Beste mensen,  

In deze nieuwsbrief wederom interessante nieuwe publicaties. Waarbij voor mij immuuntherapie met een gepersonaliseerd zogeheten fusievaccin bij patiënten met multiple myeloma (Kahler - botkanker) eruit springt met alsnog 7 procent meer complete remissies na stamceltransplantatie in vergelijking met controlegroepen. Sowieso zijn er vier hele interessante publicaties met immuuntherapie, maar ook 

Verder valt op dat in nieuwe studies en meta-analyses zowel ivermectine als vitamine D uitstekende middelen blijken bij de preventie en therapeutische behandeling van patiënten met het Coronavirus - Covid-19 met veruit betere resultaten dan beste zorg zonder die middelen.

Maar scroll verder in deze nieuwsbrief met interessante nieuwe publicaties, zowel therapeutisch als preventief in relatie tot kanker.

Berichten over artikelen gerelateerd specifiek aan kanker zijn verder zoals gebruikelijk ingedeeld in blokjes en onderwerp. 

immuuntherapie beeld(2)Immuuntherapie 


Uit een tweede analyse van deze gerandomiseerde fase II-studie met immuuntherapie met pertuzumab in combinatie met trastuzumab (Herceptin) met of zonder chemotherapie, beide gevolgd door Trastuzumab - emtansine = T-DM1 in geval van progressie, bij patiënten met HER2-positieve gemetastaseerde borstkanker blijkt dat de overall overleving op 2-jaars meting negenoeg gelijk te zijn. Ondanks dat er een groot verschil in mediane ziektevrije tijd was in de eerste analyse. 2-jaars overleving was 79 vs 78 procent blijkt uit de tweede analyse.>>>>>>>lees verder 

Voor patiënten met niet-kleincellige longkanker (NSCLC) die niet in aanmerking komen voor een op platina gebaseerde dubbele chemokuur, geeft immuuntherapie als eerstelijns behandeling met alleen anti-PD medicijn atezolizumab een verbeterde algehele overleving in vergelijking met chemotherapie met 1 medicijn. Na 2 jaar was met alleen atezolizumab nog 24 procent van de deelnemende patiënten in leven tegenover 12 procent met alleen 1 chemokuur. >>>>>>>lees verder

Uit een gerandomiseerde fase II studie met totaal 203 deelnemers verdeeld over drie groepen laat een zogeheten gepersonaliseerd fusie vaccin (dendritische celtherapie met gekweekte op multiple myeloma (Kahler - botkanker  gerichte T-cellen plus GM-CSF) zien dat wanneer gegeven naast lenalidomide als onderhoudsdosis plus GM-CSF na eerder gegeven autologe stamceltransplantatie de patiënten die het fusievaccin hadden gehad deze meer CR = complete remissies bereikten (34,8 procent versus 27,3 procent) na 1 jaar in vergelijking met de controlegroepen.>>>>>>>lees verder 

Nieuwe studieresultaten van de fase III studie de ZUMA-7 studie zijn gepresenteerd met bevestiging dat Immuuntherapie met CAR-T celtherapie met Axicabtagene ciloleucel (Yescarta) op 5 jaar veel betere ziektevrije overleving geeft in vergelijking met  standaardzorg (SOC) (chemokuren ter voorbereiding van stamceltransplantatie) als tweedelijnsbehandeling van patiënten met lymfklierkanker type grootcellig B-cellymfoom  (LBCL).>>>>>>>>lees verder

Reguliere algemene ontwikkelingen anders dan immuuntherapie:

Onderverdeeld zo goed als mogelijk op alfabetische volgorde per vorm van kanker:

Algemeen


Patienten die zijn behandeld met de MR-LINAC behandeling worden al een paar jaar gevolgd via de MOMENTUM studie. Het doel van de MOMENTUM-studie is om van alle patiënten die behandeld worden op de MR-Linac, medische en technische gegevens te verzamelen. Medische gegevens zijn bijvoorbeeld kenmerken van de ziekte en gegevens over de behandeling. Een voorbeeld van technische gegevens zijn de MRI-scans die vóór, tijdens en na de bestraling op de MR-Linac worden gemaakt om te gebruiken tijdens de behandeling. Met deze gegevens zal de werkzaamheid van de behandeling worden geëvalueerd, en onderzoeken we bijwerkingen en de impact van de behandeling op de kwaliteit van leven. Op 28 november 2023 is eer een ontmoetingsdag voor deelnemers aan de MOMENTUM-studie.>>>>>>>lees verder 

Borstkanker

Over het behandelen van uitgezaaide borstkanker met lage HER-2 expressie van +1 of +2 was tot nu toe nog geen algemeen geaccepteerde richtlijn vastgesteld. Ook omdat er uit studies verschillende aanpak en resultaten werden gezien. Maar nu is door een team van 32 deskundigen wereldwijd door ESMO een algemeen geaccepteerde richtlijn opgesteld wanneer patiënten met HR+/HER2-lage MBC in aanmerking komen voor behandeling met of trastuzumab deruxtecan (T-DXd) of sacituzumab govitecan (SG).>>>>>>>lees verder

