Beste mensen,

Allereerst bedankt voor de vele reacties n.a.v. de laatste  nieuwsbrief:

https://kanker-actueel.nl/nieuwsbrief-van-22-juli-2018-van-kanker-actueel.html

Er hebben tot op vandaag 1347 mensen op de link geklikt. En hoewel het vakantie is ben ik bang dat toch een aantal van jullie geen nieuwsbrief ontvangen. Ik weet echt niet hoe dit te checken of te veranderen. Er hebben 30 mensen zich afgemeld voor de nieuwsbrief tegenover ca. 10 in andere maanden. Maar we hebben er wel 5.500 verstuurd.

Dus nogmaals als u hoort via anderen of ziet via de website of facebook dat u geen nieuwsbrief hebt ontvangen stuur ons dan een mailtje: info@kanker-actueel.nl met c c. naar mijn prive mail: keesbraam@kpnmail.nl . Dan kan ik kijken of ik dat probleem kan oplossen.

Een aantal mensen hebben geschreven dat ze een nieuwsbrief met wat minder berichten maar wat vaker een verbetering zouden vinden. Dus nu een nieuwsbrief twee weken na de vorige. Ik vind dat ook wel beter en niet iedereen heeft facebook tenslotte: https://www.facebook.com/Kankeractueel-518637628170377/

De berichten van afgelopen week heb ik weer ingedeeld naar onderwerp of vorm van kanker.

immuuntherapie beeld(2) Immuuntherapie

Algemeen: 

Meerdere biomarkers ( zie afbeelding) bepalen wel of geen effectiviteit bij immuuntherapie met anti-PD medicijnen. Uitzaaiingen ontstaan later na de eerste diagnose, PD-L1-status, CD163 mutaties en NRAS-mutaties werden geassocieerd met langere progressievrije overleving en totale overleving. De onderzoekers pleiten ervoor om voorafgaande aan immuuntherapie met anti-PD medicijnen altijd een biomarker onderzoek te doen met in ieder geval genoemde factoren. Het HARTWIG onderzoek dat de CPCT doet, met alleen DNA mutaties blijkt dus niet voldoende en sluit wellicht patiënten uit van een eventuele effectieve behandeling.>>>>>>>lees het artikel

Borstkanker:

Immuuntherapie met combinatie van anti-PD medicijn en TIL - Tumor Infiltrating Lymfocyten gericht op persoonlijk mutatieprofiel brengen vrouw alsnog in een complete remissie (kankervrij) van uitgezaaide hormoongevoelige borstkanker (HR-positief) en deze complete remissie duurt nu al 22 maanden en de vrouw lijkt genezen van haar borstkanker. De aanpak bestond uit verschillende behandelingen. Allereerst waren bij haar uit een receptoren- en DNA onderzoek vier specifieke mutaties / eiwitten expressie gevonden (SLC3A2, KIAA0368, CADPS2 en CTSB) uit totaal 69 genen die gevoelig zouden moeten zijn voor immuunstimulatie met TIL = Tumor Infiltrating Lymfocyten bij haar vorm van borstkanker.
De vrouw komt door deze combinatiebehandelingen al snel in een complete remissie en is dit bij het opmaken van de case studie al 22 maanden. En nog geen teken van een recidief. >>>>>>>Lees verder deze casestudie

Darmkanker en maagkanker en solide tumoren:

Immuuntherapie met combinatie van een gemoduleerd maagvirus (Voyager-V1) en het anti-PD medicijn Avelumab (Bavencio) wordt onderzocht bij patiënten met gevorderde darmkanker. Vooralsnog alleen in Amerika maar ik verwacht heel snel ook in Europa omdat Merck en Pfizer, twee Europese farmaceutische bedrijven, een samenwerkingsverband zijn aangegaan met Vyriad, de producent van het gemoduleerde virus Voyager-V1. M.i. een hele interessant studie omdat voor veel darmkankerpatiënten er weinig of geen immuuntherapiestudies open zijn.>>>>>>lees het artikel verder

Longkanker: 

