13 september 2022: ESMO 2022

Uit een Nederlandse fase III studie onder leiding van prof dr. John Haanen blijkt dat een Tumor-Infiltrerende Lymfocyten behandeling (TIL therapie) de ziekte progressievrije overleving sterk verbetert (plus 53 procent) bij patiënten met een inoperabele gevorderde vorm van een melanoom in vergelijking met standaard immunotherapie met ipilimumab. De mediane overall overleving was voor TIL therapie ook beduidend beter dan voor immuuntherapie met de ipilimumab therapie. Voor patiënten behandeld met een Tumor-Infiltrerende Lymfocyten behandeling (TIL therapie) was na een follow-up van 33 maanden de mediane totale overleving 25,8 maanden versus 18,9 maanden voor ipilimumab (HR 0,83; 95 procent BI 0,54 tot 1,27; p = 0,39)

Deze fase III studie werd gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van ESMO 2022 - de European Society for Medical Oncology, gehouden van 9 tot 13 september in Parijs.

John Haanen, M.D., Ph.D., van het Nederlands Kanker Instituut in Amsterdam, en collega's evalueerden overlevingsresultaten bij patiënten met inoperabel stadium IIIC tot stadium IV melanoom. In deze multicenter, fase 3-studie werden 168 patiënten (in de leeftijd van 18 tot 75 jaar) willekeurig (1:1) toegewezen aan tumor-infiltrerende lymfocyten (TIL) therapie of immunotherapie met het anti-cytotoxische T-lymfocyt-geassocieerde eiwit-4 antilichaam ipilimumab (3 mg/kg elke drie weken voor maximaal vier doses).

Patiënten die willekeurig werden toegewezen aan de TIL-therapie ondergingen resectie van een melanoomlaesie (2 cm tot 3 cm) voor het verzamelen van de tumor-bevattende T-cellen. Voorafgaand aan de TIL-infusie kregen patiënten chemotherapie met cyclofosfamide plus fludarabine gevolgd door een hoge dosis interleukine-2. Bij de meeste patiënten (86 procent) had immuuntherapie met een anti-geprogrammeerde celdood proteïne-1 (PD-1) checkpointremmer geen succes gehad.

Behandeling met Tumor-Infiltrerende Lymfocyten behandeling (TIL therapie) omvat het nemen van een klein monster van de verwijderde tumor van een patiënt, het kweken van immuun-T-cellen uit de tumor in het laboratorium en vervolgens de gepersonaliseerde therapie terug in te brengen in de patiënt na chemotherapie. TIL herkent tumorcellen als abnormaal en probeert ze te doden.

Resultaten uit de studie:

  • De onderzoekers ontdekten dat tijdens een mediane follow-up van 33,0 maanden de mediane progressievrije overleving 7,2 maanden was voor TIL-therapie versus 3,1 maanden voor ipilimumab (hazard ratio 0,50; 95 procent betrouwbaarheidsinterval 0,35 tot 0,72 P < 0,001).
  • Het totale responspercentage was 49 procent voor TIL-therapie en 21 procent voor ipilimumab, waarbij respectievelijk 20 en 7 procent een volledige respons bereikten.
  • Voor patiënten behandeld met TIL was de mediane totale overleving 25,8 maanden en 18,9 maanden voor ipilimumab (HR 0,83; 95 procent BI 0,54 tot 1,27; p = 0,39).
  • Behandelingsgerelateerde bijwerkingen van graad 3 of hoger traden op bij alle patiënten die werden behandeld met TIL en 57 procent bij degenen die werden behandeld met ipilimumab. De onderzoekers merken op dat sommige van de bijwerkingen die naar voren kwamen in de TIL-therapiegroep gerelateerd waren aan chemotherapie en interleukine-2, dat als onderdeel van het regime werd gegeven.
  • Follow-up van de patiënten blijft de algehele overleving beoordelen.

