Beste mensen,

Hier weer een nieuwsbrief van kanker-actueel. Met naar mijn mening weer genoeg berichten die de moeite waard zijn eens te lezen. Zoals steeds de laatste maanden ingedeeld in blokjes naar onderwerp of vorm van kanker.

Voor mij is de studie met sTILs bij beginnende borstkanker een van de belangrijkste studies die er uitspringt afgelopen maand want wat voor borstkanker geldt zou ook voor andere vormen van kanker kunnen gelden. Zie dit artikel:

sTILS - stromaal gelegen tumor infiltrating lymfocyten hebben grote voorspellende waarde bij beginnende borstkanker. Uit een meta analyse van 9 studies met totaal 2148 patienten blijkt dat als patienten deze sTILS hebben na de chemokuren dat dan de prognose op overall overleving sterk toeneemt. Hoe meer sTILs hoe beter het resultaat meestal.  De 3-jaars overleving varieerde van 92 tot 99 procent bij patiënten met wel en geen aangetaste lymfklieren.  Een sTIL meting geeft dus aan artsen bruikbare informatie of er aanvullende TILs - tumor infiltrating lymfocyten gegeven moeten worden als behandeling of dat er afgewacht kan worden of de reeds aanwezige sTILs voldoende zijn. >>>>>>>lees verder

immuuntherapie beeld(2)Immuuntherapie

Algemene publicaties over immuuntherapie en vaccins:

In een zogeheten retrospectief onderzoek werd gekeken welke mutaties en andere zogeheten immuun indicatoren (bv. MSI-instabiel) gerelateerd waren aan het aanslaan van pembrolizumab als monobehandeling bij meer dan 20 verschillende vormen van kanker en stadia. De metingen werden verdeeld in drie groepen, waarin hoge waarden van PD-L1 en andere immuunindicatoren werden gevonden bij 40% tot 60%, 20% tot 40%, en 0% tot 20% van alle onderzochte tumoren. De onderzoekers benadrukken de waarde van moleculaire profilering (maken van een biomoleculair rapport) bij het selecteren van patienten voor vormen van immuuntherapie of gerichte behandelingen. En blijkt dus dat niet alleen de P1-ligand een immuunindicator kan zijn voor immuuntherapie met anti-PD medicijnen zoals pembrolizumab, maar ook andere mutaties.>>>>>>>lees verder 

Voor melanoom tumoren is al veel onderzoek verricht op welke mutaties en factoren een voorspellende rol spelen in het al of niet succesvol inzetten van een behandeling. Vooral immuuntherapie met anti-PD medicijnen is al veel onderzocht. In een nieuwe studie werden de tumoren van 93 patienten onderzocht op twee verschillende mutaties, te weten de V600E mutatie en de V600K BRAF mutatie. De V600K BRAF mutatie blijkt veel gevoeliger te zijn voor immuuntherapie met een anti-PD medicijn dan de V600E mutatie. Conclusie van de onderzoekers is dat een uitgebreid receptoren- en DNA onderzoek vooraf aan de behandeling noodzakelijk is om een optimale behandeling te kunnen inzetten bij melanoompatiënten.>>>>>>>lees verder

Voor prostaatkanker zijn veel medicijnen en behandelingen voorhanden. Immuuntherapie wordt eigenlijk pas toegepast als alle andere al is geprobeerd. Dus in een laat stadium. Amerikaanse onderzoekers analyseerden van 1346 patiënten met prostaatkanker hun tumorexpressie en DNA mutaties. De conclusie was dat als prostaatkankerpatienten een mutatie hebben geschikt voor immuuntherapie dat zij daar dan ook heel goed op reageren.>>>>>>>>>lees verder

Reguliere algemene ontwikkelingen anders dan immuuntherapie:

Onderverdeeld zo goed als mogelijk op alfabetische volgorde per vorm van kanker:

Algemeen:

Nederlands onderzoek wijst uit dat sommige kankerpatiënten die Xeloda - Capecitabine gebruiken zeer ernstige bijwerkingen kunnen krijgen tot aan overlijden toe. Deze patiënten (8 procent) hebben een bepaalde DNA mutatie (DYPD) die dus zeer ernstige bijwerkingen kan veroorzaken en hebben minimaal een halvering van de dosis nodig. Voortaan zullen kankerpatiënten die Xeloda - Capecitabine krijgen voorgeschreven eerst op deze DNA mutatie worden getest schrijven Nederlandse onderzoekers in The Lancet na publicatie van hun grote onderzoek onder 1175 kankerpatiënten.>>>>>>>>>lees verder

borstkanker Borstkanker

Gerichte bestraling - Stereo Tactische Bestraling (Gamma Knife) voor uitzaaiingen in het hoofd en hersenen vanuit borstkanker  geeft betere overall overleving (statistisch significant) en betere kwaliteit van leven in vergelijking met hele hoofd bestraling (WBRT). Dat blijkt uit een langjarige studie op basis van de gegevens uit de database van het Amerikaanse NCI. Eerder al werd duidelijk dat dit ook geldt voor andere vormen van kanker uitgezaaid in het hoofd - hersenen.>>>>>>>>>lees verder 

darmkanker beeldDarmkanker:

Een thuis uit te voeren ontlastingstest spoort vaak vroegtijdig (kwaadaardige) poliepen en al ontstane darmkanker op. Door de vroegtijdige ontdekking en het operatief weghalen van de poliepen hopen veel mensen het ontstaan van darmkanker te voorkomen. Dat dit echter geen zekerheid is blijkt uit een Engelse studie binnen de deelnemers van een screeningprogramma bij mensen met een gemiddeld risico op darmkanker. Na drie jaar bleek een jaarlijkse ontlastingstest i.p.v. coloscopie weliswaar veel goedkoper en de zorgkosten te drukken. Maar de betrouwbaarheid liet veel te wensen over. Een jaarlijkse ontlastingstest had tegenover de coloscopie maar liefst 30 tot 40 procent van het ontwikkelen van darmkanker gemist en 50 tot 70 procent aanwezige adenomen waren niet opgemerkt.>>>>>>>lees verder

In het Catharina ziekenhuis - Eindhoven doet oncologisch chirurg Pim Burger onderzoek naar de effecten van PIPAC - Pressurized Intraperitoneal Aerosol Chemotherapy, chemospoelingen van de buik voor buikvliestumoren ontstaan vanuit darmkanker. Met als doel om te kijken of voor darmkankerpatienten ook daarna een Hypec alsnog kan worden uitgevoerd.>>>>>lees verder

Mond- en keelkanker:

Protonenbestraling geeft veel minder bijwerkingen in vergelijking met klassieke radiotherapie met fotonenbestraling voor patienten met neus- en keeltumoren, die nog curatief behandeld konden worden. In deze studie werd met een voorgeprogrammeerd model gewerkt waarin deze bijwerkingen werden gemeten: slikproblemen (dysfagie) ≥ graad 2, slikprobmemen (dysfagie) ≥ graad 3, droge mond - speekselvorming (xerostomie) ≥ graad 2, speekselbuisontsteking ≥ graad 2 en sonde afhankelijkheid. Uit de resultaten op 6 maanden meting blijkt dat alle onderzochte bijwerkingen beduidend minder voorkwamen en minder ernstig waren bij protonenbestraling in vergelijking met de klassieke manier van radiotherapie - fotonenbestraling. >>>>>>>>>lees verder

Prostaatkanker:

Uit een analyse van twee grote studies blijkt dat chirurgie plus radiotherapie een betere 10-jaars overleving geeft en ook minder risico om specifiek aan prostaatkanker te overlijden in vergelijking met radiotherapie plus hormoontherapie voor lokaal gevorderde, maar nog niet uitgezaaide prostaatkanker. Wel is het zo dat bij chirurgie plus bestraling er meer urine incontinentie en erectiestoornissen optreden. Bij patiënten met minder gevorderde en minder agressieve prostaatkanker kan waarschijnlijk beter voor een wait-and-see beleid gekozen worden. >>>>>>>lees verder

Cambridge dieetplan  Leefstijl en complementaire aanpak

Extracten van medicinale paddenstoelen worden in de Westerse regulier oncologie nog te weinig gebruikt in tegenstelling tot Azië. Maar beetje bij beetje verandert dit met de toenemende bewijzen. Oncotarget publiceerde recent een reviewstudie over vier extracten waaronder de bekende Coriolus Versicolor (PSK). Een mooie reviewstudie met interessante referentielijst:>>>>>>>>>lees verder

Melatonine geeft zowel als aanvullend middel naast chemo en preventief om kanker te voorkomen uitstekende resultaten blijkt uit twee grote reviewstudies. Overall overleving was statistisch significant beter over alle studies genomen. (verdubbeling: 28 procent versus 14 procent), Ook de bijwerkingen veroorzaakt door chemo waren beduidend minder in de melatoninegroepen. En uit preventiestudies blijkt dat melatonine kanker kan voorkomen. >>>>>>>lees verder

