Beste mensen,

Hier weer een nieuwe nieuwsbrief met eigenlijk teveel recente publicaties en artikelen. Maar omdat ik ook veel mensen afgelopen maand individueel heb proberen te helpen had ik steeds geen tijd genoeg om een nieuwsbrief te maken. Maar vandaag dus wel.

Wat er voor mij uitsprong deze maand is de ophef die de premiere van de documentaire The Food Cure Hope or Hype? over de Gersontherapie opriep o.a. vanuit KWF en andere reguliere organisaties. Terwijl de film 5 kankerpatiënten 5 jaar lang heeft gevolgd en een objectief beeld geeft van de voordelen en nadelen van het Gersondieet. Ik kon er door de OV staking jammer genoeg niet naar toe maar misschien zijn er mensen wel geweest die hun mening hierover willen geven?
Bij de informatie over het Gersondieet staat de informatie over The Food Cure. Inclusief een artikel met kritiek uit de Volkskrant en een link naar de Een Vandaag uitzending waarin de documentairemaakster ook ingaat op de kritiek die ze krijgt. En beelden van een jongetje van 5 jaar die blijkt genezen te zijn door de Gersontherapie van zijn vorm van leukemie.>>>>>>>lees verder 

En afgelopen maand was er ook dit: Zie ook Pauw: Familie Tromp over de documentaire 'De zaak Tuitjenhorn'

De EO-documentaire ‘De Zaak Tuitjenhorn’ volgt weduwe Anneke Tromp in haar strijd met de overheid om eerherstel voor haar man. Een film over de kwetsbaarheid van de huisarts in het grijze gebied van acute stervensbegeleiding.>>>>>>>lees verder

De berichten zijn verder zoals gebruikelijk ingedeeld in blokjes en onderwerp:

immuuntherapie beeld(2)Immuuntherapie

Algemene publicaties over immuuntherapie en vaccins:

Het behandelen van kanker binnen personalised medicine verschuift meer en meer van breed in te zetten chemokuren naar meer gerichte behandelingen, waaronder immuuntherapie, al of niet met gemoduleerde virussen. In een grote reviewstudie zetten wetenschappers het bijwerkingenprofiel gekoppeld aan klinische effectiviteit centraal van de tientallen meest toegepaste behandelingen die er op dit moment zijn voor alle vormen van kanker. Waarbij in de vergelijking chemische behandelingen - chemokuren er het slechtst afkomen en biologische / fysiologische behandelingen en dan vooral immuuntherapie met gemoduleerde virussen het best.>>>>>>>lees verder

Eierstokkanker:

Immuuntherapie met het anti-PD medicijn pembrolizumab bij zwaarvoorbehandelde eierstokkankerpatienten (resp. 3 of 6 chemokuren) geeft een bescheiden resultaat aldus de onderzoekers. Maar wat is bescheiden als er nog duurzame complete remissies worden bereikt en de mediane overall overleving anderhalf jaar of langer is.>>>>>>>lees verder

Multiple Myeloma, ziekte van Kahler:

Nieuwe vervolgstudie op onderstaande studie bewijst dat CAR-T cel therapie met bb2121  gericht op het B-cell maturation antigen (BCMA) een mogelijk goede behandeling kan zijn voor patienten met een recidief of progressie van zwaar voorbehandelde Multiple Myeloma, ziekte van Kahler:>>>>>>>lees verder

Nierkanker:

Immuuntherapie met het anti-PD medicijn Atezolizumab plus Avestin - bevacizumab geeft betere mediane progressievrije overleving (11.2 vs 7.7 maanden; HR, 0.74) dan sunitinib bij patienten die bij de eerste diagnose al uitgezaaide nierkanker hebben.
De overall overleving was in de groep met patienten met PD1-L1 positieve expressie beter maar heeft nog geen statistische significantie bereikt.>>>>>>>lees verder  

prostaatkanker: 

Immuuntherapie met gemoduleerd virus PROSTVAC-VF geeft geen verschil in overall overleving in vergelijking met placebo bij zwaar voorbehandelde patiënten met vergevorderde uitgezaaide hormoonresistente prostaatkanker aldus tussenevaluatie van fase III studie. Waar een fase 2 studie nog 8,5 maand betere mediane overall overleving te zien gaf.>>>>>>>lees verder

