onderstaande boekbespreking en dit boek lijkt ons een must voor elke oncoloog. Maar ook voor elke vrouw, van jong meisje tot vrouwen ver na de overgang. Voor iedereen die wil voorkomen dat zij baarmoederhalskanker, eierstokkanker of borstkanker zal ontwikkelen door ongewenst hormoongebruik, zoals via bv. "de pil" en aanvullende hormonen in de overgang of het eten van rundervlees. Maar dit boek lijkt ook interessant voor mannen ter voorkoming van prostaatkanker welke een vorm van kanker is die beïnvloed wordt door hormonen. Kortom een boek dat zeker gelezen zou moeten worden. Al is het jammer dat het in het Frans is. Dus als er een uitgever is die dit leest zouden we de tip willen geven dit boek snel te vertalen.

Markante boekbespreking
door Prof.Em.Dr.Ir.J. Poppe

Femmes, si vous saviez!
Door Professor dr. Henri Joyeux; Office d'Editions : Impression Librairie F.X. de Guibert, Paris 2004; 409 pages; ISBN 286839-940-1. Het boek kost 29 euro.

Parijs licht de sluier op! Het grootste anti-hormonenboek ter wereld krijgt er al zijn tweede editie !

Boekrug: de eerste uitgave van dit ophefmakende boek dateert van 2001. De auteur was als oncoloog eerst werkzaam in Parijs en later in Montpellier. In de covertekst leest men al : " Les hormones du traitement hormonal substitutif sont dangereux pour la santé ". " Men liet de vrouwen geloven dat kankers zouden vermeden worden , doch in gans Europa gebeurde precies het tegenovergestelde. Hetzelfde gebeurde met cardiovasculaire ziekten en hersendefecten". "Deze tweede editie versterkt de verrechtvaardiging om te stoppen met hormonale pillen onder om het even welke vorm". "Les mères doivent avertir leur filles et les filles aussi doivent être averties ! " Aldus enkele soms vertaalde citaten uit de boekomslag, doch er komen verder nog talloze verrassingen. Het volumineuze werk behoort tot de Franse boekencollectie "Ecologie Humaine".

Voorwoord:
Prof Joyeux heeft honderden vrouwelijke kankerpatiënten leren kennen in zijn oncologische praktijk, het waren steeds jongere vrouwen en meisjes in de puberteit, naast zo velen in de menopauze. Dit lokte tal van ruzies uit tussen kankerchirurgen en gynaecologen dit terwijl de kankerstatistieken van de "Santé Publique" harde feiten en zware cijfers ten tonele voerden. Maar onder veel druk moesten de media zoveel mogelijk zwijgen. "Le code de déontologie médicale: le médecin doit une information loyale claire et appropriée et les femmes doivent connaître les risques graves qu'ils en courent, concernant les traitements qu'ils subissent ". Ruim 110 vragen en antwoorden worden hier uitgewerkt. Wij citeren enkele voorbeelden.

Pag 29: "Les femmes sont désorientées."
Men moet hen dringend de juiste informatie bezorgen. "Borstkanker is een ware gesel geworden enkel en alleen al omdat er ieder jaar in Frankrijk ruim 35.000 nieuwe gevallen gedetecteerd worden, hetzij ruim de helft voor de menopauze". De media hebben meer en meer schrik om hierover een enquête te organiseren. En dan zijn er nog de vele vrouwenweekbladen die in stand worden gehouden door hoge inkomsten uit hormonenreclame zodat zij geen wetenschappelijke artikelen durven opnemen die negatieve hormoneneffecten beschrijven; en idem voor radio en tv . Al die media die door enorm kapitaalkrachtige chemische farma-laboratoria gesponsord worden kunnen zich nooit één enkel onpartijdige publicatie permitteren. De auteur noemt dit eenzijdige perscensuur !

Pag. 33: De menopauze is geen ziekte !!
"De farma-laboratoria bereiden vaak tal van nuttige medicamenten, doch dit rechtvaardigt niet de volledige vrijheid van overdreven reclame van preparaten voor perfect gezonde personen voor wie bepaalde ziekten gecreëerd worden die er niet zijn! De menopauze is geen ziekte om maar een voorbeeld te noemen. Het is een sluwe kunst : "Si vous arrivez à faire prendre des médicaments à tout ceux qui n'en ont pas besoin ! " "Er is aldus veel meer geld te verdienen dan enkel aan zieken een medicament voor te schrijven." "Tal van medische laboratoria stimuleren de meestal onschuldige dokters om dit systeem te realiseren". Er is maar een doel: "Avoir le maximum de consommatrices, que les femmes soient malades ou non". " On leur dit qu'on va ainsi éviter telle ou telle catastrophe ". "Les abus actuels obligeront à la mise en place d'un tel contrôle". De auteur looft echter die labo's die het echt goed menen en trachten de echte zieken te genezen , dus zonder de gezonde vrouwen ziek te verklaren.

