ValstarArts-bioloog drs. Engelbert Valstar

In deze rubriek hebben we een aantal columns van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar geplaatst. In deze column, PROJECT C schrijft Valstar over het coronavirus - Covid-19 en de fouten die er in zijn ogen door de overheid zijn gemaakt. Voor alle duidelijkheid. Alles wat Arts-bioloog Engelbert Valstar schrijft is voor zijn verantwoordelijkheid en met plaatsing betekent niet dat wij het daarmee eens zijn of oneens. Het is zijn column. Lees ook onze disclaimer.
De paar links in onderstaande column heb ik zelf aangebracht.

Project C

De vorige corona pandemie, een van meerdere uit de geschiedenis denk ik, was vermoedelijk in 1889-1890. We wisten toen evenwel nog niet goed wat virussen zijn.

Bij de mens ‘woonden’ reeds iets van zes coronavirussen. Het nieuwste lid covid-19 is verantwoordelijk voor de huidige pandemie.

De Covid-19-pandemie begon vermoedelijk in oktober/november 2019 in China en verspreide zich via vooral Italie naar ons en vanuit China ook naar de rest van de wereld.

In januari zei het RIVM dat het om een niet gevaarlijk virus ging. Uiteraard een blunder, want dat kun je pas door nader onderzoek later vaststellen. Eind februari en nog meer in maart 2020 bleek het virus wel heel gevaarlijk.

Het vervolg kennen we. Landen die vroeg strenge maatregelen troffen (afstand houden, handen wassen, een avondklok, lock down’s en mondkapjes dragen) hadden minder last. Vergelijk bijvoorbeeld Griekenland met Italie: Griekenland nam eerder en strengere maatregelen. Griekenland had relatief veel minder slachtoffers. Zweden liet het meer aan de verantwoordelijkheid van zijn bevolking over, terwijl de rest van Scandinavie strenge maatregelen nam. Zweden had/heeft veel meer doden naar verhouding dan de rest van Scandinavie.

In ons land was het beleid halfslachtig. Mensen die van de wintersport uit Oostenrijk kwamen, terwijl het in Italie al goed mis was, kregen geen ondubbelzinnig quarantaineadvies en het carnaval ging gewoon door. Dit was fout nummer 2 van RIVM/overheid.

De derde fout van RIVM/overheid was dat er te lang vliegtuigverbindingen bleven met landen waar corona al zeer actief was ; ik denk hierbij o.a. aan Italie en Spanje.

Ook het bevorderen van reizen voor vakantie binnen de EU aan het begin van de zomer was fout. Het had niet verboden moeten worden, maar het stimuleren was wat anders.

De vijfde fout van het RIVM/overheid was om mondkapjes niet direkt stringent aan te raden. Die kwamen er pas echt nadat de Amerikaanse topimmunoloog Fauci via Nieuwsuur Van Dissel, die niet voor mondkapjes was, vertelde dat hij maar eens de nieuwste literatuur over mondkapjes moest lezen.

De zesde fout was het wachten met vaccineren terwijl er al een vaccinvoorraad was. Het leek wel of er eerst allerlei mensen met vakantie moesten. De voortvarendheid waarmee de vaccinaties in Engeland en vooral in Israel ter hand werden genomen was andere koek.

Niet te gering is ook de schade die door virusontkenners en complotdenkers is/wordt aangericht. Zo was er een collega die tegen mij zei : er is helemaal geen toegenomen sterfte ; is er in jouw familie iemand door Covid-19 overleden?, Nee : wat is er dan aan de hand, terwijl er door het CBS toch duidelijk oversterftepieken waren geconstateerd (en een grotere totale sterfte op hetzelfde moment dan in andere jaren). Er was ook ene Baudet die begin december 2020 zei dat de sterfte in 2020 niet verhoogd was, maar die vergat dat 2020 nog niet afgelopen was (uiteindelijk bleek de de totale sterfte door Covid-19 in 2020 ruim 16.000 hoger dan in voorgaande jaren).

Velen vonden de maatregelen onzin, maar hoe de problemen dan wel opgelost moeten worden werd er niet bij gezegd dan wel de geponeerde ideeen zouden de problemen alleen maar vergroten. Dit geldt mutatis mutandis ook voor het artsencollectief Covid-19.