Uit tussenresultaten van een fase I/II studie blijkt dat immuuntherapie met het vaccin ProscaVax een succesvolle aanpak zou kunnen zijn. Na een half jaar blijkt dat bij 14 van de 20 patiënten (70 procent) met recidief van prostaatkanker en stijgende PSA de PSA stijging tot stilstand kwam.>>>>>>>>lees verder 

Reguliere algemene ontwikkelingen anders dan immuuntherapie:

Onderverdeeld zo goed als mogelijk op alfabetische volgorde per vorm van kanker:

Algemeen:

In Buitenhof en NRC leverde wetenschapsjournaliste Rosanne Hersberger forse kritiek op de wetenschap n.a.v. haar boekje Het Grote Niets. Maar krijgt zij ook veel kritiek vanuit wetenschappelijke hoek. In Foodlog gaf Job Vrieze weer een mooi commentaar op hoe hiermee wordt omgegaan: Bespiegelingen van een wetenschapsjournalist, hoe kritisch moet je willen zijn>>>>>>>lees verder    

Alvleesklierkanker:

Wanneer patienten met lokale alvleesklierkanker geopereerd worden via de nanoknife methode (IRE = irreversible electroporation) vooraf aan de operatie een immuunversterkend voedingssupplement (immunonutrition) krijgen dan hebben zij beduidend mindere ernstige infecties, betere leverwaarden en veel minder ligdagen in het ziekenhuis in vergelijking met als er geen immunonutrition wordt gegeven.>>>>>>>lees verder

borstkanker Borstkanker

De FDA - Federal Food and Drug Administration heeft het medicijn alpesilib (Pigray) aanvullend op fulvestrant goedgekeurd voor gebruik bij patienten met uitgezaaide borstkanker met Her2 negatief, ER pos. en PR pos. En specifiek op de PIK3CA mutatie. Een gerandomiseerde studie liet een verdubbeling zien van de progressievrije ziektetijd>>>>>>>lees verder

Recent is een interessante studie gepubliceerd waarin bij een aantal vrouwen met hormonale borstkanker  (N = 42) op verschillende momenten bloedmonsters zijn genomen om daaruit een mutatieprofiel is halen. Daarbij werd gekeken waarom er resistentie en/of een recidief ontstond. Wat opvalt is dat bepaalde specifieke mutaties al te zien zijn in de eerste maanden van de behandeling en kunnen voorspellen of er vele jaren later een recidief op zal treden. Dat wetende zou de eerste behandeling daarop kunnen worden aangepast schrijven de onderzoekers.>>>>>>>lees verder  

Aspirine en andere niet steroïde ontstekingsremmers (NSAID), kunnen ontwikkelen van borstkanker voorkomen bij vrouwen die door genetische afwijkingen (o.a. BRCA 1 en BRCA 2) hoog risico op borstkanker hebben. Uit twee grote langjarige studies onder totaal ruim 13.000 vrouwen met groot risico op borstkanker blijkt regelmatig gebruik het risico met circa 39 tot 69 procent te verlagen. >>>>>>>lees verder

Darmkanker:

Wanneer bij patienten met uitgezaaide darmkanker  als eerste diagnosetechniek een Total Body MRI wordt uitgevoerd en daarna gevolgd door specifiekere diagnosetechnieken als biopsie, vaststelling van gradatie enz. dan blijkt er een nauwkeuriger behandelplan uit te rollen in vergelijking met de standaard manier van diagnostiek met o.a. PET-CT scan, CT scans, MRI lokaal enz.. Ook was een behandelplan sneller voorhanden dan bij een standaard diagnostische procedure. (8 vs 13 dagen).>>>>>>>lees verder 

Het meten en analyseren van het DNA van in bloed circulerende tumorcellen op verschillende momenten bij patiënten met operabele darmkanker stadium I t/m III blijkt van grote voorspellende waarde op de effectiviteit van chemokuren. Patiënten met in bloed circulerende tumorcellen (ctDNA) hadden uiteindelijik 40 keer grotere kans op een recidief dan patiënten zonder in bloed circulerende tumorcellen. Van de patiënten die na de operatie in bloed circulerende tumorcellen hadden kregen 14 van de 15 patiënten een recidief. Van de 60 patiënten zonder kregen slechts 2 een recidief. Controle op in bloed circulerende tumorcellen kan zorgen voor een veel betere selectie van patiënten voor chemokuren en vooral van eerdere verandering van behandeling stellen de onderzoekers>>>>>>>lees verder

