7 februari 2007: Bron; NewsTarget.com. en Source: International Journal of Epidemiology Published on-line ahead of print; doi:10.1093/ije/dy1295 “Dietary fibre and risk of breast cancer in the UK Women's Cohort Study” Authors: J.E. Cade, V.J. Burley, D.C. Greenwood et al.

Een vezelrijk dieet vermindert het risico op borstkanker hoog significant voor jonge vrouwen (pre-menopausaal = in leeftijd voor de overgang)
door David Gutierrez en vertaald door Kees

Een voedingspatroon dat rijk is aan vezel kan het risico voor jonge vrouwen (in leeftijd voor de overgang) op het krijgen van borstkanker met 50% verminderen, aldus blijkt uit een nieuwe studie (35000 vrouwen namen deel) uitgevoerd aan de universiteit van Leeds. Graanvezels zoals bv. in bruin brood en granen werden vooral als bijzonder effectief gevonden.
" studie belicht verder het belang van gezond eten om kanker in zijn algemeenheid te voorkomen" Ed Yong, voorlcihter van het Cancer Research UK.

Onderzoekers vonden echter geen significant effect van een vezelrijk dieet op het risico voor postmenopausale vrouwen. Janet Cade, die de studie leidde, verklaart dat dit de reden is dat niemand echt de effecten van vezels op het verminderd risico voor borstkanker heeft opgemerkt.

"Eerder onderzoek heeft geen overtuigende link gelegd tussen een verhoogd vezelrijk dieet en een verminderd risico op borstkanker," zegt Cade . "Maar eerdere studies maakten geen onderscheid tussen pre- en postmenopausale vrouwen. (vrouwen voor en na de overgang)" Voglens de beschrijvers van het onderzoek, zijn er drie mogelijke redenen voor het anti-kanker effect van een hoog vezelrijk dieet: Ten eerste, vezel heeft een stabilizerend effect op de insuline waarden van het lichaam. Hoge insuline waarden hebben aangetoond een stimulans te zijn voor het risico op het ontwikkelen van kanker. Ten tweede: voedsel met een hoog gehalte aan vezels bevat ook vaak andere grotere essentiele voedingstoffen, inclusief die met een hoog anti-oxidant kwaliteiten.

Ten derde, en dit is misschien wel de meest relevante reden, voedingsvezels verlagen de waarden van oestrogeen welke hebben aangetoond een relatie te hebben met het ontwikkelen van borstkanker. Deze waarden zijn bij jongere vrouwen hoger, welke het verschil/de breuk in leeftijd verklaart.

Volgens de studie zouden jonge vrouwen (vrouwen in leeftijd voor de overgang) tenminste 30 gram vezels per dag moeten eten om het risico op borstkanker te verminderen. Als vergelijking: de Amerikaanse Voedingsbond raadt een minimum van 25 gram per dag aan (2000 calorieën).

De studie werd gesponsord door het Wereld Kanker Onderzoek Fonds en is gepubliceerd in International Journal of Epidemiology.

Hier het originele artikel van Newstarget.com

Originally published January 30 2007
Fiber-rich diet may drastically reduce risk of breast cancer
by David Gutierrez

(NewsTarget) A diet rich in fiber can halve the risk of breast cancer among young women, according to a new study by Leeds University. Cereal fiber, such as that found in whole bread and cereals, was found to be particularly effective.
" study further highlights the importance of eating a healthy diet for reducing the risk of cancer," said Ed Yong, information officer for Cancer Research UK.

Researchers found no significant effect, however, on the breast cancer risk of post-menopausal women. Janet Cade, who headed the study, says that this is why no one has noticed the effects of fiber on breast cancer before.

"Previous research hasn't shown a convincing link between increased dietary fiber and the lower risk of breast cancer," Cade said. "But earlier studies didn't draw any distinction between pre- and post-menopausal women." According to the study's authors, there are three possible reasons for the anti-cancer effects of a high fiber diet: First, fiber has a stabilizing effect on the body's insulin levels. High insulin levels have been shown to contribute to the risk of cancer. Second, high-fiber foods also tend to be rich in other essential nutrients, including those with antioxidant properties. Third, and perhaps most relevant, dietary fiber reduces the levels of estrogen in the body, which has been shown to correlate with the risk of breast cancer. These levels are higher in younger women, which may explain the age split that researchers discovered. According to the study, pre-menopausal women should eat at least 30 grams of fiber per day to reduce their cancer risk. By contrast, the American Dietetic Association recommends a minimum of 25 grams per day for a 2,000-calorie diet. Breast cancer is the second most fatal cancer among women, after lung cancer. Between one in 13 and one in nine women will contract it at some point in their lives. The study was funded by the World Cancer Research Fund and published in the International Journal of Epidemiology.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Vezelrijk dieet werkt sterk preventief (50%) tegen risico op borstkanker bij jonge vrouwen (in leeftijd voor de overgang)."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Arc-Well is nieuwe manier >> AI = Kunstmatige intelligentie >> Alcohol vergroot kans op kanker >> Anorexia: Vrouwen met anorexia >> Aspirine en NSAIDs lijken >> Bisphosfonaten lijken preventief >> Black Cohosh = zilverkruid >> Borstkanker is soms erfelijk >> Chemo en bestraling voor kinderen >> Cosmetische borstimplantaten >>