2 september 2018:

Beste mensen,

Ik had deze nieuwsbrief eerder willen versturen maar prive omstandigheden hebben dit een weekje vertraagd. Maar hier alsnog een nieuwe nieuwsbrief.

De berichten heb ik weer ingedeeld naar onderwerp of vorm van kanker.

medicinale-paddenstoelenMaar wil eerst aandacht vragen voor een tweedaagse cursus voor artsen, therpeuten en diëtisten over hoe extracten van medicinale paddenstoelen voor te schrijven. Met o.a. dr. Michal Heger (AMC), arts-bioloog drs. E. Valstar en Professor Leo van Griensven (Universiteit van Wageningen)

Deze bijscholing is georganiseerd door de natuurapotheek op 22 en 23 september 2018. Zie voor programma en kosten en hoe in te schrijven>>>>>>lees verder 

immuuntherapie beeld(2) Immuuntherapie

Algemeen: 

Persoonlijk vind ik het Zorgrapport Meer patiëntregie door meer uitkomstinformatie in 2022 een positieve ontwikkeling omdat het m.i. veel meer mogelijkheden opent voor invloed van de patienten zelf. Hoewel er ook wel haken en ogen aanzitten met name betreffende misbruik van data en privacy. Maar het basisidee is m.i. uitstekend. In het rapport geeft het Zorginstituut aan hoe het binnen 4 jaar meer uitkomstinformatie beschikbaar wil maken. Streven is om dit in 2022 voor 50% van de ziektelast in Nederland te hebben. Met deze uitkomstinformatie zijn patiënten beter in staat om, samen met hun behandelaar, te beslissen voor de beste behandeling.>>>>>>>lees het volledige artikel

Buikvliestumoren:

Immuuntherapie met een combinatiebehandeling van lenvatinib (LENVIMA) en pembrolizumab (KEYTRUDA) geeft bijzonder goede resultaten bij patiënten met buikvliestumoren. Zo goed dat de FDA op basis van een zogeheten 'breakthrough' resultaat goedkeuring geeft voor deze behandeling en grotere studies. Van de 53 patiënten met buikvlieskanker / tumoren, die al eerder voorbehandeld waren met chemokuren bereikten er zelfs drie een complete remissie en totaal 40 procent een gedeeltelijke remissie. En het merendeel van de patiënten had geen aantoonbare PD-1 ligand mutaties of MSI instabiel voordat ze aan de behandeling begonnen. Blijkbaar complementeren beide medicijnen elkaar. (afbeelding is werkingsmechanisme van lenvatinib, (een TKI remmer) Een echt bijzonder resultaat voor deze nagenoeg onbehandelbare tumoren, al waren er ook wel veel bijwerkingen: lees maar verder het hele artikel en studieverslag

Leukemie:

Bepaalde mutaties en expressie van tumorcellen (CD27-positieve, CD45RO-negatieve en CD8+ T cellen) blijken uitstekende biomarkers als prognose voor aanslaan van immuuntherapie met CAR-T cellen bij patiënten met CLL - Chronische Lymfatische Leukemie. Bij een kleine studie met speciaal op die mutaties en expressie gemoduleerde T-cellen bereikten alle 8 patiënten (100 procent score) met die mutaties een complete remissie. Tegenover ca. 25 procent uit andere studies met CAR-T cellen bij CLL.>>>>>>>lees het hele artikel met veel studieverwijzingen

Reguliere algemene ontwikkelingen anders dan immuuntherapie:

Onderverdeeld zo geod als mogelijk op alfabetische volgorde per vorm van kanker:

borstkanker Borstkanker

Voor borstkankerpatiënten met een erfelijke vorm van kanker met BRCA-1 en BRCA-2 mutaties en HER-2 negatieve expressie zijn PARP remmers, zoals olaparib en rucaparib en niraparib enz., de aangewezen behandeling als er sprake is van een recidief en uitzaaiingen na eerste- en tweedelijns behandelingen. 