Longkanker:

Het aantal van in bloed circulerende tumorcellen (CTC's) vooraf aan behandeling met chemo plus bestraling voorspelt effectiviteit van behandeling bij patiënten met niet-kleincellige longkanker. Bij 15 of meer CTC's in het bloed was de mediane overall overleving (OS) slechts 6 maanden tegenover 27 maanden bij geen of minder dan 15 CTC's. Ondanks dezelfde behandelingen. Vooraf of tijdens een behandeling de CTC's meten bij patiënten met niet-kleincellige longkanker blijkt dus meer dan zinvol.>>>>>>>lees verder

Wanneer bij patienten met uitgezaaide niet-kleincellige longkanker als eerste diagnosetechniek een Total Body MRI wordt uitgevoerd en daarna gevolgd door een specifiekere diagnosetechniek als biopsie, vaststelling van gradatie enz. dan blijkt er veel sneller een behandelplan uit te rollen in vergelijking met de standaard manier van diagnostiek. Het verschil was 13 versus 19 dagen. De behandeling kon daardoor sneller beginnen en blijkt ook effectiever te zijn in de dagelijkse praktijk.>>>>>>>lees verder

Lymfklierkanker:

Komende week is er weer ASCO 2019. Hier een aantal aanbevolen abstracten gerelateerd aan lymfklierkanker geselecteerd door een oncoloog verbonden aan ASCO zelf.>>>>>>lees verder

  Sarcomen:

  Maagzuurremmers hebben een sterk negatief effect op de werking van parpremmer pazopanib bij patiënten met weke delen sarcomen. Mediane overall overleving daalde met ruim vier maanden van ruim 12 maanden naar 8 maanden. Hoe langer de maagzuurremmer werd gebruikt hoe negatiever het effect op de progressievrije ziekte en overall overleving. In tegenstelling tot een placebo die geen effect had op de effectiviteit van pazopanib. Misschien ook een waarschuwing voor andere gebruikers van parpremmers?>>>>>>>lees verder

  Chemo heeft bij laag risico patiënten met weke delen sarcomen geen effect op overall overleving. Bij hoog risico patiënten kan chemo wel de kansen op een recidief en overlijden beïnvloeden. Blijkt uit speciale analyse van grote langjarige fase III studie:>>>>>>>>>lees verder

  Mond- en Keelkanker:

  Komende week is er weer ASCO 2019. Hier een aantal aanbevolen abstracten gerelateerd aan mond- en keelkanker geselecteerd door een oncoloog verbonden aan ASCO zelf>>>>>>>lees verder

  Prostaatkanker:

  TP53 mutaties lijken betere voorspeller dan de AR-VF = Androgeen receptor expressie of varianten daarvan of abiraterone en / of enzalutamide effectief zal zijn als behandeling van uitgezaaide prostaatkanker. Dat blijkt uit studieanalyse van de bloedtesten op basis van progressievrije ziekte die gedaan zijn in 10 Europese ziekenhuizen waaronder Nederland en Belgische ziekenhuizen over een periode van 5 jaar bij 168 patiënten met gevorderde uitgezaaide prostaatkanker>>>>>>>lees verder

  Komende week is er weer ASCO 2019. Hier een aantal aanbevolen abstracten gerelateerd aan prostaatkanker geselecteerd door een oncoloog verbonden aan ASCO zelf.>>>>>lees verder

  Cambridge dieetplan  Leefstijl en complementaire aanpak

  6-Diazo-5-oxo-L-norleucine (DON) blokkeert de glutamine opname van een kankercel en samen met de effecten van een dieet gebaseerd op het kytogene dieet sterven daarmee kwaadaardige tumorcellen door uithongering.   

