Als u ons werk waardeert en wilt helpen kanker-actueel.nl online te houden dan wilt u misschien, al of niet anoniem, een donatie geven. 

Ons rekeningnummer is NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in TerneuzenBIC/SWIFTCODE RABONL2U. 

U kunt als donateur bij verschillende bedrijven kortingen  krijgen. Stichting Gezondheid Actueel heeft een ANBI status.


26 januari 2021. Bron: diverse bronnen. Met dank ook aan Marina die een link stuurde naar Apatone studie

Apatone, een combinatie van vitamine C en vitamine K3, geeft goede resultaten bij prostaatkanker, en in vitro studies (laboratoriumstudies en vivostudies bij dieren bij endometriosekanker, eierstokkanker, borstkanker en andere vormen van kanker met solide tumoren via autoschizis, geactiveerde celdood. Het is best raar vind ik dat deze combinatie van twee vitamines niet veel bekender is. Studies van 15 jaar geleden en recent tonen meer dan uitstekende effecten aan samen met chemo en bestraling maar ook alleen als behandeling naast een dieet van veel groenten en fruit enz.. Het is een relatief goedkope aanpak en zonder risico. 

Apatone is een voedingssupplement dat een combinatie is van kleine moleculen gebaseerd op de synergetische werking van twee bekende middelen, menadion en ascorbinezuur. (Vitamine K3 en vitamine C). Apatone is een mix op een verhouding van 1 : 100. Menadion en ascorbinezuur zijn al wel goedgekeurd door de FDA als voedingssupplementen, maar nog niet als medicijn. Hoewel therapeutische effecten van de vitamine-combinatie wel eerder al zijn waargenomen door academische onderzoekers die bio-energetica, kanker en andere ziekten onderzochten. Volgens de producent van apatone, IC-MEDtech.org zijn er nu meer dan honderd publicaties met resultaten over deze benadering, genaamd Apatone.
Zij schrijven op hun website: In preklinische laboratoriumstudies die in vitro zijn uitgevoerd, is aangetoond dat Apatone de groei van getransformeerde cellen vertraagt of zelfs stopt. Dierstudies hebben het effect bevestigd en klinische studies bij kanker, niet-kankerachtige neoplastische ziekten en ontstekingsziekten suggereren dat deze farmacologische benadering veelbelovend is. Aldus de producent van Apatone.

Studies bij dieren en mensen zijn:

Secondary: Deoxypyridinoline Levels [ Time Frame: Baseline and 13 Weeks ]

Double-Blinded Clinical Trial Using Apatone®B for Symptomatic Postoperative Total Joint Replacements (Apatone-B)

A 12 Week, Open Label, Phase I/IIa Study Using Apatone® for the Treatment of Prostate Cancer Patients Who Have Failed Standard Therapy

Serum markers variation consistent with autoschizis induced by ascorbic acid-menadione in patients with prostate cancer.

Uit 1 van de klinische studies: A 12 Week, Open Label, Phase I/IIa Study Using Apatone® for the Treatment of Prostate Cancer Patients Who Have Failed Standard Therapy blijkt Apatone bij zwaar voorbehandelde patiënten met uitgezaaide prostaatkanker voor opmerkelijke resultaten te zorgen na slechts 12 weken toediening van Apatone.

Zeventien patiënten met 2 opeenvolgende PSA-stijgingen nadat de standaard lokale therapie faalde, werden behandeld met 5.000 mg Vitamine C en 50 mg Vitamine K3 per dag, gedurende een periode van 12 weken.
Prostaatspecifiek antigeen (PSA) -niveaus, PSA-snelheid (PSAV) en PSA-verdubbelingstijden (PSADT) werden vóór en tijdens de behandeling berekend met tussenpozen van 6 weken.

Na de eerste studie van 12 weken kozen 15 van de 17 patiënten ervoor om de behandeling voort te zetten voor een aanvullende periode van 6 tot 24 maanden. Voor deze patiënten werden de PSA-waarden gevolgd.Aan het einde van de behandelingsperiode van 12 weken nam de PSA-snelheid af en nam de PSADT toe bij 13 van de 17 patiënten (p ≤ 0,05). Later in de tijd na de 12 weken nam de PSADT af en verminderden de PSA waarden. Er waren geen dosisbeperkende bijwerkingen. Van de 15 patiënten die na 12 weken Apatone gebruikten, trad er slechts 1 overlijden op na 14 maanden behandeling. Verderop in het artikel het abstract van de studie.

