1 april 2010: bron: Clin Cancer Res 2010; 16:1904-1914.

De toevoeging van Iressa - gefinitib (een EGFR-remmer)  aan arimidex - anastrozol verbetert de progressievrije overleving bij postmenopauzale vrouwen met hormoonreceptor-positieve gemetastaseerde borstkanker toont een placebo gerandomiseerde fase II studie aan. .


In een fase II onderzoek aan de Universiteit van het Texas MD Anderson Cancer Center in Houston werden  93 postmenopauzale borstkanker patiënten met hormoon-receptor-positieve gemetastaseerde ziekte gerandomiseerd ingedeeld in twee groepen: 43 voor de interventie groep en 50 in de controle groep.

Vrouwen die anastrozol plus gefitinib hadden gekregen bleken een significant langere mediane progressievrije overleving (14,7 vs 8,4 maanden) en een mediaan langere overleving te hebben (49% vs 34%).

De objectieve respons was numeriek lager met anastrozol plus gefitinib (2%) dan met anastrozol plus placebo (12%), maar dit verschil was niet statistisch significant.

In een post hoc analyse bleek dat vrouwen die eerder een hormoonbehandeling hadden gehad dit een negatief effect had op de overleving in de gefitinib / anastrozol groep. De  progressie-vrije overleving in die groep was 11,2 maanden vergeleken met 20,2 maanden voor de groep die geen geschiedenis kende van hormoontherapie 

Baseline biomarker niveaus, serumspiegels van HER2, EGFR en serum niveaus hadden geen invloed op de progressie-vrije overleving of mediane overleving.

Bijwerkingen waren meestal mild, hoewel de incidentie van de behandeling gerelateerde bijwerkingen hoger was voor anastrozol-gefitinib (79%) dan voor anastrozol-placebo (38%). Ernstige bijwerkingen traden op in dezelfde frequentie in de anastrozol plus gefitinib groep (6 / 43, 14%) en anastrozol plus placebo (8 / 50, 16%) groep van de studie
"Deze studie toonde aan dat in combinatie met anastrozol gefitinib werd geassocieerd met een duidelijk voordeel van de progressievrije overleving en een numerieke verbetering van de mediane overleving in vergelijking met anastrozol plus placebo, in weerwil van kleinere dan de geplande aantallen patiënten, en dat de combinatie werd goed verdragen  bij postmenopauzale vrouwen met hormoonreceptor-positieve gemetastaseerde borstkanker, " aldus de conclusie van de onderzoekers.

Clin Cancer Res. 2010 Mar 15;16(6):1904-14. Epub 2010 Mar 9.

Phase II, randomized trial to compare anastrozole combined with gefitinib or placebo in postmenopausal women with hormone receptor-positive metastatic breast cancer.

Cristofanilli M, Valero V, Mangalik A, Royce M, Rabinowitz I, Arena FP, Kroener JF, Curcio E, Watkins C, Bacus S, Cora EM, Anderson E, Magill PJ.

Department of Breast Medical Oncology, The University of Texas M.D. Anderson Cancer Center, Houston, Texas 77030-1439, USA. mcristof@mdanderson.org

PURPOSE: This phase II randomized trial evaluated the efficacy and tolerability of anastrozole combined with gefitinib or anastrozole with placebo in women with hormone receptor-positive metastatic breast cancer (MBC). 

EXPERIMENTAL DESIGN: Postmenopausal women with hormone receptor-positive measurable or evaluable MBC who had not received prior endocrine therapy for this disease stage or who developed metastatic disease during/after adjuvant tamoxifen were eligible. The primary response variable was progression-free survival (PFS) and secondary response variables included clinical benefit rate, objective response rate, overall survival, safety and tolerability, and pharmacokinetics. Tumor biomarker evaluation was an exploratory objective.

 RESULTS: Forty-three patients were randomized to anastrozole plus gefitinib and 50 patients were randomized to anastrozole plus placebo of a planned total of 174 patients (enrollment was prematurely discontinued due to slow recruitment). PFS for patients receiving the combination of anastrozole and gefitinib was longer than for patients receiving anastrozole plus placebo [hazard ratio (gefitinib/placebo), 0.55; 95% confidence interval, 0.32-0.94; median PFS, 14.7 versus 8.4 months]. The clinical benefit rate was 49% versus 34%, and the objective response rate was 2% versus 12% with anastrozole plus gefitinib and anastrozole plus placebo, respectively. No evidence of interaction between baseline biomarker levels and relative treatment effect was found. No unexpected adverse events were observed. 

CONCLUSION: This small randomized study showed that anastrozole in combination with gefitinib is associated with a marked advantage in PFS compared with anastrozole plus placebo, and that the combination was tolerated in postmenopausal women with hormone receptor-positive MBC. Further investigation of epidermal growth factor receptor inhibition in combination with endocrine therapy may be warranted.

PMID: 20215537 [PubMed - in process]

 


Plaats een reactie ...

Reageer op "Iressa - gefinitib toegevoegd aan arimidex - anastrozol geeft langere ziektevrije tijd en mediane overleving voor patienten met hormoongevoelige borstkanker. Artikel geplaatst 1 april 2010"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Studiepublicaties van niet-toxische >> ESMO 2023: aanbevolen abstracten >> ASCO 2024: aanbevolen abstracten >> Algemeen: Borstkanker korte >> Arimidex - anastrozole informatie >> Arimidex: 2 jaar aromataseremmers >> Artemisinin - Armesia: informatie >> Avastin in combinatie met >> Bestraling bij borstkanker: >> Bisfosfonaten geven een betere >>