Pag. 37: Kankeraantal groeit nog steeds.
Elk jaar in Frankrijk 6.600 nieuwe hormoon afhankelijke uteruskankers en 4000 ovariumkankers; dit bovenop de jaarlijkse 35000 nieuwe borstkankers (zie pag 29).

Pag. 40: Distilbene. De distilbene, die soms wordt voorgeschreven tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap, kan ernstige anomalieën verwekken bij het kind tussen 10 en 20 jaar en tevens diverse kankers bij de moeder.

Pag. 53: in verband met pag 49 & 50: De vier voornaamste hormonen. De auteur bespreekt de vier voornaamste hormonen gehaltes nl.:

het folliculo-stimulinehormoon
het luteïnehormoon
het oestrogeenhormoon
het progesteronhormoon
Het betreft telkens de volgende perioden: eerst onmiddellijk na de maandstonden, dan tussen de 10de en 15de dag na de maandstonden, verder tussen ovulatie en maandstonden, en tenslotte het hormonengehalte tijdens de menopauze. Hierbij aansluitend vraagt de auteur zich af waarom in alle gevallen geen hormonale bloedanalyse gebeurt vooraleer de anticonceptiepil of menopauzepil voor te schrijven. Professor Joyeux formuleert zelf het antwoord: "Omdat de analyses nagenoeg altijd de normale hormoongehaltes aangeven, kan er ook geen sprake zijn van een of ander hormonaal voorschrift en valt heel de commerciële hormonenwereld van de grote farma-centra in duigen !". Dit alles zijn citaten uit het boek.

Pag. 60 & 61: Preventie van osteoporose geschiedt niet door menopauzepil. Niet door de menopauzepil maar door meer zon op de huid, meer lichamelijke inspanning, alle rookstoffen vermijden, weten dat alcoholisme de beendervorming remt, wijzigingen van bepaalde eetgewoontes zoals overdreven zoet, zuur en zout. De vrouw heeft ook behoefte aan een gepaste oxidatie in de celactiviteit, doch tegen elke overmatige oxidatie of inflammatie door stress of xenobiotica heeft zij nood aan antioxidantia zoals flavonoïden, anthocyanen, tanninen, vit. C,E,A, selenium, zink en magnesium.

Pag. 70, 71 & 78: Bewijs voor hormonen als oorzaak van grootschalige kanker. Waarom zou men direct na kankeroperatie, bestraling en chemotherapie ook antihormonen toedienen ? Men ontdekte tien maal meer oestrogenen in kankerzieke borsten dan in de gezonde.

Pag. 78: De antioestrogenen zowel klassieke (bv. Nolvadex) als plantaardige (isoflavonen) remmen elke nieuwe ontwikkeling van kankercel tot tumor, en werken dus totaal tegenovergesteld aan de eerder voorgeschreven synthetische oestrogenen van de contraceptie en menopauze. " Het is niet eerlijk dat de dokter de patiënt wijsmaakt dat hij een ander soort hormonen gaat voorschrijven i.p.v. eerlijk te zeggen dat de antioestrogenen nu de fout moeten goedmaken van wat jarenlang door de patiënten verkeerdelijk werd ingenomen, al dan niet met voorschrift." (citaat)

Pag. 72: Waarom verwekt de hormoonrijke zwangerschapsperiode geen kanker ? Omdat de oestrogeen-hormonen, hoewel direct na bevruchting zeer mild gevormd door de placenta en ovaria, van het natuurlijke lichaamseigen type zijn en ook omdat zij slechts zeer miniem via de placenta naar de bloedbanen kunnen migreren. Inderdaad, zij worden in de baarmoeder geconcentreerd, vastgehouden op typische celeiwitten die men oestrogeen-receptoren noemt. Tevens is genoeg bekend dat een periode van 9 maand ruim 5 maal korter is dan de 4 jaar pil-gebruik die meestal nodig is om een merkbare tumor te ontwikkelen. De auteur voegt er trouwens nog aan toe: "Waarom moet de vrouw 21 dagen per maand hormonen slikken terwijl zij toch maar 5 à 6 dagen vruchtbaar is ?".

