ValstarArts-bioloog drs. Engelbert Valstar

In deze rubriek hebben we een aantal columns van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar geplaatst. In deze column: KWFzalverij revisited gaat Valstar in op het Moermanrapport en de bewezen waarden van een dieet, bv zoals dr. Moerman dat propageerde en ook verder werd ontwikkeld door bv dr. Houtsmuller en Valstar zelf. Ook noemt Valstar in zijn column verschillende voedingstoffen die hun waarde bij kanker inmiddels hebben bewezen. En is verbaasd dat het KWF preventie van dieet en voedingstoffen bagatelliseren en therapeutische effecten ontkennen. Dieet en bepaalde voedingsstoffen kunnen soms ook genezend bij dragen in een behandeling van kanker. Zie voorbeelden daarvan in onderstaande column.  

KWFzalverij revisited

Inleiding

De arts Cornelis Moerman begon in de dertiger jaren van de vorige eeuw kankerpatienten te behandelen met het zogenaamde Moermandieet en daarbij als ‘supplementen’ vooral de vitaminen C,A,E,B-complex en verder citroenzuur, jodium, sulfur depuratum en ijzer. Moerman vertelde mij begin tachtiger jaren, dat een enkele regressie toeval zou kunnen zijn, maar niet het feit dat hij alleen al in de oorlog 5 regressies zag.

Het latere Moermanrapport (ISBN 90 39 90121 X ), waar ik het brein achter was, concludeerde in 1991 dat ‘spontane regressies’ bestaan, maar dat onderzoek steeds meer oorzaken van deze zogenaamde regressies had blootgelegd. Ook concludeerde het rapport dat spontane regressie niet alleen bij Moermanpatienten te vaak voorkwam, maar ook dat er regressies in deze groep waren, waarvan (toen) geen enkel vergelijkbaar voorbeeld in de literatuur te vinden was en dat het rapport Delprat in de vijftiger jaren deze conclusies op grond van de feiten die toen bekend waren ook al had moeten trekken!!

Inmiddels is er veel bewijs dat een aantal kruiden, voedingsstoffen etc. bij kanker therapeutische consequenties hebben. Ter adstructie: men bekijke de therapeutische lijst op www.ngoo.nl

De mogelijkheden tot kankerbehandeling in historisch perspectief zijn hierbij zeer relevant.

Kankerbehandeling in historisch perspectief

Toen Moerman zijn therapie in de veertiger jaren bepleitte en onderzoek voorstelde kwam er in 1950 het slechte rapport van Brutel de la Riviere (in feite was het bewust een non-rapport) en in 1958 het frauduleuze rapport Delprat. Men leze de analyse van deze rapporten in hoofdstuk 2 van het Moermanrapport. (red: Retrospectief onderzoek naar de effectiviteit van de Moermantherapie bij kankerpatienten  ; SDU, den Haag 1991 ;ISBN 90 39 90121 X door A Antonczyk, communicatiedeskundige, E Valstar arts-bioloog en JA Wiese, arts. Voorts onder begeleiding van o.a. Simon de Graaf, radiotherapeut en cytoloog en D Meijer, arts)

Het rapport Delprat stelde expliciet dat er bij kanker preventief noch therapeutisch iets van voeding verwacht mocht worden.

Feit is dat er in de veertiger jaren zo goed als niets vaststond van hoe je kanker moet behandelen. In de vijftiger jaren kwam er de bestraling die bij de ziekte van Hodgkin ruim 50% van de mensen genas (wat later met chemo en nog later met voornamelijk alleen chemo ruim 90 procent werd) en in de zestiger jaren werd het nut van chemo heel duidelijk bij bijvoorbeeld kinderenleukemie. Ondertussen werden de operatiemogelijkheden duidelijker en beter.

In 1971 bracht na vooral aandringen vanuit de Moermanhoek de (oud-)inspecteur van Volksgezondheid Drion in eerste instantie een rapport uit waarin hij voor nader onderzoek naar de Moermanmethode pleitte, maar dat hij in opdracht van zijn minister Stuyt moest veranderen: er was geen aanleiding voor verder onderzoek! Zie wederom het Moermanrapport.

Omstreeks 1980 kwam het KWF met de boodschap dat gezonde voeding (die zeer veel leek op die van Moerman) de kans op kanker vermindert.