Prostaatkanker: Dat bepaalde voedingsstoffen zoals groene thee, curcumine - kurkuma, gember enz. goede invloed hebben op het voorkomen en onder controle houden van prostaatkanker is algemeen wel bekend.  Denk aan de waarde van prostasol waarvan ik weet dat veel mannen met beginnende prostaatkanker dat met succes gebruiken. Maar ook blijkt dat bepaalde voedingsstoffen ook bij gevorderde prostaatkanker al of niet aanvullend op standaard behandelingen een waarde kunnen hebben. Een grote waarde als je onderstaande vier case studies bekijkt.>>>>>>>lees verder

Preventie: 

Een jaarlijks screeningprogramma van mensen met een hoog risico op ontwikkelen van alvleesklierkanker d.m.v. een jaarlijkse MRCP (Magnetische Resonantie Cholangio Pancreaticografie) of EUS (endoscopie met ultra sound) ontdekte al binnen drie jaar veel zogeheten pre-kwaadaardige afwijkingen / cystes (zogeheten branch-duct intraductal papillary mucinous neoplasms (IPMN)) en zelfs enkele al tot alvleesklierkanker uitgegroeide tumoren. De onderzoekers stellen dat een opsporingspercentage van 2,6 procent binnen drie jaar extreem hoog is voor een screeningprogramma>>>>>>>>lees verder

Minder vlees, minder suiker, meer groenten en fruit, meer vezelrijke voeding is de kern van het "Planetary Diet " dat een groep wetenschappers samenstelden voor wereldwijd gebruik. 2500 calorieën per dag zou voldoende moeten zijn voor een gezond leven. Daarbij zou het milieu ook gespaard kunnen worden. Weinigen zullen het gemist hebben want Nederlandse media gaven veel aandacht hieraan:>>>>>>>>lees verder

ValstarArts-bioloog drs. Engelbert Valstar 

En ook deze maand zijn aan de aparte literatuurlijsten  weer nieuwe studiepublicaties toegevoegd, met dank aan arts-bioloog drs. Engelbert Valstar en met een link naar het originele studierapport......lees verder   

Aan de columns van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar is deze toegevoegd: Teloorgang ziekenhuizen?>>>>>>>>lees verder 

En deze:

Volgens arts-bioloog drs. Engelbert Valstar heeft aanvullend verzekeren weinig zin. Zelfs niet voor alternatieve - complementaire middelen en behandelingen. Lees zijn berekening en analyse in deze column>>>>>>>lees verder

FAQ - veelgestelde vragen:

Tot slot 

Van Gert kreeg ik een artikel toegestuurd dat lovend schrijft over het gebruik van methadon bij hersentumoren (vooral bij Glioblastomen). Inclusief ervaringsverhaal van vrouw met een hersentumor. Maar ook heb ik gevonden dat methadon wordt ingezet bij andere vormen van kanker, maar dan alleen nog in dierstudies en laboratoriumstudies. Methadon lijkt inderdaad interessante optie bij kanker.>>>>>>>lees verder

Vragen kunnen altijd gesteld worden via de mailadressen info@kanker-actueel.nl  en redactie@kanker-actueel.nl of via de telefoon (Whatsapp). Antwoord ik niet binnen 48 uur dan stuur me nog een mail aub. Telefonische ondersteuning kan ook altijd.

logo kanker-actueel Klik hier voor onze facebookpagina 

Als u ons werk waardeert dan wilt u misschien ons helpen door een donatie te doen op rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. En nog maar eens herhaald u kunt als donateur bij verschillende bedrijven kortingen krijgen. En voor alle duidelijkheid we zijn en blijven onafhankelijk en verdienen niets aan de producten die u koopt bij onze donateurs. De korting is echt voor u zelf. En uw donatie is in principe aftrekbaar voor de inkomstenbelasting 2019. Want we hebben een ANBI status.  Dus in feite een win win situatie voor ons beiden.  

Kees Braam, webmaster 
Namens het bestuur van Stichting Gezondheid Actueel

Onze voorkeur gaat uit naar betaling met iDEAL

Stichting Gezondheid Actueel heeft een ANBI status.

Zie ook onze disclaimer


Plaats een reactie ...

Reageer op "Nieuwsbrief van 25 januari 2019"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief van 21 juni 2024 >> Nieuwsbrief van 22 mei 2024 >> Nieuwsbrief van 21 april 2024 >> Nieuwsbrief van 21 maart 2024 >> Nieuwsbrief van 17 februari >> Nieuwsbrief van 18 januari >> Nieuwsbrief van 22 december >> Nieuwsbrief van 25 november >> Nieuwsbrief van 26 oktober >> Nieuwsbrief van 30 september >>