Pag. 88, 89, 90, 91 en ook 110: Borstkanker, een enorme sociale blunder die kon vermeden worden. In Frankrijk sterven er nu elk jaar 10.000 vrouwen aan borstkanker en jaarlijks ontdekt men er ruim 35.000 nieuwe borstkankers. Het aantal gevallen steeg er van 1975 tot 1995 meer dan 60%. "Wat brengt het op deze kankers via mammografie vast te stellen, terwijl toch het aantal overal verder stijgt ?" "Bovendien ontsnappen 10 à 15% borstkankers aan deze detectiewijze." "Un cancer du sein ne vient pas du jour au lendemain mais il peut être induit 5, 10 ou 20 ans auparavant et les prises hormonales depuis aux moins 4 ou 5 ans sont directement en cause." "Le nombre de femmes recevant des hormones ne faisant qu'augmenter, il est logique que le nombre de nouveaux cas de cancer du sein augmente parallèlement". "La contraception hormonale est aujourd'hui déjà proposée au collégiennes de 14 à 15 ans."

Pag. 115: Comment fonctionne la pilule ?

De ovulatie wordt stilgelegd.
De menstruaties worden totaal kunstmatig. In de baarmoederbinnenwand kan geen innesteling meer plaats vinden. "Les trompes (tuba uterina of eileiders) perdent leurs mobilité". Per maand zijn er 7 dagen zonder pil, tot aan de menopauze.
Vanaf de menopauze zijn er per maand 4 pilvrije dagen, hoewel soms placebo's worden ingeschakeld. Verhoogde kans op trombose, hartstoornissen, hypertensie, gewichtstoename, verhoogde cholesterol en meer triglyceriden.
Blaas- gal - en leverstoornissen.
Hoe jonger men aan de pil begint hoe meer kans op borstkanker. Vanaf vier jaar pilgebruik, of soms eerder, is de tumorgroei waarneembaar hoewel de kankerinitialen al lang ontstaan zijn en verborgen blijven. Pag. 133 - 137 - 140: Les causes hormonales et les intérêts économiques. Begin 2001 telde men in Frankrijk alleen al 40 verschillende hormonenpil-merken, 2 hormonensteriletten en 7 kopersteriletten . "Le marché est considérable". Ik citeer: "Wat moet daar wel aan te verdienen zijn?". "Nombreux médecins se battent pour que les femmes consomment leurs comprimés au moins 7 ans." Nu is er zelfs een studie om de estradiol-hormonen langs de neus te doen opsnuiven om de opvliegers te verminderen! In elk geval is het verhoogde kankerrisico 20% na 4 jaar oestrogeenpil en 40% na 4 jaar oestrogeen + progestageenpil en nog veel hoger bij rokers. Dan zijn er nog de gevolgen voor de te verwachten baby's, zowel jongens als meisjes, met afwijkingen aan het urogenitaalstelsel enz., te veel om op te noemen.

Pag. 143 -148: Waarom soms twee hormonen in één pil, nl. oestrogenen en progestagenen? De oestrogenen versnellen de celdelingen, ook al zijn het kankercellen, want het verschil tussen goede en slechte cellen zien de synthetische oestrogenen niet. Met het vermoeden dat de progestagenen een tumorgroei zouden afremmen wordt dit hormoon aan de oestrogenen toegevoegd, doch er blijkt enkel een tijdelijke bescherming tegen baarmoederkanker maar niet tegen borstkanker. "In Frankrijk is ethinyl-estradiol het enige toegepaste oestrogeen". Het zeer variabel bijgevoegd progestageen is het hygdroxy-progesteron, namelijk een licht mannelijk hormoon afgeleid van nortestosteron. Alleen het mannelijke hormoon gebruiken leidt tot ongewenste haargroei, vaatziekten en prediabetes. De morning-after pil zou geprepareerd zijn met progestagenen wat de innesteling van een bevrucht eitje verhindert. Ook in het hormonaal-sterilet vindt men meestal progestagenen naast oestrogenen.

Pag. 174 en verder: Milieupollutie door xenohormonen.
Xeno betekent "vreemd". Het betreft hier dus hormonen die via een gezond en natuurlijk levensmilieu niet in ons lichaam terecht komen. Het betreft hier niet alleen de groep van oestrogenen of progestagenen, doch wel al die stoffen (vooral synthetische) die zich bij mens en dier op de oestrogeenreceptoren of progestageenreceptoren kunnen vestigen, alwaar zij diverse weefselmisvormingen tot stand kunnen brengen. De auteur geeft hier enkele voorbeelden: diethylstilbestrol, ethinylestradiol (de pil), sommige pesticiden, rook en dioxines. Helaas bezit ons lichaam geen enzym om alle vreemde stoffen te vernietigen. Ook tal van seksuele stoornissen werden door grondig onderzoek naar xenohormonen bewezen. Het ergste blijkt de sterke afname van de mannelijke vruchtbaarheid !