Later in de negentiger jaren trad voedingsdeskundige en internist Hans Houtsmuller naar voren, die zichzelf mede had behandeld voor een maligne melanoom. In samenwerking met het KWF kwam toen het boekje ‘Wegen en afwegen’ uit, waaraan ook ik had mogen meewerken. Juist door mij kwam er duidelijk in te staan dat voeding ook bij de genezing een rol kon spelen (ik had onder andere gewezen op de therapeutische interactie van 5-FU en actief foliumzuur bij de behandeling van darmkanker). Maar er kwam een tegenbeweging op gang. Eerst werd de toenmalige voorzitter van de Moerman vereniging geprest om het belang van de Moermantherapie te miniseren tot nul (je voelt je er beter door en dat is het) en het KWF trachtte ook Houtsmuller tot nuanceren van zijn behandeling te bewegen (en dat terwijl er nog zoveel te onderzoeken was). Ik hield wat betreft ‘Wegen en afwegen’ voet bij stuk, maar het KWF voerde hier ook de ‘nuancering’ door. Onder druk van mede Piet Borst en de VtdK werd “Wegen en afwegen’ een co-productie van mij, een psychologe van het KWF en een voedingskundige van de WUR ingetrokken.

In 2002 kwam ik met mijn boek ‘Voedingsinterventie bij kanker’, waarin ik naast 1600 studies betreffende in vitro-studies, dierproeven en observationele studies bij de mens, ongeveer 100 RCT’s opvoerde, de meeste in de therapeutische sfeer.

In 2001 was ik ondertussen ook begonnen met mijn lijst gerandomiseerde studies betreffende ‘niet-reguliere’ methoden ter behandeling van kanker. Een lijst die nu (oktober 2019) circa 3800 studies omvat, op een paar na allemaal op pubmed te vinden.

In 2004 kwam het KWF met een rapport uit waarin stond dat de relatie voeding kanker minder sterk was dan voorheen gedacht. De rol van vlees werd gebagatelliseerd (inmiddels kan dat niet meer), nee er werd zelfs gejokt in het rapport. Zie mijn column KWFzalverij, gepubliceerd in het TvOG (Tijdschrift voor Orthomoleculaire Geneeskunde van april 2008), maar ook op internet bij onder andere kanker-actueel te vinden.

In 2011 verscheen er een onderzoek met cisplatin en visolie, verricht bij muizen (PMID 21907927). Visolie zou chemo tegenwerken. Welnu in dit onderzoek zat bij een van de grafieken een rekenfout van een factor 10 en de statistiek deugde niet. Zie mijn column ‘ Lies, damned lies and statistics’ , die in het TvOG van december 2011 verscheen.

De onderzoekers waren een groep rondom Voest, hoogleraar oncologie aan het UMCU en (later) medisch directeur van het NKI (Nederlands Kanker Instituut). Ik attendeerde de onderzoekers op de fouten, maar er kwam geen reactie. In een later muizenonderzoek van dezelfde groep, waarvan de statistiek nu wel in orde was werd er bij slechts een meetpunt een negatieve interactie gevonden (PMID 26181186). Onderzoek dat iets anders vond werd echter genegeerd. Dat betrof zowel dierexperimenteel onderzoek als RCT’s bij de mens. Zie mijn column ‘Zachtkens zoals men visjes braadt’ in het derde nummer van ATA (Arts therapeut en apotheker), maar ook bij www.kanker-actueel.nl en elders te vinden.

Ik gaf in maart 2016 het KWF alle informatie, maar die raden heden ten dage visolie bij chemo nog steeds af. Inmiddels zijn er circa 12 RCT’s bij de mens die allen een gunstige interactie van chemo met visolie laten zien. Ik geef de PMID-nummers:30912414, 31192682, 21328326, 22114792, 22894640, 26700096, 26421385, 27644137, 27340553, 29324423, 30455762 en 30710885. (red: zie dit artikel) Deze aangevulde lijst van RCT’s reikte ik het KWF jongstleden 18 oktober aan en u raadt het al nog steeds geen inhoudelijke reactie.

Daarbij wordt door het KWF het nadeel van rood vlees op verschillende manieren nog steeds gebagatelliseerd. Het KWF zegt feitelijk dat tot 120 gram rood vlees per dag (!) geen probleem is, terwijl de gezondheidsraad niet meer dan 500 gram rood vlees per week aanraadt (zie de website van het World Cancer Research Fund) en in Wageningen processed meat (worst) zelfs helemaal wordt afgeraden.

Mijn advies wat vlees betreft is voor gezonden niet meer dan 300 gram rood vlees per week en geen processed meat.

Toevalsfactoren bij successen met nutritionele/voedingssupport in de behandeling van kankerpatienten.

Zoals ik in het Moermanrapport al aangaf komt regressie zonder dat duidelijk is waarom voor. Eerder bij jongeren en bij bepaalde tumoren eerder dan bij anderen. Feit is dat als een regressie vaker optreedt dan verwacht of vaker bij tumoren waar je het niet verwacht, je dan toch als oorzaak van die regressie moet gaan overwegen, waar je bij voorbaat niet in geloofde. Zie de discussie in het Moermanrapport. Mijn praktijk bevestigt dat. Hoe moet je de regressie van een hoog maligne Non-Hodgkin lymfoom dat ook in de hersenen zit of van meerdere mesotheliomen verklaren? Ik geef wel een pakket wat heel specifiek bij het soort kanker en de persoon past.