Een andere interessante studie is deze: Selective Targeting of Cancerous Mitochondria and Suppression of Tumor Growth Using Redox-Active Treatment Adjuvant

Redox-actieve stoffen en hun combinaties, zoals quinone / ascorbaat en in het bijzonder menadion / ascorbaat (M / A; ook wel Apatone® genoemd), trekken de aandacht met hun ongebruikelijke vermogen om kankercellen te doden zonder ook de levensvatbaarheid van normale cellen aan te tasten net als bij het synergetische antikankereffect van beide moleculen. Tot dusver is het primaire mechanisme van M / A-gemedieerde antikankereffecten niet gekoppeld aan de mitochondriën. Het doel van onze studie was om te verduidelijken of dit "combinatiegeneesmiddel" de mitochondriale functionaliteit specifiek in kankercellen beïnvloedt. Zie verder abstract verderop.

En ook deze studie is interessant: Apatone® induces endometrioid ovarian carcinoma (MDAH 2774) cells to undergo karyolysis and cell death by autoschizis: A potent and safe anticancer treatment

Waarom en hoe werkt Apatone nu eigenlijk?

Vertaald via google translate van een van de websites van een Gersonkliniek in Mexico die Apatone via infuus geven als behandeling aan kankerpatiënten:

Voordat we kunnen ingaan op hoe de specifieke combinatie van vitamine CK3 kanker doodt, moeten we eerst een beter begrip krijgen van kankercellen.

Vanuit biochemisch oogpunt hebben kankercellen enkele opmerkelijke kenmerken:

  • Ze hebben een tekort aan DNase-activiteit
  • Ze hebben een lage activiteit van antioxiderende enzymen
  • Ze vertonen een hoge glycolyse
  • En de meeste kankercellen hopen vitamine C op


De remming van zowel alkalische DNase als zuur DNase is gerapporteerd in niet-necrotische kankercellen in vroege stadia van experimentele carcinogenese. 
Aan de andere kant is de reactivering van deze enzymen ook waargenomen in de vroege stadia van spontane en / of geïnduceerde tumorceldood. 
Daarom opent het gebruik van verbindingen die dergelijke endonucleasen kunnen activeren de mogelijkheid van een nieuwe therapeutische benadering voor de behandeling van kanker ... Vitaminen C en K3 reactiveren zure en basische DNases!

De grote vraag is: kan die combinatie werken bij kanker?

Onderzoekers combineerden vitamine C en K3 in een verhouding van 100 : 1 na in vivo toediening aan tumordragende muizen die het volgende produceerden en ontdekten:

  • Remming van de groei van kanker bij muizen die transplanteerbare levertumoren (TLT) dragen met een verlenging van de levensduur (ILS) van 45,8%. Noch vitamine C, noch vitamine K3, alleen toegediend, heeft enig significant effect op de levensduur van TLT-dragende dieren. Het moet in de verhouding 100: 1 zijn.
  • Selectieve versterking van tumorchemotherapie. Bijvoorbeeld, terwijl cyclofosfamide alleen, bij een enkele subtherapeutische dosis van 80 mg / kg lichaamsgewicht de levensduur met 23% verlengde, verlengde de associatie met CK3 de levensduur met 59,5%
  • Er treedt sensibilisatie op van tumoren die resistent zijn tegen bepaalde geneesmiddelen. De voorbehandeling van TLT-dragende muizen met CK3 vóór injectie van Oncovin verlengt de levensduur met 97,3%.
  • Bovendien gaven onderzoeken van met CK3 behandelde muizen geen teken van toxiciteit in normale organen en weefsels aan.


Maar hoe doodt de CK3 de kankercellen? Zie ook dit boek
Zowel morfologisch onderzoek als flowcytometrie-analyse stellen ons in staat om te zien of cellen afsterven door celnecrose (geactiveerde celdood) of apoptose (normale celdood).
Dit is belangrijk omdat we moeten weten of de kankercellen doodgaan omdat ze daartoe worden 'getriggerd' of dat het slechts een onderdeel is van hun normale celcyclus.
Op basis van deze parameters sterven kankercellen die worden behandeld met CK3 voornamelijk door celnecrose, maar interessant genoeg delen ze enkele kenmerken van zowel necrose als apoptose.

Wat lijkt te gebeuren, is dat de introductie van CK3 in kankercellen, snijwonden of scheuringen vormt in het celmembraan, waardoor het cytoplasma kan weglekken. De onderzoekers noemden dit autoschizis .
De cel krimpt in grootte tot ongeveer 1/3 van zijn oorspronkelijke grootte en alleen de kern en organellen blijven omgeven door een klein lint van cytoplasma. Als apoptose een zelfmoord is waarbij de cel zich opkrult en sterft, is autoschizis (necrose) iets gewelddadiger; de cel snijdt zichzelf met geweld open en loopt uit zijn binnenste.