Pag. 177: Meer kankerrisico met één pil dan met 10 ton verboden hormonenvlees.
Al vele jaren vinden de artsen dat het vlees van hormoongestimuleerde runderen moet verboden worden omdat de residuhormonen een hoog kankerrisico teweegbrengen. De auteur vindt dat terecht doch rekent en herrekent dat men ruim 100 kg rundvlees (0,3 parts per billion) moet eten om evenveel oestrogenen op te nemen als één dagelijkse hormonenpil. Omdat de pil thans geprepareerd is met het 100 maal sterker werkend ethinylestradiol zou men moeten 10.000 kg rundvlees consumeren - of circa 50 runderen - om evenveel kankerrisico in ons lichaam te induceren!!! En dan niet vergeten dat de pil dagelijks wordt genomen. Dus het door de geneeskunde (wegens kankerrisico) verboden hormonen-beefsteak is 10.000 maal minder gevaarlijk dan de dagelijks voorgeschreven contraceptieve pil! Aldus de auteur. Meer details op pag 179 tot 191.

Pag. 198 tot 263: Preventie van kanker en metastasen door fytohormonen. "Nous verrons donc l'intérêt extra-ordinaire des fyto-hormones qui ont un rôle antihormonal." Er zijn twee grote toepassingen: de eerste zonder voorschrift door aangepaste voeding en voedingsupplementen, de tweede met voorschrift onder vorm van gedoseerde extracten uit planten. Beide methoden kunnen elkaar aanvullen. Er zijn fyto-oestrogenen, fytoprogestagenen en fytostestosteronen en er zijn er die bij voorkeur door de vrouw of bijvoorkeur door de man worden gebruikt. Het zijn allemaal polyfenolen, vooral isoflavonen ( in gele, oranje, roze, rode en paarse plantendelen) die pas in 1964 voor het eerst in een laboratorium konden geïdentificeerd worden. Zij gaan de receptoren in de borsten eveneens bezetten zoals de pilhormonen, doch geven geen signaal tot woekerceldeling en beschermen aldus tegen de ontwikkeling van kankerpunten tot tumoren. De auteur schrijft hierover ruim 65 pagina's, echt de moeite om te lezen ! Hij onderlijnt tevens de honderden malen minder borst- en prostaatkanker in het Oosten vooral dankzij de isoflavonen en algemene leefwijze.

Pag. 265 - 287: "Comment rester jeune naturellement?"
Ruim 22 pagina's vol geladen met kostbare gegevens om lang en kankervrij te leven ! De volgende kapittels lonen echt de moeite: stimuleer uw eigen hormonen, betere eetgewoonten, alle rook vermijden, vermijdt ook stress, angst en depressie met kruiden, meer lichaamsbeweging, op tijd rusten, verrijk uzelf met onpartijdige gezondheidsinformatie.

Conclusie: Dergelijk wijs boek is "unique au monde", vooral omdat het door een wijze klassieke arts en oncoloog geschreven is die de toenemende kankermiserie niet langer kan tolereren, zodat de commerciële cancerogene hormonenpillen zo spoedig mogelijk door betere technieken zouden moeten worden vervangen. In afwachting is deze arts er zeker en vast toch al in geslaagd om alle belanghebbenden even te laten nadenken! De beste medicatie is steeds een eerlijke informatie ! En wat moeten de jonge dames nu doen voor een gezonde contraceptie ? Welnu, de 409 pagina's zijn hier in slechts enkele tientallen regels samengebundeld. Talloos zijn de alternatieven die besproken worden in de resterende 404 bladzijden, waaruit blijkt dat enkel de hormonale middelen dienen vermeden te worden, en dat het ook de hoogste tijd wordt dat de mannen ernstig gaan deelnemen aan de contraceptie.

Prof.Em.Dr.Ir.J. Poppe
29 mei 2005


Plaats een reactie ...

Reageer op "Femmes si vous saviez: Het grootste en eerlijkste anti-hormonenboek: Wat alle vrouwen zouden moeten weten over vooral de rol van hormonen in relatie tot baarmoeder-, borst- en eierstokkanker. Maar ook interessant voor mannen."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Allemaal beestjes: auteur >> Baarmoederhalskanker: HPV-vaccins >> Borstkanker: Zorgboek borstkanker >> Chronische pijn >> De medische omerta. Over horen, >> De ontdekkingsreis van Bob >> De Naakte Waarheid: Fotoboek >> De keizer aller ziektes >> De ongelooflijke lever- en >> De TESTOFACTOR, Het Ultieme >>