Excuses maar 3000 mensen hebben de nieuwsbrief dubbel gerkregen. Mijn fout. Klikte per ongeluk 2x op verzenden. 

Beste mensen,

Hier weer een nieuwe nieuwsbrief met recente publicaties en artikelen van de afgelopen maand. Ik had er meer willen plaatsen maar prive gebeurde er ook een en ander waar ik heel druk mee was. 

Een bericht dat er voor mij uitspringt is de goedkeuring van een medicijn / behandeling niet op basis van de diagnose van een primaire tumor maar op basis van een heel specifieke mutatie. Meer en meer wordt een receptoren- en DNA rapport onderdeel van de diagnose en het behandelplan. Zo heeft dus de FDA Rozlytrek (entrectinib) als derde medicijn ooit goedgekeurd gebaseerd op een bepaalde mutatie en niet op basis van de primaire vorm van kanker. Rozlytrek (entrectinib) is een medicijn / behandeling voor volwassenen die de NTRK (neurotrophic tyrosine receptor kinase) gene fusion, een specifieke genafwijking hebben en voor wie geen andere behandelingen of medicijnen voorhanden zijn. >>>>>>>lees verder

De berichten zijn verder zoals gebruikelijk ingedeeld in blokjes en onderwerp:

immuuntherapie beeld(2)Immuuntherapie

Algemene publicaties over immuuntherapie en vaccins:

Immuuntherapie met autologe genetisch gemodificeerde T-cellen die een T-celreceptor op de tumorcel tot expressie brengen gericht tegen het humaan papillomavirus (HPV) 16 E6 oncoproteïne blijken bij alle deelnemende patienten met verschillende vormen van primaire kanker een effect te geven met bij de meeste patienten een vermindering van de kwaadaardige tumoren. Bij de ene patient was er meer effect te zien dan bij de andere maar bij iedereen gaf de eenmalige gemoduleerde T-cel behandeling wel een effect te zien op tumorvermindering en in het bloed. Bij 2 patienten was zelfs na de T-celtherapie alsnog een operatie mogelijk die de patienten klinisch kankervrij maakte.>>>>>>>lees verder 

Recent is een nieuwe reviewstudie gepubliceerd over het New Castle Disease Virus bij de behandeling van kanker. Auteurs prof. dr. Volker Schirrmacher *, Dr. Stefaan van Gool en Wilfried Stuecker , allen werkzaam in het IOZK - Keulen. Zij werken al jaren met het Newcastle Disease Virus. Waaronder een grote studie met patienten met vormen van spijsverteringskanker>>>>>>>>>lees verder

Deelstudie met verschillende vormen van sarcoma uit een grotere studie met solide tumoren met de combinatiebehandeling van bempegaldesleukin (NKTR-214) plus nivolumab (Opdivo) geeft hoopvolle resultaten. Verschillende zwaar voorbehandelde patienten (minimaal drie chemokuren vooraf al gehad) reageerden goed op deze behandeling.>>>>>>>lees verder 

Hersentumoren:

Nieuwe resultaten uit de fase III studie van dendritische cellen met het DC-VAX vaccin bij hersentumoren van het type glioblastomas als eerstelijns behandeling bij eerste diagnose zijn nog weer beter dan vorig jaar. Mediane overall overleving 54 maanden met tientallen complete remissies die al langer dan 8 jaar duren.>>>>>>lees verder

Longkanker:

Op de longkankerconferentie in Barcelona werden de resultaten uit een interessante fase II studie gepresenteerd waarin de combinatiebehandeling van de zogeheten AXL-remmer bemcentinib (BGB324) in combinatie met de PD-1-remmer pembrolizumab (Keytruda) bij patiënten met gevorderde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) aantoont alsnog effectief te kunnen zijn als chemo of eerdere immuuntherapie in combinatie met chemo niet effectief genoeg was. Maar liefst 40 procent van de deelnemende patienten bereikte alsnog een complete remissie (CR) of een gedeeltelijke remissie (PR = 50 procent vermindering van tumoren).>>>>>>lees verder

