Beste mensen,  

Hoewel de vier grote langjarige studies onder preventie over effecten van respectievelijk dieet en lichamelijke activiteit en alcohol en BMI en champignons zeker de moeite waard zijn om te lezen zijn voor mij de artikelen over een zogeheten bispecifiek antilichaam bij vergevorderde lymfklierkanker (Non-Hogdkin) en bij vergevorderde multiple myeloma de belangrijkste artikelen van deze maand. Immuuntherapie met een bispecifiek antilichaam dat alsnog bij zwaarvoorbehandelde kankerpatiënten alsnog zorgt voor meer dan 35 procent tot 70 procent complete remissies is voor mij echt indrukwekkend. Maar scroll maar door in deze nieuwsbrief.

Zie verder andere artikelen hieronder:

Berichten over artikelen gerelateerd specifiek aan kanker zijn verder zoals gebruikelijk ingedeeld in blokjes en onderwerp. 

immuuntherapie beeld(2)Immuuntherapie 
 
Een fase I/II studie die bestaat uit 2 delen laat zien dat bij de eerste 155 patiënten op 12 maanden analyse, glofitamab, een zogeheten bispecifiek antilichaam, alleen gegeven en in combinatie met obinutuzumab toegediend bij eerder voorbehandelde patiënten met recidief of refractaire (niet reagerend op behandeling) B-cel non-hodgkin-lymfoom voor hele goede resultaten leidt. De behandeling met glofitamab en obinutuzumab leidde tot een complete remissie bij 39% van de patiënten op 1-jaars analyse. Zelfs bij 52 patiënten die eerder een chimere antigeenreceptor-T-celtherapie (CAR-T celtherapie) hadden gekregen sloeg de behandeling met Glofitumab plus Obinutuzumab aan.>>>>>>>lees verder

Reguliere algemene ontwikkelingen anders dan immuuntherapie:

Onderverdeeld zo goed als mogelijk op alfabetische volgorde per vorm van kanker:

Algemeen


Baarmoederkanker

In richtlijnen hoe in de klinische praktijk om te gaan met radiotherapie - bestraling bij patiënten met baarmoederkanker worden door  the  American Society for Radiation Oncology aanbevelingen gedaan voor het gebruik van aanvullende radiotherapie - bestraling na chirurgische ingreep bij diagnose van baarmoederkanker. 
De samenstellers van deze richtlijnen bevelen radiotherapie - bestraling aan in de vorm van vaginale brachytherapie of uitwendige bestralingstherapie via IMRT - Intensiteitsgemoduleerde radiotherapie om het risico op vaginale en/of bekkenrecidief te verkleinen.>>>>>>>>lees verder

Borstkanker

Een nieuwe studie waarbij een herhaalde seriële meting van wereldwijde belasting bij vrouwen met borstkanker protonenbestraling werd uitgevoerd en geanalyseerd bevestigt dat protonenbestraling bij vrouwen met borstkanker beter en veiliger is dan klassieke radiotherapie - bestraling met fotonen.>>>>>>lees verder

Darmkanker

Adagrasib (Krazati)
 met of zonder cetuximab bij patiënten met zwaar voorbehandelde darmkanker met gemuteerde KRAS G12C geeft hoopvolle resultaten. Adagrasib met of zonder cetuximab vertoonde antitumoractiviteit, met een objectief responspercentage van respectievelijk 19% en 46% in de monotherapiegroep en combinatiebehandelingsgroepen.>>>>>>lees verder


Ewingsarcoom: In de Journal of radiation oncology werden de resultaten gepubliceerd van de effecten van chirurgie plus bestraling in vergelijking met alleen chirurgie bij kinderen / patiënten met het Ewingsarcoom op 5-jaars meting. Uiteindelijk blijkt dat er een groot verschil zat, 25 procent om 6,3  procent tussen wel of geen recidief tussen chirurgie plus radiotherapie of alleen radiotherapie op 5-jaars meting. >>>>>>lees verder  

Leverkanker (HCC)

In een gerandomiseerde open-label studie uitgevoerd in verschillende ziekenhuizen kregen patiënten met primaire leverkanker met histologisch bevestigde microvasculaire invasie na een volledige operatie aanvullend HAIC = Hepatische Arteriële Infusie Chemotherapie met FOLFOX of ondergingen routinematige een standaard follow-up behandeling. En de resultaten waren erg goed met een verdubbeling van 10 naar 20 maanden van de ziektevrije overleving.>>>>>>>lees verder

Longkanker:

Adagrasib (Krazati) bij patiënten met zwaar voorbehandelde longkanker met gemuteerde KRAS G12C geeft hoopvolle resultaten. Adagrasib vertoonde antitumoractiviteit, met een objectief responspercentage van  53%.>>>>>>lees verder

