Beste mensen,  

In deze nieuwsbrief van 18 februari 2023 een aantal interessante artikelen waarbij ik niet echt een artikel van de maand heb gekozen. Er zijn 5 artikelen over immuuntherapie  (hele interessante allemaal) en er zijn een aantal artikelen over de effecten van leefstijl en niet-toxische middelen en preventie via dieet en leefstijl. Die stuk voor stuk mij interessant lijken. In deze nieuwsbrief  ook een directe link naar ons jaarverslag 2022 dat vanaf vandaag online staat. 

Maar scroll verder in deze nieuwsbrief.  

Berichten over artikelen gerelateerd specifiek aan kanker zijn verder zoals gebruikelijk ingedeeld in blokjes en onderwerp. 

immuuntherapie beeld(2)Immuuntherapie 
 
Uit een kleinschalige studie bij totaal 21 patiënten met operabele niet-kleincellige longkanker (stadium I-III) blijkt 2 kuren met immuuntherapie met nivolumab (OBDIVO) vooraf aan de operatie voor hele goede resultaten te zorgen. Op 5-jaars meting was er een overall overleving van 80 procent en een recidiefvrije overleving van 60 procent.>>>>>>>lees verder

Een retrospectief onderzoek in meerdere ziekenhuizen uitgevoerd op data van nierkankerpatiënten met uitgezaaide gevorderde nierkanker (type clearcel) met een slechte ECOG-prestatie status (PS ≥2), die een eerstelijns behandeling hadden gehad in de klinische praktijk op basis van immuuncheckpointremmers nivolumab + ipilimumab (PI) of pembrolizumab + axitinib (AP) liet zien dat hoewel zij minder scoorden dan patiënten uit studies met een betere prestatiescore zij toch redelijk goed reageerden met een objectief responspercentage (ORR) van 31%.>>>>>>>lees verder

In een fase II open-label klinische studie werden patiënten met gelokaliseerde inoperabele solide tumoren met (MSI-H) hoog-risico operabele microsatelliet instabiliteit /deficiency mismatch repair (dMMR)  behandeld met vooraf aan een operatie immuuntherapie met pembrolizumab (KEYTRUDA) gedurende 6 maanden. De meerderheid van de patiënten (54%) had darmkanker met adenocarcinoom en er werden complete remissies gezien bij 65 tot 80 procent van de deelnemende patiënten die vooral uit darmkankerpatiënten bestond.>>>>>>>lees verder.

Zo nu en dan krijg ik een vraag over het Cubaanse CIMAvax vaccin, immuuntherapie voor longkankerpatiënten. Afgelopen week kreeg ik weer een vraag daarover en ben eens gaan zoeken op internet hoe het er nu voorstaat. Aan de informatie over het CIMEvax vaccin heb ik een studierapport uit de klinische praktijk met duizenden patiënten toegevoegd met interessante resultaten.>>>>>>>lees verder

Immuuntherapie met CAR-T celtherapie met lisocabtagene maraleucel (liso-cel) (BREYANZI) , geeft meer complete remissies (74 versus 43 procent) en ziektevrije overleving in vergelijking met  standaardzorg (SOC) (chemokuren plus stamceltransplantatie) als tweedelijnsbehandeling van patiënten met lymfklierkanker type grootcellig B-cellymfoom  (LBCL) na 17,5 maanden follow-up van de studie. Na 17,5 maanden follow-up was de recidiefvrije overleving voor chemo + stamceltransplantatie 2,4 maanden versus nog niet bereikt voor CAR-T celtherapie met lisocabtagene maraleucel (liso-cel) (BREYANZI).>>>>>>>lees verder

Reguliere algemene ontwikkelingen anders dan immuuntherapie:

Onderverdeeld zo goed als mogelijk op alfabetische volgorde per vorm van kanker:

Algemeen

De dosering van medicijnen afstemmen op 12 genen van het DNA profiel van de patiënt blijkt voor 30 procent minder bijwerkingen te zorgen. Blijkt uit de resultaten van een internationale onderzoek onder leiding van het LUMC Leiden. In deze studie werd specifiek gekeken naar twaalf genen waarvan bekend is dat die invloed hebben op de werking van 39 verschillende medicijnen. Deze studie werd in de periode tussen 7 maart 2017 en 30 juni 2020 uitgevoerd bij 3342 patiënten die een genotypegestuurde medicamenteuze behandeling kregen en vergeleken met een controlegroep die standaardzorg kreeg (n=3602).  Ziekenhuizen uit zeven verschillende Europese landen deden mee aan deze studie.>>>>>>>lees verder

