23 januari 2010: ik zou eigenlijk wel eens willen weten of de oncoloog uit onderstaand verhaal nog steeds achter zijn uitspraken van 2002 zou staan. Marjan is in ieder geval nog steeds in leven en in blakende gezondheid zover ik weet. Van Hanneke weet ik dat niet want ik heb het contact met haar verloren. Maar Marjan haar verhaal staat hier en Hanneke haar verhaal hier.  

d.d. 9 augustus. Enkele maanden geleden werd ik benaderd door de redactie van tijdschrift Margriet of ik niet enkele vrouwen kende die bewust geen chemo wilden alhoewel dat door oncologen wel zou worden voorgeschreven normaal gesproken en in plaats daarvan kiezen voor het Houtsmullerdieet met voedingssupplementen. Nu ken ik veel mensen waaronder ook vrouwen die een keuze maken of gemaakt hebben voor het Houtsmullerdieet ( of Gersondieet) met als aanvulling bepaalde voedingssuppletie en soms/vaak met opzienbarende resultaten. -zie ook pagina uw verhaal -. , met nu bijna 50 verhalen met opzienbare resultaten. Nu was het probleem voor mij naar Margriet toe dat veel mensen wel een keuze maken voor het Houtsmullerdieet met aanvullende suppletie, maar vaak ook als aanvulling op bv. een operatie, chemo of bestraling. Mensen die echt heel bewust niet kiezen voor welke reguliere behandeling dan ook en alleen hun kanker te lijf gaan met dieet en suppletie zijn er veel minder. Toch kende ik er wel enkele, waaronder dus Hanneke Bruins en Marjan Bokelman  Na mijn bemiddeling en gehoord hebbende van Marjan  en Hanneke dat alles positief was verlopen hoorde ik niets meer van Margriet tot ik afgelopen week na mijn vakantie Margriet met de twee verhalen in de boekhandel zag liggen. Met de sprekende koppen op de voorpagina: "Wij kiezen niet voor chemotherapie...." Ook: wat vindt de oncoloog ervan."

En vooral die laatste zin in de kop intrigeerde mij. Ik was benieuwd: wat vindt de oncoloog ervan. Nou dat viel niet mee. Twee toch wel zeer opvallende uitspraken van oncoloog Schornagel wil ik uit dit artikel lichten en van commentaar voorzien: 

Misleidende kop:

Opengeslagen lees ik de kop boven het interview met Jan Schornagel, internist en oncoloog in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis: "Wanneer iemand met Hodgkin chemotherapie weigert, vind ik dat hij of zij zichzelf tekort doet". Deze zin wordt dus door een alom gerespecteerd oncoloog gedaan na het verhaal van o.a. Hanneke en als kop gebruikt door Margriet. Een leek en niet oplettende lezer/lezeres zal dus al gauw denken nou die Hanneke heeft veel risico genomen! Maar voor wie wat meer kennis heeft van kanker - nu ben ik ook een leek en geen arts, maar door mijn jarenlange ervaring met deze website weet ik inmiddels wel wat meer -  weet dat de non-Hodgkin van Hanneke een ander soort kanker is en anders te behandelen dan de ziekte van Hodgkin waar oncoloog Schornagel over praat. Schornagel maakt mij niet wijs dat hij dit over het hoofd heeft gezien en ik verdenk hem er dan ook van dit heel bewust zo neergeschreven te hebben. Met deze kop bagatelliseert hij Hanneke haar verhaal terwijl hij tegelijkertijd geen onwaarheid vertelt. Alleen het een heeft heel weinig te maken met het ander. Algemeen wordt namelijk aangenomen dat de ziekte van Hodgkin met chemotherapie redelijk goed is te genezen. Er wordt gesproken over 60 tot 80 procent kans op genezing. Alleen als er een recidief optreedt van de ziekte van Hodgkin loopt die kans terug tot 40 tot 50% aldus de statistieken zoals te vinden op internet en navraag bij oncologen. Bij non-Hodgkin in stadium I en II met een laag maligniteitsgehalte (lage kwaadaardigheid) echter wordt vaak in eerste instantie gekozen voor een wait and see beleid, zoals Hanneke ook terecht opmerkt in haar verhaal. Wait and see betekent dat wordt afgewacht hoe het ziekteproces zich zal ontwikkelen. Pas als de kanker in de lymfeklieren doorzet wordt regulier gekozen voor een aanpak met chemo of bestraling. Of nog beter voor direct een stamceltransplantatie. Soms ook geneest een patiënt spontaan van non-Hodgkin of komt de kankergroei tot stilstand en is een behandeling met chemo of bestraling helemaal niet nodig. Wel is duidelijk dat een verandering van voedingspatroon en leefstijl veelal een positieve stimulans tot genezing betekent dat ook Hanneke's verhaal bevestigt. Een directe behandeling met chemo van non-Hodgkin wordt pas gedaan met non-Hodgkin in stadium III en IV, waarbij wordt opgemerkt in de voorlichtingsfolder van het KWF: 'De overige patiënten met een non-Hodgkin lymfoom van lage maligniteitsgraad worden doorgaans met chemotherapie behandeld. Deze behandeling leidt wel vaak tot het terugdringen van de ziekte, maar eigenlijk nooit tot genezing'. Verder staat in de voorlichtingsfolders van het KWF dat een eerste keus bij non-Hodgkin stadium III of IV of bij een recidief een stamceltransplantatie is. Daarbij wordt ook wel chemo gebruikt maar dit alleen ter begeleiding van de stamceltransplantatie en niet als behandeling op zich. Tweede keus is bestraling en pas als derde keus wordt chemo geadviseerd. Schornagel doet dus uitspraken in het artikel in Margriet die mensen op het verkeerde been kan zetten. Zeker als je niet weet wat gebruikelijk en standaard is bij Hodgkin en non-Hodgkin. Ik vind dat persoonlijk erg kwalijk dat een gerespecteerd oncoloog op deze manier in een tijdschrift als Margriet zo de zaken verdraait. Zoals zijn collega Dr. Rutgers eertijds in het verhaal van Silvia Millecam die volgens Rutgers verkeerde keuzes maakte, maar verzweeg dat volgens de statistieken en behandelplan Silvia geen genezingskans had met chemo, maar slechts een eventuele levensverlenging van hooguit enkele jaren. Terwijl Rutgers via de media deed voorkomen of Silvia een keuze maakte tussen wel of niet een genezingskans. 

