ValstarArts-bioloog drs. Engelbert Valstar

In deze rubriek hebben we een aantal columns van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar geplaatst. Teloorgang ziekenhuizen? gaat over de problemen die ziekenhuizen als Bronovo hebben en het gemis aan goede artsen die ook lifestyl kunnen adviseren. 

Teloorgang  ziekenhuizen?

Ziekenhuizen in de problemen

Vorig jaar gingen het Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen failliet. Bekend is dat in 2017 20 procent van de Nederlandse (en 40% van de Belgische) ziekenhuizen in de rode cijfers zitten. Het Hagaziekenhuis leed na enkele jaren van dalende winst in 2017 een verlies van circa 1,5  miljoen euro en was  de winst van MCH (Medisch Centrum Haaglanden gedaald tot circa 2 miljoen euro. Het Hagaziekenhuis was al bezig de locatie Sportlaan af te bouwen, wat gezien de moeilijke financiele situatie van dit ziekenhuis niet onlogisch is. Nu bereikte mij op Oudejaarsavond het bericht dat de locaties van MCH, te weten de (Koninklijke) Bronovo en Antoniushove te Leidschendam gesloten zouden  worden om de winstgevendheid van MCH in stand te houden. Inmiddels (11 januari 2019) is duidelijk dat alleen Bronovo dicht gaat, al denk ik dat er in de regio nog wel meer ziekenhuizen gaan sluiten.

Duurdere geneesmiddelen waar minder aan verdiend wordt of zelfs geld bij moet worden steeds meer een probleem, maar ook de krappe arbeidsmarkt is een probleem, want er moeten steeds vaker duurdere losse krachten ingehuurd worden. Ook heb ik op internet cijfers gezien die rekening houdend met de bevolkingsgroei zeker niet op meer ziekenhuisbezoek wijzen.

Hiervan los staat een zekere verschuiving van de consulten bij de huisarts naar telefonische en internetconsulten. Ook is duidelijk dat de huisartsen meer zelf doen en dat patienten meer dan ooit meedenken (wat er bij voorbaat al toe leidt dat een aantal van hen eerst met behulp van internet tracht het probleem zelf op te lossen). Verwijzing zal door dit alles niet bevorderd worden.

Navrant hierbij is dat de prive-klinieken wel goed draaien en ook de laatste jaren een goede groei kennen (ook al vertegenwoordigen ze nog maar iets van 5% van de omzet).

Lifestyle-geneeskunde

De laatste 2 jaar is uit de verf gekomen wat allang bekend was namelijk dat je door gezondere voeding met veel minder suiker en meer bewegen diabetes type 2 kunt omkeren. De vereniging ‘Arts en Voeding’ heeft dat met onder andere diabetoloog Hanno Pijl door recent onderzoek verder onderbouwd.

De AVIG (overheerst door homeopaten) heeft in deze hoegenaamd geen rol gespeeld. De AVIG probeert  vooral onwerkzame klassieke homeopathie onder het motto ‘ life style geneeskunde’ collega’s en patienten op te dringen. Wat echt onder life style geneeskunde thuis hoort is orthomoleculaire geneeskunde.

Interessant is dat de life style geneeskunde van ‘Arts en voeding’ nu ook door onder andere de Nederlandse vereniging van internisten, maar ook door de KNMG wordt omhelsd.

Het zwaartepunt van life style geneeskunde zit evenwel bij artsen die ‘niet regulier’ heten en/of lid zijn van ‘Arts en Voeding’ en die eigenlijk allen mede orthomoleculair georienteerd zijn. Het zou goed voor de ziekenhuizen zijn zich ook meer met life-style geneeskunde te gaan bezighouden.

De VtdK (minder dan ca. 1800 leden, waarvan de overgrote meerderheid geen arts is) heeft zich in het verleden over diverse zaken betreffende ‘Arts en Voeding’  kritisch uitgelaten en omhelzen niets. De arts n.p.  Renckens heeft dit laatste nog eens in een recente column op ‘Klopt dat wel’ nog eens nadrukkelijk bevestigd. In een meta-analyse van 81 van 92 RCT’s (in totaal 7385 patienten) vinden onderzoekers in het NTvG van 13 november 2018, bij operatiepatienten met muziek een vermindering van de angst en de postoperatieve pijn. Renckens gelooft het niet. Nee als een onderzoek het tegenovergestelde oplevert van wat je verwacht, dan zeg je waar er een fout zit of je doet het over. Vind je geen fout en je doet het niet over dan moet je het resultaat accepteren. Dat is wetenschap.

Conclusie en discussie

Het gaat niet goed met de ziekenhuizen. Dat blijkt ook uit het aantal artsen dat zich gaat specialiseren : in 2011 nog 1446, maar in 2018 waren dat er nog maar 1125, wat zich slechts ten dele door het opwaarderen van de AOW-leeftijd laat verklaren. Ondertussen is er een stuwmeer van basisartsen ontstaan van meer dan 5100 artsen, die nu meestal los werk doen dat niet voor opleiding telt. Daarbij is de policy om artsen meer in loondienst te krijgen. Dit alles drukt na de studie en later ook nog eens het inkomen van de artsen.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Teloorgang ziekenhuizen? column van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar over de problemen bij ziekenhuizen"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Un grand homme: Louis Pasteur. >> Project C. Column van arts-bioloog >> De zoete koek van Katan. Column >> Ordnung muss sein. Column >> KWFzalverij revisited. Column >> Do not confuse leadership >> Domheid is zonde. Column van >> Teloorgang ziekenhuizen? column >> Aanvullend verzekeren in de >> Ethische en juridische aspecten >>