Lymfklierkanker: zie deze studie die ook onder immuuntherapie wordt vermeld:>>>>>>>lees verder

Mond- en keelkanker

Ik, (Kees mond- en keelkanker)  ben nu 7 weken zonder waterstofapparaat. Voel me nog steeds wel goed al zijn er kleine veranderingen.>>>>>>>lees verder

Multiple Myeloma - Ziekte van Kahler (botkanker):

Uit de fase I studie MonumenTAL-1 (zie studieprotocol)  naar de veiligheid en werkzaamheid van Talquetamab bij zwaar voorbehandelde patiënten met een  recidief of refractaire (ongevoeligheid voor behandelingen) van botkanker - multiple myeloma (ziekte van Kahler) , blijkt dat talquetamab behoorlijk grote antitumoreffecten had en tot duurzame responses leidde. Dit antilichaam gaf een algemeen responspercentage van ongeveer 70% bij patiënten met eerder behandelde ziekte met eerder minimaal vier verschillende behandelingen. Talquetamab is een vorm van immuuntherapie: een nieuw zogeheten bispecifiek antilichaam dat zich richt op een uniek antigeen dat bijna uitsluitend aanwezig is op het oppervlak van myeloomcellen - GPRC5D.>>>>>>>lees verder

Prostaatkanker

De overall overleving op 5 jaar van patiënten met prostaatkanker maakte relatief weinig verschil of de standaard bestraling werd gebruikt of de zogeheten gehypofractioneerde bestralingstherapie. (gehypofractioneerde bestralingstherapie = met behulp van een andere bestralingstechniek wordt een hogere dosis per bestralingsbehandeling gegeven in een minder aantal bestralingen. Er zat wel een beduidend verschil in late bijwerkingen, maar kan ook veroorzaakt zijn doordat de patiënten uit die groep verder uitgezaaide kanker hadden.>>>>>>>lees verder 

Cambridge dieetplan   Leefstijl en complementaire aanpak  

Onder preventie staan vier grote studies die de waarde aangeven van een gezonde leefstijl en voeding. 

Ervaringsverhalen

Meneer H. (diagnose gevorderde AML - Acute Myeloide Leukemie) zijn bloedwaarden waren bij controle van 22 december 2022 allemaal gezakt naar normaal. Zijn AML lijkt verdwenen, met name door het voedingssupplement Metavo, want vanaf dat moment verbeterden zijn bloedwaarden.  Meneer liet mij weten zich prima te voelen.>>>>>>>lees verder

Preventie

Het risico om dood te gaan om welke reden dan ook kan iedereen verminderen met bijna 20% door meer voedsel te eten uit een keuze uit vier gezonde eetpatronen, blijkt uit een nieuwe analyse van twee Amerikaanse studies, de Nurses' Health Study en de Health Professionals Follow-up Study. Mensen die zorgvuldiger een van de gezonde aanbevolen 4 eetpatronen volgden - die allemaal als gemeenschappelijke deler hebben het consumeren van meer volle granen, fruit, groenten, noten en peulvruchten - hadden ook minder kans om te overlijden aan kanker, hart- en vaatziekten en ademhalings- en neurodegeneratieve aandoeningen zoals dementie, Alzheimer, ziekte van Parkinson enz..>>>>>>>lees verder

Uit een meta analyse van 17 studies blijkt dat wie dagelijks champignons in zijn voeding gebruikt er minder risico op het krijgen van kanker blijkt te zijn. Het verschil tussen een dagelijkse hoeveelheid van 18 gram per dag vergeleken met 0 gram per dag was maar liefst 47 procent.>>>>>>>lees verder

Leefstijlveranderingen zoals roken, alcohol drinken, lichaamsgewicht (BMI) en fysieke activiteit kunnen het risico op darmkanker veranderen. Wanneer de gezonde levensstijlindex scores (HLI-scores) werden gegroepeerd in tertielen, werden verbeteringen van een "ongunstige levensstijl" (d.w.z. 0 - 9 punten) naar een "gunstige levensstijl" (d.w.z. 12 - 16 punten) geassocieerd met een 23% lager risico op darmkanker in vergelijking met geen verandering. Evenzo ging een achteruitgang van een "gunstige levensstijl" naar een "ongunstige levensstijl" gepaard met een 34% hoger risico op het krijgen van darmkanker. Dit blijkt uit een groot onderzoek van de EPIC - European Prospective Investigation into Cancer onder 295.865 mensen in een aantal Europese landen waaronder ook Nederland.>>>>>>>>lees verder

