13 mei 2016: Deze column schreef arts-bioloog drs. Engelbert Valstar al in 2006. maar is nog actueel uiteraard, zie ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/red-onze-kinderen-stop-de-tabaksindustrie-doe-mee-en-ondersteun-anne-marie-die-door-roken-kanker-kreeg-en-haar-kinderen-en-alle-andere-kinderen-daartegen-wil-beschermen.html 

Valstar

Hier de column van Valstar:

Roken moet niet mogen, ook niet in de horeca

Roken is slecht : niet alleen hebben rokers veel meer kans op long- of strottehoofdkanker, maar ook de kans op borstkanker, baarmoederhals-, dikkedarm-, maagkanker, leukemie etc. neemt door te roken toe. Ook heel andere ziektes komen bij rokers meer voor zoals reuma, beroertes, hartziekten, amyotrofische latareraal sclerose, dementie etc. Ongeveer 30.000 rokende medelanders overlijden jaarlijks aan de gevolgen van het roken. Passief roken is echter ook gevaarlijk. Naar schatting overlijden hierdoor jaarlijks 4000 medelanders. Verreweg de meeste door een door het passief roken verhoogde thrombosekans. Ter vergelijking : in het verkeer komen jaarlijks ca. 900 medelanders om. 

Met ingang van 2004 werd in Nederland roken op het werk waar ook niet rokenden werken verboden. Slechts op speciale plaatsen was het met ingang van die datum nog toegestaan om op je werk te roken. Vaak was/is op het werk de rookplek voor rokers thans een (koud) balkon of een andere minder plezierige plek. Volgens mij zijn in 2004 in ons land relatief veel mensen met roken gestopt, niet zozeer vanwege de hogere accijnzen, maar juist vanwege het ‘minder plezierige’ rookklimaat. De horeca was evenwel eind 2003 op het laatste moment vanwege zogenaamd te verwachten nadelige economische gevolgen, van deze strenge wet vrijgesteld.

In diverse andere Europese landen  waaronder Ierland en Italie werd eveneens een dergelijke strenge wet ingevoerd, waarbij de horeca evenwel niet werd ontzien. Eind 2005 hoorde ik dat in Ierland ondanks de strenge anti-rookwet het bezoek aan de horeca helemaal niet was afgenomen. In Italie zijn sinds de invoering van de anti-rookwetgeving 500.000 mensen met roken gestopt en is het bezoek aan de horeca eerder  toe dan afgenomen kon ik 12 januari op blz. 4  in de NRC lezen. Welnu onze minister van  VWS wil pas in 2009 de horeca echt regels opleggen. Men kan zich terdege afvragen : waarom niet nu al gezien de ervaringen in Ierland en Italie? Welnu het kwartje kan nog veel hoorbaarder vallen : wist de minister niet al voor 2004 of had hij niet eerder uit onderzoek van voor 2004 in  expliciet de VS kunnen weten dat de horeca van de oorspronkelijke vorm van de anti-rookwet geen schade zou behoeven te ondervinden? Het antwoord hierop, dat ik verderop zal uitwerken is ja! Zelfs al was de potentiele ‘schade’die de horeca zou kunnen ondervinden geen vijgeblad om de rookindustrie en Zalm te matsen, dan nog had deze minister over de juiste informatie moeten beschikken. Hiervoor is hij politiek verantwoordelijk! Mogelijk speelt bij het een en ander het feit dat de minister zelf rookverslaafd is een rol.

Dan nu meer over het genoemde onderzoek dat er al was.  In Californie bleek er in 2000, nadat in 1997 een zeer strenge rookwet juist ook voor de horeca was ingevoerd, geen nadelig economisch effect voor de horeca aantoonbaar (Glantz SA en Charlesworth A ;JAMA 1999 ; 281:1911-8). Het bezoek aan bars en hotels was zelfs eerder toegenomen (Tang H et al ; Am J Public Health 2003 ; 93:611`-7). In Massachusetts bleek eveneens geen nadelig effect op het restaurantbezoek merkbaar na invoering van rook-vrije restaurants (Bartosch WJ en Pope GC ; J Public Health Manag Pract 1999:53-62). In Zuid-Australie bleek na het invoeren van rookvrije restaurants het bezoek ook eerder toe- dan af te nemen (Wakefield M et al ; Prev Med 1999 ;29:53-6). In Hong Kong bleek een strenge rookwet het restaurantbezoek te doen toenemen (Lam TH et al; Tob Control 2002:11:195-2000). Etc. Etc!!! Kortom Hoogervorst kan met goede argumenten een rookvrije horeca alsnog versneld laten invoeren. Voorts is hij, ik zeg het nog maar een keer, verantwoordelijk voor het feit dat hij van genoemde onderzoeken niet op de hoogte was dan wel deze heeft genegeerd. Hierbij gevoegd het feit dat hij schending van de medische geheimhouding door de Inspectie omtrent Sylvia Millecam, geen probleem vond, terwijl toch gewoon de wet werd/wordt overtreden (zie mijn column van februari 2005) en het feit dat hij het ook feitelijk geen probleem vindt dat de VWA (zie mijn column van februari 2006) niet onafhankelijk is, maakt mijns inziens dat deze minister maar beter kan vertrekken (maar eerst wel even door anderen  versneld een rookvrije horeca laten invoeren). In de NRC van 28 januari zegt hij ook nog dat hij vindt dat hij vanwege het nieuwe zorgstelsel een plek in de Nederlandse geschiedenisboekjes verdient. De vraag is evenwel in welke zin dat zal zijn. Eerst moet ie maar weg vind ik.


Plaats een reactie ...

1 Reactie op "Roken moet niet mogen, ook niet in de horeca column van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar"

  • ton wurtz :
    Zolang er 40000 mensen jaarlijks letsel oplopen door geen goede medicatie te geven lijkt het mij niet meer dan logisch om daar eens mee te beginnen. Eerst hand in eigen boezem steken en dan pas wijzen naar andere producten.Bovendien is ook het transparantie register niet volledig nu blijkt dat vele sprekers door de farmaceut worden betaald. Kortom in uw wereld is er nog veel te veranderen en te verbeteren.

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Un grand homme: Louis Pasteur. >> Project C. Column van arts-bioloog >> De zoete koek van Katan. Column >> Ordnung muss sein. Column >> KWFzalverij revisited. Column >> Do not confuse leadership >> Domheid is zonde. Column van >> Teloorgang ziekenhuizen? column >> Aanvullend verzekeren in de >> Ethische en juridische aspecten >>