FLASH-radiotherapie / bestraling is een bestralingsbehandeling die wordt uitgevoerd met ultrahoge dosissnelheden in vergelijking met conventionele bestralingsbehandeling. De tijd dat een Flashbestraling - radiotherapeutische behandeling duurt is milliseconden met een ultra hoge dosis. Uit dierstudies is gebleken dat de resultaten beter blijken dan een vergelijkbare bestraling / radiotherapie met 8GY zonder omringend gezond weefsel te beschadigen.>>>>>>lees verder

Borstkanker

De eerste resultaten uit een fase 1a/b onderzoek met imlunestrant, een orale selectieve oestrogeenreceptorafbreker bij gevorderde hormoongerelateerde borstkanker met ER-positief (ER+) en uitgezaaide baarmoederkanker (endometriumkanker) laten zien dat imlunestrant goede resultaten geeft waarbij opvalt dat dit medicijn weinig ernstige bijwerkingen geeft, vooral weinig cardiale bijwerkingen en weinig oogproblemen. Daarnaast is het ook effectief in ziektecontrole.>>>>>>>lees verder

Patiënten met gevorderde borstkanker met HER2-positief expressie (HER2+) krijgen meestal eerst trastuzumab emtansine (T-DM1)  (Herceptin) en daarna sinds kort trastuzumab deruxtecan (T-DXd) dat effectiever blijkt te ziin.  T-DXd kan echter behoorlijk veel bijwerkingen geven en de beste behandelvolgorde is nog niet bekend. HER2DX is een nieuwe test die expressie van het ERBB2-gen op mRNA-niveau kan bepalen. Een studie heeft aangetoond dat ERBB2-mRNA statistisch significant associeert met een betere progressievrije overleving (P = .002) en totale overleving (OS; P = .02). In groepen met ERBB2 lage, gemiddelde en hoge expressie was het totale responspercentage respectievelijk 0%, 29% en 56%.>>>>>>lees verder

Een systematische review waar uiteindelijk 9 gerandomiseerde studies met totaal 1308 patiënten met borstkanker van overbleven voor de analyse bevestigt het goede effect van hyperbare zuurstoftherapie op symptomen van lokale late bijwerkingen veroorzaakt door radiotherapie / bestraling zoals pijn, lymfoedeem, fibrose en arm- en schoudermobiliteit bij patiënten die lokaal werden bestraald voor borstkankertumoren.>>>>>>>lees verder

Diana en Michele hebben contact gezocht met Oncology Systems, de producent van ERSO, het medicijn dat binnen enkele weken bij muizen en andere zoogdieren hormoongevoelige borstkankercellen (ER-pos. cellen) opruimde en binnen enkele weken voor volledige remissies zorgde. ERSO heeft inmiddels als naam SERO2 (Selective Estrogen Receptor Activator) en is via AI - Artificial Intelligence ontwikkeld. >>>>>>>lees verder

Darmkanker: zie ook het artikel onder immuuntherapie:>>>>>>>lees verder 
 
Galwegenkanker:

Voor patiënten met inoperabele en in lever uitgezaaide galwegenkanker  met Fibroblast growth factors FGFR2 mutaties en TP53 mutaties blijkt dagelijks oraal in te nemen TAS-120 (Futibatinib) voor hoopvolle resultaten te zorgen. De mediane totale overleving na drie jaar was 21,7 maanden en het totale overlevingspercentage na 12 maanden was 72%.>>>>>>>>lees verder

Lymfklierkanker: zie deze studie die ook onder immuuntherapie wordt vermeld:>>>>>>>lees verder

Prostaatkanker

Het Radboudumc heeft samen met de universiteit van Duisburg-Essen een nieuwe zogeheten Ultrahigh-field Magnetic Resonance Imaging (MRI) ontwikkeld die samen met een nieuw contrastmiddel op basis van ijzerdeeltjes uitzaaiingen van prostaatkanker in lymfeklieren tot op 1 mm. nauwkeurig kunnen ontdekken. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd bij twintig patiënten. De 20 prostaatkankerpatiënten kregen twee MRI-scans. Bij de eerste werd een gangbare MRI-scan gemaakt. Bij de tweede, nieuwe methode werd de zogeheten veldsterkte vergroot plus een nieuw contrastmiddel gebruikt. Zo konden ze tuymorcellen opsporen die slechts 1 millimeter groot waren.>>>>>>>lees verder