Echter nu blijkt uit een meta analyse en reviewstudie van twee gerandomiseerde studies met totaal 733 patiënten, dat weliswaar de progressievrije ziekte met enkele maanden werd verlengd en de kwaliteit van leven wel wat beter was voor de PARP groep. Maar de uiteindelijke overall overleving verschilde niet in vergelijking met chemotherapie. Dit pleit er voor om PARP-remmers veel eerder in te zetten en niet na veel chemokuren. >>>>>>>lees verder het volledige artikel met volledig studierapport

darmkanker beeld van leveruitzaaiing(3)Darmkanker:

In een nieuwe studie wordt opnieuw de ligging van de primaire tumor bij darmkanker onder de aandacht gebracht. Ook bij een behandeling van panitumumab bij darmkanker met een karakter van (K)-RAS wild type blijkt de plaats van de primaire tumor, rechts of links, van groot belang. De respons en overall overleving vertoonde grote verschillen tussen linkszijdige tumoren of rechtszijdige tumoren. (zie ook dit studierapport waarin vergelijkbare resultaten werden gezien bij cetixumab en bevacizumab (Avastin), ook twee zogeheten anti EGFR-medicijnen voor RAS wild type darmkanker.>>>>>>>lees verder 

eierstokkanker moleculaire afwijkingenEierstokkanker:

Zie ook het artikel onder borstkanker over Parpremmers:>>>>>>>lees verder het volledige artikel met volledig studierapport

Ewing sarcoom: weke delen kanker: 

Op een vraag van een jonge vrouw die vragen had over immuuntherapie bij deze vorm van kanker heb ik deze informatie van een update voorzien. Ewing-sarcoom (ES) is de tweede meest voorkomende vorm van primaire botkanker bij kinderen en jonge volwassenen. De overlevingskansen voor lokale vormen van het Ewing sarcoom zijn verbeterd naar percentages van boven de 70%, voornamelijk door agressieve chemobehandelingen en lokale bestraling. Aan de andere kant, is er weinig verbetering in de overlevingskansen van patiënten met een recidief van het Ewing sarcoom of met bij de diagnose al uitzaaiingen. Toch is er wel hoop vooral met stamceltransplantaties en immuuntherapie al of niet aangevuld met hyperthermie.>>>>>>>>lees verder ook in gerelateerde artikelen

Hersentumoren:

Avastin - bevacizumab toegevoegd aan temozolomide (Temodal) voor een behandeling van een hersentumor type Glioblastoma faalt en geeft zelfs een mediaan mindere overall overleving op 1 jaars meting dan alleen temodal. Blijkt uit gerandomiseerde fase II studie (N = 155) onder leiding van prof. dr. Martin van den Bent (Erasmus MC). Ook het bijwerkingenprofiel en daarmee kwaliteit van leven was voor de combinatiegroep van Avastin - bevacizumab plus temodal hoger en ernstiger. Dit is de zoveelste studie waarin Avastin - bevacizumab faalt bij een behandeling van kanker>>>>>>lees het hele artikel

Leukemie:

Enkele mensen vroegen naar ervaringen met decitabine en azacitibine bij AML en MDS naar aanleiding van een studierapport over decitabine bij AML. Ik heb aan die informatie enkele nieuwe recente studies toegevoegd waaronder een studie waarin gekeken is naar de relatie tussen bepaalde mutaties en de resultaten op progressievrije ziekte en overall overleving bij gebruik van azacitibine.>>>>>>lees verder het hele artikel

Longkanker: 

Osimertinib is een zogeheten EGFR medicijn, een gericht medicijn (targeted therapy) gericht met name op bepaalde EGFR mutaties bij niet-kleincellige longkanker. EGFR medicijnen kunnen bij patiënten met de juiste mutatie vaak voor beduidend langere progressievrije ziekte zorgen. Maar vaak ook treedt bij EGFR medicijnen snel resistentie op. 