Zo is er ook nog een Belgische dierenarts, die door voornoemde collega als gezaghebbend ten tonele werd gevoerd. Mijn collega maakte zich ‘zorgen’. Hierin werd hij gesteund door Harry van der Zee, als homeopaat de belangrijkste auteur van een berucht en zeer slecht opgezet onderzoek om HIV/AIDS in Afrika te behandelen (Hij claimt nog steeds dat deze benadering werkt!). De Belgische dierenarts waar het om gaat is Geert Vanden Bossche, wat dus een belangrijke deskundige op het gebied van vaccinontwikkeling zou zijn. Ik vond zijn CV al heel onduidelijk, maar toen hij het woord kreeg op YT, volkomen kritiekloos geinterviewd door de Engelse arts Philip McMillan viel ik van mijn stoel. Bij mensen die reeds geinfecteerd zijn zou vaccineren veranderingen in het virus luxeren en zo immune-escape van het virus bevorderen om zo de pandemie verergeren, preventie bij niet geinfecteerden overschaduwend. Voor het eerste fenomeen is geen enkel bewijs. Mijn mening is dat vaccinatie bij reeds geinfecteerden de viral load zal helpen verlagen naast primaire preventie bij gezonden.

Vanden B. vergeet ook dat de asymptomatisch geinfecteerden ook in de vaccintrials zaten en dat het totaal resultaat bij vele vaccins geweldig was ; zie bijvoorbeeld PMID 33301246 : 95% preventie en wie het kreeg, kreeg het minder ernstig (die droegen kennelijk minder virus ; hoezo een averechts effect bij geinfecteerden?). Hiermee onder andere, maar ook met de goede resultaten in Israel en het knoeiresultaat in Brazilie, wordt het kletsverhaal van Vanden Bossche al volledig van tafel geveegd (en dan wil deze gek nog dat er vanwege het ‘gevaar’ dat hij gesignaleerd heeft met vaccineren gestopt wordt). Bij nader onderzoek blijkt Vanden Bossche op Pubmed 4 publicaties te hebben over desinfectantia en 4 publicaties in het Duits over het pathognomonisch complex van een darmvirus dat bij ezels voorkomt. Niets omtrent vaccins. Toponderzoekers Ugur Sahin en zijn vrouw Ozlem Tureci, beide arts en immunoloog, oprichters van BioNTech dat met Pfizer het Pfizer-vaccin tegen Covid-19 ontwikkelden, hebben echt hun focus op immunologie en komen op pubmed respectievelijk 345 en 140 keer voor. Zij waren ook beide betrokken bij voornoemde publikatie.

Professor Sahin verlegde in Januari 2020 zijn focus van RNA-kankermedicijnen naar m-RNA gemedieerde immunisatie, terwijl (ik citeer Trouw) zijn staf nog niet van de ernst in China overtuigd was, meer denkend aan de wintersport. Sahin noemde het projekt dat toen tegen Covid-19 werd ingezet project ‘Lichtsnelheid’.

Bovendien hebben Fauci en velen met hem gelijk dat er zo snel en zo veel mogelijk moet worden ingeent.

De huidige vaccins en dan denk ik ook aan de Chinese vaccins en het Sputnik-vaccin (voor beide werd hier door domoren helaas de neus opgehaald ; ook door de overheid ; dus fout nummer 7) zijn ontwikkeld door mensen waaronder dus ook Sahin en Tureci die we als navolgers van Louis Pasteur mogen beschouwen.

Vitamine D bleek in een Cochrane metaanalyse (PMID 30675873) van 25 gerandomiseerde studies in dagdoses van 1000-2000 IU per dag werkzaam bij (virale) longinfecties. Bolusdoseringen werkten echter niet. Recent was er een RCT (PMID 32871238) met 76 patienten, gehospitaliseerd vanwege corona: 50 kregen steeds met interval van enkele dagen een hoge dosis vitamine D (de eerste dag ruim 10.000 IU en daarna op dag 3 en 7 5000 IU en daarna deze dosis per week. Er waren 26 controle-patienten, waarvan er 13 op de IC kwamen en er 2 overleden. Van de vijftig die extra D kregen kwam er 1 op de IC en overleed er niemand. D is dus veelbelovend. RIVM en de overheid houden er hun mond over. Wel heeft de overheid aan de Gezondheidsraad advies gevraagd. Deze vindt het bewijs niet hard genoeg, maar het is niet uitgesloten dat vitamine D werkt.

Hopelijk komt er verder onderzoek. Ik denk dat het niet preemptief aanbevelen van vitamine D door de overheid fout 8 is.

De onderzoekers (ook degenen die belangrijk voorwerk hebben verricht wacht misschien de Nobelprijs. Voor Geert Vanden Bossche, virusontkenners, virusbagatelliseerders etc. geldt evenwel: ‘Het busje komt zo’

 


Plaats een reactie ...

1 Reactie op "Project C. Column van arts-bioloog Engelbert Valstar over Covid-19 en de vaccinaties en de fouten die de overheid in zijn ogen heeft gemaakt."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Un grand homme: Louis Pasteur. >> Project C. Column van arts-bioloog >> De zoete koek van Katan. Column >> Ordnung muss sein. Column >> KWFzalverij revisited. Column >> Do not confuse leadership >> Domheid is zonde. Column van >> Teloorgang ziekenhuizen? column >> Aanvullend verzekeren in de >> Ethische en juridische aspecten >>