23 juni 2020:

Omdat iemand mij hiernaar vroeg even gezocht of er nog meer studies zijn gedaan met mebendazole. En ik vond deze review studie: Mebendazole as a Candidate for Drug Repurposing in Oncology: An Extensive Review of Current Literature

Het is teveel om dat hier allemaal te plaatsen maar klik op de studielink.

30 november 2017: Op facebook schreef Vincent dat er in Duitsland een studie loopt met niclosamide (een andere parasietenmedicijn) bij operabele darmkanker. Het gaat om deze studie:  A Study of Niclosamide in Patients With Resectable Colon Cancer

28 november 2017:

Met dank aan Hanna die mij een artikel over mebendazole (een antiparasieten middeltje / wormkuur en  verkrijgbaar onder de naam Vermox in elke drogisterij en apotheek in Nederland en België) stuurde met de vraag waarom mebendazole van de markt is gehaald in Amerika en waarom dit niet al overal gebruikt wordt bij een behandeling van kanker. Want in het artikel dat Hanna mij stuurde: Mebendazole, inexpensive cancercure? staat heel veel informatie met ook studielinks die zouden aantonen dat mebendazole ook bij vormen van kanker kan werken.

Vanuit die informatie ben ik op zoek gegaan naar meer over mebendazole en kom tot een aantal publicaties met hoopvolle resultaten. Hier het werkingsmechanisme van mebendazole uit een dierstudie bij muizen met een hersentumor. (tekst gaat verder onder grafiek)

Mebendazole bij hersentumoren werkingsmechanisme

Mebendazole blijkt goed te werken bij in ieder geval verschillende vormen van kanker, zoals bij hersentumoren laaggradig, bij melanomen met een bepaalde mutatie (MAK mutaties).
En mebendazole gaf 2 jaar stabiele ziekte bij een man (48 jaar) met uitgezaaide bijnierschorskanker waar alle andere behandelingen hadden gefaald. Na 2 jaar ontstond weer progressie van de ziekte bij de man, maar ik kan verder geen informatie vinden wat ze toen hebben gedaan en of hij nog leeft want normaal gesproken is deze vorm van kanker wel operabel.De man gebruikte 2x per dag een tablet van 100 mg mebendazole, dus niet een erg hoge dosis. Hij had ook geen bijwerkingen van de mebendazole.

Het abstract van deze studie met de man met uitgezaaide bijnierschorskanker: Mebendazole monotherapy and long-term disease control in metastatic adrenocortical carcinoma, staat onderaan dit artikel. Voor het volledige studieverslag moet betaald worden,

Blijkbaar werkt medendazole als een vorm van immuuntherapie dat een tijd lang de reeds aanwezige tumoren onder controle houdt en laat verdwijnen. Maar minder effect heeft op de zogeheten kankerstamcellen. Bijnierschorskanker is ook een hormoon gerelateerde vorm van kanker. In andere dierstudies lijkt het ook dat hoe minder tumorload hoe beter dus zou wellicht juist toch effect kunnen hebben op de kankerstamcellen. 

Mebendazole bij hersentumoren:

Bv. in enkele dierstudies met ingeplante laaggradige tumoren in de hersenen (anaplatische oligodendrongliomen) werd mebendazole vergeleken met vinchristine. Uit het onderzoek bleek dat de opneembaarheid van mebendazole veel beter was dan de opneembaarheid van vinchristine in de tumoren in de hersenen. Het aantal dagen dat de muizen overleefden lag bij de muizen die mebendazole hadden gekregen 50 procent hoger voor de hoogste dosis mebendazole.

Mebendazole bij hersentumoren

The control group had a mean survival of 10.1 d after treatment onset (95% confidence interval , 9.2–11, Figure 3). Weekly intraperitoneal administration of vincristine at either 0.5 mg/kg (mean survival of 11 d, 95% CI, 10.16–11.8) or 1.0 mg/kg (mean survival of 11.9 d, 95% CI, 8.9–14.9) did not show a significant survival benefit. Daily oral gavage of mebendazole, however, significantly enhanced animal survival with both 50 mg/kg (mean survival of 17 d, 95% CI, 13.4–20.6) and 100 mg/kg (mean survival of 19 d, 95% CI, 15.3–22.9).

