ValstarArts-bioloog drs. Engelbert Valstar

In deze rubriek hebben we een aantal columns van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar geplaatst. In deze column: Ordnung muss sein gaat Valstar in op het onwetenschappelijke karatker van de VtdK - Verereniging tegen de Kwakzalverij. 

Ordnung muss sein

Voorgeschiedenis

In nummer 2 van ‘Arts, therapeut en apotheker’ uit 2014 publiceerde ik een column getiteld ‘Wat Jupiter mag, mag de gewone sterveling niet’ (Quod licet Iovi non licet bovi). Hierin belichtte ik aan de hand van een aantal voorbeelden het onwetenschappelijke/extreem-rechtse karakter van de VtdK.

Ik citeer vrij uit mijn eigen stuk.

Zo noemde de toenmalige voorzitster van de VtdK, Catherine de Jong, CAM-artsen die onder auspicien van de KNMG in debat waren met reguliere artsen, ‘parasieten, die zich in de ingewanden van de KNMG hebben genesteld’. Welnu Joden werden in ‘Mein Kampf’ van Hitler ook als parasieten geduid. Riekt dat niet naar haatzaaien?

Emeritus hoogleraar neurologie Vermeulen, nog werkzaam op het AMC praatte het handelen van neuroloog Jansen Steur die zijn vak niet meer mocht uitoefenen, goed. Het gevolg was dat hij per direct van het AMC verbannen werd.

IK refereerde toen ook aan wat Renckens in het ‘Antikwakblad’ van de VtdK, jaargang 119, nummer 4, blz’n 4-9 te berde heeft gebracht. Hij heeft toen de oorlogsmisdadiger Hermann Goring, een van de vazallen van Hitler, aan de hand van Nazi-schrijver Hans Johst ten tonele gevoerd om aan te geven hoe volgens hem reguliere artsen op de termen geintegreerde geneeskunde, CAM of alternatieve geneeskunde zouden moeten reageren, ik citeer: U dient bij het vernemen van een dezer termen reflexmatig te reageren zoals Goring deed bij het vernemen van het woord ‘cultuur’, terwijl zijn land in oorlog was. ‘Wenn ich das Wort Kultur hore, entsichere ich meinen Browning’. Renckens en de Jong zijn zo in het extreemrechtse nauw met elkaar vervlochten.

Interessant is hoe later medebestuurslid emeritus hoogleraar psychologie Frits van Dam en het latere VtdK-bestuurslid hoogleraar translationele radiotherapie aan het AMC Lukas Stalpers met de uitspraak van Renckens zijn omgegaan.

(Non)reactie van VtdK-bestuurslid Frits van Dam

Frits van Dam heeft samen met zijn Joodse ouders de 2e Wereldoorlog overleeft door met deze bij een Friese boer met de naam Johannes onder te duiken (ja inderdaad culinair recensent wijlen Johannes van Dam was een broer van Frits, na de oorlog geboren en naar deze boer genoemd). Frits van Dam heeft van deze uitspraak van Renckens niet alleen in het openbaar geen afstand genomen, maar ook op mijn vraag of hij nu wel of geen afstand nam van deze uitspraak kwam geen reactie. De doelstellingen van de VtdK-sekte waren kennelijk belangrijker dan afstand van deze verschrikkelijke uitspraak nemen. De VtdK heeft immers van deze uitspraak geen afstand genomen terwijl Van Dam nog steeds in het bestuur zit!

Had hij na mijn vraag persoonlijk afstand van deze uitspraak genomen dan had ik dat zeker direct naar buiten gebracht.

Stalpers

In februari 2012 publiceerden Stalpers, Van Dam en penningmeester Giebels van de VtdK, geen van drieen fiscalist, een rapport omtrent wel of geen BTW voor alternatieve behandeling door artsen. Hun conclusie was dat er voor niet reguliere behandelingen (nou ja: hoe definieer je dat?) BTW zou moeten worden betaald. Fiscaal jurist mr NH de Vries sprak in een stuk van fiscale kwakzalverij. In 2013 is deze BTW daadwerkelijk ingevoerd. Deze BTW is mede door mijn toedoen een snelle dood gestorven. Er kan terecht gesteld worden dat degenen die deze wet bedacht, gepromoot en aangenomen hebben, zich aan fiscale kwakzalverij bezondigd hebben.

Later in 2019 was er een stevige botsing tussen mij en Stalpers over curcuma-onderzoek. Het inzicht van Stalpers in statistiek inzake curcumaonderzoek bleek los van rekenfouten, allerbelabberds (zie mijn column van augustus, getiteld ‘Domheid is zonde’ op www.kanker-actueel.nl),

Hij gaf, ook al was hij pas later tot het bestuur van de VtdK toegetreden, er ook geen blijk van van de ‘Goring-uitspraak’ van Renckens afstand te willen nemen (zoals een goede apparatsjik betaamt).

Hebben Stalpers en trawanten al de ‘leefstijlgeneeskunde’ omarmd? In ieder geval officieel nog niet!

Conclusie/aanbeveling

De VtdK is nog altijd een rare club. Op hun website wordt heel weinig door BIG-geregistreerde artsen geschreven. Op hun laatste congres sprak niet een BIG-geregistreerde arts. Extreem-rechtse uitingen hebben een permanent leven. Van hoor en wederhoor is zelden sprake. Wat regulier zinloos is (denk bijvoorbeeld aan prostatectomie boven de 65 jaar) en waar de inspectie niets aan doet wordt door hen zelden of nooit gestipuleerd. Wat niet regulier is en echt werkt wordt niet erkend (bijvoorbeeld glucosamine bij artrose), nee dat wordt zelfs nog aangevallen.

Van deze rare club waarvan circa 0,5% van de BIG-geregistreerde artsen lid is zou een arts geen lid moeten worden en zouden artsen die lid zijn en die mijn stukken kennen hun lidmaatschap ernstig moeten heroverwegen.

De laatste jaren is het ledental van deze sekte al substantieel gedaald. Dat zich dat mag voortzetten. Hun ‘Ordnung muss sein’ cultuur is griezelig en translationeel zijn ze helemaal niet.

 

 


Plaats een reactie ...

Reageer op "Ordnung muss sein. Column van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar over het onwetenschappelijke/extreem-rechtse karakter van de VtdK - vereniging tegen de Kwakzalverij"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Un grand homme: Louis Pasteur. >> Project C. Column van arts-bioloog >> De zoete koek van Katan. Column >> Ordnung muss sein. Column >> KWFzalverij revisited. Column >> Do not confuse leadership >> Domheid is zonde. Column van >> Teloorgang ziekenhuizen? column >> Aanvullend verzekeren in de >> Ethische en juridische aspecten >>