Cambridge dieetplan   Leefstijl en complementaire aanpak  

Acupunctuur 
via moxibustion (verwarming van bepaalde acupunctuurpunten), voorkomt beter bij patiënten met gevorderde darmkanker dat een chemokuur met irinotecan diarree veroorzaakt dan zonder moxibustion. Moxibustion was effectiever in het voorkomen van geïnduceerde vertraagde diarree (IIDD), wat de incidentie en ernst van IIDD zou kunnen verminderen, de duur van diarree zou kunnen verkorten en de kwaliteit van leven van patiënten aanzienlijk zou kunnen verhogen zonder significante nadelige effecten.>>>>>>>lees verder 

Wanneer patiënten met longkanker naast chemokuren en tropisetron, een medicijn dat gegeven wordt tegen braken en misselijkheid als extra 2 dagen voor en tot 4 dagen na de start van een chemokuur TCM - Traditionele Chinese Medicijnen / Kruiden via infuus krijgen toegediend dan verbetert dat de kwaliteit van leven aanzienlijk omdat er nog minder misselijkheid en braken wordt gezien bij de patiënten in de TCM-groep. Bovendien blijken bepaalde leverwaarden aanzienlijk verbetert in de TCM-groep in vergelijking met de controlegroep.>>>>>>>lees verder

Wanneer longkankerpatiënten met niet-kleincellige longkanker naast radiotherapie - bestraling aanvullende injecties krijgen met Shenqi fuzheng dan stijgt het aantal witte bloedcellen, reguleert de immuunfunctie van T-cellen beter, vermindert de waarden van tumormarkers en verbetert de klinische werkzaamheid en geeft een betere onafhankelijke respons. Na drie jaar was de mediane overall overleving ook beter 20 versus 23,5 maanden, maar niet statistisch significant. Echter er waren op drie jaars meting beduidend meer complete remissies (CR) en gedeeltelijke remissies (PR) in de onderzoeksgroep in vergelijking met de controlegroep.>>>>>>>lees verder

De organisatie Student en Leefstijl willen ervoor zorgen dat toekomstige artsen preventieve en curatieve voeding- en leefstijlinterventies in de spreekkamer gaan inzetten als onderdeel van de behandeling én preventie van klachten en ziekten. Om dit te realiseren willen we meer onderwijs over voeding en leefstijl in de artsopleiding implementeren. Daarnaast willen wij dat (toekomstige) artsen zich (meer) bewust worden van hun rol in individuele en maatschappelijke leefstijlverandering en hierbij ook hun eigen leefstijl in acht nemen. Het vak Voeding in de zorg wordt inmiddels op verschillende universiteiten als vak gegeven.>>>>>>>lees verder

Coronavirus - Covid-19:

De resultaten van verschillende meta-analyses en respectievelijke sequentiële analyses (TSA's) tonen aan dat er een definitief verband is tussen de beschermende rol van vitamine D en een ziekenhuisopname op de Intensive Care (IC) door een besmetting met het coronavirus - Covid-19. Mensen die extra vitamine D gebruikten vooraf of tijdens de besmetting met het coronavirus - Covid-19 en daardoor in het ziekenhuis waren beland hoefden veel minder vaak opgenomen te worden op de Intensive Care (IC) in vergelijking met mensen die geen extra vitamine D gebruikten. Ook het risico te overlijden lag lager bij de vitamine D gebruikers.>>>>>>>lees verder

Ervaringsverhalen

Ook nu was de uitslag van een Petscan weer uitstekend voor Arantxa. Die met gezonde leefstijl en aanvullend wat voedingssupplementen en TCM - Traditionele Chinese Kruiden inmiddels vanaf eind november 2018 klinisch kankervrij is van het Ewingsarcoom>>>>>>>lees verder 

Afgelopen maand heb ik waarschijnlijk door een beschadigde contactlens een hoornvlies beschadiging in mijn linkeroog opgelopen die ook nog eens ging ontsteken. Ik ben de volgende dag gaan googelen en vreesde een netvliesloslating en infectie door MRSA bacterie. Maar dat viel gelukkig mee. Op dit moment lijkt het oog genezen. En blijk ik schoon van MRSA, alle uitstrijkjes waren negatief. Mijn bezoek aan de oogarts in het ziekenhhyis was echter niet bepaald een succes te noemen, maar lees maar: >>>>>>lees verder