In een andere studie: Antiparasitic mebendazole shows survival benefit in 2 preclinical models of glioblastoma multiforme werd mebendazole in 2 verschillende dierstudies onderzocht bij muizen met een hersentumor van het agressiefste soort, een glioblastoma multiforme. 1 studie waarin alleen Temodal werd vergeleken met Temodal plus mebendazole met een controlegroep die geen behandeling kregen. En een studie waarin het effect van mebendazole en abendazole (een ander medicijn uit de familie van de Benzimidazolen) werd vergeleken bij muizen met een hersentumor.

Uit het studierapport een citaat: Onze 2 verschillende dierstudies met GBM (Glioblastoma) toont een overall betere overleving voor mebendazole (MBZ) met minimale toxiciteit / bijwerkingen. Verschillende andere in vivo studies (laboratoriumstudies) met benzimidazoles (MBZ is een van de verschillende benzimidsazoles) onderzochten het effect tegen tumorcellen en gaven vergelijkbare resultaten te zien zoals bij niet-kleincellige longkanker, bijnierschorskanker, leukemie, en darmkanker Zie ref in referentielijst. 11,12,23,35,36

In de ene muisstudie (GL261), verlengde Temodal (TMZ) met een dosis van 15 mg/kg de mediane overleving tot 41 dagen versus 29 dagen in de controle groep. Met de toevoeging van mebendazole (MBZ) aan Temodal steeg de mediane overleving naar 50 dagen (Fig. 4C). Dit betekent een verbetering van de overleving in vergelijking met de controlegroep van 72.4%.

Mebendazole (MBZ) plus temozolomide (TMZ) extends survival further than TMZ alone in the GL261 mouse model. (A) The half-maximal inhibitory concentration (IC50) levels of MBZ and TMZ with various glioblastoma multiforme (GBM) cell lines and normal mouse astrocytes. (B) Inhibition of GBM cell growth by MBZ, TMZ, or MBZ and TMZ combined. (C) Kaplan–Meier survival curve of C57BL/6 mice implanted with GL261 glioma cells and treated with TMZ (15 mg/kg) or TMZ plus MBZ (50 mg/kg). MBZ and TMZ were administered daily starting 5 days post tumor implantation for 20 days, followed by dosing 5 days per week. The TMZ + MBZ treatment increased the mean survival to 50 days, compared to the 30 days for controls (P < .0001) and 41 days for TMZ alone. The P = .0015 for TMZ plus MBZ versus TMZ. M, mean survival in days; n, number of animals. (D) Mice implanted with GL261 cells expressing firefly luciferase were injected with 100 mg/kg luciferin and measured by Xenogen after 25 days of MBZ treatment. Four animals in the TMZ and TMZ plus MBZ groups were randomly selected and are shown in the top picture, whereas the total photon counts are displayed on the lower graph. The color bars were set as follows: min = 2e + 5; max = 2e + 7.

 

Hier een andere grafiek uit de andere studies:

Fig. 2.

Mebendazole (MBZ) improved the survival in the 060919 human glioblastoma multiforme (GBM) xenograft mouse model. (A) The half-maximal inhibitory concentration (IC50) levels of albendazole (ABZ), MBZ, and temozolomide (TMZ) in the 060919 human GBM neurosphere line are shown. (B) Hematoxylin and eosin staining of a coronal section of a nude mouse brain implanted with 060919 cells in the frontal lobe (10x). White arrows point to the invasive tumor cells. (C) Kaplan-Meier survival curve of 060919 xenografts treated with oral MBZ (50 mg/kg), ABZ (150 mg/kg), or TMZ (15 mg/kg) started 5 days after tumor implantation. Mice were treated daily for 20 days, followed by the same daily dose for 5 days per week. MBZ treatment increased the mean survival to 65 days compared with the 48 days of control. M, mean survival in days; n, number of animals. Significance values were as follows: MBZ versus control, P = .0016; ABZ versus control, P = .45; TMZ versus control, P = .30. (D) Mice implanted with 060919 cells expressing firefly luciferase were injected with 100 mg/kg luciferin and measured by Xenogen before and after 20 days of MBZ treatment. Three animals in each group were randomly selected and shown in the picture on the left side. Different color bars were applied on day 0 and day 20 of treatment. (E) The total photon counts of animals displayed in D were shown in the graph.