Het volgen van een vetarm voedingspatroon in combinatie met een dagelijks verhoogde inname van groenten, fruit en granen kan het risico op het krijgen en overlijden als gevolg van borstkanker bij 48,835 postmenopauzale vrouwen (leeftijd 50 t/m 79 jaar) verminderen. Zelfs bij een klein verschil in gewichtsverlies werden er toch statistisch significante verschillen gevonden in het krijgen en overlijden aan borstkanker. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van de Women's Health Initiative (WHI) studie na bijna 20 jaar follow-up>>>>>>>lees verder

Vragen:

Pallozihuizen in Zeeland bestaan niet meer. Alleen in Hulst is nog een mogelijkheid tot hulp vragen.>>>>>>>lees verder

Gerda wees me erop dat het Fach Instituut , een groep complementair werkende artsen in België niet meer bestaat. Ik heb de informatie dus aangepast en 1 arts die complementair werkt in België toegevoegd. Verder wie meer adressen van Belgische complementair werkende artsen heeft stuur ze mij aub. >>>>>>>lees verder

ValstarArts-bioloog drs. Engelbert V alstar 

Ook aan de literatuurlijst preventie van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar zijn weer een aantal nieuwe studies toegevoegd:>>>>>>>lees verder

Raadpleeg ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar.

Aan de aparte literatuurlijsten  zijn zoals elke maand weer nieuwe studiepublicaties toegevoegd, met dank aan arts-bioloog drs. Engelbert Valstar. >>>>>>lees verder  

Tot slot: 

Vragen kunnen zoals altijd gesteld worden via de mailadressen info@kanker-actueel.nl  en redactie@kanker-actueel.nl. En als u binnen 48 uur geen antwoord hebt kijk dan in uw spambox of stuur me nog een keer een mailtje. 

Regelmatig plaats ik nieuwe berichten op mijn prive facebookpagina.  Wie meldingen wilt krijgen van mijn nieuwe geplaatste facebookberichten kan verzoek tot vriend worden indienen en ik zal deze in principe accepteren.  

 
logo kanker-actueel Klik hier voor onze oude facebookpagina


Voor onze donateurs die een automatische incasso hebben afgegeven zal een nieuwe incasso plaatsvinden rond 1 maart 2023. U kunt als donateur bij verschillende bedrijven kortingen  krijgen. Zie ook onder P.S. hieronder

U kunt op dit rekeningnummer een gift / donatie doen mocht u ons willen helpen financieel. Help ons aub de website online te houden. Direct doneren kan via ons rekeningnummer  NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. BIC/SWIFTCODE RABONL2U. 

Kees Braam, webmaster, namens het bestuur van Stichting Gezondheid Actueel

Onze voorkeur gaat uit naar betaling met iDEAL

Stichting Gezondheid Actueel heeft een ANBI status.

Zie ook onze disclaimer

P.S. 

Hoe u als donateur korting kunt krijgen zie: 

Voor Medpro dit artikel: https://kanker-actueel.nl/ops-korting-adres-en-gegevens-voor-online-bestellen-van-bepaalde-voedingssupplementen-met-15-korting-bij-medpro-scherpenzeel.html

Voor Oriveda, voor uitstekende kwaliteit medicinale paddestoelextracten. zie dit artikel en klik door op de link daar: https://kanker-actueel.nl/ops-korting-oriveda-geeft-25-procent-korting-op-extracten-van-medicinale-paddenstoelen-aan-ops-donateurs-van-kanker-actueel.html

Healtbenefits - Medivere biedt diagnostische gezondheidstesten aan, zowel voor de individuele burger als ook voor professionals werkzaam in de gezondheidszorg, dus voor artsen, diëtisten enz. Zie ook uitleg over deze test van het darmmicrobioom via dit artikel: https://kanker-actueel.nl/wat-is-een-darmmicrobioomtest-en-wat-zegt-een-uitslag-over-de-status-van-je-darmen-en-gezondheid-in-het-algemeen.html 

Ook dit jaar is de kalender 2023 van Stichting@Overleven weer te bestellen. Zoals elk jaar is deze weer echt mooi geworden. En belangrijk want zij doen er zoveel goeds mee en bieden hulp aan zoveel mensen. Ook ons helpen ze regelmatig met donaties. De editie van 2023 is nog steeds te bestellen: https://stichtingoverleven.com/steun-ons/


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief van 21 april 2024 >> Nieuwsbrief van 21 maart 2024 >> Nieuwsbrief van 17 februari >> Nieuwsbrief van 18 januari >> Nieuwsbrief van 22 december >> Nieuwsbrief van 25 november >> Nieuwsbrief van 26 oktober >> Nieuwsbrief van 30 september >> Nieuwsbrief van 30 augustus >> Nieuwsbrief van 8 augustus >>