3 januari 2013: Met het mammacarecongres op 4 februari 2013 in de Reehorst te Ede  lijken de autoriteiten geleerd te hebben van onderstaand onderzoek, al uitgevoerd in 2005. Maar beter laat dan nooit zullen we maar zeggen. De NABON, richtlijnen voor behandelen en omgaan met borstkanker zijn in 2012 herzien en vernieuwd. Echter in oncoline staat echter nog steeds de NABON nota uit 2008. Wat een onzorgvuldigheid toch allemaal.  

8 september 2005: bron: Artsennet

De zorg en adekwate behandelingen binnen een daarvoor gestelde en vastgestelde termijn voor nieuw gediagnosteerde borstkankerpatiënten lijkt door heel veel ziekenhuizen niet correct te worden uitgevoerd. Uit een enquete onder 1537 (ex) borstkankerpatiënten blijkt dat maar liefst 85% van de ziekenhuizen niet aan de richtlijnen hiervoor kunnen voldoen die door de NABON in overleg zijn vastgelegd. Dit persbericht kwam via het artsennet gisteren naar buiten , met dank aan Ananda die ons hierop attent maakte, en hebben we weinig aan toe te voegen. Al zij opgemerkt dat met behandelingen van borstkanker in deze puur een reguliere aanpak van operatie, chemo en bestraling wordt bedoeld en complimentaire of experimentele behandelingen niet zijn meegenomen in deze enquete en ook niet in de vastgelegde criteria van de NABON

. Zorg voor borstkankerpatiënten voldoet niet aan de norm

De Nederlandse borstkankerzorg kan sterk verbeterd worden. Maar liefst 86% van de Nederlandse ziekenhuizen was in de periode 2000 – 2005 niet in staat om tenminste 80% van haar patiënten binnen 10 werkdagen (het maximum dat de NABON – Nationaal Borstkanker Overleg Nederland¹ – hanteert) te diagnosticeren, en 85% was niet in staat om de primaire behandeling voor 80% van haar patiënten binnen 40 dagen af te ronden. Dat zijn twee van de belangrijkste uitkomsten van een recente enquête onder 1527 (ex)borstkankerpatiënten.

Het onderzoek is een initiatief van BorstkankerVereniging Nederland (BVN) en is de start van een jaarlijks terugkerende kwaliteitsmonitor voor borstkankerzorg die de BVN zal opzetten. “Het is schokkend om naar aanleiding van het onderzoek te moeten concluderen dat een groot deel van de ruim 12.000 borstkankerpatiënten niet de zorg ontvangt in een tempo dat de NABON voorschrijft” aldus Riet van der Heide, voorzitter van BorstkankerVereniging Nederland. “Een dergelijke uitkomst is voor ons onacceptabel.”

Belang van snelle doorlooptijden
Snelle doorlooptijden in de borstkankerzorg zijn van groot belang vanwege de emotionele impact, maar ook vanwege de kwaliteit van leven. Riet van der Heide zegt daarover: “Wachten en onzekerheid is slopend voor patiënten. Snelle zekerheid en daarna een goed proces van voorlichting houdt patiënten op de been. Bovendien geeft een compacte, multidisciplinaire aanpak van het behandelproces (operatie, chemo- en radiotherapie binnen 6 à 7 maanden) een betere kwaliteit van leven tijdens en na de behandelingen".

Het onderzoek
Om een goed beeld te krijgen van de wachttijden binnen de borstkankerzorg, maar vooral ook om gerichter acties hierop te kunnen ondernemen, is een omvangrijk onderzoek gehouden naar doorlooptijden van het zorgproces van borstkankerpatiënten. Een aantal belangrijke resultaten op een rij:
Betreffende de doorlooptijden per patiënt:

De diagnose van borstkanker is slechts bij 56% van de respondenten binnen 10 dagen voltooid (zoals de NABON richtlijn voorschrijft) en slechts bij 21% van de respondenten binnen de richtlijn van 5 werkdagen, zoals de BorstkankerVereniging in haar kwaliteitscriteria heeft geformuleerd ². Slechts bij 27% van de respondenten is de radio- of chemotherapie binnen 4 weken na de operatie gestart (zoals de NABON richtlijn voorschrijft) en slechts bij 12% binnen 3 weken zoals de BorstkankerVereniging kwaliteitscriteria aangeven.

Betreffende de prestaties van ziekenhuizen:
- Slechts 14% van de ziekenhuizen is in staat voor 80% van de patiënten de diagnoses binnen de NABON richtlijn van maximaal 10 dagen uit te voeren.
- Slechts 15% van de ziekenhuizen is in staat voor 80% van de patiënten de primaire behandeling binnen de NABON richtlijn van 40 werkdagen af te ronden.
- Vooral academische ziekenhuizen scoren slecht.
- Ziekenhuizen met multidisciplinaire ‘mammacare’ units lijken beter te presteren op diagnose.

Ten aanzien van de ontwikkeling van de totale doorlooptijd:
- Een vergelijking van de doorlooptijden in de afgelopen 10 jaar laat zien dat de doorlooptijden sterk zijn verslechterd (43% langer dan begin jaren ’90) in plaats van verbeterd.
- Nabehandeling- en reïntegratiedoorlooptijden zijn echter sterk verbeterd.

Onacceptabel
BorstkankerVereniging Nederland vindt het onacceptabel dat de diagnose van borstkanker voor de helft van de borstkankerpatiënten langer duurt dan de richtlijn van de NABON, terwijl in de praktijk voldoende voorbeelden voorhanden zijn waaruit blijkt dat de richtlijn wel degelijk goed haalbaar is. Anne Lagarde, directeur van BorstkankerVereniging Nederland: “Wij dringen erop aan dat overheid, zorgverzekeraars, ziekenhuisdirecties en artsen gezamenlijk zorgdragen voor strikte navolging van de vastgestelde richtlijnen”. BVN zal op korte termijn de directies van de slechtst presterende ziekenhuizen benaderen met het aanbod ze te helpen hun borstkankerzorg beter te organiseren.

Bron: BorstkankerVerenging Nederland


Plaats een reactie ...

Reageer op "NABON - Nationaal Borstkanker Overleg Nederland stelt: overgrote deel van Nederlandse ziekenhuizen - 85% - voldoet niet aan de norm tot een adekwate behandeling en zorg voor borstkankerpatiënten binnen een daarvoor gestelde termijn."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Studiepublicaties van niet-toxische >> ESMO 2023: aanbevolen abstracten >> ASCO 2023: aanbevolen abstracten >> Algemeen: Borstkanker korte >> Arimidex - anastrozole informatie >> Arimidex: 2 jaar aromataseremmers >> Artemisinin - Armesia: informatie >> Avastin in combinatie met >> Bestraling bij borstkanker: >> Bisfosfonaten geven een betere >>