Studies hebben gekeken naar autoschizis in experimenten met:
Eierstokkankercellen
Levertumoren
Blaastumoren
Orale plaveiselcel- en speekselkliertumoren,
Leukemie.
Borstkanker
En andere solide tumoren


Voorbehandeling met deze vitamine C / K-combinatie lijkt het effect van chemotherapie en bestraling te versterken. Het lijkt ook niet giftig te zijn, waardoor normale cellen onaangetast blijven.
Altogether these reports support Apatone® as a new drug that can favorably be used as a novel potent, safe, and inexpensive clinical adjuvant or treatment against ovarian cancers.

Translational Research in Anatomy

Volume 1, December 2015, Pages 25-39
Translational Research in Anatomy
Research article

Apatone® induces endometrioid ovarian carcinoma (MDAH 2774) cells to undergo karyolysis and cell death by autoschizis: A potent and safe anticancer treatment

Under a Creative Commons license
open access

Abstract

Ovarian cancers are still the most lethal gynecologic malignancy. As a novel strategy against this poor outcome cytotoxic alterations induced by a pro-oxidant treatment on human ovarian endometrioid carcinoma (MDAH 2774) cells are revisited by using light, scanning and transmission electron microscopy. A series of sequential and concomitant cellular and organelle injuries induced by ascorbatemenadione combination (VC: VK3) or Apatone® is emphasized. This adjuvant or treatment is able to kill majority of these tumor cells through ‘autoschizic cell death’, a mode of cell death different than apoptosis. Autoschizic cell death is significant after a short period of treatment to decrease the ovarian tumor cell population through induced injuries that proceed from membranes to most organelles: karyolysis with nucleolar segregation and fragmentation, autophagy of mitochondrialysosome and other organelles as well as cytoskeletal defects. The cytoskeletal damages are evidenced by morphology changes that included auto- or self-excised pieces of cytoplasm lacking organelles apparently facilitated by grouping of vacuolated endoplasm. These results obtained against this endometrioid ovary cell line are comforted by other studies using Apatone® against other carcinomas in vitro and in vivo. Altogether these reports support Apatone® as a new drug that can favorably be used as a novel potent, safe, and inexpensive clinical adjuvant or treatment against ovarian cancers.

Apatone showed promise in delaying biochemical progression in this group of end stage prostate cancer patients.

. 2008; 5(2): 62–67.
Published online 2008 Mar 24. doi: 10.7150/ijms.5.62
PMCID: PMC2288789
PMID: 18392145

A 12 Week, Open Label, Phase I/IIa Study Using Apatone® for the Treatment of Prostate Cancer Patients Who Have Failed Standard Therapy

ABSTRACT

Purpose: To evaluate the safety and efficacy of oral Apatone® (Vitamin C and Vitamin K3) administration in the treatment of prostate cancer in patients who failed standard therapy.

Materials and Methods: Seventeen patients with 2 successive rises in PSA after failure of standard local therapy were treated with (5,000 mg of VC and 50 mg of VK3 each day) for a period of 12 weeks. Prostate Specific Antigen (PSA) levels, PSA velocity (PSAV) and PSA doubling times (PSADT) were calculated before and during treatment at 6 week intervalsFollowing the initial 12 week trial, 15 of 17 patients opted to continue treatment for an additional period ranging from 6 to 24 months. PSA values were followed for these patients.

Results: At the conclusion of the 12 week treatment period, PSAV decreased and PSADT increased in 13 of 17 patients (p ≤ 0.05). There were no dose-limiting adverse effects. Of the 15 patients who continued on Apatone after 12 weeks, only 1 death occurred after 14 months of treatment.

Conclusion


Plaats een reactie ...

Reageer op "Apatone, een combinatie van vitamine C en vitamine K3, geeft goede resultaten bij prostaatkanker, endometriosekanker, eierstokkanker en andere vormen van kanker via autoschizis, geactiveerde celdood"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Alternatieve therapieën bij >> Algemene artikelen over complementaire >> Ayurvedische kruiden en middelen >> Voorlichtingsfilmpjes over >> Agaricus Blazei Murill een >> Aids - HIV en effect van voeding >> Aldara zalf - Imiquimod, een >> Aloe Vera naast chemo bij >> AMAS test - Anti Maligne Antibody >> Antioxidanten, voeding en >>