Uit een heel specifieke studie blijkt nu dat met het verdwijnen van een bepaalde EGFR mutatie, de EGFR T790M mutatie, er snel resistentie ontstaat en ook nieuwe andere mutaties ontstaan. Gedetailleerde herhaling van DNA onderzoek lijkt noodzakelijk om een goede selectie vooraf te kunnen maken van patiënten.>>>>>>>lees verder het volledige artikel

Melanomen:

De schildwachtkliermethode zoals die ook bij melanomen wordt gebruikt en zoals het VUmc dit al enkele jaren hanteert blijkt toch niet zo goed te werken als eerder gedacht en vertelt. De conclusie van de fase III studie is duidelijk. Hoewel we niet het vereiste aantal gebeurtenissen bereikten, wat leidde tot een niet volledig onderbouwd onderzoek, toonden onze resultaten geen verschil in overleving bij patiënten die werden behandeld met volledige lymfeklierdissectie in vergelijking met alleen observatie. >>>>>>lees verder het volledige srtikel.

Multiple Myeloma - ziekte van Kahler (botkanker):

In het blad HemaSphere is een studie gepubliceerd die een overzicht geeft van de resultaten op overall overleving in de periode van 2008 tot 2013 bij patiënten met multiple myeloma (Kahler) in alle stadia vanaf het moment van de diagnose en start van de 1e lijns behandeling. Ik moet er wel bij opmerken dat de laatste 5 jaar er wel progressie is geboekt bij het behandelen van Multiple Myeloma (zie in gerelateerde artikelen) dus de cijfers geven wel een ietwat vertekend beeld van de situatie op dit moment. Maar op zich is het wel een duidelijk overzicht omdat het ook uitgesplitst is in eerstelijns, tweedelijns, derdelijns en vierdelijns behandelingen.>>>>>>lees het hele artikel 

Preventie:

Aspirinegebruik is toch niet zo goed als de laatste jaren is verondersteld en ook wel gepromoot. Uit een meta analyse van 10 gerandomiseerde studies waarbij aspirine werd gebruikt als preventie van hartfalen (cardiovasculaire problemen) en het risico op krijgen van kanker op 20 jaars meting blijkt dat aspirinegebruik door mensen van 70 jaar en ouder met darmkanker het risico op overlijden binnen drie jaar na starten van het aspirinegebruik wordt vergroot. Alle vrouwen met darmkanker hadden hoger risico op overlijden binnen drie jaar door aspirinegebruik. Ook blijken mensen met een gewicht van 70 kg. of minder met aspirinegebruik hun kans op overlijden aan hartfalen te vergroten. Alleen bij mensen met overgewicht (70 kg. of meer) had aspirinegebruik enig profijt.>>>>>>lees het hele artikel verder

Cambridge dieetplan  Leefstijl en complementaire aanpak

Cannabis - marihuana
Dit artikel is ook te vinden onder mond- en keelkanker. Recreatief gebruik van marihuana - cannabis sativa verbetert sterk de kwaliteit van leven bij patiënten met een nieuwe diagnose van mond- en keelkanker in vergelijking met geen gebruik. Dit blijkt uit een gerandomiseerde studie bij totaal 148 patiënten (74 versus 74) met een nieuwe diagnose van mond- en keelkanker.>>>>>>>lees het volledige artikel verder

Groene thee:
Uit een reviewstudie blijkt dat het drinken van groene thee of het nemen van groene thee extracten (EGCG) heel waardevol kan zijn in het bestrijden of voorkomen van ziektes. Ook kan groene thee een rol spelen in herstel van DNA mutaties. Ook als preventie van kanker of ter voorkoming van een recidief zijn er studies gepubliceerd. 
Arts-bioloog Engelbert Valstar schreef enkele jaren geleden een review over groene thee en EGCG en op mijn verzoek mag ik zijn review artikel plaatsen naast de Engelstalige reviewstudie.>>>>>> Staat allemaal in dit artikel

mondkanker Mond- en keelkanker:

Recreatief gebruik van marihuana - cannabis sativa verbetert sterk de kwaliteit van leven bij patiënten met een nieuwe diagnose van mond- en keelkanker in vergelijking met geen gebruik. Dit blijkt uit een gerandomiseerde studie bij totaal 148 patiënten (74 versus 74) met een nieuwe diagnose van mond- en keelkanker.>>>>>>>lees het volledige artikel verder