Uit de resultaten van een andedre fase I/II studie LIBRETTO-001 werden bijzonder positieve resultaten gepubliceerd voor een behandeling met Selectiatinib (LOXO-292) bij zwaar voorbehandelde niet-kleincellige longkanker met een RET fusie-positieve mutatie. 68 procent van de deelnemende patienten (N = 101 ) bereikte een zogeheten objectieve respons (minimaal een gedeeltelijke remissie van 50 procent of meer). RET-fusie mutatie wordt inmiddels gezien als een van de vier belangrijkste mutaties bij longkanker en past in het rijtje van EGFR, ALK en ROS1 mutaties.>>>>>>>lees verder

Lymfklierkanker (non-Hodgkin): 

Uit een follow-up analyse van deze studie: Tisagenlecleucel in Adult Relapsed or Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma blijken de resultaten meer dan uitstekend van CAR-T celtherapie tisagenlecleucel bij patienten met een progressie of recidief van hun lymfklierkanker (non-Hodgkin - B-lymfomen). Met een respons van 52 procent uit 93 patienten met 40 complete remissies en 12 gedeeltelijke remissies (PR = 50 procent of meer vermindering) bij deze groep van zwaar voorbehandelde patienten is dit echt geweldig natuurlijk.>>>>>>>lees verder

Immuuntherapie met het anti-PD medicijn Camrelizumab geeft hele goede resultaten bij patienten met lymfklierkanker die na minimaal twee chemokuren of na een stamceltransplantatie progressie van hun ziekte hadden. 21 patienten (28.0%) bereikten alsnog een complete remissie (CR)  en 36 patienten (48.0%) een PR = gedeelteljke remissie van 50 procent of meer) binnen en gedurende een jaar.>>>>>>lees verder

Wanneer patienten met lymfklierkanker met zogeheten folluculaire lymfomen stadium 1 t/m 3 als eerstelijns behandeling na de standaard chemokuur van bendamustine en rituximab een vervolgbehandeling krijgen met een bestraling met Yttrium-90 plus  het anti-lichaam ibritumomab tiuxetan (90YIT) als vorm van immuuntherapie dan hebben zij grotere kans op een langdurige ziektevrije overleving dan als er na de chemokuren niets wordt gedaan en wordt afgewacht. Totaal bereikte 81% een complete remissie.>>>>>>>lees verder

Reguliere algemene ontwikkelingen anders dan immuuntherapie:

Onderverdeeld zo goed als mogelijk op alfabetische volgorde per vorm van kanker:

Algemeen:

De bacteriele infectie Clostridiodes difficile infectie (CDI) veroorzaakt door de bacterie Clostridioides difficile of Clostridium difficile leidt vaak tot een grote problemen, vooral onder oudere mensen en mensen die een behandeling voor kanker ondergaan. De diarree die de bacterie veroorzaakt brengt vaak mensen in problemen die soms ook in een ziekenhuisopname resulteert en soms zelfs tot overlijden. Terwijl deze bacterie relatief makkelijk is te bestrijden>>>>>>>lees verder

Blaaskanker:

borstkanker Borstkanker

Hormoontherapie plus CDK 4/6 remmers zoals bv palbociclib geeft de beste resultaten op progressievrije ziekte en overall overleving voor borstkankerpatienten na de overgang met uitgezaaide hormoongevoelige borstkanker (ER pos., PR pos. en HER2 negatief). Hoewel internationale richtlijnen het geven van hormoontherapie plus of zonder gerichte medicijnen bij vrouwen na de overgang met uitgezaaide hormoongevoelige borstkanker (ER pos en PG pos. en Her2 negatief) aanbevolen wordt (zie Sonia studie o.a.) , wordt in de klinische praktijk ook nog vaak chemotherapie gegeven. Al of niet naast hormoontherapie, zelfs bij borstkankerpatienten zonder aantoonbare uitzaaiingen op afstand (lymfklieren, andere organen). Een grote langjarige overzichtsstudie geeft gedetailleerd weer welke aanpak de beste is voor deze vorm van borstkanker:........lees verder

Darmkanker:

Neuropathie is een veel voorkomende bijwerking bij chemokuren voor darmkanker. Oxaliplatin en irinitocan zijn de boosdoeners. Uit een fase II studie blijkt nu dat het stoppen met oxaliplatin uit de FOLFOX samen met panitumumab na 6 chemokuren beter is omdat het geen verschil in effectiviteit geeft (progressievrije ziekte en overall overleving) maar de opbouwende neuropathie wel stopt. Interessante studie voor met name darmkanker met KRAS positief:>>>>>>lees verder

Leukemie:

Voor chronische lymfatische leukemie (CLL) , ook voor gevorderde ziekte stadium III/IV, zijn verschillende behandelingen / medicijnen beschikbaar. Nu lijkt daar nog een medicijn bij te komen.  Uit de resultaten van de fase III ASCEND studie, die verdeeld is in drie groepen blijkt dat een behandeling alleen met Acalabrutinib in vergelijking met of idelasisib + rituximab of bendamustine + rituximab een betere progressievrije ziekte geeft met een beter te verdragen en te controleren bijwerkingenprofiel.>>>>>>>lees verder

Prostaatkanker:

In tegenstelling tot wat eerder is gepubliceerd en ook al jaren als richtlijn wordt gegeven blijkt hormoontherapie na bestraling van prostaatkanker met relatief lage PSA waarden (0.2 tot 4) onnodig en zelfs gevaarlijk. De kans op een recidief was beduidend hoger en overall overleving was duidelijk minder voor mannen die langdurig hormoontherapie (2 jaar) gebruikten. Dit blijkt uit een nieuwe analyse van de gegevens uit de gerandomiseerde fase III studie NRG Oncology/RTOG 9601.>>>>>>lees verder

Cambridge dieetplan  Leefstijl en complementaire aanpak

Dat oncologen en artsen in Nederland aan patienten vertellen dat visolie de werking van chemo bij borstkanker tegen zou gaan (zie o.a. dit artikel met commentaar en analyse van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar) is in ieder geval bij chemo voor borstkanker weerlegd. Uit een placebo gecontroleerde gerandomiseerde studie blijkt de mediane overall overleving en ziektevrije tijd beide met 5 maanden verbetert in de visolie groep in vergelijking met de placebogroep. >>>>>>lees verder

Het is natuurlijk al lang bekend maar hier weer nieuw bewijs uit studie bij totaal 240 vrouwen. 16 weken van weerstandstraining en intensieve interval training onder begeleiding tijdens de chemokuren voor borstkanker geeft relatief groot verschil in ziekenhuisopname 3 vs 15 procent tussen studiegroep en standaard zorg. Ook was er beduidend minder sprake van trombocytopenie (lage witte bloedplaatjes) (10 vs 30 procent). Bij dit artikel meer studievermeldingen over effect van bewegen en sporten voor borstkankerpatienten.>>>>>>lees verder 

Wanneer darmkankerpatienten tijdens hun behandelingen veel lichamelijke activiteiten doen dan heeft dat invloed op de progressievrije ziekte die beduidend langer blijkt bij die patienten die per week 18 uur of meer lichamelijk actief zijn in vergelijking met patienten die minder dan 9 uur per week lichamelijk actief zijn.  Ook zijn er bij de patienten met veel lichamelijke activiteiten ook minder graad 3 bijwerkingen geconstateerd. De overall overleving was ook beter.>>>>>lees verder

Afgelopen maand werd in SAGE Journals een overzichtsstudie gepresenteerd over de rol die cannabis - marihuana, en afgeleide stofjes daarvan, kunnen spelen in de zorg en behandeling van kankerpatienten. Het is volgens mij een uitstekend rapport met een referentielijst van maar liefst 283 studies.>>>>>lees verder

Patiëntenervaringen:

Afgelopen maand kreeg Aransa een goede uitslag van een nieuwe scan. Geen nieuwe tumoren, geen progressie van de ziekte. Kortom Aransa is nu al 10 maanden met stabiele ziekte van een uitgezaaide Ewing Sarcoom. Een opmerkelijke situatie voor deze vorm van kanker:>>>>>>lees Aransa haar ervaringsverhaal

Een ander ervaringsverhaal: 