Bijwerkingen / toxiciteit van mebendazole:

Opvallend is dat mependazole nagenoeg geen (extra ) bijwerkingen geeft. In alle studies constateren onderzoekers mebendazole is veilig en geeft nagenoeg geen toxiciteit. Al lees ik wel hoe hoger de dosering hoe hoger de toxiciteit. Met name de lever komt onder druk te staan blijkbaar. Maar dat is niet zo vreemd want de lever is ons ontgifitigingsorgaan en hoe meer medicijnen hoe meer druk op de lever denk ik dan.

Hier een bijwerkingenprofiel uit een studie waarin mebendazole werd vergeleken met vinchristine bij hersentumoren:

mebendazole bijwerkingen grafiek

Mebendazole in combinatie met tramitinib blijkt in deze in vivo studie: The repurposed anthelmintic mebendazole in combination with trametinib suppresses refractory NRASQ61K melanoma uitstekende resultaten te geven op een vorm van melanoom met een bepaalde mutatie.

De onderzoekers van die studie schrijven in hun conclusie: mebendazole (MBZ), a well-tolerated off-patent approved drug, should be considered as a therapeutic option in combination with trametinib, for patients with NRASQ61mut or other non-V600E BRAF mutant melanomas.

Samenvattend kunnen we stellen dat mebendazole in potentie een interessant medicijn lijkt voor vele vormen van kanker. Of mensen dit zelf kunnen gaan gebruiken als experimenteel middel durf ik niets over te zeggen. Het lijkt op zich niet erg gevaarlijk gezien het door heel veel mensen ook gebruikt wordt in de vorm van een wormenkuur. En twee tabletten van 100 mg per dag gaf in ieder geval bij de man met bijnierschorskanker geen bijwerkingen. En ook in de dierstudies met hersentumoren blijkt er geen toxiciteit te zijn. Maar is uiteraard aan iedere persoonlijk of die hiermee wilt experimenteren. Doe het dan wel onder begeleiding van een arts, dat is wel het minste wat ik zou doen in ieder geval.

Hier nog het abstract van de man met bijnierschorscarcinoom en een referentielijst behorend bij de dierstudies met hersentumoren.

Mebendazole may achieve long-term disease control of metastatic adrenocortical carcinoma. It is well tolerated and the associated adverse effects are minor.

Mebendazole Monotherapy and Long-Term Disease Control in Metastatic Adrenocortical Carcinoma
Irina Dobrosotskaya1, Gary Hammer2, David Schteingart2, Katherine Maturen3, Francis Worden1

1 Department of Internal Medicine, Division of Hematology-Oncology, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan

2 Division of Metabolism, Endocrinology, and Diabetes, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan

3 Department of Radiology, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan

Objective: To describe successful long-term tumor control in metastatic adrenocortical carcinoma, a relatively rare tumor with limited treatment options outside of surgery.

Methods: We present the clinical, radiologic, and pathologic findings in a patient with failure of or intolerance to conventional treatments for metastatic adrenocortical carcinoma.

Results: A 48-year-old man with adrenocortical carcinoma had disease progression with systemic therapies including mitotane, 5-fluorouracil, streptozotocin, bevacizumab, and external beam radiation therapy. Treatment with all chemotherapeutic drugs was ceased, and he was prescribed mebendazole, 100 mg twice daily, as a single agent. His metastases initially regressed and subsequently remained stable. While receiving mebendazole as a sole treatment for 19 months, his disease remained stable. He did not experience any clinically significant adverse effects, and his quality of life was satisfactory. His disease subsequently progressed after 24 months of mebendazole monotherapy.

Conclusion: Mebendazole may achieve long-term disease control of metastatic adrenocortical carcinoma. It is well tolerated and the associated adverse effects are minor.