Immuuntherapie bij niet-kleincellige longkanker met EGFR positieve mutaties lijkt weinig resultaten te geven, zelfs met PD-L1 sterke expressie. Verschillende recente studies tonen aan dat wie een type longkanker heeft met zogeheten EGFR positieve mutaties / expressie en een sterke PD-L1-expressie de werkzaamheid van een EGFR TKI behandeling te wensen overlaat. Progressievrije ziekte was de helft minder dan bij geen PD-L1 expressie. Daarentegen lijkt immuuntherapie met anti-PD medicijnen wel sneller aan te slaan als er geen EGFR mutaties zijn, maar wel veel andere mutaties en afwijkende eiwitten expressie. Een EGFR pathway lijkt wel gevoelig voor bepaalde voedingsstoffen en leefstijl is al eerder in een studie aangetoond. Vandaar wellicht de goede werking van TCM - Traditionele Chinese Medicijnen / Kruiden bij longkanker:>>>>>>>lees het artikel

Prostaatkanker:

Immuuntherapie met pembrolizumab (Keytruda) zorgt voor uitstekende resultaten bij prostaatkankerpatiënten met gevorderde uitgezaaide prostaatkanker die ook hormoon resistent waren en zwaar voorbehandeld. De helft van de 23 deelnemers met prostaatkanker uit een deelstudie uit de Keynote-28 studie die immuuntherapie met solide tumoren onderzoekt, bereikte minimaal een duurzame stabiele ziekte. 4 bereikten een gedeeltelijke remissie (= 50 procent of meer vermindering van omvang en aantal van tumoren). Alle deelnemers hadden wel een PD-L1 expressie. Bij prostaatkankerpatiënten is het heel moeilijk om resultaten te bereiken maar dit lijkt dus de goede kant op te gaan:>>>>>>>lees het hele artikel

Reguliere algemene ontwikkelingen anders dan immuuntherapie klik hier:

In deze artikelen reeks staan weer nieuwe publicaties zoals deze:

Aurora kinasen, een familie van serine / threonine kinasen, bestaande uit Aurora A (AURKA), Aurora B (AURKB) en Aurora C (AURKC), zijn een groep van medicijnen die bij verschillende vormen van kanker effectief zijn. Overexpressie of genamplificatie van Aurora-kinasen komt bij een aantal kankers veel voor. En een toenemend aantal studies hebben aangetoond dat remming van de Aurora-kinasen het effect van chemotherapie zou kunnen versterken (zie verderop tabel met studies). Gedurende de afgelopen decennia onderdrukte een serie Aurora kinases-remmers (AKI's) effectief de progressie en groei van vele kankers zowel in vivo als in vitro, hetgeen suggereert dat Aurora-kinasen een nieuwe gerichte groep van medicijnen zouden kunnen zijn>>>>>lees het volledige artikel

Kankerpatiënten waarbij de primaire tumor niet kan worden gevonden komt nog steeds voor. Wel veel minder dan voor zeg 2010 door de verbeterde diagnostiek. En ook het verbeterde receptoren- en DNA onderzoek spoort steeds vaker ook primaire tumoren op. Maar uit een recente studie onder 2935 kankerpatiënten zonder primaire tumor duiding blijkt dat ondanks dat dit minder voorkomt de overall overleving onder deze groep patiënten gelijk blijft. Terwijl de overall overleving voor patiënten met neuro endocriene tumoren (carcinoid ) en plaveiselcarcinomen sterk verbeterd is afgelopen 15 jaar. Vooraf aan een behandeling een receptoren- en DNA onderzoek lijkt noodzakelijk voor deze groep van patiënten.>>>>>lees het volledige artikel 

alvleesklier beeld(3) Alvleesklierkanker / galwegenkanker:

Voor galwegkanker en in galwegen uitgezaaide alvleesklierkanker zijn weinig behandelingen. Maar nu blijkt een nieuw medicijn TAS-120 dat inhaakt op de groep van zogeheten FGFR mutaties hoopvolle resultaten te geven. TAS-120 gaf een statistisch significante ziektevrije progressie met een beheersbaar bijwerkingenprofiel bij patiënten met galwegenkanker (cholangiocarcinoom) die FGFR2-genafwijkingen vertoonden, waaronder patiënten die progressie hadden geboekt op een FGFR-remmer. Deze studiegroep van galwegpatienten was onderdeel van een grotere studie bij solide tumoren en werd gepresenteerd  tijdens het Wereldcongres 2018 GI-kanker.>>>>>lees verder dit artikel