Danielle Hermans dacht 4 jaar geleden dat ze dood zou gaan aan haar longkanker. Immuuntherapie sloeg aan maar niet voor heel lang. Nieuwe behandeling met oude chemo sloeg wel aan. Toch leeft Danielle met de angst dat de kanker terug zal komen. Ze vertelt openhartig over hoe ze daar mee omgaat. Heel mooi interview vind ik persoonlijk:>>>>>>>lees verder

Nog een interview van een arts die pleit voor gezonde leefstijl en voedingspatroon: 

Internist Ivo Sijpkens bleek klachten te hebben die wezen op ontwikkelen van diabetes-2. Hij veranderde zijn leefstijl en vooral zijn voedingspatroon. En dat hielp uitstekend. Nu probeert hij anderen te overtuigen van een gezonde leefstijl. Hier een interview met hem:>>>>>>lees verder

Preventie: 

Een vitamine-D tekort blijkt sterk gerelateerd aan nierkanker en aan de interleukin (IL)-6/STAT3 expressie waarvan bekend is dat die vaak aan de basis staat van vorming van tumoren. In een studie specifiek daarop gericht werd de relatie met een vitamine-D tekort en die interleukin (IL)-6/STAT3 expressie en nierkanker aangetoond.>>>>>>lees verder

Hormonen nemen tegen overgangsklachten geeft een nog groter risico op borstkanker dan gedacht. Blijkt uit een meta-analyse van 58 epidemologische studies bij meer dan 100.000 vrouwen. Een uitspraak van de onderzoekers: in de westerse landen zijn sinds 1990 20 miljoen gevallen van borstkanker vastgesteld en 1 miljoen daarvan zouden weleens op het conto kunnen komen van hormoontherapie.>>>>>>>lees verder

Uit twee los van elkaar uitgevoerde reviewstudies (meta-analyses) blijkt dat het gebruik van een spiraaltje het risico op eierstokkanker kan verminderen. Zo ook kan metformin bij vrouwen met diabetes het risico op eierstokkanker verminderen.>>>>>>>lees verder 

ValstarArts-bioloog drs. Engelbert Valstar 

Aan de aparte literatuurlijsten  zijn zoals elke maand weer nieuwe studiepublicaties toegevoegd, met dank aan arts-bioloog drs. Engelbert Valstar >>>>>>lees verder

FAQ - veelgestelde vragen: Op de vraag die Evert Wagenaar mij vroeg te plaatsen over Gc-Maf heb ik zijn adresgegevens weggehaald. Omdat we niet verder betrokken willen worden bij zijn manier van kankerpatienten "helpen". >>>>>>lees verder 

Tot slot: Komende maand zijn er een paar interessante lezingen of symposia:>>>>>>>lees verder

Vragen kunnen zoals altijd gesteld worden via de mailadressen info@kanker-actueel.nl  en redactie@kanker-actueel.nl. En als u binnen 48 uur geen antwoord hebt kijk dan in uw spambox of stuur me nog een keer een mailtje. 

logo kanker-actueel Klik hier voor onze facebookpagina 

Als u ons werk waardeert en wilt helpen kanker-actueel.nl online te houden dan wilt u misschien, al of niet anoniem, een donatie geven. Ons rekeningnummer is NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in TerneuzenBIC/SWIFTCODE RABONNL2U.

U kunt als donateur bij verschillende bedrijven kortingen krijgen. Als u koring wilt krijgen bij de Roode Roos kies voor Stichting Gezondheid Actueel in patientenverenigingen bij hun op de website

Kees Braam, webmaster 
Namens het bestuur van Stichting Gezondheid Actueel

Onze voorkeur gaat uit naar betaling met iDEAL

Stichting Gezondheid Actueel heeft een ANBI status.

Zie ook onze disclaimer


Plaats een reactie ...

Reageer op "Nieuwsbrief van 18 september 2019"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief van 22 mei 2024 >> Nieuwsbrief van 21 april 2024 >> Nieuwsbrief van 21 maart 2024 >> Nieuwsbrief van 17 februari >> Nieuwsbrief van 18 januari >> Nieuwsbrief van 22 december >> Nieuwsbrief van 25 november >> Nieuwsbrief van 26 oktober >> Nieuwsbrief van 30 september >> Nieuwsbrief van 30 augustus >>