“De effectgrootte was groter dan we hadden verwacht”, vertelt dr. Haanen. "Ik denk dat dit belangrijk is omdat het aantoont dat zelfs bij PD-1-refractaire patiënten tumor-infiltrerende lymfocyten effectief kunnen zijn en zelfs patiënten met uitgezaaide ziekte kunnen genezen, aangezien 20 procent een volledige remissie had, wat bij de meeste patiënten duurzaam is."

"De veiligheid was beheersbaar en de gezondheidsgerelateerde scores voor kwaliteit van leven waren beter voor patiënten die werden behandeld met tumor-infiltrerende lymfocyten," vertelde dr. Haanen. "We denken dat therapie met tumor-infiltrerende lymfocyten een mogelijke behandelingsoptie kan worden voor patiënten met melanoom in een gevorderd stadium."
Haanen zegt dat de onderzoekers werken aan het verkrijgen van goedkeuring door het Europees Geneesmiddelenbureau en dat er aanvullende onderzoeken gaande zijn om TIL-therapie te testen bij patiënten met een breed scala aan solide tumoren, waaronder refractaire long- en baarmoederhalskanker.

Op de website van het NKI staat in het Engels een uitgebreide beschrijving en toelichting van deze studie. Klik op de titel voor het volledige artikel: 

Patient’s own immune cells effective as living drug for melanoma

10-09-2022

A patient's own immune cells, expanded into an army of billions of immune cells in a specialized laboratory, can be used as a living drug against metastatic melanoma, an aggressive type of skin cancer, as the TIL trial has shown. The TIL trial, the world's first comparative phase 3 trial in solid tumors in general, is looking into the effect of T cell therapy in melanoma. Now that the results have been presented, the Dutch National Health Care Institute will assess whether TIL therapy could become a standard treatment, meaning that it will be incorporated into the basic health insurance package.

“Powerful immunotherapy for metastatic melanoma”
Medical oncologist John Haanen from the Netherlands Cancer Institute, who is leading the TIL trial, is very pleased with the results: “Remember: these are metastatic melanoma patients. Ten years ago, melanoma had such a bad prognosis that I would be seeing an entirely new patient population every year – but now I've been seeing some patients for ten years. This is largely due to the discovery of immunotherapy, which has revolutionized treatment for melanoma. But we still see that about half of the people diagnosed with metastatic melanoma succumb within five years, so we're still not where we want to be – not at all. The TIL trial has shown that cell therapy using the patient's own immune cells is an extremely powerful immunotherapy for metastatic melanoma, and that this therapy still offers a high chance of improvement, even if prior immunotherapies have failed."

................

Metastases smaller in half of the patient population
In almost half (49%) of the patients with metastatic melanoma who received TIL therapy, the metastases had decreased in size. In 20% of patients, the metastases had even disappeared completely. This also proved to be the case in patients who had already received prior treatment at the time of their participation in the trial. These percentages were significantly higher compared to those seen in the patient group receiving standard immunotherapy (ipilimumab). In the ipilimumab group, metastases had decreased in size in 21% of patients, and in 7%, the metastases had disappeared completely.

Progression-free survival after six months is 53%
The progression-free survival, the percentage of patients who do not experience disease progression after a specified time period, was 53% after six months for patients receiving TIL therapy, and 21% in the control group (ipilimumab).

At a median follow-up time of 33 months for all patients, the median progression-free survival of patients who had received TIL therapy was significantly better (7 months) than that of patients treated with ipilimumab (3 months). >>>>>>lees verder


Plaats een reactie ...

Reageer op "Tumor-infiltrerende lymfocyten therapie (TIL) verbetert progressievrije overleving en mediane overall overleving bij patiënten met gevorderd melanoom (Stadium IIIc - IV) in vergelijking met standaard immunotherapie met ipilimumab."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Tumor-infiltrerende lymfocyten >> Vrouw met een progressief >> Pembrolizumab gegeven na operatie >> Relatlimab plus nivolumab >> Nivolumab plus ipilimumab >> Pembrolizumab geeft betere >> Chronische immuungerelateerde >> Fecale microbiota transplantatie >> Immuuntherapie met nivolumab >> Melanoompatiënten (stadium >>