Uit de fase III studie (PEARL studie) blijkt dat een analyse van circulerend tumor-DNA (ctDNA) al binnen 15 dagen na aanvang van de behandeling kan aantonen of een behandeling bij postmenopauzale vrouwen met HR+/HER2-gemetastaseerde borstkanker met resistentie tegen aromataseremmers die werden behandeld met palbociclib plus fulvestrant versus capecitabine aanslaat of niet.>>>>>>>lees verder

Craniopharyngiomas Goedaardige Hersentumoren:

Wanneer patiënten met primaire goedaardige hersentumoren van de hypofyse-hypothalamus-as , ook wel Craniopharyngiomas genoemd, niet operabel waren of bestraald konden worden door de plaats van de tumoren en behandeld werden met een combinatie van de BRAF-MEK-remmers vemurafenib plus cobimetinib  dan bereikten 15 van de 16 deelnemende patiënten een tumorverkleining van 91 procent na 8 kuren. >>>>>>>>>lees verder

Lymfklierkanker (non-Hodgkin):

Een studie uit 2005 liet zien dat een patiënt met de diagnose lymfklierkanker (non-Hodgkin) tegelijkertijd twee verschillende vormen van primaire kanker kan hebben.  Als update van deze studie heb ik de link naar het volledige studierapport aangebracht en onder het abstract een referentielijst en link naar recent gepubliceerde geciteerde studies geplaatst.>>>>>>lees verder

Van een studie uit 2006 is inmiddels een volledig studierapport beschikbaar met ook recente studiepublicaties die verwijzen naar de studiepublicatie uit 2006. Toen al werd gezien dat het krijgen van een tweede andere vorm van kanker voor non-Hodgkinpatiënten die eerder voor deze vorm van kanker succesvol waren behandeld behoorlijk groter is dan voor mensen die nog nooit een non-Hodgkin lymfoom hebben gehad. 
Hoewel de behandelingen van lymfklierkanker wel zijn verbeterd afgelopen 15 jaar heb ik deze studie toch van een update voorzien met ook recente studiepublicatie gerelateerd aan studie uit 2006.>>>>>>>lees verder

Multiple Myeloma - ziekte van Kahler

Jongere volwassenen (22 tot 40 jaar) met nieuw gediagnosticeerde botkanker in de vorm van multiple myeloma - Kahler die een  autologe-stamceltransplantatie (auto-HCT) ondergaan hebben een veel betere progressievrije overleving en een veel betere mediane overleving in vergelijking met 13 jaar geleden. Patiënten waarbij een  autologe-stamceltransplantatie (auto-HCT) een complete remissie (CR) of hele goede gedeeltelijke remissie (PR) gaf te zien hadden een veel betere ziekteprogressieve tijd en overall overleving van 12 jaar en meer.>>>>>>>lees verder

Prostaatkanker:

Uit een Engelse studie, de reIMAGINE studie, bij mannen in de leeftijd van 50 tot 75 jaar, komt naar voren dat een MRI van de prostaat beter prostaatkanker ontdekt dan een PSA meting. De onderzoekers pleiten voor een gericht gebruik van een prostaat-MRI bij verdenking van prostaatkanker om zo overbehandeling of een vervelende biopsie te voorkomen. Maar wel ook om prostaatkanker vroegtijdig te ontdekken.>>>>>>>lees verder


Cambridge dieetplan   Leefstijl en complementaire aanpak 

Patiëntenervaringen:

Rens, hersentumor, heeft voor zijn vergrote prostaat met succes een twee Holeb operatie laten doen in België. Ondanks een bacteriële infectie is alles nu weer prima in orde.>>>>>>>lees verder


Coronavirus - Covid-19:

Nu met het najaar op komst en de kans op een nieuwe besmetting met het coronavirus - Covid-19 zouden mensen preventief of bij de eerste symptomen van het coronavirus - Covid-19 een inname van vitamine D kunnen overwegen. Veel kankerpatiënten zijn door verminderde immuniteit bv kwetsbaar voor infecties. Uit meta-analyses en ook gerandomiseerde studies blijkt vitamine D een uitstekend middel bij het het coronavirus - Covid-19. >>>>>>>lees verder

Uit een Peruaanse studie naar het effect van ivermectine op risico van overlijden aan de symptomen van het coronavirus - COVID-19  blijkt na analyse en vergelijking dat de kans op overlijden aan het coronavirus met 74 procent verminderde na 1 maand en 85 procent na 45 dagen in die staten waar ivermectine werd toegestaan en gebruikt door verstrekking van ivermectine aan de mensen die dit wilden.>>>>>>>lees verder