  Prof dr. Seyfried bouwt verder op de theorie van Warburg, weerlegt ook bepaalde aannames, maar breidt dat ook uit met het metabolische proces op de kankerstamcellen / genafwijkingen en op de mutaties die ontstaan bij kanker en in de loop der jaren bekend zijn geworden. Een interessant interview en bijbehorende artikelen staan in dit artikel: >>>>>>>>>lees verder

  Voor prostaatkankerpatiënten in een wait-and-see programma blijkt het drinken van groene thee plus een groene thee extract (EGCG bv.) een goede manier om progressie van de ziekte zo lang mogelijk uit te stellen of misschien wel helemaal te voorkomen. Dat blijkt uit een grote reviewstudie en een kleine gerandomiseerde studie>>>>>>lees verder

  Dagelijks een capsule met een curcumine extract (1440 mg/dag) gedurende een half jaar houdt vaker de PSA progressie stabiel bij prostaatkankerpatiënten die in de rustpauze zaten van hun intermitterende hormoontherapie. In vergelijking met de placebogroep (10 procent versus 30 procent). De tijd tot er weer hormoontherapie nodig was bleef gelijk (ca. 17 maanden). Echter de curcumine werd maar een half jaar gegeven en daarna weer gestopt. In de curcuminegroep kwamen ook minder problemen voor gerelateerd aan de prostaatkanker dan in de placebogroep. Opnieuw een bewijs uit een gerandomiseerde studie dat curcumine blijkbaar toch effect heeft>>>>>>lees verder

  Patiëntenervaringen:

  Vanaf maandag 13 mei 2019 is op NPO 1 de vervolgserie te zien van Geld of mijn Leven van de EO. Ik heb wat extra informatie aan eerdere informatie toegevoegd>>>>>>>lees verder

  Marijke (45 jaar) (baarmoederhalskanker) stuurde ons haar ervaringsverhaal met de vraag of wij dit wilden plaatsen ook voor anderen. Want Marijke heeft zelf het heft in handen genomen toen ze in het AvL haar ongeneeslijk verklaarden hoewel ze maar 1 kleine uitzaaiing in het buikvlies had werd zij ineens stadium IV gegeven en wilden daarna niet zoveel meer voor haar doen behalve wachten tot er weer progressie op treedt enz. .
  Marijke maakte afgelopen jaren zelf een behandelplan van vooral niet-toxische aanpak en nu twee jaar later zijn haar belangrijkste tumormarkers op laagste punt van haar ziekte. Lees haar uitgebreid beschreven ervaringsverhaal>>>>>>>lees verder

  Preventie: 

  Aan de literatuurlijst niet-toxische stoffen en niet invasieve behandelingen van arts-bioloog Engelbert Valstar zijn enkele interessante studiepublicaties toegevoegd in de preventieve setting>>>>>>>>lees verder

  ValstarArts-bioloog drs. Engelbert Valstar 

  Aan de aparte literatuurlijsten  zijn weer nieuwe studiepublicaties toegevoegd, met dank aan arts-bioloog drs. Engelbert Valstar >>>>>>lees verder

  FAQ - veelgestelde vragen:

  Tot slot:

  Vragen kunnen zoals altijd gesteld worden via de mailadressen info@kanker-actueel.nl  en redactie@kanker-actueel.nl

  logo kanker-actueel Klik hier voor onze facebookpagina 

  Als u ons werk waardeert dan wilt u misschien ons helpen door een donatie te doen op rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. En nog maar eens herhaald u kunt als donateur bij verschillende bedrijven kortingen krijgen.

  Onder Stichting Gezondheid Actueel is de jaarrekening 2018 toegevoegd

  Kees Braam, webmaster 
  Namens het bestuur van Stichting Gezondheid Actueel

  Onze voorkeur gaat uit naar betaling met iDEAL

  Stichting Gezondheid Actueel heeft een ANBI status.

  Zie ook onze disclaimer


  Plaats een reactie ...

  Reageer op "Nieuwsbrief van 30 mei 2019"


  Gerelateerde artikelen
   

  Gerelateerde artikelen

  Nieuwsbrief van 21 juni 2024 >> Nieuwsbrief van 22 mei 2024 >> Nieuwsbrief van 21 april 2024 >> Nieuwsbrief van 21 maart 2024 >> Nieuwsbrief van 17 februari >> Nieuwsbrief van 18 januari >> Nieuwsbrief van 22 december >> Nieuwsbrief van 25 november >> Nieuwsbrief van 26 oktober >> Nieuwsbrief van 30 september >>