Preventie

Uit de resultaten van een bevolkingsonderzoek onder meer dan 197.000 mensen in het Verenigd Koninkrijk, waarvan meer dan de helft vrouw (54 procent was vrouw in dit bevolkingsonderzoek), verhoogt het eetpatroon van meer sterk bewerkte voedingsmiddelen het risico op het ontwikkelen van en overlijden aan kanker. Met name het ontwikkelen en overlijden aan eierstokkankerborstkanker en hersenkanker blijken gekoppeld te zijn aan een dagelijks eetpatroon / dieet van sterk bewerkte voedingsproducten.>>>>>>>>lees verder

Vragen:

Naar aanleiding van mijn ervaringen met het waterstofapparaat heeft de dochter van mevrouw B. tijdens chemokuren voor haar borstkanker ook het waterstofapparaat gebruikt. En met goed resultaat zoals te lezen is in het verslag dat mevrouw B mij per e-mail stuurde. Ook zijzelf en haar man hebben baat erbij om verschillende redenen.>>>>>>lees verder

ValstarArts-bioloog drs. Engelbert V alstar 

Ook aan de literatuurlijst preventie van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar zijn weer een aantal nieuwe studies toegevoegd:>>>>>>>lees verder

Raadpleeg ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar.

Aan de aparte literatuurlijsten  zijn zoals elke maand weer nieuwe studiepublicaties toegevoegd, met dank aan arts-bioloog drs. Engelbert Valstar. >>>>>>lees verder  

Tot slot: Ons jaarverslag 2022 staat online:>>>>>>>>lees verder

Vragen kunnen zoals altijd gesteld worden via de mailadressen info@kanker-actueel.nl  en redactie@kanker-actueel.nl. En als u binnen 48 uur geen antwoord hebt kijk dan in uw spambox of stuur me nog een keer een mailtje. 

Regelmatig plaats ik nieuwe berichten op mijn prive facebookpagina.  Wie meldingen wilt krijgen van mijn nieuwe geplaatste facebookberichten kan verzoek tot vriend worden indienen en ik zal deze in principe accepteren.  

 
logo kanker-actueel Klik hier voor onze oude facebookpagina


Voor onze donateurs die een automatische incasso hebben afgegeven zal een nieuwe incasso plaatsvinden rond 1 maart 2023. U kunt als donateur bij verschillende bedrijven kortingen  krijgen. Zie ook onder P.S. hieronder

U kunt op dit rekeningnummer een gift / donatie doen mocht u ons willen helpen financieel. Help ons aub de website online te houden. Direct doneren kan via ons rekeningnummer  NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. BIC/SWIFTCODE RABONL2U. 

Kees Braam, webmaster, namens het bestuur van Stichting Gezondheid Actueel

Onze voorkeur gaat uit naar betaling met iDEAL

Stichting Gezondheid Actueel heeft een ANBI status.

Zie ook onze disclaimer

P.S. 

Hoe u als donateur korting kunt krijgen zie: 

Voor Medpro dit artikel: https://kanker-actueel.nl/ops-korting-adres-en-gegevens-voor-online-bestellen-van-bepaalde-voedingssupplementen-met-15-korting-bij-medpro-scherpenzeel.html

Voor Oriveda, voor uitstekende kwaliteit medicinale paddestoelextracten. zie dit artikel en klik door op de link daar: https://kanker-actueel.nl/ops-korting-oriveda-geeft-25-procent-korting-op-extracten-van-medicinale-paddenstoelen-aan-ops-donateurs-van-kanker-actueel.html

Healtbenefits - Medivere biedt diagnostische gezondheidstesten aan, zowel voor de individuele burger als ook voor professionals werkzaam in de gezondheidszorg, dus voor artsen, diëtisten enz. Zie ook uitleg over deze test van het darmmicrobioom via dit artikel: https://kanker-actueel.nl/wat-is-een-darmmicrobioomtest-en-wat-zegt-een-uitslag-over-de-status-van-je-darmen-en-gezondheid-in-het-algemeen.html Plaats een reactie ...

Reageer op "Nieuwsbrief van 18 februari 2023"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief van 21 april 2024 >> Nieuwsbrief van 21 maart 2024 >> Nieuwsbrief van 17 februari >> Nieuwsbrief van 18 januari >> Nieuwsbrief van 22 december >> Nieuwsbrief van 25 november >> Nieuwsbrief van 26 oktober >> Nieuwsbrief van 30 september >> Nieuwsbrief van 30 augustus >> Nieuwsbrief van 8 augustus >>