ValstarArts-bioloog drs. Engelbert Valstar 

En ook deze maand zijn aan veel aparte literatuurlijsten  weer nieuwe studiepublicaties toegevoegd, met dank aan arts-bioloog drs. Engelbert Valstar en met een link naar het originele studierapport......lees verder   

Nieuwsberichten over kanker in de media:

De 11 steden zwemtocht van Maarten van der Weijden zal weinigen ontgaan zijn denk ik. Maar wat minder mensen weten is dat Maarten van der Weijden met het geld dat hij heeft opgehaald 11 studies heeft mogelijk gemaakt. Vantevoren waren de 11 studies als het ware geoormerkt om een bijdrage te ontvangen om die studies mogelijk te maken. Hij had voor deze 11 studies 4,5 miljoen nodig en dat heeft hij inmiddels opgehaald. Het geld kan dus niet voor andere studies gebruikt worden en zal altijd in het belang zijn van de kankerpatiënt. Bij 1 studie over droge mond vermijden / herstgllen bij bestraling van mond en keel heb ik een persoonlijke tip gegeven, maar lees maar>>>>>>>>

Patientenervaringen op alfabetische volgorde per vorm van kanker:

Wiebe foto olifanten

Wiebe (prostaatkanker) liet mij vanuit Nepal weten dat het goed met hem gaat. Samen met zijn vrouw maakt hij een maandenlange reis door Azië, o.a. Nepal en Thailand. Zij genieten enorm. (foto van badende olifanten is 1 van de tientallen foto's die hij me stuurde). Zijn PSA en andere markers blijven stabiel en het gaat dus goed met hem. Wie zijn verhaal nog nooit heeft gelezen zie hier Wiebe zijn ervaringsverhaal>>>>>>lees Wiebe zijn verhaal

Tot slot: Als het goed is zijn de problemen met de e-mail opgelost. De technisch beheerder heeft de mail gekoppeld aan een secure server. Vragen via redactie@kanker-actueel.nl of info@kanker-actueel.nl    probeer ik altijd binnen 48 uur te beantwoorden. Mocht dit niet gebeuren dan vraag het nog een keer of desnoods via mijn prive mail: keesbraam@kpnmail.nl 

logo kanker-actueel Klik hier voor onze facebookpagina

En nog een mooi bericht voor onze donateurs:

Detailhandel de Roode Roos is een nieuwe sponsor van ons en geeft aan onze donateurs 25 procent korting op hun assortiment voedingssupplementen. Dus naast korting bij Medpro en Oriveda nog een extra voordeel voor onze donateurs. Een reden wellicht om ook donateur te worden?  En als donateur helpt u ons kanker-actueel online te houden. Een doantie kunt u doen op rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen of via : http://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html

We hebben geen grote begroting maar wel onze vaste kosten enz. Elk bedrag is welkom en we zijn u er dankbaar voor. En voor alle duidelijkheid we zijn en blijven onafhankelijk en verdienen niets aan de producten die u koopt bij onze donateurs.  Zie ook onze disclaimer

Kees Braam, webmaster 
Namens het bestuur van Stichting Gezondheid Actueel

Onze voorkeur gaat uit naar betaling met iDEAL


Plaats een reactie ...

1 Reactie op "Nieuwsbrief van 2 september 2018"

 • Michael Smulders :
  Ik las in de laatste nieuwsbrief dat er ook belangstelling is voor persoonlijke ervaringen
  Ik heb beschreven hoe ik in 7 weken tijd mijn Psa normaliseerde terwijl uit de biopten een Gleason 8 was vastgesteld
  Belangstelling ?
  Michael Smulders
  Ik ben van 1982 tot 2016 huisarts geweest en heb mij altijd ingespannen om complementaire , evidenced Beesd medicin re integreren in de dagelijkse praktijk

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief van 22 mei 2024 >> Nieuwsbrief van 21 april 2024 >> Nieuwsbrief van 21 maart 2024 >> Nieuwsbrief van 17 februari >> Nieuwsbrief van 18 januari >> Nieuwsbrief van 22 december >> Nieuwsbrief van 25 november >> Nieuwsbrief van 26 oktober >> Nieuwsbrief van 30 september >> Nieuwsbrief van 30 augustus >>