Uit onderzoek van dAmerikaanse hematoloog-oncoloog  Vinay Prasad M.D., MPH, professor en directeur van een medisch beleidslaboratorium aan de Universiteit van Californië in San Francisco blijkt dat preview organisaties zoals SSRN en medRxiv wetenschappelijke studies afwezen als die studies tot andere conclusies kwamen dan wat het Centers for Disease Control and Prevention (CDC), het Amerikaanse RIVM propageerde. Achteraf werden veel van de afgewezen studies alsnog gepubliceerd en veel meer bekeken en geciteerd dan niet afgewezen studies.>>>>>>>lees verder  

Preventie
:

Uit een groot Zweeds onderzoek bij ruim een miljoen mannen die in militaire dienst waren geweest in de periode 1968 tot 2005 en tot 33 jaar zijn gevolgd blijkt Cardiorespiratoire fitness (CRF) veel vormen van kanker met solide tumoren te hebben voorkomen. Zoals al in 2013 een andere grote studie liet zien bij longkanker, darmkanker en prostaatkanker. Maar uit dit Zweeds onderzoek blijkt dat nagenoeg alle vormen van kanker met solide tumoren veel minder voorkomen bij mannen met goede Cardiorespiratoire fitness (CRF)  >>>>>>>lees verder 

Tot slot: Arts-bioloog drs. Valstar heeft mij laten weten via een e-mail dat hij en Ed Woerlee geen updates meer zullen sturen van de literatuurlijsten. Reden is dat hij vindt dat ik te kritisch ben op de vaccins en andere maatregelen bij het coronavirus - COVID-19. Ik ga er ook verder niet meer over in discussie met hem. Het voelt wel beetje vreemd om op die manier na 23 jaar samenwerking zo abrupt te breken. En hij is ook mijn arts geweest toen ik zelf kanker had en heeft mij heel goed geholpen toen. Maar goed het is niet anders.

De literatuurlijsten niet-toxische stoffen en behandelingen en de aparte literatuurlijsten  zijn nog wel in te zien maar worden dus niet meer aangevuld. Ook de literatuurlijsten preventie zijn nog wel te raadplegen maar worden dus niet meer van een update voorzien. 

Vragen kunnen zoals altijd gesteld worden via de mailadressen info@kanker-actueel.nl  en redactie@kanker-actueel.nl. En als u binnen 48 uur geen antwoord hebt kijk dan in uw spambox of stuur me nog een keer een mailtje. 

Regelmatig plaats ik nieuwe berichten op mijn prive facebookpagina.  Wie meldingen wilt krijgen van mijn nieuwe geplaatste facebookberichten kan verzoek tot vriend worden indienen en ik zal deze in principe accepteren.  De oude facebook pagina functioneert niet meer.

Voor onze donateurs die een automatische incasso hebben afgegeven is vandaag de incasso uitgevoerd. De volgende  incasso zal plaatsvinden rond 1 december 2023. U kunt als donateur bij verschillende bedrijven kortingen  krijgen. Zie ook onder P.S. hieronder

Direct doneren kan via ons rekeningnummer  NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. BIC/SWIFTCODE RABONL2U.

Kees Braam, webmaster, namens het bestuur van Stichting Gezondheid Actueel

Onze voorkeur gaat uit naar betaling met iDEAL

Stichting Gezondheid Actueel heeft een ANBI status.

Zie ook onze disclaimer

P.S. 

Hoe u als donateur korting kunt krijgen zie: 

Voor Medpro dit artikel: https://kanker-actueel.nl/ops-korting-adres-en-gegevens-voor-online-bestellen-van-bepaalde-voedingssupplementen-met-15-korting-bij-medpro-scherpenzeel.html

Voor Oriveda, voor uitstekende kwaliteit medicinale paddestoelextracten. zie dit artikel en klik door op de link daar: https://kanker-actueel.nl/ops-korting-oriveda-geeft-25-procent-korting-op-extracten-van-medicinale-paddenstoelen-aan-ops-donateurs-van-kanker-actueel.html

Healtbenefits - Medivere biedt diagnostische gezondheidstesten aan, zowel voor de individuele burger als ook voor professionals werkzaam in de gezondheidszorg, dus voor artsen, diëtisten enz. Zie ook uitleg over deze test van het darmmicrobioom via dit artikel: https://kanker-actueel.nl/wat-is-een-darmmicrobioomtest-en-wat-zegt-een-uitslag-over-de-status-van-je-darmen-en-gezondheid-in-het-algemeen.html 


Plaats een reactie ...

Reageer op "Nieuwsbrief van 30 augustus 2023"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief van 21 juni 2024 >> Nieuwsbrief van 22 mei 2024 >> Nieuwsbrief van 21 april 2024 >> Nieuwsbrief van 21 maart 2024 >> Nieuwsbrief van 17 februari >> Nieuwsbrief van 18 januari >> Nieuwsbrief van 22 december >> Nieuwsbrief van 25 november >> Nieuwsbrief van 26 oktober >> Nieuwsbrief van 30 september >>