References mebendazole studies

13;31:337–43. [PMC free article] [PubMed]

Buckner JC , et al. Radiation plus Procarbazine, CCNU, and Vincristine in Low-Grade Glioma. N. Engl. J. Med. 2016;374:1344–55. [PMC free article] [PubMed]
Boyle FM, Eller SL, Grossman SA. Penetration of intra-arterially administered vincristine in experimental brain tumor. Neuro. Oncol. 2004;6:300–05. [PMC free article] [PubMed]
Wang F, Zhou F, Kruh GD, Gallo JM . Influence of blood-brain barrier efflux pumps on the distribution of vincristine in brain and brain tumors. Neuro. Oncol. 2010;12:1043–9. [PMC free article] [PubMed]
Ajaz M, Jefferies S, Brazil L, Watts C, Chalmers A. Current and investigational drug strategies for glioblastoma. Clin. Oncol. (R. Coll. Radiol.) 2014;26:419–30. [PubMed]
Gidding CE, Kellie SJ, Kamps WA,, de Graaf SS . Vincristine revisited. Crit. Rev. Oncol. Hematol. 1999;29:267–87. [PubMed]
Moore A, Pinkerton R. Vincristine: Can its therapeutic index be enhanced? Pediatr. Blood Cancer. 2009;53:1180–7. [PubMed]
Bai RY, Staedtke V, Aprhys CM, Gallia GL, Riggins GJ. Antiparasitic mebendazole shows survival benefit in 2 preclinical models of glioblastoma multiforme. Neuro. Oncol. 2011;13:974–82.. [PMC free article] [PubMed]
Bai RY, Staedtke V, Rudin CM, Bunz F, Riggins GJ . Effective treatment of diverse medulloblastoma models with mebendazole and its impact on tumor angiogenesis. Neuro. Oncol. 2015;17:545–54. [PMC free article] [PubMed]
Rodriguez-Caabeiro F., et al. Experimental chemotherapy and toxicity in mice of three mebendazole polymorphic forms. Chemotherapy. 1987;33:266–71. [PubMed]
Bai RY, et al. Brain Penetration and Efficacy of Different Mebendazole Polymorphs in a Mouse Brain Tumor Model. Clin. Cancer Res. 2015;21:3462–70. [PMC free article] [PubMed]
Sasaki J, et al. The anthelmintic drug mebendazole induces mitotic arrest and apoptosis by depolymerizing tubulin in non-small cell lung cancer cells. Mol. Cancer Ther. 2002;1:1201–9. [PubMed]
Issa NT, Peters OJ, Byers SW, Dakshanamurthy S. RepurposeVS: A Drug Repurposing-Focused Computational Method for Accurate Drug-Target Signature Predictions. Comb. Chem. High Throughput Screen. 2015;18:784–94. [PubMed]
Poruchynsky MS, et al. Tumor cells resistant to a microtubule-depolymerizing hemiasterlin analogue, HTI-286, have mutations in alpha- or beta-tubulin and increased microtubule stability. Biochemistry. 2004;43:13944–54. [PubMed]
Wurdinger T, et al. A secreted luciferase for ex vivo monitoring of in vivo processes. Nat. Methods. 2008;5:171–3. [PMC free article] [PubMed]
Hansen N, et al. Serotonin transporter deficiency protects mice from mechanical allodynia and heat hyperalgesia in vincristine neuropathy. Neurosci. Lett. 2011;495:93–7. [PubMed]
Sheen JH, Woo JK, Dickson RB. c-Myc alters the DNA damage-induced G2/M arrest in human mammary epithelial cells. Br. J. Cancer. 2003;89:1479–85. [PMC free article] [PubMed]
Paull KD, et al. Display and analysis of patterns of differential activity of drugs against human tumor cell lines: development of mean graph and COMPARE algorithm. J. Natl. Cancer Inst. 1989;81:1088–92. [PubMed]
Holbeck SL, Collins JM, Doroshow JH. Analysis of Food and Drug Administration-approved anticancer agents in the NCI60 panel of human tumor cell lines. Mol. Cancer Ther. 2010;9:1451–60. [PMC free article] [PubMed]