Large image of Figure.Blaaskanker:

Oudere mensen (ouder dan 65 jaar) met gevorderde spier-invasieve blaaskanker zijn meer gebaat bij een radicale verwijdering van de blaas (cystectomy) dan een zogeheten trimodal procedure waarbij gedeeltelijk de blaas wordt weggehaald via TURP (transurethrale resectie van de blaas ) gevolgd door bestraling en chemo.  De overall overleving en kanker specifieke overleving was beduidend minder voor de patienten uit de trimodalgroep dan die uit de groep van de radicale blaasresectie. Ook de kosten waren beduidend hoger voor de trimodal behandeling dan voor de volledige blaasresectie.>>>>>>>lees het volledige artikel

borstkanker Borstkanker

Een eenmalig uitgevoerde bloedtest op in bloed circulerende tumorcellen (CTC assay) op 5 jaar na de diagnose van operabele niet uitgezaaide hormoongevoelige borstkanker (ER positief) kan onafhankelijke voorspellende informatie geven voor de kans op een recidief na 5 jaar klinisch kankervrij te zijn geweest. Dit blijkt uit een tweede analyse van de dubbelblinde gerandomiseerde fase III studie. Wie in bloed circulerende tumorcellen had bleek 13x grotere kans op een recidief te hebben dan wie geen of weinig tumorcellen in het bloed had.  >>>>>lees verder het volledige artikel

Eribuline mesylaat (Halaven) is net zo effectief of eigenlijk beter dan chemo (paclitaxel en capecitabine) als eerste- of tweedelijnsbehandeling voor lokaal gevorderde en/of uitgezaaide borstkanker. 78 procent tumorcontrole met minimaal stabiele ziekte. Met 3 complete remissies uit 32 patiënten is 10 procent opmerkelijk veel voor deze groep van patiënten. Dit blijkt uit een Japanse fase II studie.>>>>>lees het volledige artikel

eierstokkanker moleculaire afwijkingenEierstokkanker:

Parpremmers olaparib en niraparib gegeven als onderhoudsbehandeling verbetert significant overall overleving bij gevorderde eierstokkanker. Uit twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde studies blijken zowel olaparib en niraparib indien gegeven als onderhoudsbehandeling aan patiënten met gevorderde eierstokkanker die nog steeds gevoelig zijn voor op platinum gebaseerde chemo, de kwaliteit van leven niet aan te tasten. In tegendeel de kwaliteit van leven verbeterde parallel aan de verbetering van de overall overleving.>>>>>lees het volledige artikel verder

Cambridge dieetplan  Leefstijl en complementaire aanpak

Acupunctuur, 10 weken lang, vermindert gewrichtspijn en botpijnen veroorzaakt door aromataseremmers (bv. Arimidex - anastrazole, letrozole - femara en exemestaan - fulvestrand) bij borstkankerpatiënten in leeftijd na de overgang met 58 procent tegenover 30 procent in placebogroep en groep die niets deed. De pijnvermindering gemeten na 6 weken hield aan na 12 en 24 weken en blijkt duurzaam te zijn. Alle vrouwen (N = 226) die deelnamen aan deze gerandomiseerde placebo gecontroleerde studie hadden vanaf de start al een pijnscore van 3 of meer op de gehanteerde pijnscorelijst. Oncologen en pijnbestrijders in Amerika zien deze studie als het bewijs dat acupunctuur pijn onderdrukkend werkt voor deze groep van patiënten en pleiten voor vergoeding van de kosten voor een acupunctuurbehandeling naast aromataseremmers.>>>>>>lees het hele artikel

Maandelijks een hoge dosis vitamine D zonder extra calcium blijkt niet voldoende om kanker te voorkomen. Dat blijkt uit een Australische studie bij 5100 volwassenen (vitamin D3 (n = 2558) of placebo (n = 2552))

Eerdere studies hebben wel de waarde aangetoond van preventief vitamine D3 maar dat wordt dan wekelijks of soms zelfs dagelijks gegeven en bijna altijd in combinatie met calcium. En ook werkt vitamine D3 suppletie bij mensen die al kanker hebben. Zo zijn er studies die aantonen dat bv. vrouwen met borstkanker of kankerpatiënten met lymfklierkanker of darmkanker enz. vaak een tekort aan vitamine D hebben / hadden. Zo blijken mensen met huidkanker met extra vitamine D een melanoom te kunnen voorkomen: In dit artikel de recente studiegegevens met links naar andere studies.>>>>>>lees het volledige artikel

mondkanker Mond- en keelkanker:

Zo geheten orale commensale bacteriën in de mond, te weten het Corynebacterium en Kingella, blijken veel minder kans te geven om kanker in mond en keel te ontwikkelen. Deze bacteriën lijken een immuunfunctie te hebben of althans het immuunsysteem te stimuleren en mensen te beschermen tegen kanker in mond en keel. >>>>>>lees verder het artikel

ValstarArts-bioloog drs. Engelbert Valstar

In zijn column 'de patient is van zichzelf' schrijft hij over de keuze van kankerpatiënten om naast hun reguliere behandelingen ook te kiezen voor CAM - aanvullende niet-toxische middelen en behandelingen. Dit n.a.v. deze studie: Complementary Medicine, Refusal of Conventional Cancer Therapy, and Survival Among Patients With Curable Cancers >>>>>lees verder de column De patient is van zichzelf

En ook deze maand zijn aan veel aparte literatuurlijsten  weer nieuwe studiepublicaties toegevoegd, met dank aan arts-bioloog drs. Engelbert Valstar en met een link naar het originele studierapport......lees verder  

Weke delen tumoren waaronder sarcomen:

Kanker van de weke delen is, als het niet operabel is (of met radiotherapie onschadelijk wordt gemaakt) en er een recidief ontstaat, heel moeilijk te behandelen. Chemokuren post operatief lijken weinig zin te hebben. Een recidief van weke delen tumoren waaronder sarcomen zijn dus heel moeilijk te behandelen. Recent is een reviewstudie verschenen over de stand van zaken bij weke delen tumoren met de focus op eribulin mesytate (Halaven) en in deze reviewstudie zijn de auteurs wel optimistisch en zeggen hoop te hebben voor patiënten met weke delen tumoren.>>>>>lees verder het artikel

Patientenervaringen op alfabetische volgorde per vorm van kanker:

Verschillende mensen uit de verhalen op onze website lieten mij weten dat het prima met hun gaat. Bv. Rens (hersentumor) had weer goede uitslag van half jaarlijkse scan.

Tot slot: Ik heb dit schrijven: https://kanker-actueel.nl/wat-zou-ik-doen-als-ik-nu-de-boodschap-kanker-kreeg-een-persoonlijk-schrijven-van-de-webmaster.html van een update voorzien. Lees het eens en mocht u verdere vragen hebben dan weet u mij te vinden

Want nogmaals herhaald: vragen via redactie@kanker-actueel.nl of info@kanker-actueel.nl    probeer ik altijd binnen 48 uur te beantwoorden. Mocht dit niet gebeuren dan vraag het nog een keer of desnoods via mijn prive mail: keesbraam@kpnmail.nl

En zo werkt de site kanker-actueel.nl en tips hoe de zoekfunctie te gebruiken, klik op sitehulp

logo kanker-actueel Klik hier voor onze facebookpagina

En wilt u ons aub helpen kanker-actueel online te houden door een donatie al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen of via : http://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html

We hebben geen grote begroting maar wel onze vaste kosten enz. Elk bedrag is welkom en zijn we u dankbaar voor. En u kunt ook voordeel halen uit uw donatie, zie hier wat acties gekoppeld aan uw lidmaatschap via een donatie>>>>>>>>lees verder

Kees Braam, webmaster 
Namens het bestuur van Stichting Gezondheid Actueel

Onze voorkeur gaat uit naar betaling met iDEAL


Plaats een reactie ...

Reageer op "Nieuwsbrief van 7 augustus 2018 van kanker-actueel"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief van 21 april 2024 >> Nieuwsbrief van 21 maart 2024 >> Nieuwsbrief van 17 februari >> Nieuwsbrief van 18 januari >> Nieuwsbrief van 22 december >> Nieuwsbrief van 25 november >> Nieuwsbrief van 26 oktober >> Nieuwsbrief van 30 september >> Nieuwsbrief van 30 augustus >> Nieuwsbrief van 8 augustus >>