26 januari 2018

Valstar Arts-bioloog drs. Engelbert Valstar zijn column van februari 2018

HYBRIS

De Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde gaat meestal naar biologen. In 2017 ging de prijs naar 3 biologen die onderzoek aan het circadiaanse ritme bij de mens hadden gedaan en in 2016 ging de prijs naar een Japanse moleculair bioloog voor onderzoek aan autofagie in de cel. Gaat de prijs (mede) naar een arts dan is dat vaak voor werk dat moleculair biologisch van aard is.  Geheel in lijn hiermee is een hoofdredactioneel van Evert Pronk in Medisch Contact (31-32; 3 augustus 2017) ‘Geneeskunde is ook altijd biologie. En dat is een exacte wetenschap’. Aan het eind van hetzelfde hoofdredactioneel zegt hij over besluitvorming: ‘Want dat is de ‘b’ in Evidence Based Medicine. Een basis. En omdat die zijn oorsprong heeft in de natuurwetenschap, een prima fundament.’

Het eerst gedaan hebben van biologie moet dus wel nuttig zijn als je arts wordt of dat inmiddels ook bent. Bij de eerste ronde van de herregistratie gaf ik aan dat ik ook bioloog was. In haar reactie vroeg het CBIG om meer zakelijke informatie, maar in eerste instantie vroeg men zich af of mijn consulten geen consulten biologie waren.  Expliciet moleculaire  biologie is belangrijk voor de geneeskunde, zoals uit de Nobelprijstoekenningen, het voornoemde redactioneel, maar bijvoorbeeld ook uit het werk van Watson (bioloog) en Crick (fysicus) is gebleken (zij kregen de Nobelprijs voor  Fysiologie of Geneeskunde in 1962 voor de opheldering van de DNA-structuur ; chemica Rosalind Franklin had in de prijs meegedeeld ware het niet dat zij in 1962 al overleden was), maar dat soort werk hoe belangwekkend ook is labwerk. Het lab heb ik al lang geleden vrijwel geheel achter me gelaten ; ik werk al meer dan 30 jaar als arts. Er zijn veel meer (reguliere) artsen die eerst fysiotherapeut waren of bijvoorbeeld scheikunde, biologie of iets anders gestudeerd hebben, daar trots op zijn en dat ook uiten.

Mijn reactie was als volgt: ‘Ik werk als arts, niet als (moleculair) bioloog. Het feit dat ik ook biologie heb gestudeerd is strikt genomen niet van belang, maar wel een pre. Ik lever bijna alleen reguliere zorg. Het beroep arts-bioloog bestaat niet, ik ben arts en bioloog. Zo is daar bijvoorbeeld ook Prof. Dr . Ir. JJM van der Hoeven aan de Radbouduniversiteit, die met ir. aangeeft dat hij ook biologie gestudeerd heeft, maar hij werkt voor zover mij bekend, net als ik, niet als bioloog. Op internet geeft de Radboud netjes als eerste aan bij de presentatie van Van der Hoeven als hoogleraar, dat hij als eerste biologie heeft gestudeerd. Bij herregistratie is ook nooit een voorbehoud gemaakt dat het gedaan hebben van een andere studie de kans op herregistratie beïnvloedt.’

Na een preciezere boekhoudkundige invulling en verdere precisering van mijn werk met her en der nog een juridische kanttekening/boobytrap werd ik hergeregistreerd, zonder dat werd aangegeven of alle uren meetelden (bijvoorbeeld de tijd die ik aan dieetadviezen voor kankerpatiënten besteedde).

Uiteindelijk zijn van de 90.000 artsen met een BIG-registratie zo meldde ‘Medisch Contact’ 11 januari, er 18.000 geschrapt, 20 procent dus. Bij de fysiotherapeuten, verlos- en verpleegkundigen was dit 27% en bij de apothekers, tandartsen, gezondheidspsychologen  en psychotherapeuten was dit 26%. Geen vreemd percentage dus zo lijkt het.

Van de artsen werden de meeste omdat ze huisarts dan wel medisch specialist zijn vanwege de eisen die hun beroepsverenigingen stellen ‘automatisch’ hergeregistreerd.  Het CIBG liet ‘Medisch Contact’ weten dat er 33146 (onder wie een deel gepensioneerd dan wel in het buitenland wonend) voor herregistratie waren aangeschreven. Hiervan reageerde 41% niet en een kleiner deel liet weten geen herregistratie te wensen. Een rekensom leert dat er daarom al minstens 13590 artsen niet hergeregistreerd werden. Dus slechts 4410  van de totaal 90.000 artsen zijn vanwege te weinig reguliere werkzaamheden niet hergeregistreerd dan wel (!) hebben actief laten weten niet hergeregistreerd te willen worden.

Wat ik zelf gedetecteerd heb is dat bijna iedere arts, die ook niet regulier werkt (ja wat is dat regulier?; wanneer is iets nieuws regulier?) gewoon hergeregistreerd is. De natte droom van de VTDK en sommige anderen, namelijk dat de herregistratie min of meer het einde van complementair (wat volgens mij op wetenschappelijke en juridische gronden met uitzondering van klassieke homeopathie, bioresonantie en neuraaltherapie, gewoon regulier is)  zou betekenen, kwam niet uit. 

Op de VtdK en genoemde anderen kan net als met betrekking tot de BTW het begrip ‘hybris’  (Oud-Grieks voor hoogmoed) worden geplakt. Bij de BTW was een van de gevolgen dat vele therapeuten doorkregen dat ook zij niet BTW-plichtig waren, al heeft een aantal van hen dat ook nu nog niet door. Er was bij de BTW dus sprake van een boemerang effect, ook om dat er  artsen zijn die op diverse manieren juist van deze tijdelijke BTW legaal hebben geprofiteerd.

Wat de BIG-registratie aangaat verwacht ik dat met de hulp van de rechter later dit jaar in ieder geval de acupunctuur-uren alsnog gaan meetellen. Daarbij is het zo verwacht ik dat de artsen die nu uit het BIG-register geschrapt zijn (op praktisch dezelfde manier) gewoon doorwerken, terwijl de inspectie ten aanzien van hen nu wel minder bevoegdheden heeft. Kortom behalve het effect dat het aantal (reguliere) werkuren te gering kan zijn, waarbij pas later zal blijken wat daaronder allemaal verstaan wordt, is er nauwelijks effect op de omvang van het aantal complementair werkende artsen. Het stuwmeer aan basisartsen dat nu door toedoen van vooral VWS is gecreëerd zou het aantal artsen richting complementair en/of richting prive-klinieken wel eens kunnen doen toenemen.

Ik verwacht dat doordat er meer artsen ook complementair gaan werken, rekening houdend met de herregistratie eisen in de toekomst en doordat de rechter de acupunctuururen gaat honoreren  in z’n totaliteit net als bij de BTW met betrekking tot de BIG-registratie de boemerang compleet zal zijn.

 


Plaats een reactie ...

Reageer op "HYBRIS. column van arts-bioloog Engelbert Valstar over de BIG registratie en het belang van biologische kennis voor een arts."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Un grand homme: Louis Pasteur. >> Project C. Column van arts-bioloog >> De zoete koek van Katan. Column >> Ordnung muss sein. Column >> KWFzalverij revisited. Column >> Do not confuse leadership >> Domheid is zonde. Column van >> Teloorgang ziekenhuizen? column >> Aanvullend verzekeren in de >> Ethische en juridische aspecten >>