Wanneer er zoals bij de Gersontherapie met een lijst van wel 40 soorten groenten en fruit wordt geparadeerd, wat doet dan wat? Wat is het nut van koffieklysma’s (er is geen bewijs voor hun nut en ze zijn belastend) en pancreasenzymen (die op grond van onderzoek naar mijn mening zelfs gecontraindiceerd zijn)?

Als het voor patienten eenvoudiger is omdat er minder dingen gedaan behoeven te worden en er specifieke adviezen zijn, dan is de aanpak doelmatiger en de compliance beter.

Een paar voorbeelden: (zie ook literatuurlijsten bij specifiek een vorm van kanker of bij chemo of bestraling of operatie)

  • lycopeen verbetert in een RCT de progressievrije overleving bij uitgezaaide prostaatkanker(PMID 12930422) en in 2 andere RCT’s werd bij kortdurende follow-up de stijging van de PSA geremd (PMID 11489752 en 11755012).
  • Melatonine vermindert de bijwerkingen van bestraling en chemo bij solide tumoren, het resultaat is beter en de overleving langer (PMID 22271210).
  • Dagelijks visolie met 200 IU vitamine E verlengt het leven bij uitgezaaide (darm)kanker (PMID 31192682).
  • Coriolus versicolor vermindert de sterfte bij het NSCLC (PMID 3008669, 9043766).
  • Coumarine als adjuvante therapie bij het melanoom (PMID 2676609). Etc. Etc.!!
  • Relatief meer groenten plus granen (dit is Moerman in therapeutische zin) verbetert het resultaat bij borstkanker (PMID 31175807).

Etc. In tegenstelling tot wat Delprat en c.s. zeiden en in een ruimer kader dan Moerman zei: Voeding (met extra natuurstoffen) is bij kanker preventief en therapeutisch van belang.

Het is duidelijk dat het jokkebrokken van het KWF in het verleden en het niet precies vertellen van de hedendaagse feiten, de patient niet helpt zoals zou moeten en het lukt helemaal niet indien oncologen als Voest en ook Stalpers (zie mijn vorige column: ‘ Domheid is zonde’) van methodologie, rekenen en statistiek onvoldoende kaas gegeten blijken te hebben.

Conclusie/commentaar

Met meer kennis zijn zogenaamde ‘spontane regressies’ eerder verklaarbaar. Niet alleen kan meer kennis van voeding en kruiden daarbij helpen, er is ook bewijs dat voedingsstoffen inderdaad therapeutische consequenties hebben. Wat preventie betreft is voorlopig duidelijk dat minder zout, meer groenten, minder rood vlees, minder alcohol, minder calorieen etc. helpen om het kankerrisico te verminderen.

De rol van micronutrienten is beperkt onderzocht : beta-caroteen vermindert de kans op longkanker niet (maar ATRA, een vorm van vitamine A-zuur blijkt wel van belang bij de behandeling van promyelocytenleukemie : PMID 8241496), vitamine D (PMID 16481636) noch foliumzuur (PMID 17551129) gaan ontstaan van darmkanker tegen (foliumzuur blijkt wel in combinatie met 5-FU bij de behandeling van darmkanker van belang ; PMID 20082144), maar extra selenium gaat in relatief seleniumarme gebieden het ontstaan van primaire leverkanker bij relatief hoge hepatitis-B-expositie wel tegen (PMID 1726411).

Veel moet nog onderzocht worden : zo wijst epidemiologisch en dierexperimenteel onderzoek bijvoorbeeld op een therapeutisch effect van jodium bij borstkanker (PMID 8637209). Zou een hogere jodiuminname in ons land de kans op borstkanker verminderen?

Feit is dat voeding met ook paddestoelen en diverse kruiden van belang zijn bij de preventie en/of de behandeling van kanker. Hiermee wordt expliciet de visie dat voeding etc. noch van preventief noch van therapeutisch belang is ten aanzien van kanker weerlegd.

Clinical Nutrition moet juist ook voor artsen een vak worden!

 


Plaats een reactie ...

Reageer op "KWFzalverij revisited. Column van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar over het Moermanrapport en de waarde van een dieet en bepaalde voedingsstoffen bij kanker."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Un grand homme: Louis Pasteur. >> Project C. Column van arts-bioloog >> De zoete koek van Katan. Column >> Ordnung muss sein. Column >> KWFzalverij revisited. Column >> Do not confuse leadership >> Domheid is zonde. Column van >> Teloorgang ziekenhuizen? column >> Aanvullend verzekeren in de >> Ethische en juridische aspecten >>