Voedingssuppletie en chemo:

Een tweede punt dat me vreselijk stoort bij Schornagel is zijn antwoord op de volgende vraag: Denkt u dat het Houtsmullerdieet en voedingssupplementen kanker kunnen genezen? Antwoord van Schornagel: "Nee. Gezond eten is natuurlijk voor iedereen van belang, maar de invloed op kanker wordt soms schromelijk overschat. Voedingssupplementen kunnen zelfs schadelijk zijn; je mag ze bijvoorbeeld niet gebruiken als je met chemotherapie bezig bent." Het is toch ongehoord dat een internist/oncoloog dit soort uitspraken doet. Op de pagina onderzoek en voeding en de literatuurlijst van arts/bioloog Drs. E. Valstar staan talrijke studies - meer dan 150 fase III studies - die stuk voor stuk bewijzen dat bepaalde suppletie al of niet als aanvulling bij chemo of bestraling het therapeutisch effect van de behandeling vergroot en de bijwerkingen vermindert. En deze internist/oncoloog durft in dit artikel rustig te beweren dat dit zelfs gevaarlijk kan zijn. Waar haalt hij die wetenschap vandaan? Nergens zie ik enig wetenschappelijke ondersteuning daarvoor in dit artikel. Wat een misleiding en in mijn ogen onacceptabel om dit zo in een veelgelezen blad als Margriet af te drukken. Zo ontzettend knullig dat dit zo wordt neergeschreven. Wat ik kwalijk vind is dat de redactie/journaliste van Margriet die dit verhaal maakt zo weinig op de hoogte is en deze zaken kritiekloos neerschrijft. Soms vraag ik me wel af of dit bewust zo gebeurt of dat het echt onwetendheid is.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Eierstokkanker: Twee vrouwen met resp. non-Hodgkin en eierstokkanker kiezen bewust voor geen chemo maar gezonde leefwijze, het Houtsmullerdieet en komen beiden in totale remissie. Lees hun verhaal dat verscheen in de Margriet. copy 1"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Video-film (Nederlands): Zo >> Documentaire over drie kankerpatiënten >> Radio interview met Ian Gawler >> Alvleesklierkanker: ervaringsverhaal >> Alvleesklierkanker: ervaringsverhaal >> Baarmoederkanker: Marijke >> Baarmoederhalskanker: ervaringsverhaal >> Blaaskanker: ervaringsverhaal >> Blaaskanker: ervaringsverhaal >> Borstkankerpatiente (52 jaar) >>