Kai K, et al. Species and sex differences in susceptibility to olfactory lesions among the mouse, rat and monkey following an intravenous injection of vincristine sulphate. Toxicol. Pathol. 2006;34:223–31. [PubMed]
Thompson J, et al. Synergy of topotecan in combination with vincristine for treatment of pediatric solid tumor xenografts. Clin. Cancer Res. 1999;5:3617–31. [PubMed]
Silverman JA, Deitcher SR. Marqibo(R) (vincristine sulfate liposome injection) improves the pharmacokinetics and pharmacodynamics of vincristine. Cancer Chemother. Pharmacol. 2013;71:555–64. [PMC free article] [PubMed]
Bai RY, Staedtke V, Aprhys CM, Gallia GL, Riggins GJ . Antiparasitic mebendazole shows survival benefit in 2 preclinical models of glioblastoma multiforme. Neuro Oncol. 2011;13:974–82. [PMC free article] [PubMed]
Vuitton DA. Benzimidazoles for the treatment of cystic and alveolar echinococcosis: what is the consensus? Expert Rev. Anti. Infect. Ther. 2009;7:145–9. [PubMed]
Pantziarka P, Bouche G, Meheus L, Sukhatme V, Sukhatme VP. Repurposing Drugs in Oncology (ReDO): mebendazole as an anti-cancer agent. Ecancermedicalscience. 2014;8:443. [PMC free article] [PubMed]
Davis A, Dixon H, Pawlowski ZS. Multicentre clinical trials of benzimidazole-carbamates in human cystic echinococcosis (phase 2). Bull. World Health Organ. 1989;67:503–8. [PMC free article] [PubMed]
Gutin PH, et al. Phase II study of procarbazine, CCNU, and vincristine combination chemotherapy in the treatment of malignant brain tumors. Cancer. 1975;35:1398–404. [PubMed]
Grunberg E. Experimental tumor inhibitory activity of procarbazine. In: Carter SK, editor. Proceedings of the Chemotherapy Conference on Procarbazine. Bethesda. MD: US Govt. Printing Office; 1970. pp. 9–17.
Shapiro WR . Studies on the chemotherapy of experimental brain tumors: evaluation of 1- (2-chloroethyl)-3-cyclohexyl-1-nitrosourea, vincristine, and 5-fluorouracil. J. Natl. Cancer Inst. 1971;46:359–68. [PubMed]
Lassman LP, Pearce GW, Gang J. Sensitivity of intracranial gliomas to vincristine sulphate. Lancet. 1965;1:296–98. [PubMed]
Smart CR., et al. Clinical experience with vincristine (NSC-67574) in tumors of the central nervous system and other malignant diseases. Cancer Chemother. Rep. 1968;52:733–41. [PubMed]

Articles from Molecular Medicine are provided here courtesy of The Feinstein Institute for Medical Research at North Shore LIJ

.permissions@oup.com.


Plaats een reactie ...

1 Reactie op "Mebendazole (MBZ) een antiparasieten middeltje blijkt uitstekend medicijn tegen verschillende vormen van kanker en nagenoeg zonder bijwerkingen."

  • Marc-Arthur Vehent :
    Onlangs sprak ik iemand die Mebendazole (Vormex) heeft ingenomen tegen prostaatkanker, nadat hij middel een tijdje had gebruikt constateerde men bij een onderzoek dat de prostaatkanker vrijwel op volledig verdwenen was, deze man slikt nu regelmatig (preventief) mebendazole en voelt zich zeer goed , alle klachten aangaande de prostaatkanker blijven momenteel weg

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Alternatieve therapieën bij >> Algemene artikelen over complementaire >> Ayurvedische kruiden en middelen >> Voorlichtingsfilmpjes over >> Agaricus Blazei Murill een >> Aids - HIV en effect van voeding >> Aldara zalf - Imiquimod, een >> Aloe Vera naast chemo bij >> AMAS test - Anti Maligne Antibody >> Antioxidanten, voeding en >>