18 april 2012: lees ook een artikel over immuuntherapie: Tumor immunologie: je afweersysteem vecht tegen kanker met recente en ook duidelijke informatie en aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen. En is zowel in het Nederlands als Engels geschreven.

27 juli 2009: Bron: Medscape

Immuuntherapie met Interferon Alpha 2B bij patienten met melanomen geeft ten opzichte van een wait and see beleid op een meetpunt van 3,8 jaar een significant verschil in mediane ziektevrije overlevingstijd van 18%. De kwaliteit van leven was in de Interferongroep minder dan in de controlegroep. Dit blijkt uit een Europese gerandomiseerde fase III studie met  1256 deelnemers met melanomen stadium III gedurende 5 jaar. Aan deze studie is ook meegewerkt door de Radboud Nijmegen en het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam.

Resultaten: Op 3,8 jaar mediane follow-up, voor het primaire eindpunt: ziektevrije overleving (RFS), was het risico verlaagd met 18% (hazardrate = 0,82; P = .01) in de PEG-IFN - 2b-arm vergeleken met de observatiegroep. Significante verschillen met de PEG-IFN - 2b behandeling vergeleken met de observatiegroep werden gevonden in een daling van de kwaliteit van leven volgens wereldwijde gebruikte HRQOL vragenlijst op de meetpunten in maand 3 (-11.6points; 99% CI -8,2 tot -15,0) en op jaar 2 (-- 10.5points; 99% CI -6,6 tot -14,4). Veel van de andere meetpunten toonden statistisch significante verschillen tussen de scores bij de vergelijking van de twee groepen. Vanuit klinische uitganspunten gezien werden er belangrijke verschillen gevonden in de PEG-IFN - 2barm voor vijf meetpunten: twee functioneringspunten (sociale rol en werking) en drie symptoompunten (verlies van eetlust, vermoeidheid en dyspnoe), zijn daarvan de meest aansprekende.

Journal of Clinical Oncology, Vol 27, No 18 (June 20), 2009: pp. 2916-2923
© 2009
American Society of Clinical Oncology.

 

Melanoma

 

Adjuvant Therapy With Pegylated Interferon Alfa-2b Versus Observation in Resected Stage III Melanoma: A Phase III Randomized Controlled Trial of Health-Related Quality of Life and Symptoms by the European Organisation for Research and Treatment of Cancer Melanoma Group

Andrew Bottomley, Corneel Coens, Stefan Suciu, Mario Santinami, Willem Kruit, Alessandro Testori, Jeremy Marsden, Cornelis Punt, François Salès, Martin Gore, Rona MacKie, Zvonko Kusic, Reinhard Dummer, Poulam Patel, Dirk Schadendorf, Alain Spatz, Ulrich Keilholz, Alexander Eggermont

From the European Organisation for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Department and Headquarters; Institut Jules Bordet, Brussels, Belgium; Istituto Nazionale dei Tumori; Istituto Europeo di Oncologia, Milan, Italy; University Hospital Birmingham, Birmingham; Royal Marsden Hospital National Health Service, London; University of Glasgow, Glasgow; Nottingham City Hospital, Nottingham, United Kingdom; Radboud University Nijmegen Medical Center, Nijmegen; Erasmus University Medical Center, Rotterdam, the Netherlands; University Hospital Sestre Milosrdnice, Zagreb, Croatia; University Clinic Zürich, Zürich, Switzerland; University Hospital Essen, Essen; Charité, Benjamin Franklin Campus, Berlin, Germany; and Institute Gustave Roussy, Villejuif Cedex, France.

Corresponding author: Andrew Bottomley, PhD, Quality of Life Department, EORTC Headquarters, Av E. Mounier 83, box 11, Brussels, Belgium 1200; e-mail: andrew.bottomley@eortc.be .

Purpose Interferon (IFN) -based adjuvant therapy in melanoma is associatedwith significant side effects, which necessitates evaluationof health-related quality of life (HRQOL). Our trial examinedthe HRQOL effects of adjuvant pegylated IFN-{alpha}-2b (PEG-IFN-{alpha}-2b)versus observation in patients with stage III melanoma.

Methods A total of 1,256 patients with stage III melanoma were randomlyassigned after full lymphadenectomy to receive either observation(n = 629) or PEG-IFN-{alpha}-2b (n = 627): induction 6 g/kg/wk for8 weeks then maintenance 3 g/kg/wk for an intended total durationof 5 years. The European Organisation for Research and Treatmentof Cancer Quality of Life Questionnaire C30 was used to assessHRQOL.

Results At 3.8 years of median follow-up, for the primary end point,recurrence-free survival (RFS), risk was reduced by 18% (hazardrate = 0.82; P = .01) in the PEG-IFN-{alpha}-2b arm compared with observation.Significant and clinically meaningful differences occurred withthe PEG-IFN-{alpha}-2b treatment arm compared with the observationgroup, showing decreased global HRQOL at month 3 (–11.6points; 99% CI, –8.2 to –15.0) and year 2 (–10.5points; 99% CI, –6.6 to –14.4). Many of the otherscales showed statistically significant differences betweenscores when comparing the two arms. From a clinical point ofview, important differences were found for five scales: twofunctioning scales (social and role functioning) and three symptomscales (appetite loss, fatigue, and dyspnea), with the PEG-IFN-{alpha}-2barm being most impaired.

Conclusion PEG-IFN-{alpha}-2b leads to a significant and sustained improvementin RFS. There is an expected negative effect on global HRQOL and selected symptoms when patients undergo PEG-IFN-{alpha}-2b treatment.

Supported by Schering Plough Research International (pegylatedinterferon alfa-2b provided free of charge).

Authors' disclosures of potential conflicts of interest andauthor contributions are found at the end of this article.

Plaats een reactie ...

Reageer op "Immuuntherapie met Interferon Alpha 2B bij patienten met melanomen geeft ten opzichte van een wait and see beleid op een meetpunt van 3,8 jaar een significant verschil in mediane ziektevrije overlevingstijd van 18%. Aldus gerandomiseerde fase III studie"


Gerelateerde artikelen