ValstarArts-bioloog drs. Engelbert Valstar

8 april 2016: Onderstaande column: Meten met twee maten was een column die arts-bioloog drs. Engelbert schreef voor toendertijd de Orthomoleculaire Koerier. En gaat over de verschillen in de manier waarop de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) artsen uit het reguliere circuit en uit het complementaire circuit die in de fout gaan behandeld en gestraft worden.

Pikant en nog steeds actueel is wat Valstar schrijft, zie o.a. de affaire met de KNO arts in het UMC - Utrercht: http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4277840/2016/04/07/Kno-arts-UMC-weer-op-non-actief-wegens-misstand.dhtml 

en het zwijgcontract dat een moeder moest tekenen, daarvoor zelfs geld ontving van het Tergooi ziekenhuis in Hilversum na de onnodige dood van een jonge topsporter: 

http://www.volkskrant.nl/wetenschap/-familie-overleden-hockeyer-tekende-zwijgcontract-na-mediadruk-op-ziekenhuis~a4276444/ 

Onderstaande column schreef Valstat 11 jaar geleden maar er is anno 2016 nog niets veranderd lijkt het:

Meten met twee maten

 

Onlangs vernamen we dat een kindercardioloog is veroordeeld tot een celstraf en gedurende zes jaar zijn vak niet mag uitoefenen wegens dood door schuld. De celstraf kreeg hij in ieder geval ook mede vanwege het in bezit hebben van kinderporno.

Wat ging hieraan vooraf? Enkele jaren geleden, zo is gebleken, deed deze cardioloog op onjuiste wijze een niet noodzakelijk invasief onderzoek bij een kind. Daarbij traden ernstige complicaties op en het kind overleed. Er werd vervolgens namens het ziekenhuis een onderzoek ingesteld naar de toedracht door een commissie die zowel naar het ziekenhuis als naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) rapporteerde. De ouders, toch eigenaar van het medisch dossier van hun kind, moesten vervolgens een jaar tegen het ziekenhuis procederen om het rapport te krijgen. De ouders bleken op een goed spoor te zitten, want een officier van justitie die het rapport bestudeerde liet de man prompt arresteren. Herre Kingma, baas van de IGZ en sympathisant van de sekte van Renckens, zei toen in een televisie-journaal: “Ik ben voor openheid”.

Dit is merkwaardig om twee redenen:

- Een controlerend ambtenaar dient volgens het bestuursrecht onbevooroordeeld en onafhankelijk te zijn. Waarom dan het rapport niet aan de ouders doorgespeeld, temeer daar een doorsnee jurist kon voorspellen dat de ouders hun zaak tegen het ziekenhuis toch wel zouden winnen?;

- Als een officier van justitie mede op grond van de medische informatie uit het rapport iemand al laat arresteren, waarom heeft de IGZ (Kingma is ook hoogleraar cardiologie!) dan geen reden gezien om al eerder een tuchtzaak tegen deze arts te beginnen?

Parafraserend op wijlen professor Muntendam, die zowel voor de voorloper van het KWF als onder meer voor de IGZ heeft gewerkt, zou ik naar Kingma toe willen zeggen: ja ja, nog meer duisternis (een feit is wel dat Muntendam ook veel goede dingen heeft gedaan en later als voorzitter van de Commissie Alternatieve Geneeswijzen feitelijk op zijn schreden is teruggekeerd; lof daarvoor!).

Eerst veel later bleek de genoemde kindercardioloog ook in het bezit te zijn van kinderporno. Kingma en bedoeld ziekenhuis zullen wel niet meer aan deze zaak herinnerd willen worden, zeker ook omdat zij niets van de kinderporno afwisten.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg doet meer rare dingen. Zo heeft Kingma tegen de zin van vele ondergeschikten de controle op het aannemen van cadeautjes door artsen geheel of bijna geheel afgeschaft. Dit is niet alleen erg vreemd, maar is het bovendien niet de taak van onze volksvertegenwoordiging om over zoiets te beslissen?

Schandalig en in strijd met de wet is ook dat de IGZ vorig jaar de ziektegeschiedenis van Sylvia Millecam op het internet heeft geëxhibitioneerd. De Inspectie mag best tegen de wil van de familie ambtshalve een rapport opmaken, maar moet dat dan wel geanonimiseerd presenteren. Indien het een lid van het koningshuis was geweest dan had men wel uitgekeken. Als Sylvia nog had geleefd dan had zij het zeker verboden en was de patiënte een onbekende geweest. In dat geval zou er volgens mij geen rapport zijn opgemaakt omdat er geen mediahype op zou zijn gevolgd! Nee, de vele patiënten die door fouten van de reguliere geneeskunde overlijden, hoeven zo=n rapportage niet te verwachten, zoals ook het geval was met het kind dat door toedoen van genoemde kindercardioloog overleed. En dat terwijl Sylvia gewoon haar eigen weg volgde. Feitelijk heeft de inspectie ook nog eens artsen aangezet tot het schenden van het medisch beroepsgeheim door te trachten informatie over haar bij hen af te dwingen. Sterker nog, de inspectie had de artsen er juist op moeten wijzen dat zij gebonden zijn aan het medisch beroepsgeheim.

In gemoede vraag ik me af: waar is minister Hoogervorst? Wel, die weet ook niet wat de regels zijn, want de minister verklaarde naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer dat genoemd ambtshalve opgesteld rapport best niet anoniem naar buiten mocht worden gebracht.

Deze minister is niet alleen niet goed thuis in het medisch recht, maar hij laat zich ook gebruiken om te proberen de verkrijgbaarheid van Iscador te beperken. En dat terwijl dit middel al zo lang op de markt is en er de nodige gerandomiseerde studies bestaan die het nut van Iscador onder omstandigheden duidelijk bewijzen! Waarom wordt er niet gestopt met het bevolkingsonderzoek naar borstkanker nu in meer dan tien gerandomiseerde studies is aangetoond dat dit de sterfte aan borstkanker niet beïnvloedt? Waarom wordt prostatectomie nog vergoed, terwijl in twee gerandomiseerde studies is aangetoond dat deze ingreep bij prostaatkanker geen effect heeft op de overleving? Waarom werd Gleevec voor chronische myeloïde leukemie reeds na fase 1-studie vergoed en waarom wordt de toepassing van taxol in de eerstelijnsbehandeling van eierstokkanker fase 3/4 niet verboden nu is aangetoond dat het op dat moment niets toevoegt aan carboplatin? Enzovoort! Minister Hoogervorst, het wordt tijd dat u en uw Inspectie beter hun werk gaan doen.

 

Bij de IGZ blijkt het ook intern een zootje te zijn. Vlak voor de kerst (wat een tijdstip!) vernam ik via het internet dat het ministerie bij de Inspectie (nu pas) een bewindvoerder heeft aangesteld, onder andere vanwege intimiderend optreden door sommige meerderen. Deze bewindvoerder heeft een volledig mandaat, al blijft, zo werd gemeld, Kingma in functie.

Rest mij nog om de lezers van dit blad een voorspoedig en gelukkig 2005 te wensen.

 


Plaats een reactie ...

Reageer op "Meten met twee maten: column van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Un grand homme: Louis Pasteur. >> Project C. Column van arts-bioloog >> De zoete koek van Katan. Column >> Ordnung muss sein. Column >> KWFzalverij revisited. Column >> Do not confuse leadership >> Domheid is zonde. Column van >> Teloorgang ziekenhuizen? column >> Aanvullend verzekeren in de >> Ethische en juridische aspecten >>